Нака з
Скачати 68.19 Kb.
НазваНака з
Дата конвертації28.03.2013
Розмір68.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
БАЛАКЛІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З


м. Балаклія
від “_____” ______________ 2010 року №_______
Про затвердження рішення колегії

відділу освіти районної державної

адміністрації від 26 січня 2010 року
З метою виконання рішень колегії відділу освіти районної державної адміністрації від 26 січня 2010 року
НАКАЗУЮ:
1. Роботу відділу освіти та закладів освіти у 2009 році вважати такою, що відповідає вимогам часу і діючого законодавства.

2. Вважати пріоритетними у 2010 році такі напрями діяльності:

1). Удосконалення мережі закладів освіти відповідно до реальних умов та актуальних потреб району:

 • оптимізація мережі закладів освіти району відповідно до запитів на освітні послуги батьківської громадськості;

 • створення мережі дошкільних навчальних закладів, якаб могла забезпечити попит населення району на дошкільні освітні послуги;

 • створення умов для охоплення суспільною дошкільною освітою не менше 75% дітей п’ятирічного віку.

2). Створення умов для навчання та виховання дітей, забезпечення доступної та якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства та запитам особистості:

- створення умов для особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання, удосконалення системи контролю та оцінювання;

 • створення оптимальних умов для навчання і виховання дітей, зміцнення їх здоров’я;

 • формування в учнів та вихованців навичок здорового способу життя, свідомої потреби в руховій активності, свідомого ставлення до збереження здоров’я та здоров’я оточуючих;

 • впровадження в практику роботи дошкільних навчальних закладів базової програми розвитку дитини «Я у світі»;

 • створення умов для вільного вичення державної, рідної та іноземної мов;

 • розбудови старшої ланки загальноосвітніх навчальних закладів на засадах профільності;

 • виокремлення патріотичного виховання як одного з найголовніших напрямів виховної роботи;

 • повсякденне виховання поваги до Конституції України, законодавства, державних символів;

 • сприяння соціальній адаптації дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до учнівського середовища, формування культури національного усиновлення та забезпечення процесу соціально-психологічного супроводу навчання та виховання дітей, яких влаштовано до різних форм сімейного виховання;

 • забезпечення соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • підвищення ефективності роботи з обдарованою учнівською молоддю;

3). Здійснення комплексної інформатизації освіти району, подальше запровадження новітніх освітніх технологій у навчальний процес, ситеми тестового оцінювання знань.

4). Впровадження багаторівневої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

5). Модернізація науково-методичного супроводу забезпечення якості освіти через систему роботи з педагогічними працівниками, що орієнтована на розвиток їх професійної компетентності, забезпечення співпраці РМК з питань професійного розвитку педагогів на основі реалізації комплекно-цільових проектів через низку методичних заходів.

6). Розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програми «Спорт протягом життя».

7). Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти району.

8). Забезпечення реалізації державних та районних програм по освітній галузі.

проводити за новою програмою. При підведенні підсумків за минулий навчальний рік давати поглиблений аналіз з моніторинговими дослідженнями.

3. Спеціалісту І категорії відділу освіти районної державної адміністрації Дворічанській О.І., методисту РМК відділу освіти Слабко Н.М.:

3.1. Довідки про результати комплекної перевірки Пришибської ЗОШ І-ІІІ ступенів та дошкільного навчального закладу № 10 м. Балаклія довести до відома керівників вказаних навчальних закладів

4. Директору Пришибської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Соснова О.В.):

4.1. При складанні плану роботи школи, наказів, довідок робити посилання на сучасні нормативно-правові документи, дотримуватись основних вимог ділового мовлення та оформлення ділової документації

2009-2010 навчальний рік,

постійно

4.2. Посилити внутрішньошкільний контроль за здійсненням навчально-виховного процесу в навчальному закладі, його результативністю, систематизувати роботу щодо узагальнення вивчених питань через довідки, накази та інші форми управлінських рішень.

Січень-травень 2010 року.

постійно

4.3. Проаналізувати діяльність навчального закладу та визначити основні перспективні напрямки розвитку

Січень-лютий 2010 року

4.4. Привести у відповідність книги обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту.

Лютий 2010 року

4.5. Науково-методичну роботу спрямовувати на її кінцевий результат: компетентність педагогів, якість знань , умінь, навичок, рівень вихованості учнів.

Січень-червень

2009-2010 навчального року постійно.

4.6. Спрямувати управлінську діяльність на особистісне зростання педагогічних кадрів через розвиток компетентності, рівня професійної майстерності кожного та самореалізацію особистості вчителів.

2009-2010 навчальний рік

постійно.

4.7. Посилити контроль за дотриманням нормативно-правових засад атестаційного процесу, за якістю оформлення атестаційних листів, управлінських документів, звітів про атестацію, реєстрацію особистих заяв працівників.

Лютий-квітень 2010 року

постійно

4.8. Планування виховної роботи проводити за новою програмою. При підведенні підсумків за минулий навчальний рік давати поглиблений аналіз з моніторинговими дослідженнями.

2010-2011 навчальний рік.

постійно

4.9. З метою створення належних безпечних і здорових умов праці усунути порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.

До 21.02.2010 р.

4.10. Строго дотримуватись технології приготування їжі, розширити асортимент страв, частіше включати в меню молочні страви, контролювати наявність сертифікатів на продукти харчування, відновити калькуляційні картки

Лютий – червень 2010 року,

Постійно

4.11Забезпечити перехід старшої ланки (10-х класів) на профільне навчання

Травень 2010 року

2010-2011 навчальний рік

4.12 Інформувати відділ освіти районної державної адміністрації про результати проведеної роботи щодо усунення недоліків.

Лютий 2010 року,

вересень 2010 року
5. Керівнику дошкільного навчального закладу № 10 м. Балаклія ( Затолока Т.М.)

5.1. Усунути всі недоліки, які були виявлені при перевірці, документацію керівника дошкільного закладу вести згідно чинного законодавства;

Постійно

  1. Завести до 01.01.2010 року книгу наказів з особового складу;

  2. Систематично проводити контроль за навчально- виховним процесом (згідно річного плану);

Постійно

  1. Розробити правила внутрішнього трудового розпорядку в ДНЗ;

До 25.01.2010р.

5.5. Зареєструвати статут дошкільного навчального закладу;

До 20.02.2010р.

5.6. Скласти та затвердити навчальний план;

До 25.01.2010р.

  1. Посилити контроль за веденням ділової документації педагогів дошкільного навчального закладу.

  2. Поповнити картотеку ефективного педагогічного досвіду;

Постійно


  1. В діловому щоденнику аналізу освітньо- виховного процесу

необхідно під розпис знайомити педагогів з висновками і пропозиціями (з результатами контролю).

Постійно

5.10. Систематизувати перспективне і календарне планування;

Терміново

5.11. Обстежити звуковимову дітей та заповнити таблиці;

Терміново

5.12. Тематику групових батьківських зборів узгоджувати з

запланованими у річному плані.

5.13. Привести у відповідність документацію з охорони праці;

До 25.01.2010р.

5.14. При організації харчування в дошкільному навчальному закладі постійно дотримуватися технології приготування страв;

5.15. Дотримуватися при складанні меню набору продуктів для

одноразового харчування дітей з урахуванням фізіологічних норм;

Постійно

5.16. Проводити вітамінізацію страв харчування для дітей;

Постійно

5.17. Віднайти можливість зміцнити матеріально-технічну базу

дошкільного навчального закладу за рахунок спонсорських, батьківських та бюджетних коштів.

  1. Відремонтувати дах дошкільного закладу (при виділенні бюджетних коштів).

  2. Про усунення недоліків інформувати відділ освіти у вказані терміни.

6. Керівникам навчальних закладів району :

6.1. Продовжити роботу щодо виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109\2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів місцевого самоврядування»., Указу Президента України від 14.04.2004 № 434 \2004 «Про невідкладні заходи з удосконаленням організації прийому громадян»;

6.2. У коридорі навчального закладу вивісити стенд стосовно роботи зі зверненнями та графік особистого прийому громадян керівником закладу, начальником відділу освіти, головою районної державної адміністрації та районної ради, начальником Головного управління освіти і науки.

Лютий 2010 року

6.3. Зібрати нормативну базу щодо звернення громадян.

Лютий 2010 року

6.4. Вживати заходів для вирішення спірних питань у найкоротші строки, вишукуючи при цьому можливість для позитивного вирішення порушених питань.

Постійно

6.5. При вирішенні питань тісно співпрацювати з органами місцевого самоврядування.

Постійно

6.6. Систематично звітуватися перед колективом навчального закладу про роботу зі зверненнями.

Щорічно

6.7. Завести журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

Лютий 2010 року
7.Контроль за виконанням даного наказу покласти на спеціаліста І категорії відділу освіти Дворічанську О.І., методиста РМК відділу освіти Слабко Н.М.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ А.Я.КАПУСТА
З наказом ознайомлені:

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка