Згурівська районна державна адміністрація
Скачати 170.49 Kb.
НазваЗгурівська районна державна адміністрація
Дата конвертації29.03.2013
Розмір170.49 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗГУРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 листопада 2011 року № 666
смт Згурівка

Про затвердження Порядку

проведення конкурсу на

заміщення вакантних посад

державних службовців в апараті,

управліннях, відділах та інших структурних

підрозділах Згурівської районної

державної адміністрації
Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.11 № 930/19668, з метою визначення механізму проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації.

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації (далі - Порядок), що додається.

2. Апарату, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Хоменко Н.В.

Голова адміністрації В.М.Явон


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Згурівської районної державної адміністрації

від 17.11. 2011 № 666

П О Р Я Д О К

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

державних службовців в апараті,

управліннях, відділах та інших структурних підрозділах

Згурівської районної державної адміністрації
1. Загальні положення.

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад держав­них службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації (далі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

Порядок визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації (далі - структурні підрозділи райдерж­адміністрації).

1.2. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців структурних підрозділів райдержадміністрації (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.3. Конкурс на заміщення вакантних посад керівників і заступників керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та державних службов­ців структурних підрозділів райдержадміністрації з нечисленним апаратом (до 5 осіб) проводиться конкурсною комісією апарату Згурівської районної державної адміністрації, утвореною головою райдержадміністрації.

1.4. Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців в структурних підрозділах райдержадміністрації повинен забезпечувати консти­туційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

1.5. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців структурних підрозділів райдерж­адміністрації розпорядженням (наказом) керівника структурного підрозділу райлдерж­­адміністрації, який здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється в структурному підрозділі райдержадміністрації конкурсна комісія у складі голови конкурсної комісії, заступника голови конкур­сної комісії, секретаря і членів комісії (далі – конкурсна комісія).

1.5.1. У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України, Законами України „Про державну службу”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про засади запобігання і протидії корупції”, постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 № 930/19668, розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.09.11 № 981 „Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управлін­нях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації”, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Київській області від 04.10.11 за № 34/752, розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.10.2011 № 607 „Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації”, зареєстрованого в у Згурівському районному управлінні юстиції від 28.10.2011 № 4/102 та цим Порядком.

1.5.2. Очолює конкурсну комісію апарату адміністрації перший заступник голови адміністрації, в інших структурних підрозділах райдержадміністрації – заступники керівників цих підрозділів.До складу конкурсної комісії входять представ­ники кадрових та юридичних служб, а також окремих структурних підрозділів райдержадміністрації.

1.5.3. На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відряд­ження, хвороба тощо) або неможливості ним виконувати свої обов’язки, обов’язки голови конкурсної комісії виконує заступник голови конкурсної комісії.

1.5.4. На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відряд­ження, хвороба тощо) його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії.

1.6. Конкурсна комісія розпочинає діяльність з моменту підписання розпорядження (наказу) про утворення конкурсної комісії структурного підрозділу райдержадміністрації, де проводиться конкурс.

1.6.1. Зміни щодо складу конкурсної комісії апарату райдержадміністрації вносяться відповідним розпорядженням голови адміністрації та наказом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації, в якому проводиться конкурс.

1.6.2. Відповідальність за діяльність та організацію роботи конкурсних комісій несуть головаи конкурсних комісій.

1.6.3. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

1.6.4. Голова конкурсної комісії в межах покладених повноважень:

скликає засідання конкурсної комісії;

головує на засіданнях конкурсної комісії;

дає членам конкурсної комісії доручення, обов’язкові для виконання;

затверджує екзаменаційні білети до оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців структурних підрозділів райдерж­адміністрації, в якому проводиться конкурс.

1.7. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

розгляд заяв від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікацій­ним вимогам до відповідного рівня посади;

проведення іспиту та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

прийняття відповідних рішень за результатами складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців;

визначення переможців конкурсу;

проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит;

складання протоколів конкурсної комісії;

подання керівнику державного органу, в якому проводиться конкурс, рішення конкурсної комісії із зазначенням пропозицій щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду або зарахування до кадрового резерву для прийняття ним відповідного рішення.

1.8. Секретар конкурсної комісії:

забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;

готує матеріали голові конкурсної комісії про кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців;

оформляє протоколи конкурсної комісії;

підписує разом з іншими членами конкурсної комісії структурного підрозділу райдержадміністрації, в якому проводиться конкурс “Відомість про реєстрацію кандидатів для проведення іспиту вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації та видачу їм аркушів з печаткою структурного підрозділу райдержадміністрації для підготовки відповідей”;

підписує разом з іншими членами конкурсної комісії структурного підрозділу райдержадміністрації, в якому проводиться конкурс, “Екзаменаційну відомість проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації конкурсною комісією”;

підписує разом з іншими членами конкурсної комісії структурного підрозділу райдержадміністрації, в якому проводиться конкурс, протоколи засідань конкурсної комісії.

1.9. Секретар конкурсної комісії та керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, в якому проводиться конкурс, надає кандидатам інформацію щодо відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікацій­­ним рівнем, особливостей умов праці за відповідною посадою та за напрямками роботи.

1.10. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

1.11. Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися державні службовці на посади:

керівників, які згідно із законодавством обираються або затверджуються колегіальним органом;

керівників, які призначаються міністрами, керівниками інших централь­них органів державної виконавчої влади за погодженням з керівниками місцевих органів державної виконавчої влади;

спеціалістів, при переміщенні їх в межах одного державного органу на рівнозначну або нижчу посаду, з дотриманням вимог законодавства про працю;

керівників, спеціалістів - випускники вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань „Державне управління", особи, які закінчили аспірантуру та докторантуру за денною формою навчання, у державні органи, які направляли їх на навчання за державним замовленням;

на державну службу в особливий період.

^ 2. Умови проведення конкурсу.

2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається керівником структур­ного підрозділу райдержадміністрації за наявності вакантної посади державного службовця.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.
2.3. Особи, які подали необхідні документи до конкурсних комісій структурних підрозділів райдержадміністрації для участі у конкурсі, є - кандида­тами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення структурного підрозділу райдержадміністрації про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

^ 3. Оголошення про конкурс.

3.1. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, у яких проводиться конкурс, зобов'язані опублікувати оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в місцевій газеті „Панорама”, розмістити на сайті Згурівської районної державної адміністрації, або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу.

3.2. В оголошенні структурних підрозділів райдержадміністрації про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

найменування структурного підрозділу райдержадміністрації із зазначен­ням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття рішення про призначення осіб згідно з пунктами 1.10., 1.11. цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.

^ 4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії структурного підрозділу райдержадміністрації такі документи:

заяву про участь у конкурсі (додаток до Порядку), в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоратив­них прав за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;

копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

довідку про стан здоров’я;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

4.2. Особи, які працюють у структурних підрозділах райдержадміністрації, де оголошено конкурс, і бажають взяти в ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

4.3. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, тощо).

4.4. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.5. Кадрова служба перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам чинного законодавства щодо прийняття на державну службу, передбаченими для кандидатів на посаду державного службовця і передає їх голові конкурсної комісії для розгляду.
^ 5. Розгляд документів, поданих претендентами на посаду,

на засіданні конкурсної комісії.

5.1. Конкурсна комісія на засіданні розглядає заяви від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі, на заміщення вакантних посад державних службовців на відповідність встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу і умовам конкурсу. Результати розгляду документів оформляються протоколом.

5.2. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

5.3. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

5.4. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

^ 6. Проведення іспиту та відбір кандидатів.

6.1. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців проводиться конкурсною комісією структурного підрозділу райдержадміністрації, в якому оголошено конкурс, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посади державних службовців.

6.2. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

6.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання та протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

6.4. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців проводиться відповідно до „Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Згурівської районної державної адміністрації”, затвердженого розпорядженням голови райдерж­адміністрації від 14.10.2011 № 607 зареєстрованого в у Згурівському районному управлінні юстиції від 28.10.2011 за №4/102.

6.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть буди рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

6.6. З кандидатами, які успішно склали іспит, проводиться співбесіда, в ході якої вони відповідають на запитання членів конкурсної комісії.

6.7. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

6.8. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в структурному підрозділі райдержадміністрації, де проводиться конкурс, і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду в структурному підрозділі райдержадміністрації без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву структурного підрозділу райдержадміністрації, в якому проводиться конкурс.

6.9. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця, оголошується повторний конкурс.

6.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішаль­ним є голос голови конкурсної комісії. Результати голосування заносяться до протоколу.

У рішенні комісії, що подається керівникові структурного підрозділу райдержадміністрації, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

6.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії і подається керівникові структурного підрозділу райдержадміністрації не пізніше ніж за два дні після голосування. Кожний член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

6.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

6.13. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, в якому проводився конкурс, на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

6.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом керівнику структурного підрозділу райдержадміністрації, в якому проводився конкурс протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

6.15. Рішення керівника структурного підрозділу райдержадміністрації може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

6.16. Члени конкурсної комісії беруть участь у її засіданнях без права заміни.

6.17. Секретар конкурсної комісії структурного підрозділу райдерж­адміністрації не приймає участі в голосуванні, перевірці та оцінюванні відповідей кожного питання екзаменаційного білета письмової роботи кандидата, що бере участь в конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців структурних підрозділів райдержадміністрації, в якому проводиться конкурс.

6.18. Обмеження п.6.17. не поширюються на члена комісії, який виконує обов’язки секретаря конкурсної комісії на час його відсутності (відпустка, відряд­ження, хвороба тощо).

6.19. Підготовка матеріалів для розгляду, а також організаційно-технічне обслуговування конкурсної комісії покладається на кадрову службу структурного підрозділу райдержадміністрації, в якому проводиться конкурс.
^ Керівник апарату адміністрації Н.В.Хоменко
Додаток
Голові конкурсної комісії Згурівської

райдержадміністрації

_____________________________

_____________________________

(прізвище, ініціали голови конкурсної комісії)

_____________________________ (прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

_____________________________

(теперішня посада та адреса, за якою мешкає кандидат)

_____________________________

телефони: дом. ___________________

роб. __________________________

моб.----------------------------------------
ЗАЯВА
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади _______________________________________________________________________

(повна назва посади )
^ До заяви додаю такі документи:

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

- відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;

- копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;

- довідку про стан здоров’я;

- письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.

^ До заяви додаю додатково такі документи:

- копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копію сторінок військового квитка (для військовозобов’язаних).
^ Ознайомлений (на):

- з умовами конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців;

- із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

- з переліками питань для перевірки знання Конституції України, Законів України „Про державну службу”, „Про місцеві державні адміністрації” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, та знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень;

- з посадовою інструкцією державного службовця.


----------------------------- -----------------------------------

(дата) (підпис)

Схожі:

Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Згурівській райдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Згурівській райдержадміністрації, з метою забезпечення систематичного проведення консультацій з громадськістю з питань формування...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1998 №578, з метою забезпечення та надання додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян,...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області
Київської обласної державної адміністрації від 20. 04. 2007 №269 “Про організацію роботи, пов”язаної із частковим відшкодуванням...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація
Державного архіву Київської області від 01. 11. 2010 №80 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
України від 08. 07. 2011 №164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28. 07. 2011 за №930/19668, на виконання розпорядження...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
Про організацію в Київській облдержадміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації”, розпорядження голови Згурівської райдержадміністрації...
Згурівська районна державна адміністрація iconЗаставнівська районна державна адміністрація
Заставна, вул. Незалежності, 88 тел. (03737) 2-15-98
Згурівська районна державна адміністрація iconВеликобурлуцька районна державна адміністрація харківської області розпорядження великий Бурлук
Створити районну інвентаризаційну комісію для проведення технічної інвентаризації протирадіаційних укриттів цивільної оборони (цивільного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка