Посадова інструкція класного керівника
Скачати 59.45 Kb.
НазваПосадова інструкція класного керівника
Дата конвертації27.03.2013
Розмір59.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Посадова інструкція класного керівника

1. Загальні положення

 1. Класний керівник призначається на посаду та звільняється з неї директором загально­освітнього навчального закладу (ЗНЗ).

 2. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора з виховної роботи.

 3. У своїй діяльності класний керівник керується розпорядженнями директора ЗНЗ, стату­том, локальними актами та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями і вказівками Міністерства освіти і науки України та відповідних органів управління освіти, міжнародними правовими актами, Загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.

^ 2. Завдання та обов'язки

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу:

 1. Формує і згуртовує учнівський колектив класу.

 2. Планує виховну роботу класу.

 3. Організує життя учнівського колективу класу відповідно до вікових особливостей, інте­ресів учнів та вимог суспільства.

 4. Бере участь у роботі педагогічної ради ЗНЗ, у діяльності методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.

 5. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та ведення вчителями-предметниками клас­ного журналу, систематично заповнює особові справи учнів.

 6. Надає допомогу вчителям-предметникам у навчанні та вихованні учнів класу.

 7. Створює сприятливі умови для індивідуального розвитку і формування особистості учнів.

 8. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає їм вирішувати проблеми, що виникають під час спілкування з друзями, однолітками, батьками, вчителями.

 9. Створює умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.
 1. Сприяє самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

 2. Створює сприятливі мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі.

 3. Здійснює допомогу учням у навчальній діяльності; виявляє причини низької успішності, організує їх усунення.

 4. Пропагує серед учнів здоровий спосіб життя; проводить фізкультурно-масові, спортив­ні та інші заходи, що сприяють зміцненню їхнього здоров'я.

 5. Сприяє поліпшенню умов здійснення навчально-виховного процесу, доводить до відома адміністрації закладу інформацію про всі недоліки в забезпеченні його проведення, що знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров'я.

 6. Організує вивчення з учнями правил безпеки життєдіяльності, охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

 7. Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об'єднань, що організовуються в ЗНЗ, у позашкільних навчально-виховних закладах за місцем проживання.

 1. Проводить роботу з профілактики правопорушень серед учнів класу.
 1. Веде журнал обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з проблемних сімей та з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги.

 2. Організує для учнів екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси тощо.

 3. Проводить батьківські збори, організує проведення лекторіїв для батьків.

 4. Організує оформлення класного куточка, ведення літопису класу тощо.

 5. Ознайомлюється в шкільній бібліотеці з читацькими формулярами учнів з метою вивчен­ня їхніх читацьких інтересів.

 6. Дотримується етичних норм поведінки, що відповідають громадському статусу педагога.

3. Права

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу має право:

 1. За погодженням з адміністрацією закладу вибирати і використовувати методики виховання.

 2. Брати участь в управлінні ЗНЗ у порядку, визначеному його статутом.

 3. Давати вихованцям обов'язкові до виконання розпорядження щодо організації занять і дотримання дисципліни, притягати вихованців до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

 4. Захищати свою професійну честь і гідність усіма засобами в межах чинного законодавства.

 5. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, дава­ти пояснення стосовно змісту цих документів.

 6. У межах своєї компетенції повідомляти адміністрації навчального закладу про всі вияв­лені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 7. Вимагати від адміністрації навчального закладу сприяння у виконанні обов'язків і реалі­зації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

4. Відповідальність

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу несе відповідальність:

 1. За дотримання прав і свобод, життя й здоров'я учнів класу (в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України).

 2. За дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів.

 3. За систематичний контроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів.

 4. За належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання й меблів.

 5. За оперативне інформування адміністрації ЗНЗ про кожен нещасний випадок, вжиття заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

4,6.,3а_належний санітарний стан приміщення, в якому проходять заняття.

 1. За своєчасне складання встановленої звітної документації.

 2. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією (у межах, визначених чинним законодавством України про працю).

 3. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності (у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України).
 1. За завдання матеріальної шкоди (у межах, визначених чинним цивільним законодав­ством та законодавством про працю України).

 2. За застосування методів виховання, пов'язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю учня (у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивіль­ним законодавством України).

^ 5. Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу повинен знати:

 1. Основи загальної психології, педагогіки, фізіології дітей і підлітків.

 2. Методи і навички комунікативного спілкування з учнями, соціального психотренінгу, сучасні методи проведення індивідуальних і колективних занять.

 3. Особливості виховної системи.

 4. Умови роботи й особливості проведення уроків у навчальному закладі, де він працює.

 5. Індивідуальні характеристики учнів, соціальні, культурні, психологічні, інші умови їх навчання та виховання.

 6. Основні напрями й перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

 7. Вимоги чинного законодавства.

 8. Державну мову.

^ 6. Кваліфікаційні вимоги

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу повинен:

 1. Мати вищу освіту на рівні бакалавра, спеціаліста або магістра.

 2. Виявляти ґрунтовну професійну компетентність.

 3. Володіти ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу.

 4. Відзначатися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.

7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою, професією

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу взаємодіє з:

 • учнями класу, їхніми батьками або особами, які їх замінюють;

 • заступником директора з виховної роботи;

 • адміністрацією навчального закладу;

 • учителем, який працював з класом у початковій школі, вчителями-предметниками, прак­тичним психологом;

 • громадськими організаціями, позашкільними навчально-виховними закладами.

Схожі:

Посадова інструкція класного керівника icon1 Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної...
При складанні інструкції враховано реко­мендації "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Посадова інструкція класного керівника iconМіністерство освіти України Затверджую
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики класного керівника. Під час складан­ня Інструкції...
Посадова інструкція класного керівника iconАбетка класного керівника
Це положення регламентує діяльність класного керівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу (далі — класний...
Посадова інструкція класного керівника iconПоложення про класного керівника сзш №18
Це положення регламентує діяльність класного керівника  Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18
Посадова інструкція класного керівника iconСтруктура портфоліо класного керівника
«Портфоліо» це документ, в якому накопичуються матеріали, що свідчать про індивідуальні досягнення класного керівника
Посадова інструкція класного керівника iconМетодичних розробок обласного огляду-конкурсу «Від креативного класного...
Доповідь Майстерність класного керівника, його складові. Втілення ідей гуманізації у роботі з молоддю
Посадова інструкція класного керівника iconПосадова інструкція №32
...
Посадова інструкція класного керівника iconПосадова інструкція №29
...
Посадова інструкція класного керівника iconПосадова інструкція керівника гуртка
Особа, що не має відповідної освіти, але має достатній практичний досвід, знання, вміння та виконує якісно І в повному обсязі покладені...
Посадова інструкція класного керівника iconМетодичні рекомендації щодо планування ро­боти класного керівника....
Організація роботи класного керівника з учи­телями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка