Практики з еом
Скачати 454.23 Kb.
НазваПрактики з еом
Сторінка6/6
Дата конвертації04.03.2013
Розмір454.23 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6
^

Судова системаОснови судової системи Румунії встановлені Конституцією 1991 р. і Законом про судову систему 1992 Останній відновив чотириланкова систему з апеляційними судами, ліквідованими під час правління комуністів.
Система звичайних судів в Румунії включає: Верховний суд; апеляційні суди; окружні суди і Суд Муніципалітету Бухареста; суди першої інстанції. Конституція не передбачає окремої системи військової юстиції. Тим не менш військові судді і прокурори продовжують виконувати свої функції, і спеціальний закон (1993) легітимізує таке положення. Військові суди мають компетенцію у справах, що стосуються злочинів, скоєних військовослужбовцями, злочинів проти безпеки держави, вчинених цивільними, а також злочинів проти миру і людства та деяких інших. Спеціальних судів у справах неповнолітніх в Румунії не існує.
Верховний суд має 4 секції: громадянську; кримінальну; військову і по адміністративним спорам. Апеляційні суди (суди третьої інстанції) охоплюють своєю юрисдикцією від двох до п'яти округів. Окружні суди і Суд Муніципалітету Бухареста (суди другої інстанції) діють, відповідно, по одному в окрузі і Муніципалітеті Бухареста. Суди першої інстанції існують в кожному окрузі і в Муніципалітеті Бухареста. У кожному окрузі є від 3 до 6 судів першої інстанції; в Муніципалітеті Бухареста їх 8.
За загальним правилом, розгляд справ по суті відбувається в судах першої інстанції. Скарги на їх рішення розглядаються окружними судами або Судом Муніципалітету Бухареста (як судами другої інстанції). Верховний суд перевіряє всі судові рішення судів (першої, другої і третьої інстанцій) і розглядає надзвичайні апеляції.
Згідно Закону про адміністративні спорах 1990 р. Перша інстанцією щодо таких спорів є окружний суд або Суд Муніципалітету Бухареста. Апеляції розглядаються Палатою адміністративних спорів Верховного суду. Закон передбачає організацію спеціальних секцій адміністративних спорів в окружних судах і Суді Муніципалітету Бухареста. Вищевказаний закон дає фізичним та юридичним особам можливість судового позову проти будь-якого неправомірного дії адміністративних властей. Перед подачею позову від особи, чиї права порушені, необхідно пред'явити вимогу до відповідного адміністративного органу про добровільне відшкодування заподіяного збитку.
Судді призначаються Президентом Республіки за пропозицією Вищої ради магістратури. Призначені таким чином судді незмінюваність. Голова та інші судді Верховного суду призначаються строком на 6 років. Їх можна вдруге призначати на посаду. Висування, переклад і покарання суддів входять в компетенцію тільки Вищої ради магістратури.
Згідно ст.133 Конституції Вища рада магістратури представляє Президенту Румунії кандидатури для призначення на посаду суддів і прокурорів, за винятком стажуються, в рамках закону; в таких випадках роботою керує міністр юстиції без права вирішального голосу. Вища рада магістратури виконує також роль дисциплінарного ради суддів, у цих випадках роботою керує голова Верховного суду.
Вища рада магістратури складається з 15 магістратів, які обираються терміном на 4 роки Палатою депутатів і Сенатом на спільному засіданні з числа суддів Верховного суду, прокурорів, суддів і обвинувачів Апеляційного суду Бухареста.
Конституційний суд (КС) в Румунії не входить в загальну систему судів. Як орган контрольної влади він повинен забезпечувати баланс між основними органами влади і перевіряти їх вирішення. Основна функція КС полягає в перевірці відповідності законодавства Конституції. Він вирішує питання про конституційність законів до їх промульгації, регламентів палат парламенту - до їх застосування, а також вступили в силу законів та ордонансів в порядку процедури заперечення (за запитом суду, що розглядає конкретну справу). При цьому рішення КС в першому випадку не є остаточним. Закон або регламент, визнані КС неконституційними, передаються для перегляду. Якщо закон приймається в тій же формі більшістю принаймні 2/3 членів кожної палати, то заперечення проти неконституційності усувається і промульгация стає обов'язковою.
КС також стежить за дотриманням процедури обрання Президента Румунії і підтверджує результати виборів; констатує наявність обставин, що виправдовують тимчасовість виконання посади Президента Румунії, і доводить до відома Парламенту та Уряду свою думку; дає висновок на пропозицію усунути з посади Президента Румунії; стежить за дотриманням процедури організації і проведення референдуму і підтверджує його результати; перевіряє, чи були виконані умови для здійснення законодавчої ініціативи громадянами; приймає рішення у зв'язку з оскарженнями, предметом яких є конституційність якої політичної партії.
КС складається з 9 суддів, призначених на 9 років; цей термін не може бути продовжений або поновлений. Суддів призначає Палата депутатів, Сенат і Президент Румунії. Судді КС обирають таємним голосуванням її голови терміном на 3 роки. КС оновлює свій склад - 1/3 своїх суддів - кожні 3 роки в порядку, передбаченому органічним законом Палати.
Прокуратура Румунії (Ministerul Public) представляє спільні інтереси суспільства і захищає правопорядок, а також права і свободи громадян. Прокурори здійснюють свою діяльність відповідно принципам законності, неупередженості та ієрархічного контролю, під адміністративним управлінням Міністерства юстиції. Вони складаються при певних судах. У соціалістичній Румунії прокуратура була (за зразком СРСР) повністю самостійною організацією, незалежною від Міністерства юстиції і судів. Незважаючи на зниження свого статусу в 1990-і рр.., Румунська прокуратура зберегла широкі прерогативи. Прокурори можуть видавати ордер на арешт самостійно і зобов'язані звертатися за отриманням санкції суду лише в тому випадку, коли бажають продовжити дію ордера в порівнянні з встановленим 30-денним терміном. Протягом 30 днів попереднього (досудового) затримання судді вправі прийняти постанову про звільнення арештованого підозрюваного тільки в тому випадку, якщо останній оскаржив законність затримання. В ході кримінального розслідування прокурори володіють винятковими повноваженнями видавати ордери на обшуки і прослуховування телефонних переговорів, які не підлягають оскарженню до суду на будь-якій стадії кримінального провадження. В майбутньому планується передача певних повноважень прокурорів слідчим суддям (інститут, запозичений з правової системи Франції). Чинний закон про організацію суддівського справи як і раніше наділяє прокурорів повноваженням здійснювати нагляд за установами попереднього (досудового) ув'язнення і тюрмами і забезпечувати дотримання необхідних стандартів виховання і безпеки.
Захист у кримінальних справах здійснюється адвокатами - членами Румунської асоціації адвокатів, яка функціонує незалежно від Міністерства юстиції.
Контроль за дотриманням та захист прав свобод громадян здійснює румунський аналог омбудсмана - Адвокат Народу. Він призначається Сенатом строком на 4 роки. Закон про Адвокаті Народу був прийнятий тільки в 1997 р., в тому ж році перший румунський омбудсман був призначений і приступив до роботи.

ВисновокКраїна займає вигідне положення в центрі Європі. За чисельності населення Румунії займає 8-е місце в Європі і 31-е у світі. Румунія належить до числа від-вано густонаселених країн: середня щільність населення - 94, 1 чол. на 1 кв. км. Румуни складають близько 90% населення, угорці - 7, 7, німці - 1, 6%. Етнічний склад: румуни - 19,4 млн. чол., Угорці - 1,5 млн. чол., Цигани - 535 тис. чол, українці - 61 тис. чол., Німці - 60 тис. чол, російські - 35,5 тис. чол., турки - 32 тис. чол., кримські татари - 24 тис. чол., серби - 22,5 тис. чол., словаки - 17,2 тис. чол.
Природні ресурси Румунії різноманітні. У межах Румунії знаходиться біля половини великої європейської гірської системи Карпат, які займають понад 2/5 площі країни. Корисні копалини Румунії досить разнооб-різному; за розвіданими запасами деяких з них - природного газу, нафти, кам'яної солі, марганцю, золота - країна займає перше місце в зарубіжній Євро-пе.
Господарство Румунії - важлива ланка в економіч-ської системі країн.
У сучаснішою Румунії сформувалося і знаходиться в процесі формування кілька промислових рай-онів. Серед них масштабами виробництва і разнообра-зіем галузей виділяється промисловий район Центральній Мунтенії; із цим районом, головними центрами якого є Бухарест і Плоєшті, пов'язаний промисло-ленний центр Брашов.
Румунія серед держав закордонної Європи - великий виробник сільськогосподарської продукції (особливо зерна); ця продукція в середні по урожайно-сті роки не тільки покриває основні внутрішні по-реби країни, але і частково експортується.
Основа транспортної системи Румунії - залізно-дорожній транспорт.


^Використана література1."Питання історії" NN 9-10 1991 р. - А. А. Язикова. Крах "золотої епохи" Чаушеску.
2. "За кордоном" NN 5, 9, 14, 16 1991
3."Известия" NN 95, 105, 142, 152-154, 156, 173, 183, 195, 197, 198, 232, 242, 246 1993
4."Іноземна література" NN 4, 5-6 1992 р. - Едвард Бер. Цілуй руку, яку не можеш вкусити.
5. Малий енциклопедичний словник. Том II (випуск IV). - Видавництво Брокгауз'-Ефрон'. Видання II-е, знову перероблене і значно доповнене. Санкт-Петербург, 1909 р.
6. "Наш сучасник" N6 1992 р. - Олексій Борзенко. Румунський секундомір біжить швидше.
7. "Нова і новітня історія" N6 1991 р. - 23 серпня 1944 в Румунії. "Суспільні науки і сучасність" N3 1992 р. - Н. Довженко. Політичні сили в постсоціалістичних суспільствах. Руми-ня.
8."Правда" NN 182, 226 1991 NN 13, 30, 34, 70, 114, 121, 134, 137, 168, 170, 185, 186, 195, 208, 225 1992


  1. "Підприємець" N3 1992 р. - С. І. Кретов. Підприємництво: сутність, директиви та перспективи.


10. Радянський енциклопедичний словник. - Москва, "Радянська енциклопедія", 1987 р. Видання четверте.
11. Країни світу. Довідник. - Москва. Видавництво політичної літератури. 1991
12."Фінансові новини" NN 41, 44 1993
13. "Ехо планети" N1 1994 р. - М. Морозов. Румунська кийок з мішка.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Практики з еом iconПрактики з еом
Розділи програми практики 2
Практики з еом iconОсновні терміни. Архітектура еом
Архітектура еом – це опис сукупності пристроїв та блоків еом І зв’язків між ними. Поняття архітектури тісно пов’язане з принципами...
Практики з еом iconПрактики з еом
Висновки 22
Практики з еом iconПрактики з еом
Висновки
Практики з еом iconПрактики з еом
Розді загальна характеристика гео- та демографічних систем Великобританії
Практики з еом iconПрактики з еом
Розділ Загальна характеристика гео- та демо-графічних систем Австралії
Практики з еом iconПрактики з еом
Розділ 1 Загальна характеристика гео- та демо-графічних систем Індії
Практики з еом iconПрактики з еом
Розділ Загальна характеристика гео- та демо-графічних систем Казахстану ст. 3-5
Практики з еом iconПрактики з еом
Розділ Загальна характеристика гео- та демо-графічної системи Аргентини 3 ст
Практики з еом iconПрактики з еом
Розділ Загальна характеристика гео- та демо-графічних систем Литви ( ст. 3 – 12)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка