Договір купівлі-продажу квартири
Скачати 38.87 Kb.
НазваДоговір купівлі-продажу квартири
Дата конвертації28.03.2013
Розмір38.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Зразок договору купівлі-продажу квартири

Договір купівлі-продажу квартири

Місто Київ, другого лютого дві тисячі шостого року.

Ми,

-ПІБ____________, ідентифікаційний номер , що проживає в м. Києві по

вул.____________________, далі іменований «Продавець», та:

-ПІБ____________, ідентифікаційний номер_________________, що проживає в м. Києві по вул._______________, далі іменований «Покупець»,

діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи зна­чення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодав­ства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір про таке:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. За цим договором Продавець зобов'язується передати майно у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього обговорену грошову суму.

1.2. Квартира, що відчужується за даним Договором розташована в місті Києві по вул.
_________ (_________), кв.____ (_____) та має наступні характеристики:

Загальна корисна площа: 87 кв.м. Житлова площа: 56 кв.м.

Кількість кімнат: З (три).

Поверх: 2 (другий).

 1. Квартира належить Продавцю на праві приватної власності та була отримана ним згідно з Договором дарування від шостого липня дві тисячі другого року, що посвідчений приватним нотаріусом ПІБ___________Київського міського нотаріального округу (реєстр. №______). Зареєстровано в реєстрі права власності на нерухоме майно. Витяг про реєстрацію права власності від ______р. № ______.

 2. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору вказана вище квар­тира не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких дого­ворів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як юридична адреса вона не використовується. Треті особи не мають прав на квартиру.

Під забороною відчуження (арештом) згідно з довідкою, виданою з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна ПІБ__________, Київського міського нотаріального округу __________року. за № __________, квартира не перебуває.

1.5. Відчужувана квартира оглянута Покупцем. Недоліків, яки перешкоджають викорис­танню квартири за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено. Претензій до ПРОДАВЦЯ щодо якісних характеристик відчужуваної квартири покупець не має.
^ 2. ЦІНА ДОГОВОРУ


 1. Продаж квартири за домовленістю сторін вчиняється за ______(_________) гри­вень 00 копійок, які отримані Продавцем від Покупця до оформлення цього договору.

 2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за продану квартиру.

 3. Загальна вартість квартири згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об‘єкти нерухомого майна від ________р. №______ становить ______(_______) гривень 00 копійок.

^ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Продавця:

 1. Передати квартиру Покупцю у стані, що відповідає санітарним та технічним нор­мам щодо житлових приміщень й умовам цього Договору.

 2. Попередити Покупця про права третіх осіб на квартиру.

 3. Попередити Покупця про всі відомі йому недоліки речі.

 4. Зберігати майно у випадку, якщо право власності на майно перейде до покупця раніш передання речі.

3.2. Права Продавця:

 1. Вимагати сплати встановленої ціни за квартиру відповідно до умов цього Договору

 2. Вимагати прийняття квартири Покупцем у стані, що відповідає санітарним та тех­нічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього Договору.

3.3. Обов'язки Покупця:

 1. Сплатити за квартиру ціну, встановлену цим Договором.

 2. Прийняти квартиру у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього Договору.

3.4. Права Покупця:

 1. Вимагати від Продавця передачі квартири у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень й умовам цього Договору.

 1. Вимагати від Продавця виконання інших обов'язків за цим Договором.

^ 4. ІНШІ УМОВИ

 1. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз'яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру мнимої та удаваної угоди.

 2. Витрати у зв'язку з укладенням цього Договору сторони оплачують порівну.

 3. Цей Договір підлягає державній реєстрації. Також необхідно здійснити державну реєстрацію права власності.

 4. Договір укладено у трьох примірниках, два з яких передано сторонам, третій - у справах приватного нотаріуса..

 5. У випадках, не передбачених даним Договором сторони керуються чинним законо­давством. Таке ж правило діє у разі протиріччя цього Договору імперативним нормам чин­них законодавчих актів.

 6. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

 7. Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін по­винні бути нотаріально посвідчені.

4.8. Право власності на квартиру у Покупця виникає з моменту державної реєстрації
Договору.


Підписи сторін

(ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА)

Схожі:

Договір купівлі-продажу квартири iconДоговір
Договір купівлі-продажу товарів на умовах комерційного кредиту (надалі іменується "Договір") про таке
Договір купівлі-продажу квартири iconДоговір купівлі-продажу автомобіля
Главою 54, а також ст ст. 202-204, 626, 627 ЦК україни, уклали цей Договір про таке
Договір купівлі-продажу квартири iconДоговір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу квартири iconДоговір доручення на продаж продукції
Довіритель доручає, а повірений бере на себе зобов’язання укласти від імені та за рахунок довірителя договір купівлі-продажу з третьою...
Договір купівлі-продажу квартири iconПравове регулювання договору купівлі-продажу зміст
Договір поставки
Договір купівлі-продажу квартири iconПерелік документів, що надається Заставодавцем – юридичною особою...
Ффб/договір купівлі-продажу облігацій та договір бронювання, рішення виконкому, акт прийому-передачі
Договір купівлі-продажу квартири iconДоговір купівлі-продажу цінних паперів
Товариства з обмеженою відповідальністю "фінансова група „консалтинг та інвестиції"
Договір купівлі-продажу квартири iconРозпорядження
Недашківської Ірини Миколаївни та Недашківського Ігоря Васильовича від 17. 10. 2012 року про надання дозволу на укладання договору...
Договір купівлі-продажу квартири iconДоговір купівлі-продажу земельної ділянки
Покупець”, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, перебуваючи при здоровому розумі та ясній...
Договір купівлі-продажу квартири iconТема «Договір довічного утримання»
Відмінність договору довічного утримання від спадкового договору та договору купівлі-продажу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка