Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
НазваПро затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Сторінка1/6
Дата конвертації29.03.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
Документ z0231-05, редакцiя вiд 14.12.2007, чинний (2 сторiнки)
Сторiнка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 09.02.10 ]
Документ взятo з сайта Верховної Ради
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0231-05&p=1265715048733788


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
26.01.2005 N 15
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2005 р.

за N 231/10511


Про затвердження Типового положення про порядок

проведення навчання і перевірки знань

з питань охорони праці та Переліку робіт

з підвищеною небезпекою
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету

України з промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }


Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону

праці" ( 2694-12 ) з метою встановлення вимог щодо організації

навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб

та інших працівників Н А К А З У Ю:

{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого

нагляду N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }
1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки

знань з питань охорони праці (далі - Типове положення);

Перелік робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ) (далі -

Перелік).
2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення

подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове

положення та Перелік ( z0232-05 ). Після державної реєстрації

Типового положення та Переліку розмістити їх на веб-сайті

Держгірпромнагляду та внести відповідні зміни до державного

реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого

нагляду N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }
3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних

управлінь та інспекцій, експертно-технічних центрів, державним

інспекторам Держгірпромнагляду забезпечити систематичний контроль

за дотриманням вимог Типового положення.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого

нагляду N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }
4. Державному підприємству "Головний навчально-методичний

центр Держгірпромнагляд" (Баженов О.К.) забезпечити:

дотримання вимог Типового положення під час організації та

проведення навчального процесу у Головному навчально-методичному

центрі Держгірпромнагляду;

вивчення Типового положення та Переліку ( z0232-05 ) під час

чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці

посадових осіб органів Держгірпромнагляду;

видання і розповсюдження Типового положення та Переліку.

{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого

нагляду N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }
5. Відділу документального забезпечення та контролю

(Деньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації

Міністерством юстиції України довести наказ до відома центральних

і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та

експертно-технічних центрів Держгірпромнагляду.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого

нагляду N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }
6. Редакції журналу "Технополіс" (Спіріну В.Ф.) опублікувати

наказ у черговому номері журналу.
7. Визнати такими, що втратили чинність:

- наказ Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 )

"Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони

праці", зареєстрований Міністерством юстиції України 21.04.99 за

N 248/3541;

- наказ Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 N 94

( z0154-93 ) "Про Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані

проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці",

зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.93 за N 154;

- наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N 123

( z0196-93 ) "Про перелік робіт з підвищеною небезпекою",

зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 за N 196.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Голови Комітету Семка О.П.
Голова Комітету С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці

та соціальної політики України В.І.Тьоткін
Заступник Міністра з питань

надзвичайних ситуацій П.Борисов
Перший заступник Міністра

внутрішніх справ України С.М.Гусаров
Заступник Голови Федерації

роботодавців України В.В.Піддубний
Головний державний санітарний

лікар України О.В.Лапушенко
Голова Держкомпідприємництва

України Ю.А.Авксентьєв
Заступник Міністра освіти

і науки України А.Г.Богомолов
Голова Держатомрегулювання

України В.В.Грищенко
Заступник Голови Федерації

профспілок України Г.В.Колосюк
В.о директора Фонду соціального

страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних

захворювань України О.О.Постоюк

( Текст взятo з сайту ВPУ - zakon1.rada.gov.ua )
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України

з нагляду за охороною праці

26.01.2005 N 15
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2005 р.

за N 231/10511

Дoкумeнт взято з сайта "Законодавство України"
^ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення навчання

і перевірки знань з питань охорони праці

(НПАОП 0.00-4.12-05)
{ У тексті Правил слова "суб'єктами господарської діяльності"

замінено словами "суб'єктами господарювання" у відповідних

відмінках згідно з Наказом Державного комітету України з

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }

( Джepeло документа - zakon1.rada.gov.ua )
1. Загальні положення
1.1. Типове положення про порядок проведення навчання і

перевірки знань з питань охорони праці (далі - Типове положення)

встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони

праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової

діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів

навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.
1.2. Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні

системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових

осіб та інших працівників, надання першої медичної допомоги

потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі

виникнення аварій.
1.3. Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання

усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами

місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами

господарювання (далі - підприємства) незалежно від форми власності

та видів діяльності. { Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з

Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони

праці та гірничого нагляду N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }
1.4. Суб'єкт господарювання, який має намір проводити

навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів

господарювання, професійну підготовку, перепідготовку та

підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання

робіт з підвищеною небезпекою, письмово повідомляє про це

територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з нагляду за охороною праці (далі -

Держгірпромнагляд).

До письмового повідомлення суб'єкт господарювання надає

інформацію про матеріально-технічне, навчально-методичне

забезпечення та викладацький склад (із зазначенням спеціальної

освіти та стажу роботи за фахом) відповідно до вимог чинного

законодавства.

{ Пункт 1.4 в редакції Наказу Державного комітету України з

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 273

( z1334-07 ) від 16.11.2007 }
1.5. Нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення

здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а

контроль - служби охорони праці центральних і місцевих органів

виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств.
1.6. Координацію і методичний супровід суб'єктів

господарювання, які проводять навчання працівників з питань

охорони праці, здійснює Головний навчально-методичний центр

Держгірпромнагляду та навчальні підрозділи експертно-технічних

центрів Держгірпромнагляду.

{ Пункт 1.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого

нагляду N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }
1.7. Визначення понять і термінів

У цьому Типовому положенні наведені нижче терміни вживаються

у такому значенні:

навчання з питань охорони праці - це навчання працівників,

учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних

знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення

робіт;

робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу

шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є

потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням,

управлінням, застосуванням технічних засобів праці або

технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем

ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди

здоров'ю, майну, довкіллю;

спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками, які

залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де

є потреба в професійному доборі, вимог відповідних

нормативно-правових актів з охорони праці;

стажування - набуття особою практичного досвіду виконання

виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства

після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під

безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

дублювання - самостійне виконання працівником (дублером)

професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого

працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і

протипожежного тренувань.
2. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під

час професійного навчання працівників на підприємстві
2.1. Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах, а

саме: предмета "охорона праці" (професійно-технічні навчальні

заклади), навчальних дисциплін "основи охорони праці" (вищі

навчальні заклади) та "охорона праці в галузі" (вищі навчальні

заклади), проводиться за типовими навчальними планами і програмами

з цього предмета і навчальних дисциплін, які затверджуються

спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в

галузі освіти і науки за погодженням із спеціально вповноваженим

центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Окремі питання (розділи) з охорони праці мають передбачатися у

навчальних програмах загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.
2.2. Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх

вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до наказу

Міністерства освіти України від 02.12.98 N 420 ( z0059-99 )

"Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки

життєдіяльності у вищих закладах освіти України", зареєстрованого

Міністерством юстиції України 03.02.99 за N 59/3352.
2.3. Зміст та обсяг предмета "охорона праці" для підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які

залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою,

визначаються типовим навчальним планом і типовою навчальною

програмою з предмета "охорона праці", що затверджуються спеціально

вповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти

і науки та погоджуються спеціально уповноваженим центральним

органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

При цьому теоретична частина предмета "охорона праці"

вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та

підвищення кваліфікації - не менше 15 годин. Специфічні питання

охорони праці для конкретних професій мають вивчатися в курсах

спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою поєднання

технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі

навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні

питання безпеки праці.

Теоретична частина предмета "охорона праці" під час

професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не

належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в

обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення

кваліфікації - не менше 8 годин.

Обсяг годин предмета "охорона праці" не може зменшуватись під

час розробки робочих навчальних планів і програм.
2.4. При підготовці в професійно-технічних навчальних

закладах працівників за професіями, пов'язаними з роботами

підвищеної небезпеки, навчання проводиться з урахуванням вимог

Положення про порядок трудового і професійного навчання

неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та

важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки,

затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94

N 130, зареєстрованого в Мін'юсті України 20.01.95 за N 14/550 (у

редакції наказу Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 N 244

( z1257-03 ), зареєстрованого Міністерством юстиції України

30.12.2003 за N 1257/8578).
3. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони

праці на підприємстві
3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі

роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час

трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за

рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з

питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від

нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення

аварії.
3.2. На підприємствах на основі Типового положення, з

урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових

актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою iconДержавний комітет україни з нагляду за охороною праці
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з...
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою iconЗатверджено
Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах інформатики, положення про розробку інструкцій з охорони...
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою iconЗатверджено
Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики, положення про розробку інструкцій...
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою iconЗатверджено
Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики Золочівської гімназії №1 положення...
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою iconЗатверджено
Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці встановлює порядок навчання та перевірки знань...
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою iconТипове положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці
Типове положення встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою iconПро затвердження Положення про порядок проведення навчання І перевірки...

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою iconНаказ
Про затвердження Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці
Положення спрямоване на реалізацію у навчальному закладі системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та...
Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка