01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Назва01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Сторінка1/4
Дата конвертації28.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua01.02.2010 р. № 1/9-50 Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


Інститутам післядипломної педагогічної освіти

Загальноосвітнім навчальним закладам


Про порядок закінчення

навчального року та проведення

державної підсумкової атестації

у загальноосвітніх навчальних закладах

в 2009/2010 навчальному році

Закінчення 2009/2010 навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначено Типовими навчальними планами, перелік яких подано у листі Міністерства освіти і науки України №1/9-120 від 20.02.2009 р., та Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 р. № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом МОН від 21.12.2009 р. №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 р. № 39/17334.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації має бути завершено не пізніше 1 липня 2010 року.

У цьому навчальному році навчальні заняття у 1–11 класах завершуються ^ 27 травня 2010р.

Після завершення занять у 1–4-х класах проводяться навчальні екскурсії, а у 5–8-х і 10-х класах — навчальні екскурсії та навчальна практика.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61 орієнтовно у такі строки:

з ^ 31 травня по 3 червня (4 дні) — для учнів 1–4-х класів (не більше 3-х академічних годин на день);

з 31 травня 15 червня (10 днів) — для учнів 5–6-х класів (по 3 академічні години), 7–8-х класів (по 4 академічні години), 10-х класів (по 5 академічних годин на день).

^ Керівники навчальних закладів можуть вносити корективи до строків організації навчальних екскурсій та навчальної практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу, профілю навчання та необхідності надолуження виконання навчальних програм у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять, спричинених захворюваністю учнів на грип та гострі респіраторні інфекції, та іншими причинами.

Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах ^ 27–28 травня проводиться свято «Останній дзвоник».

Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлені й затверджені білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм.

У цьому листі вказані збірники завдань, які станом на 01.02.2010 року вже підготовлені. Звертаємо увагу на те, що відповідно до листа МОН від 15.12.2009 р. №1/9-879 завершується робота щодо розроблення й інших збірників завдань для державної підсумкової атестації. Додаткова інформація про них буде подана до 20 лютого цього року. Рішення про використання того чи іншого збірника завдань приймає загальноосвітній навчальний заклад.

У випускних ^ 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 1 по 18 червня.

Державна підсумкова атестація, що проводиться у письмовій формі, розпочнеться о 9.00, а в усній формі — для першої групи — о 9.00, для другої групи — о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений навчальними закладами з відповідними органами управління освітою.

Державна підсумкова атестація з української мови для випускників 9-х класів (диктант) проводитиметься 1 червня.

Державна підсумкова атестація для випускників ^ 11-х класів проводиться з трьох предметів з 11 по 18 травня у вигляді шкільних підсумкових контрольних робіт. Конкретну дату їх проведення визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації необхідно передбачити не менше двох-трьох днів для підготовки до проходження атестації з кожного предмета.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року №1319 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1095 і від 31 грудня 2005 р.№ 1312» зовнішнє незалежне оцінювання визначене як вступне випробування до вищих навчальних закладів.

^ Державна підсумкова атестація у початковій школі
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).

Підсумкова робота з української мови (мови навчання) проводиться з метою перевірити мовленнєві уміння учнів будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета.

Учні виконують вісім завдань різного рівня складності, серед яких п’ять тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, два відкритих завдання, виконання яких передбачає коротку письмову відповідь, і одне творче — зв’язне висловлювання (5–7 речень) на задану тему.

Кожне правильно виконане тестове завдання закритого типу оцінюється в один бал, кожне відкрите завдання — двома балами (у разі, якщо таке завдання виконане частково, учні одержують один бал), творче завдання — трьома балами: 1 бал — за зміст висловлювання; 1 бал — за грамотність (враховуються орфограми, передбачені навчальними програмами початкової школи); 1 бал — за висловлення власної думки.

Підсумкові контрольні роботи з російської мови (мови навчання) укладені за аналогією з підсумковими роботами з української мови. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням польською, молдовською, кримськотатарською, угорською, болгарською, румунською мовами рекомендуємо проводити підсумкові контрольні роботи з української мови та з мови навчання у формі диктанту.

Підсумкова контрольна робота з читання (мова навчання) спрямована на перевірку розуміння учнями змісту прочитаного тексту; обізнаності з колом дитячого читання, доступного цьому вікові; володіння літературознавчими поняттями на елементарному рівні; умінь узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного.

Робота складається з тексту для самостійного читання та восьми письмових завдань, п’ять із яких — тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, два — завдання відкритого типу з короткою відповіддю (на встановлення відповідності; на встановлення правильної послідовності тощо) і одне творче завдання з розгорнутою відповіддю.

Підсумкові контрольні роботи з читання українською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання мають таку ж структуру. Контрольні роботи з читання українською мовою та з читання (мова навчання) у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням польською, молдовською, кримськотатарською, угорською, болгарською, румунською мовами можуть укладати методичні об’єднання вчителів початкових класів за такою ж структурою відповідно до програмових вимог.

Усі завдання учні розпочинають виконувати після прочитання тексту.

Тестові завдання закритого типу оцінюються 1 балом. Завдання відкритого типу — у межах 2 балів за кожне (частково виконане завдання оцінюється 1 балом). Творчі завдання оцінюються 3 балами з урахуванням змісту викладу, висловлення власної думки, використання засобів виразності мови.

Бали за роботу з читання виставляються без урахування помилок за грамотність.

Підсумкова контрольна робота з математики проводиться у вигляді комбінованої контрольної роботи або роботи, укладеної з тестових завдань різної форми.

Комбінована контрольна робота містить вирази з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками чи без дужок); складені задачі; завдання на порівняння, перетворення одних величин в інші; завдання на знаходження частини від числа; завдання на застосування геометричного матеріалу тощо.

Робота тестового характеру містить 12 завдань. Серед них — завдання таких видів: закриті з вибором однієї правильної відповіді; відкриті на доповнення; відкриті з вільним викладом відповіді.

Особливостями оцінювання підсумкових контрольних робіт із завданнями тестового характеру є такі: 12 балів ставиться, якщо всю роботу виконано правильно; 10–11 балів — якщо виконано правильно не менше 11 завдань, або виконано всю роботу, проте допущено 1–2 помилки у завданнях закритого типу; 7–9 балів ставиться, якщо виконано 8–9 завдань, у тому числі завдання змістової лінії «Задачі»; 4–6 балів — якщо виконано 6–7 завдань закритого типу; 2–3 бали — якщо правильно виконано 3–4 завдання закритого типу або 1–2 завдання закритого типу, у тому числі, задача.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт сформовано відповідно до вимог, викладених у Програмах для 1–4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.: Початкова школа, 2006).

Тексти підсумкових контрольних робіт визначаються за збірниками підсумкових контрольних робіт для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України:

Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з математики. 4 клас. Укл. Барна М.М., Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Е. Підсумкові контрольні роботи з математики. 4 клас. 2009, 2010;

Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з українською мовою навчання. 4 клас. Укл. Вашуленко М.С., Пономарьова К.І. 2009, 2010;

Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з читання для шкіл з українською мовою навчання. 4 клас. Укл. Вашуленко О.В., Третяк О.П., Копликова Т.К., Чернецька О.Г. 2009, 2010;

Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з української мови для шкіл з російською мовою навчання. 4 клас. Укл. Шереметьєва Н.М., Мартиненко Т.Г. 2009, 2010;

Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з читання українською мовою для шкіл з російською мовою навчання. 4 клас. Укл. Астахова Т.К., Гайдученко Т.Л. 2009, 2010;

Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з читання для шкіл з російською мовою навчання. 4 клас. Укл. Новикова Т.Г., Смаковська Т.В. 2009, 2010;

Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з російської мови для шкіл з російською мовою навчання 4 клас. Укл. Лаптєва Л.І., Лунько Н.І. 2009, 2010.

Кожна з вище означених контрольних робіт проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці.

На проведення кожної роботи відводиться 1 академічна година.

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, беруть участь у спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть брати участь у написанні підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються цим учням за результатами семестрового оцінювання.

Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні річної оцінки враховуються також результати підсумкових контрольних робіт.

^ II. Державна підсумкова атестація в основній школі
Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

Випускники основної школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули із закордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть, за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради, проходити атестацію з мови навчання.

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться в письмовій формі (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України. Перевірці під час державної підсумкової атестації підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування; уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; уміння належним чином оформлювати роботу.

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година. Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) не допускається.

Текст диктанту визначатиметься за посібником: Авраменко О.М. Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація. — К.: Грамота, 2010. — 80 с. У збірнику представлено тексти, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна тематична контрольна робота у формі диктанту.

Державна підсумкова атестація з української, зарубіжної літератур, а також з літератур національних меншин проводитиметься в усній формі за білетами, які складаються з двох завдань.

Завдання білетів враховують розмаїття представлених у чинних програмах тем, відображаючи усталені у шкільній практиці інтерпретації творів української, зарубіжної та інших літератур.

У своїх відповідях учні мають продемонструвати сформованість у них базових знань відповідно до чинних програм, уявлення про місце літератури (українська, зарубіжна, національних меншин) у національному і світовому культурному просторах, у міжпредметних зв’язках, уміння висловити свої думки про художній твір, систему образів, характери персонажів, уміння проводити цілісний аналіз та створювати власні інтерпретації до художніх творів, аналізувати різні за жанрами та стилями твори, вміння аргументовано доводити власну думку, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу.

Під час оцінювання відповідей учнів враховується: знання ними тексту аналізованого твору, розуміння родової й жанрової специфіки та стильової своєрідності художнього твору, багатства його ідейно-художнього змісту та особливостей поетики, сприйняття конкретного твору в літературно-мистецькому контексті епохи, у зв’язках із літературною традицією України і світу, поінформованість школярів щодо основних понять теорії літератури та вміння ці знання застосовувати до матеріалу певного літературного твору, розуміння школярем духовної природи літературної творчості.

В окремих білетах для перевірки сформованості в учнів техніки художнього читання та вміння донести через усне слово авторський задум додатково передбачено читання учнем напам’ять віршів або уривків із поетичних чи прозових творів. Формулювання завдань такого типу супроводжують запитання білетів, пов’язані насамперед із поезією; як правило, вони дають учням можливість на власний розсуд вибирати вірш для декламування.

Використання учнями під час проведення державної підсумкової атестації з української, зарубіжної та літератур національних меншин допоміжних джерел (підручників, хрестоматій, видань творів програмових авторів, антологій тощо) не допускається.

Для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням польською, молдовською, кримськотатарською, угорською, болгарською, румунською мовами білети розробляються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і погоджуються з Міністерством освіти і науки України (тексти завдань подаються до 20 квітня 2010 р. до Міністерства освіти і науки України українською та рідною мовами); російською мовою білети розробляються Міністерством освіти і науки України.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням мовами національних меншин за рішенням Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій може проводитися державна підсумкова атестація з мови навчання у формі диктанту. Завдання з польської, молдовської, кримськотатарської, угорської мов визначаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України; з російської мови атестація проводиться за посібником «Російська мова. Збірник диктантів для державної підсумкової атестації. 9 клас» (авт. Бикова К.І. та ін. — К.: Генеза, 2010).

На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година.

Державна підсумкова атестація з математики у 9-х класах проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії за навчальним посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас», авт. Бурда М.І. та інші. — Х.: Гімназія, 2010 р. який містить 80 варіантів атестаційних робіт.

Кожен варіант атестаційної роботи складається з чотирьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань.

У першій частині пропонується 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді (8 завдань з алгебри і 4 — з геометрії). Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учні не зобов’язані наводити будь-які міркування, що пояснюють їх вибір.

Правильне розв’язання кожного завдання цього блоку оцінюється одним балом.

Друга частина атестаційної роботи складається із 6 завдань (4 завдання з алгебри і 2 — з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо у бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

Третя частина атестаційної роботи складається з 4 завдань (3 завдання з алгебри і 1 — з геометрії), четверта — з 3 завдань (2 завдання з алгебри і 1 — з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання третьої та четвертої частин вважаються виконаними правильно, якщо учень (учениця) навів(ла) розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав(ла) правильну відповідь.

Правильність виконання завдань третьої та четвертої частин оцінює вчитель відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень. Правильне розв’язання кожного із завдань третьої та четвертої частин оцінюється чотирма балами.

Завдання четвертої частини виконують учні класів з поглибленим вивченням математики.

Варіанти завдань першої та другої частин атестаційної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої та четвертої частин — Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за вказаним посібником.

Кількість варіантів першої та другої частин атестаційної роботи добираються за чисельністю учнів у класі з найбільшою наповненістю на паралелі. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають не менше чотирьох варіантів третьої та четвертої частин атестаційної роботи.

Кожен учень (учениця) у класі має виконувати окремий варіант першої та другої частини атестаційної роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої (третьої та четвертої) частини атестаційної роботи.

Дату проведення державної підсумкової атестації визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 150 хвилин для учнів загальноосвітніх класів. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

За результатами роботи учням виставляється одна оцінка — з математики.

Державна підсумкова атестація з географії проводиться за результатами вивчення шкільного курсу „Географія України» (8–9 клас). Атестація передбачає визначення рівня знань дев’ятикласниками географічних закономірностей, розуміння взаємозв’язків між компонентами природних комплексів, взаємодії природи і господарської діяльності людини, життя людей, їх традицій, звичаїв, ведення господарства тощо.

Державна підсумкова атестація з географії може проводитися усно за білетами або письмово за посібниками «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи» (авт. Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович О.Я. — Х.: Гімназія, 2006, 2007, 2008 рр.) або «Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації. 9-й клас», авт. Паламарчук Л.Б., Гладковський Р.В., Довгань А.І., Совенко В.В. К.: Генеза, 2010 р.

Білети містять по три завдання, їх складено у відповідності до чинної навчальної програми для 12-річної школи.

Перше завдання охоплює навчальний матеріал курсу «Географія України» (8 клас), друге — навчальний матеріал 9-го класу, третє має практичну спрямованість і передбачає перевірку уміння школярів характеризувати географічні об’єкти і явища з обов’язковим використанням тематичних карт.

Під час визначення рівня навчальних досягнень учнів вчителям слід враховувати: правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття географічних понять і закономірностей, влучність вживання географічних та картографічних термінів; самостійність відповіді; логічність, доказовість викладення матеріалу; ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими матеріалами).

Завдання для атестації у письмовій формі добирають вчителі за одним із зазначених збірників.

Завдання збірника (авт. колектив Ковальчук Г.О. та інші) складені за рівнями складності, що передбачені 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень школярів. При комплектуванні завдань для державної підсумкової атестації застосовується принцип їх поступового ускладнення ( завдання I –IV рівнів). У збірнику пропонуються завдання різних типів (тести, робота з контурною картою, робота з атласом, відкриті запитання четвертого рівня, які мають узагальнюючий, систематизуючий, порівняльний характер).

На виконання завдання атестації у письмовій формі відводиться до 1,5 астрономічні години. Відлік часу розпочинатиметься після написання вчителем завдання на дошці.

Збірник для проведення атестації (авт. колектив Паламарчук Л.Б. та інші) складений за аналогією до збірників, за якими проходить зовнішнє незалежне оцінювання.

Вчитель самостійно добирає варіанти тестових завдань (це залежить від рівня підготовки учнів, від їх самостійності, зібраності), може змінювати чи замінювати деякі завдання. Вчитель самостійно приймає рішення щодо кількості варіантів, які будуть використовуватися в одному класі, ураховуючи, що кожен(на) окремий(ма) учень(ця) повинен(на) виконати один варіант тестів, скориставшись матеріалами збірника.

Користуватися текстами, підручниками, іншими посібниками (довідниками) під час виконання письмової форми державної підсумкової атестації не дозволяється.

Форму проходження атестації обирають учні.

Державна підсумкова атестація з біології може проводитися як в усній, так і в письмовій формі. Форму проходження державної підсумкової атестації обирають учні.

Державна підсумкова атестація в усній формі проводиться за білетами, укладеними відповідно до чинної навчальної програми для учнів 7 — 9 класів.

Білети з біології складаються з трьох запитань. Два запитання спрямовані на перевірку теоретичних знань школярів: перше — про будову та функції організму людини, психофізіологічні особливості її поведінки;
друге — про будову та функції інших організмів, їх пристосованість до умов середовища, способу життя, поведінки, значення у природі й житті людини. Третє запитання має практичну спрямованість та передбачає виявлення в учнів уміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності та сформованості здоров’язбережної компетенції. Наприклад, запитання щодо профілактики захворювань, вживання алкоголю, наркотиків, ВІЛ-інфікування, надання першої допомоги при зупинці дихання, різних видів кровотеч, опіках, обмороженні, ударах, вивихах тощо.

При оцінюванні відповідей учнів необхідно ураховувати рівень сформованості у них предметних компетенцій, зокрема: уміння характеризувати будову та функції окремих біологічних об’єктів, загальні ознаки певних груп організмів, ознаки пристосованості організмів до умов існування; давати порівняльну характеристику об’єктам, явищам і процесам живої природи; встановлювати взаємозв’язки між будовою і функціями; обґрунтовувати правила гігієни і профілактики, надання першої допомоги.

Проведення державної підсумкової атестації у письмовій формі здійснюється за збірником «Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи», авт. Костильов О.В., Андерсон О.А., Задорожний К.М., Зінченко О.П. — К.: Генеза, 2010р.

Посібник містить 60 варіантів атестаційних робіт. Кожний варіант атестаційної роботи включає 30 завдань з різних розділів навчальної програми (рослинний світ, гриби, бактерії, тваринний світ, людина), різного рівня складності та різних типів. Серед них: тестові завдання з вибором однієї або кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з використанням малюнків, графіків, схем, таблиць; завдання з «відкритою» відповіддю. Таке поєднання дає змогу учневі максимально розкрити свої здібності.

Кожен(на) учень(ця) у класі має виконувати окремий варіант. На виконання завдань атестації у письмовій формі відводиться 1,5 астрономічні години.

Державна підсумкова атестація з іноземної мови проводитиметься за білетами, що містять завдання трьох видів: читання тексту та виконання післятекстового завдання; письмова робота; бесіда за пропонованими ситуаціями.

Перше запитання білетів має на меті перевірити рівень сформованості в учнів умінь і навичок читання, розуміння ними прочитаного матеріалу; уміння узагальнювати зміст прочитаного; виокремлювати ключові слова та визначати за контекстом значення незнайомих слів.

Пропонуються різні типи текстів: статті із періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо); оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення.

До текстів пропонуються завдання: із вибором правильної відповіді; на встановлення відповідності (добір логічних пар); запитання з короткими відповідями (2–3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту; знаходження аргументів та висновків; встановлення зв’язків між інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.

Тестові завдання містять варіанти відповідей з однією правильною відповіддю.

Друге запитання білетів спрямоване на перевірку рівня сформованості в учнів писемної мовленнєвої компетенції.

У частині писемного мовлення пропонуються письмові завдання, що супроводжуються спеціальними поясненнями, які визначають, про що саме учні повинні написати. Учні складають текст на основі конкретних ситуацій та письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо) і візуальних (картинок, фотографій, таблиць, схем).

У частині використання мови визначається рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що передбачають уміння вільно спілкуватися. Учням пропонуються тести з пропущеними лексичними одиницями або граматичними структурами. Учні заповнюють пропуски поданими словами або словосполученнями.

Третє запитання білетів перевіряє рівень сформованості навичок та вмінь мовлення за допомогою зв’язного висловлювання. Зміст і форма висловлювання визначається, зазвичай, ситуацією. Для того щоб зміст завдання усвідомлювався та адекватно сприймався учнями до кожної ситуації подано інструкції, які враховують психологічні особливості та навчальний досвід школярів. Кожна інструкція подається у вигляді віртуальної проблемної ситуації, котру необхідно розв’язати засобами іноземної мови.

Оцінюються вміння учнів вибирати з ряду іншомовних засобів ті, що відповідають комунікативному завданню. Важливим складником цього завдання є вміння розгорнути свою відповідь за рахунок часових, просторових, особистісних та інших характеристик згаданого об’єкта або дії, спонукавши співбесідника запитаннями або проханням продовжити мовленнєву взаємодію.

Монологічні висловлювання учнів повинні відповідати ситуації, бути повними, послідовними, комунікативно спрямованими (містити особистісні оціночні фрази, власне ставлення учня до об'єкту висловлювання), лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.

Державна підсумкова атестація з іноземної мови складається з письмової та усної частини. На виконання письмової частин (використання мови, читання та письмо) та усної — говоріння передбачено 35 хвилин: читання -10 хвилин, говоріння -10 хвилин, письмо -15 хвилин.

Державна підсумкова атестація з іноземних мов проводиться на основі матеріалів збірників завдань, які відповідають загальноєвропейським рівням (А2+ — В1).

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з англійської мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Голобородько С.В. — К.: Генеза, 2010р.

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з німецької мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Горбач Л.В. — К.: Генеза, 2010р.

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з французької мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Клименко Ю.М. — К.: Генеза, 2010р.

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з іспанської мови. 9 клас», уклад. Коваленко О.Я., Костильов А.І. — К.: Генеза, 2010р.

Посібники містить 100 варіантів білетів з кожної мови.

Кількість білетів добирається вчителями загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до кількості учнів у класі.

У 2009—2010 навчальному році у 9-х класах вперше вивчається новий навчальний предмет — «Правознавство. Практичний курс». Він передбачає вивчення норм права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб. Відповідно завдання білетів державної підсумкової атестації побудовані на нерозривній єдності нових для учнів юридичних знань, соціального досвіду учнів, практичних дій щодо вирішення конкретних життєвих проблем. Державна підсумкова атестація з практичного курсу правознавства проводитиметься в усній формі за білетами, котрі містять по два запитання. Перше — має теоретичний характер і вимагає демонстрації розуміння понять і термінів та вміння оперувати ними. Друге завдання кожного білета має практичний характер: юридичні задачі та правові ситуації, що потребують від учнів вміння оперувати однією-двома одиницями змісту, і побудовані на нормах права, що стосуються малолітніх і неповнолітніх осіб.

Державна підсумкова атестація з історії України проводитиметься як в усній, так і в письмовій формі.

В усній формі — за білетами, котрі містять по два запитання. Завдання охоплюють період з найдавніших часів і до другої половини ХІХ століття включно. Тобто, готуючись до державної підсумкової атестації, учні мають повторити матеріал, котрий вивчався, починаючи з 6 класу.

У письмовій формі атестація буде проводитись за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 9 клас». уклад. В.Власов. — К.: Літера. ЛТД, 2010 р.

Збірник містить тестові завдання різної форми: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання з вибором кількох правильних відповідей; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання відкритої форми з короткою відповіддю; завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання укладені з урахуванням тематичного принципу: кожне завдання сприятиме перевірці рівня сформованості навчальних компетентностей на прикладі певної теми курсу. При цьому теми підібрано за класами відповідно до вимог програми.

Для проведення підсумкової державної атестації тести зі збірника обирає вчитель. На виконання завдань відводиться 90 хвилин.

Державна підсумкова атестація із всесвітньої історії проводитиметься в усній формі. У білетах зі всесвітньої історії звертається увага на особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХVІІІ — на початку ХХ ст. Під час відповідей учні мають показати уміння аналізувати економічні, соціальні і культурні наслідки промислового перевороту; давати характеристику змін у господарюванні, політичному житті, утвердженні парламентаризму, технічного прогресу.

Особливу увагу варто акцентувати на вміннях учнів визначати основні напрямки політичної еволюції провідних держав, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їх мисленні.

Державна підсумкова атестація з художньої культури покликана виявити в учнів рівень знань з напрямів і стилів художньої культури, видів та жанрів мистецтва, виражальних засобів художньої мови різних видів мистецтва, зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини. Атестація зорієнтована на визначення рівня сформованості в учнів світоглядних компетенцій у сфері художньої культури, вміння учнів зіставляти художні стилі, користуватися мистецтвознавчою термінологією (у межах програми), здатність учнів аргументувати власну точку зору, здійснювати відбір інформації в царині мистецтва.

Вона проводитиметься в усній формі за білетами, що складаються з трьох завдань. Білети укладено відповідно до чинної навчальної програми з художньої культури для 9 класу. Перші два завдання білетів відображають розмаїття представлених у чинній програмі видів, напрямів, стилів, жанрів мистецтва, їхні характерні особливості тощо. Деякі із завдань вимагають наведення прикладів у вигляді назв творів мистецтва, їхніх характеристик, імен видатних представників мистецтва тощо. Третє завдання кожного білета вимагає від учня упізнати твір мистецтва (на рівні шедевру світового значення), запропонований учителем, надати про нього коротку інформацію (автор, національне походження, напрям, жанр тощо), охарактеризувати його художньо-образний зміст. Підбір творів із тих, що розглядалися учнями протягом року, та забезпечення учнів ілюстративним матеріалом здійснює вчитель.

З метою якісної підготовки до відповіді школярів необхідно забезпечити ілюстративним матеріалом (CD, репродукції, фотоматеріали, записи музичних творів тощо).

Оцінюючи відповіді дев’ятикласників з художньої культури, варто звернути увагу на те, що учні мають уміти визначати хронологічні межі та послідовність виникнення художніх стилів; виділяти сутнісні ознаки стилів і напрямів художньої культури, видів та жанрів мистецтва; використовувати ілюстративний матеріал як джерело інформації при характеристиці стилів, видів та жанрів мистецтва; давати характеристику культурним явищам, оперуючи конкретними прикладами; формулювати емоційно-ціннісну оцінку культурних явищ та діяльності визначних представників мистецтва; зіставляти та порівнювати культурні явища; синтезувати засвоєну інформацію; аналізувати та узагальнювати; формулювати висновки та узагальнення; давати визначення понять.

Під час оцінювання відповідей учнів враховується: розуміння учнями завдань білетів і відповідність змісту відповідей поставленим запитанням; застосування учнями під час відповідей на запитання необхідного ілюстративного матеріалу і фрагментів музичних творів, точність у викладенні фактичного матеріалу; ґрунтовність суджень, переконливість та аргументованість висновків; уміння аналізувати, зіставляти, порівнювати культурні явища різних епох и конкретні мистецькі шедеври; використання необхідних мистецтвознавчих термінів і понять (у межах програми); композиційну стрункість відповідей; ясність и точність викладу, мовленнєву грамотність.

Державна підсумкова атестація з фізики проводиться в усній формі за білетами, які укладено відповідно до чинної навчальної програми для учнів 7–9-х класів 12-річної школи.

Білети містять три завдання, спрямовані на виявлення рівня оволодіння учнями основних понять, законів і принципів фізики та сформованості практичних умінь, необхідних для розуміння явищ і процесів, що відбуваються у природі, техніці й побуті.

Перше запитання передбачає перевірку теоретичних знань школярів з усіх розділів систематичного курсу фізики.

Особливу увагу під час підготовки до державної атестації варто приділити практичним навичкам учнів, зокрема вмінню ілюструвати виклад фактів та теорій відповідними прикладами перебігу фізичних явищ, їх прояву в природі або використання в технічних пристроях і повсякденному житті.

Друге та третє завдання мають практичний зміст, спонукають учнів до виявлення вміння застосувати набуті знання у практичній діяльності.

Відповідаючи на друге запитання білета, учень має продемонструвати вміння планувати дослідження, використовувати вимірювальні прилади та обладнання, проводити експерименти, систематизувати та узагальнювати результати досліджень. Під час підготовки обладнання для виконання лабораторних робіт учителеві потрібно спиратися на опис їх проведення, що наводиться у підручниках. Підбір обладнання для виконання експериментальних завдань здійснюється відповідно до матеріально–технічного забезпечення фізичного кабінету з урахуванням уточненого завдання для дослідження певної фізичної величини або закономірності, що пропонується вчителем.

Третє завдання — задача, що добирається вчителем з відповідних розділів «Збірника різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики», за ред. Гельфгата І.М. — Х.: Гімназія, 2007, 2008, 2009рр. Для проведення обчислень дозволяється використовувати калькулятори.

  1   2   3   4

Схожі:

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua icon01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс:...
Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua iconФакс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua iconФакс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 11. 09. 07 №1/9-532
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua iconФакс (044) 2 36 -10-49, ministry @ mon gov ua
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua iconФакс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua iconНаціональна експертна комісія україни з питань захисту суспільної моралі
Київ, проспект Перемоги, 10 тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049, ministry@ mon gov ua
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua iconФакс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua від 29. 08. 08 №1/9-546 від на №
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 216-24-42, факс (044) 236-10-49
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua icon01135, м. Київ, проспект Перемоги
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua icon01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел.: (044) 486-24-42, факс: (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua iconФакс (044) 236-10-49, від 28,12. 2010 №1/9-941
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка