Телефон,факс,интер адрес термін провед
НазваТелефон,факс,интер адрес термін провед
Сторінка1/9
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
_________________________________________________________________________________________ Назва Міністерство,відомство,орган, Місце

телефон,факс,интер.адрес термін провед.

__________________________________________________________________________________________

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

Філософія

__________________________________________________________________________________________

1 ІІІ Харківські студентські Харківський національний Харків квітень

філософські читання університет ім. В.Н.Каразіна 2006 р.

МОН України тел. (057) 707-

56-61

__________________________________________________________________________________________

Історія. Історичні науки

__________________________________________________________________________________________

2 Всеукраїнська науково-практична Державна льотна академія Кіровоград

конференція курсантського складу, України МОН України тел. квітень 2006 р.

присвячена Всесвітньому дню (0522) 29-47-95 e-mail:

авіації та космонавтики glau_asup@ukr.net

__________________________________________________________________________________________
3 Всеукраїнська наукова конференція Рівненський державний Рівне березень

"Волинське Полісся: формування та гуманітарний університет МОН 2006 р.

успадкування регіональних України тел. (0362) 22-60-69

традицій" (до 20-річчя аварії на факс (0362) 22-12-31 e-mail:

Чорнобильській АЕС) rektorat@rdgu.uar.net

__________________________________________________________________________________________

4 Міжвузівські педагогічні читання, Черкаський національний Черкаси лютий

присвячені творчій спадщині університет ім. Богдана 2006 р.

О.А.Захаренка "Буде школа - буде Хмельницького МОН України

село - буде держава" тел. (047) 337-13-25

__________________________________________________________________________________________

5 VІ всеукраїнський симпозіум з Черкаський національний Черкаси

проблем аграрної історії, університет ім. Богдана травень 2006 р.

присвячений 100-річчю з початку Хмельницького МОН України

проведення столипінської аграрної тел. (047) 335-28-50

реформи

__________________________________________________________________________________________

6 Міжвузівська науково-практична Черкаський національний Черкаси лютий

конференція "Письменники- університет ім. Богдана 2006 р.

шестидесятники з Черкащини" Хмельницького МОН України

(присвячена 70-річчю Василя тел. (047) 335-53-95

Захарченка і 75-річчю Івана

Дробного)

__________________________________________________________________________________________

7 Всеукраїнська ХХХVI наукова Черкаський національний Черкаси 18-20

Шевченківська конференція університет ім. Богдана квітня 2006 р.

Хмельницького МОН України

тел. (047) 335-53-95

__________________________________________________________________________________________

8 Конференція "Черкаський Черкаський національний Черкаси

національний університет: історія університет ім. Богдана березень 2006

і сучасність" Хмельницького МОН України р.

тел. (0472) 37-55-57

__________________________________________________________________________________________

9 Всеукраїнська наукова конференція Київський національний Київ 22-23

"60 років ЮНЕСКО. Погляд у лінгвістичний університет МОН лютого 2006 р.

майбутнє" України тел. (044) 529-27-13

e-mail: knlu@uniling.kiev.ua

__________________________________________________________________________________________

10 Всеукраїнська наукова конференція Київський національний Житомир 3-4

"Українська державність: генеза, лінгвістичний університет, березня 2006

історичний розвиток, традиція" Житомирський державний р.

університет ім. Івана Франка

МОН України тел. (044) 529-83-

06 (0412) 37-04-38 37-40-

42 e-mail:

knlu@uniling.kiev.ua;

zu@zu.edu.ua

__________________________________________________________________________________________

11 Регіональна конференція "Скіфсько- Приазовський державний Маріуполь

сарматські тенденції в іноземній технічний університет МОН квітень 2006 р.

та вітчизняній музиці" України тел. (0629) 31-69-24

__________________________________________________________________________________________

12 Всеукраїнський науково-практичний Полтавський державний Полтава 23-24

семінар "Актуальні питання педагогічний університет ім. березня 2006

всесвітньої історії та методики їх В.Г. Короленка МОН України р.

викладання" тел. (05322) 2-58-11 e-mail:

allmail@pdpu.poltava.ua

__________________________________________________________________________________________

13 Всеукраїнська науково-практична Полтавський державний Полтава

конференція "75 років кафедри педагогічний університет ім. березень 2006

загальної фізики Полтавського В.Г. Короленка МОН України р.

державного педагогічного тел. (05322) 7-25-93 2-57-20

університету імені В.Г. Короленка: e-mail:

історія, здобутки, перспективи" allmail@pdpu.poltava.ua

__________________________________________________________________________________________

14 Всеукраїнська наукова конференція Луганський національний Луганськ 25-26

"Стосунки Сходу та Заходу України: педагогічний університет ім. травня 2006 р.

минуле, сьогодення та майбутнє" Тараса Шевченка МОН України

тел. (0642) ) 59-03-42 53-

35-49 факс (0642) 59-90-08 e-

mail: mail@lnpu.edu.ua

__________________________________________________________________________________________

15 IV міжнародний форум "Дні Луганський національний Луганськ

слов'янської писемності і педагогічний університет ім. травень 2006 р.

культури" (присвячений 195-річчю з Тараса Шевченка МОН України

дня народження М.В.Ломоносова) тел. (0642) 55-44-91 53-35-

49 факс (0642) 59-90-08 e-

mail: mail@lnpu.edu.ua

__________________________________________________________________________________________

16 Міжнародна наукова конференція Житомирський державний Житомир 26-28

"Чорнобильська катастрофа: 20 університет ім. Івана Франка квітня 2006 р.

років потому (інтердисциплінарні МОН України тел. (0412) 37-

аспекти)" 20-63 37-40-42 е-mail:

zu@zu.edu.ua

__________________________________________________________________________________________

17 Наукова конференція пам'яті Івана Львівський національний Львів 14

Верхратського університет ім. Івана Франка квітня 2006 р.

МОН України тел.(032) 296-45-

48 е-mail:

zoomus@franko.lviv.ua

__________________________________________________________________________________________

18 Міжнародна наукова конференція Харківський національний Харків

"Регіональні столиці України: університет ім. В.Н.Каразіна березень 2006

пошуки нової ідентичності" МОН України тел. (057) 707-51- р.

92

__________________________________________________________________________________________

19 ІІІ наукова соціологічна Харківський національний Харків 7-8

конференція "Наукова сесія пам'яті університет ім. В.Н.Каразіна квітня 2006 р.

О.О.Якуби" МОН України тел. (057) 707-

54-37 707-56-51 е-mail:

sociology@univer.kharkov.ua

__________________________________________________________________________________________

20 59-та конференція молодих учених Харківський національний Харків 22

"Каразінські читання" університет ім. В.Н.Каразіна квітня 2006 р.

МОН України тел. (057) 707-

54-78 707-56-68

__________________________________________________________________________________________

21 Кирило-Мефодіївські читання Харківський національний Харків 24

університет ім. В.Н.Каразіна травня 2006 р.

МОН України тел. (057) 707-

54-78 707-56-68

__________________________________________________________________________________________

22 Міжнародна наукова конференція Національний університет Львів 29-30

"Збройні сили України: історія і "Львівська політехніка" МОН березня 2006 р.

сучасність" України тел. (0322) 72-67-69

258-21-59

__________________________________________________________________________________________

23 VIIІ міжнародна наукова Національний авіаційний Київ 20-21

конференція "Ільєнківські читання" університет, Гуманітарний квітня 2006 р.

інститут МОН України тел.

(044) 406-74-01 497-53-84

__________________________________________________________________________________________

24 Науково-практичний семінар Національний авіаційний Київ травень

"Актуальні питання теорії та університет, Інститут 2006 р.

історії держави і права" повітряного і космічного

права МОН України тел. (044)

406-76-81

__________________________________________________________________________________________

25 Міжнародна наукова конференція Таврійський національний Ялта АР Крим

"Дипломатія Великої Перемоги: університет ім. травень 2006 р.

підсумки досліджень і уроки для В.І.Вернадського МОН України

формування сучасної системи тел. (0652) 23-03-23 e-mail:

міжнародних відносин" modernhist@crimea.edu

__________________________________________________________________________________________

26 Міжнародний науковий семінар Таврійський національний Ялта АР Крим

"Тегеранська конференція "Великої університет ім. травень 2006 р.

Трійки" у контексті формування В.І.Вернадського МОН України

післявоєнної системи міжнародних тел. (0652) 23-03-23 e-mail:

відносин" modernhist@crimea.edu

__________________________________________________________________________________________

27 Міжнародна конференція "Проблеми Таврійський національний Сімферополь АР

біостратиграфії і палеонтології університет ім. Крим травень

фанерозоя України " В.І.Вернадського МОН України 2006 р.

тел. (0652) 63-03-19

__________________________________________________________________________________________

28 Всеукраїнська науково-практична Ужгородський національний Ужгород

конференція "20 років університет МОН України тел. березень 2006

Чорнобильської катастрофи. Погляд (03122) 3-35-12 факс (03122) р.

у майбутнє" 3-33-41

__________________________________________________________________________________________

29 ІІІ міжнародна науково-практична Чернівецький національний Чернівці 27

конференція "Кайндлівські читання" університет ім. Ю. травня 2006 р.

Федьковича МОН України тел.

(0372) 52-41-28 е-mail:

gkogolianko@chnu.cv.ua

__________________________________________________________________________________________

30 V всеукраїнська науково-практична Національний технічний Київ 18-19

конференція "Український технічний університет України травня 2006 р.

музей: історія, досвід, "Київський політехнічний

перспективи" інститут", Державний

політехнічний музей при НТУУ

"КПІ" МОН України тел. (044)

241-97-66

__________________________________________________________________________________________

31 Міжнародна наукова конференція Національна бібліотека Київ травень-

"Українсько-македонські паралелі в України ім. В.І.Вернадського червень 2006 р.

історії і в сучасності" тел. (044) 524-37-91 е-mail:

nlu@csl.freenet.kiev.ua

__________________________________________________________________________________________

32 XVI читання, присвячені Національна бібліотека Київ березень

академіку В.І.Вернадському України ім. В.І.Вернадського 2006 р.

тел. (044) 524-37-91 е-mail:

nlu@csl.freenet.kiev.ua

__________________________________________________________________________________________

33 Щорічна науково-практична Харківський національний Харків травень

конференція, присвячена пам'яті університет внутрішніх справ 2006 р.

професора О.А.Пушкіна МВД України тел. (0572) 50-30-

49

__________________________________________________________________________________________

Соціологія

__________________________________________________________________________________________

34 Наукова конференція "Волонтерський Національний університет Острог травень

рух у контексті глобалізації" "Острозька академія" МОН 2006 р.

України тел. (03654) 2-29-49

е-mail: lavi@ukr.net

__________________________________________________________________________________________

35 Міжнародна конференція Криворізький державний Кривий Ріг 14-

"Громадянське суспільство і педагогічний університет МОН 15 квітня 2006

проблеми становлення особистості в України тел. (0564) 71-79-30 р.

ньому"

__________________________________________________________________________________________

36 IV міжнародна науково-практична Харківський державний Харків 23-24

конференція "Наука і соціальні університет харчування та травня 2006 р.

проблеми суспільства: харчування, торгівлі МОН України тел.

екологія, демографія" (057) 706-30-42 706-30-51

706-30-52 е-mail:

nescnasu@online.kharkiv.com

__________________________________________________________________________________________

37 Міжнародний науково-методичний Луганський національний Луганськ

семінар "Соціальна підтримка педагогічний університет ім. травень 2006 р.

процесу формування усвідомленого Тараса Шевченка МОН України

батьківства" тел. (0642) 53-35-83 53-35-

49 факс (0642) 59-90-08 e-

mail: mail@lnpu.edu.ua

__________________________________________________________________________________________

38 Всеукраїнський соціолінгвістичний Львівський національний Львів 18-19

семінар: основні категорії університет ім. Івана Франка травня 2006 р.

макросоціолінгвістики; основні МОН України тел. (032) 296-

аспекти художнього дискурсу 47-56 е-mail:

decukrfil@franko.lviv.ua

__________________________________________________________________________________________

39 ІІІ міжнародна студентська Харківський національний Харків 27-29

соціологічна конференція університет ім. В.Н.Каразіна квітня 2006 р.

МОН України тел. (057) 707-

54-37 707-56-51 е-mail:

sociology@univer.kharkov.ua

__________________________________________________________________________________________

40 Літня школа за програмою CEU Харківський національний Харків 19-26

розвитку викладання та досліджень університет ім. В.Н.Каразіна червня 2006 р.

із соціології МОН України тел. (057) 707-

54-37 707-56-51 е-mail:

sociology@univer.kharkov.ua

__________________________________________________________________________________________

41 Міжнародна студентська науково- Харківський національний Харків 13-14

практична конференція "Торгівля університет внутрішніх справ квітня 2006 р.

людьми: профілактика та протидія МВД України тел. (0572) 50-31-

(зарубіжний досвід)" 39

__________________________________________________________________________________________
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Телефон,факс,интер адрес термін провед iconЗаболотний Олександр Едуардович адрес: м. Запоріжжя, вул. Миру, б....
Висновок
Телефон,факс,интер адрес термін провед iconАдрес телефон
Даі та їх посадові особи. Ст. 17 Кас україни визначає, що компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних осіб із...
Телефон,факс,интер адрес термін провед iconС.І. Рубіжанський інформаційна картка
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Телефон,факс,интер адрес термін провед iconЗатверджено розпорядження голови
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Телефон,факс,интер адрес термін провед iconПропонуємо Вам наступний асортимент продукції
Телефон (05343) 3-11-72, 0675314684 факс (05343) 3-25-80 Україна, Полтавської обл
Телефон,факс,интер адрес термін провед iconТ елефон (факс): (843) 279-56-00, 279-57-00,279-58-00 Офис продаж:...

Телефон,факс,интер адрес термін провед iconЗатверджено: Голова Великобурлуцької районної державної адміністрації
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Телефон,факс,интер адрес термін провед iconТов «гранд терра інвест» Юр идична адрес а
Маріуполь, Донецька область, Україна, 87548. тел./факс: +380 629 483828. вул. Купріна,10, м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87500....
Телефон,факс,интер адрес термін провед iconІнформаційна картка адміністративної послуги
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Телефон,факс,интер адрес термін провед iconЗакон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка