Міжнародної науково-практичної конференції
Скачати 55.56 Kb.
НазваМіжнародної науково-практичної конференції
Дата конвертації28.03.2013
Розмір55.56 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
РЕКОМЕНДАЦІЇ

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ»
17 жовтня 2008 року в Академії митної служби України проводилась ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України».

Мета конференції – узагальнити наукові дослідження з питань економічної безпеки та митної політики держави. Сформулювати практичні рекомендації по підвищенню ефективності вирішення актуальних проблем організаційно-управлінського, економічного, правового та інформаційно-технологічного напрямів.

На конференції працювало 6 секцій:

- “Митна складова державної політики ”;

- “Захист економічних інтересів держави на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин”;

- “Правове забезпечення захисту національних інтересів держави”;

- “Інформаційні, технічні та екологічні аспекти митної справи”;

- “Управлінські та гуманітарні аспекти митної справи”;

- “Проблеми вдосконалення професійної підготовки фахівців.

Враховуючи пропозиції секцій, які були внесені під час проведення конференції з метою визначення перспективних для подальшого опрацювання проблемних науково-практичних питань у сфері економічної та митної безпеки, конференцією схвалено наступні рекомендації:
1. Використовувати диференційований та обґрунтований підхід до реалізації митної політики держави, раціонально поєднуючи елементи протекціонізму та вільної торгівлі.

2. При запровадженні нових механізмів контролю митної вартості в практичну діяльність митних органів більш широко використовувати можливості спільного митного інформаційного простору і в якості суб’єкта контролю за визначенням митної вартості застосовувати суб’єктів ЗЕД за допомогою співставлення інформації з експортної та імпортної митних декларацій.

3. Вдосконалювати заходи щодо своєчасного та повного забезпечення необхідною інформацією працівників митних органів, які здійснюють контроль за правильністю визначення митної вартості.

4. Розвивати застосування в митній справі положень ризик-менеджменту з метою зменшення негативного впливу на зовнішньоекономічну безпеку країни, але при цьому розробляти власні нові методики фільтрації ризиків з урахуванням вітчизняної практики діяльності митних органів та суб’єктів ЗЕД. 5. Визначити можливості підвищення ефективності адміністрування митних платежів за рахунок проведення аналізу кваліфікаційних рішень щодо традиційного імпорту та перегляду товарів «групи ризику», активізації роботи з виробниками та імпортерами товарів у частині своєчасного отримання довідкової інформації про ціни та чинники, які впливають на їх рівень, посилення контролю з боку митних органів за правильністю класифікації та визначення країни походження товарів, стосовно яких встановлюються диференційовані ставки мита.

6. Удосконалювати механізми регулювання зовнішньої торгівлі на основі ліквідації розриву між експортом та імпортом і поліпшення сальдо платіжного балансу. Провадити моніторинг субсидування з боку іноземних держав виробництва товарів, що ввозяться на митну територію України, і в разі виявлення негативного впливу такого субсидування на конкурентоспроможність українських товаровиробників запроваджувати компенсаційні заходи, передбачені COT.

7. При розробці проектів рішень Уряду чи законодавчих ініціатив з питань зовнішньої торгівлі запровадити на постійній основі отримання пропозицій від місцевої влади задля урахування інтересів усіх регіонів.

8. У питаннях захисту продовольчих інтересів держави регуляторний підхід повинен базуватися на диференціації продовольчої продукції за рівнем конкурентоспроможності на вітчизняному та міжнародному ринках. Потрібно розробити гнучку і адаптовану систему проведення зазначеної оцінки, яка б враховувала рентабельність виготовлення сільськогосподарської продукції.

9. Визначення стратегічних принципів митної політики має базуватись на основі соціально-політичних досліджень, за результатами яких спочатку формується національна ідея, яка визначає пріоритети національної безпеки та принципи митної політики.

10. Необхідно дослідити процеси визначення митної вартості товарів та проаналізувати зв’язок між правильністю визначення митної вартості та процесами формування сфери тіньової економіки в країні.

11. У сфері охорони прав інтелектуальної власності митними органами: провести роботу щодо підвищення кваліфікації працівників відповідних структур митниці; впровадити заходи щодо підвищення у населення України рівня правової культури, поваги до прав інтелектуальної власності; вдосконалити законодавчу базу щодо захисту прав інтелектуальної власності, більш повно враховувати в ній міжнародні норми; рекомендувати професорсько-викладацькому складу АМСУ в процесі викладання дисциплін митного спрямування виділяти аспекти, пов'язані з проблемою контролю за переміщенням через митний кордон України об'єктів, що містять інтелектуальну власність.

12. Для вдосконалення системи перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств з іноземними інвестиціями: створити механізм системного контролю за процесом відчуження іноземних інвестиції на підприємствах з іноземними інвестиціями; вдосконалити механізм складання планів спільних перевірок суб’єктів ЗЕД митними та податковими органами; створити методичну базу пост-митного контролю за окремими напрямками перевірок.

13. Для вирішення проблеми застосування залізничних товаротранспортних накладних ЦІМ та СМГС: виключити ланку переоформлення накладних на суміжних з Україною передавальних станціях Захонь (Угорщина) та Чієрна над Тисою (Словаччина); забезпечити слідування вантажів по всій території країн ЄС та України за єдиними та автентичними документами, оформленими вантажовідправниками для вантажоодержувачів; компетентним органам розглянути питання щодо здійснення переоформлення накладних ЦІН на накладні СМГС на прикордонних станціях України.

14. У зв’язку з відсутністю одностайності щодо тлумачення норм чинного митного законодавства представниками митної служби України, органів прокуратури, суддями необхідно опрацювати спільну позицію в цьому питанні з метою підвищення якості митними органами правозастосовної діяльності.

15. Провести аналіз змісту навчальних планів дисциплін, що викладаються курсантам за спеціальністю «Правознавство» на предмет доцільності включення до навчальних програм тем, пов’язаних із здійсненням адміністративного судочинства.

16. Для забезпечення надійності та безпеки доставки вантажів розробити та впровадити автоматизовану систему управління процесом перевезень на основі Системи глобального позиціювання, що надасть можливість відповідним митним підрозділам у будь-який момент встановлювати точне місцезнаходження, стан вантажу та транспортного засобу.

17. З метою удосконалення технології переробки експортно-імпортних вантажопотоків: розробити методику обґрунтування доцільності створення на базі вантажних станцій або під'їзних колій промислових підприємств об'єктів транспортно-митної інфраструктури; розробити програмне забезпечення для прийняття рішення щодо ефективних стратегій транспортно-складського обслуговування суб'єктів ЗЕД.

18. На нормативному рівні визначити порядок ввезення та реалізації генномодифікованої продукції.

19. Вважати доцільним створення регіональної мережі центрів експертної оцінки якості товарів, що ввозяться в Україну.

20. З урахуванням значущості гуманітарної складової при формуванні особистості фахівця-митника: активізувати впровадження сучасних методів навчання при викладанні гуманітарних, соціально-політичних, економічних дисциплін; особливу увагу при викладанні дисциплін митного спрямування приділяти значущості етичних категорій.
21. З метою попередження дисгармонійних варіантів особистісного розвитку курсантів: організувати роботу психологічних тренінгів спілкування, особистісного росту; розробити практичні рекомендації щодо корекції індивідуальних якостей курсантів.

22. Підтримати діяльність лабораторії ідентифікації та вартісної оцінки культурних цінностей Академії митної служби України з розробки «Програмного продукту ідентифікатора культурних цінностей», проаналізувати можливість створення в Академії лабораторії проблемних питань митного законодавства.

Схожі:

Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV міжнародної...
Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми І перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації...
Міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка анкета
Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів
Міжнародної науково-практичної конференції iconЕкологія. Людина. Суспільство
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі X міжнародної науково-практичної конференції
Міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма проведення ІІ міжнародної науково-практичної конференції...
Для учасників конференції пропонується екскурсія по Києво-Печерській Лаврі. Збір бажаючих біля адміністративного 64 корпусу 18 жовтня...
Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції
Міжнародної науково-практичної конференції iconЛуганська державна академія культури І мистецтв
Запрошуємо вас взяти участь у роботі VI міжнародної науково-практичної конференції
Міжнародної науково-практичної конференції iconУчасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання»
Міжнародної науково-практичної конференції iconIv міжнародної науково-методичної конференції
У роботі Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» взяли участь 254 (222 у 2011 р.) фахівців...
Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V міжнародної...
Проблеми облікового, контрольного І аналітичного забезпечення управління підприємством
Міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма
Професійне становлення особистості: проблеми І перспективи. Програма VI міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка