Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних
Скачати 218.06 Kb.
НазваПорядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних
Дата конвертації29.03.2013
Розмір218.06 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Додаток 1

до рішення


Луганської міської ради

від _______ № _______


Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних


земельних ділянок несільськогосподарського призначення під забудову
І. Загальні положення
1.1. Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення під забудову (далі – Порядок) визначає порядок підготовки, проведення та встановлення результатів аукціонів з набуття права власності на вільні земельні ділянки несільськогосподарського призначення під забудову (далі – аукціон).
1.2. Порядок розроблено з урахуванням Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оцінку земель”, „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 648 „Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на торги”, від 11.10.2002 № 1531 „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”, наказу Державного комітету України по земельних ресурсах від 09.01.2003 № 2 „Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок” та інших нормативно-правових актів України.
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
1.3.1. вільна земельна ділянка (далі – земельна ділянка) - земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що не віднесена до особливо цінних земель, вільна від забудови та некапітальних споруд, яка не надана та не передана в користування, в тому числі в оренду, або у власність, дозвіл або згода на розроблення проектів відведення якої нікому не надана та заяви (клопотання) про передачу або надання якої на момент прийняття рішення Луганської міської ради, про яке йде мова у пункті 2.1. цього Порядку, не надходили;
1.3.2. аукціон - спосіб продажу земельної ділянки на конкурентних засадах під забудову, відповідно до якого право власності на земельну ділянку набуває той учасник аукціону, який запропонує найбільшу ціну за неї;
1.3.3. учасник аукціону – фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності або юридична особа, яка відповідно до законодавства може бути покупцем земельної ділянки, заява (клопотання) про прийняття участі в аукціоні якої зареєстрована Комісією в Книзі реєстрації заяв (клопотань) про прийняття участі в аукціонах з набуття права власності на вільні земельні ділянки несільськогосподарського призначення під забудову;
1.3.4. Комісія з питань продажу земельних ділянок на конкурентних засадах (далі - Комісія) – тимчасово діючий колегіальний орган, що створюється Луганською міською радою з метою організації, проведення та встановлення результатів аукціонів;
1.3.5. об’єкт аукціону (лот) – земельна ділянка, яке виставлена в установленому згідно цього Порядку для її продажу на аукціоні та має наступні ідентифікуючі ознаки (далі – ідентифікуючи ознаки лоту):

- номер лоту;

- місцезнаходження (адреса) земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- стартова ціна лоту;
1.3.6. стартова ціна лоту – ціна лоту, з якої починаються торги на аукціоні, визначена відповідно до цього Порядку;
1.3.7. крок аукціону – сума, що дорівнює десяти відсоткам від стартової ціни лоту, на яку збільшується вартість лоту під час проведення аукціону;
1.3.8. переможець аукціону – учасник аукціону, який запропонував за відповідний лот, найвищу ціну;
1.4. Метою проведення аукціонів, передбачених цим Порядком, є розвиток конкуренції, вибір юридичних та фізичних осіб, здатних ефективно використовувати земельні ресурси міста Луганська, створення рівних можливостей для юридичних та фізичних осіб в реалізації їх права на землю, визначення кращих пропозицій щодо використання земельних ресурсів міста Луганська, збільшення доходів міського бюджету і т.д.
1.5. Аукціони є відкритими.

ІІ. Порядок підготовки та умови проведення аукціону
2.1. З метою підготовки проведення аукціону, Управління Луганської міської ради з питань регулювання земельних відносин (далі – Управління) здійснює наступні заходи:
2.1.1. готує проект рішення Луганської міської ради, в якому:
- визначається перелік земельних ділянок, призначених для продажу на аукціоні суб’єктам підприємницької діяльності під забудову (далі – Перелік земельних ділянок). У Переліку земельних ділянок зазначається наступна інформація щодо кожної із зазначених в ньому земельних ділянок:

- місцезнаходження (адреса) земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- надається згода Управлінню на розробку проекту відведення кожної земельної ділянки, що увійшла до Переліку земельних ділянок;

- визначається інша необхідна інформація;
2.1.2. забезпечує надання наступних документів, які повинні додаватися до вищевказаного проекту рішення Луганської міської ради відносно кожної земельної ділянки, зазначеної у Переліку земельних ділянок:

- викопіювання з генерального плану міста Луганська;

- план земельної ділянки з нанесеними на ньому варіантами розміщення об'єкта(тів);

- висновок відповідного органу державної санітарно-епідеміологічної служби України щодо можливості вибору (відведення) земельної ділянки під забудову;

- висновок Управління щодо можливості відведення земельної ділянки відповідно до її цільового призначення;

- висновок управління архітектури та містобудування Луганської міської ради щодо можливості відведення земельної ділянки відповідно до її цільового призначення.
2.2. Вищевказаний проект рішення Луганської міської ради з усіма необхідними документами, що перелічені у п.2.1. цього Порядку, в установленому чинним законодавством України та регламентом Луганської міської ради порядку подається на розгляд Луганської міської ради.
2.3. Прийняте Луганською міською радою рішення, про яке йде мова у п.2.2 цього Порядку, доводиться до відома територіальної громади міста Луганська через друковані засоби масової інформації, які визначаються вказаним рішенням.
2.4. Після набрання чинності рішенням Луганської міської ради, зазначеним у п.2.1. даного Порядку, Управління, у встановленому порядку, здійснює заходи щодо розробки проектів відведення земельних ділянок, про які йде мова у вказаному рішенні.
2.5. Розробка проектів відведення земельних ділянок здійснюється організаціями, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт.

2.6. Після погодження у встановленому законодавством порядку проекту(тів) відведення земельної(них) ділянки(нок), зазначеної(них) у рішенні Луганської міської ради та при наявності позитивної державної землевпорядної експертизи вказаного(их) проекту(ів), а також звіту(ів) з експертної грошової оцінки земельної(их) ділянки(ок), Управління:

- замовляє технічну документацію щодо визначення меж земельної (их) ділянки(ок) в натурі (на місцевості) та закріплення її(їх) межовими знаками;

- замовляє обов’язкову державну експертизу звіту(тів) з експертної грошової оцінки земельної(их) ділянки(нок).

2.7. Після визначення меж земельної(их) ділянки(ок) в натурі (на місцевості) і закріплення її(їх) межовими знаками та здійснення в установленому законодавством порядку обов’язкової державної експертизи звіту експертної грошової оцінки вищезазначеної(их) земельної(их) ділянки(ок), Управління готує проект рішення Луганської міської ради про продаж земельних ділянок.
2.8. Рішенням Луганської міської ради про продаж земельних ділянок затверджуються відповідні проекти відведення земельних ділянок, та висновки державної експертизи звіту(ів) експертної грошової оцінки земельної(них) ділянки(ок), встановлюються стартові ціни щодо кожного об’єкту аукціону (лоту), вирішуються питання щодо замовлення технічних паспортів земельних ділянок, та уповноважують Управління в тижневий термін, по результатам проведення аукціону укласти з переможцем аукціону, договір купівлі-продажу земельної ділянки, та інші необхідні питання.

Розмір стартової ціни об’єкту аукціону (лоту) може бути більшим ніж визначена експертом вартість земельної ділянки або дорівнювати їй (у гривнях).

2.9. Після прийняття рішення Луганської міської ради про продаж земельних ділянок Управління забезпечує виготовлення технічних паспортів земельних ділянок у встановленому чинним законодавством порядку.

2.10. Після виготовлення технічних паспортів земельних ділянок на підставі рішення Луганської міської ради про продаж земельних ділянок Комісія приймає рішення про проведення аукціону. У даному рішенні Комісії зазначається наступна інформація:

- місце, дата і час проведення аукціону;

- місцезнаходження (адреса) земельних ділянок;

- площа земельних ділянок;

- цільове призначення земельних ділянок;

- розмір стартової ціни об’єкту аукціону (лоту);

- розмір гарантійного внеску за кожний лот;

- розмір реєстраційного внеску;

- інша необхідна інформація.

2.11. На підставі рішення Комісії про проведення аукціону та рішення Луганської міської ради про продаж земельних ділянок Управління не пізніше ніж за 30 днів до проведення аукціону забезпечує опублікування у пресі офіційної інформації про виставлення на аукціон земельних ділянок, яка включає відомості про:

- місцезнаходження (адресу) та розмір земельної ділянки;

- цільове призначення;

- стартову ціну;

- розмір та порядок сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

- умови участі в аукціоні;

- місце, дату та час проведення аукціону;

- адресу, номер(а) довідкового (их) телефону (ів) та час роботи Комісії, де можна отримати інформацію щодо аукціону.

2.12. Для участі в аукціоні особа, яка може бути покупцем земельних ділянок відповідно до законодавства України (далі – заявник) сплачує реєстраційний та гарантійний внески відповідно з вимогами даного Порядку та подає до Луганської міської ради через секретаря Комісії заяву (клопотання) про прийняття участі в аукціоні за формою згідно додатків 1, 2 до цього Порядку (фізична особа – заявник подає заяву, юридична – клопотання).

До заяви (клопотання) додаються:

- копія паспорта заявника (представника заявника);

- нотаріальна посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, а для юридичних осіб – установчих документів;

- документ(и) відповідного органу (посадової особи) про те, що відносно заявника не порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

- документи про сплату реєстраційного та гарантійного внесків;

- документ або нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує право представника на виконання дій, передбачених цим Порядком (у разі подання заяви (клопотання) представником заявника);

- у випадках, передбачених установчими документами юридичної особи, - рішення відповідного органу (протокол загальних зборів, правління тощо) щодо придбання земельної ділянки;

- інші документи, передбачені чинним законодавством України.

2.14. Заява (клопотання) про прийняття участі в аукціоні та документи, що додаються до неї, перевіряються секретарем Комісії в присутності заявника (представника заявника). Заява (клопотання) про прийняття участі в аукціоні не приймається, не реєструється та повертається заявнику (представнику заявника) разом з доданими до неї документами за наявності будь-якої з нижченаведених підстав:

- неподання або подання в неповному обсязі документів, що відповідно до цього Порядку повинні надаватися разом з заявою (клопотанням) про прийняття участі в аукціоні;

- подання неналежно оформлених документів, що відповідно до цього Порядку повинні надаватися разом з заявою (клопотанням) про прийняття участі в аукціоні;

- виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

- подання заяви про прийняття участі в аукціоні неналежною особою;

- подання заяви не за визначеною цим Порядком формою;

- неподання документів, передбачених чинним законодавством;

- якщо щодо заявника порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

- інші підстави, передбачені чинним законодавством України.

2.15. У разі, якщо під час прийняття заяви (клопотання) про прийняття участі в аукціоні, не виявлено визначених у п.2.14. цього Порядку, підстав для повернення її (його) заявнику секретар Комісії в присутності заявника (представника заявника):

- реєструє заяву (клопотання) про прийняття участі в аукціоні в Книзі реєстрації заяв (клопотань) про прийняття участі аукціонах з набуття права власності на вільні земельні ділянки несільськогосподарського призначення під забудову (далі – Книга реєстрації заяв), яка прошивається та скріплюється підписом керівника Управління та печаткою Управління. В Книгу реєстрації заяв заноситься порядковий номер заяви (клопотання), дата, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка подала заяву (клопотання), площа, місцезнаходження (адреса) земельної ділянки;

  • проставляє на заяві (клопотанні) про прийняття участі в аукціоні дату надходження та вхідний номер;

  • залишає у себе оформлену заяву (клопотання)і всі документи, надані заявником;

  • повертає заявнику один примірник заяви (клопотання) з відміткою про дату надходження та вхідним номером.


2.16. Прийом заяв (клопотань) про прийняття участі в аукціоні завершується за три робочих дня до дати проведення аукціону.
2.17. Інформація про учасників аукціону до початку його проведення не підлягає оголошенню.
2.18. Реєстраційний внесок складає 5 (п’ять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на дату опублікування повідомлення про проведення аукціону.

Реєстраційний внесок поверненню не підлягає.

Кошти, які отримує Управління від сплати реєстраційного внеску витрачаються виключно на організацію та проведення аукціонів.
2.19. Гарантійний внесок складає 10 (десять) відсотків від стартової ціни об’єкту аукціону (лоту).

Переможцю аукціону, який підписав протокол аукціону, сплачений ним гарантійний внесок не повертається і зараховується до ціни, за яку він придбав об’єкт аукціону.

При поверненні коштів учасникам аукціону вони перераховуються на власний поточний рахунок учасника аукціону, вказаний в заяві (клопотанні) про участь в аукціоні.
2.20. Реєстраційний та гарантійний внески мають бути перераховані на окремий рахунок Управління.

Протягом п’яти банківських днів з дати складання відповідного протоколу, передбаченого цим Порядком, гарантійний внесок переможця аукціону та кошти, що залишилися після повернення гарантійних внесків іншим учасникам аукціону на окремому рахунку Управління, перераховуються до міського бюджету.
ІІІ Права, обов’язки учасників аукціону.
3.1. Учасник аукціону має право приймати участь в аукціоні згідно з вимогами даного Порядку.
3.2. Учасник аукціону зобов’язаний:

- додержуватись правил проведення аукціону;

- у разі визнання його переможцем підписати протокол аукціону;

- не вступати в попередню змову з іншими учасниками аукціону.
ІV Порядок проведення аукціону.
4.1. Лот виставляється на аукціон лише за наявності зареєстрованих у встановленому цим Порядком порядку та присутніх на дату та час проведення аукціону у місті його проведення не менше як двох учасників аукціону, які бажають прийняти участь у аукціоні за відповідний лот. За відсутності зазначених двох учасників аукціону лот з торгів знімається, а аукціон по цьому лоту визнається таким, що не відбувся. При цьому, у разі наявності зареєстрованого у встановленому цим Порядком порядку одного учасника аукціону за цим лотом, гарантійний внесок вказаному учаснику аукціону повертається.

4.2. Для участі в аукціоні учасники аукціону в день проведення аукціону не раніш як за дві години та не пізніше як за 20 хвилин до часу проведення аукціону реєструються Комісією у відомостях реєстрації учасників аукціону (по кожному лоту ведеться окрема відомість), до яких заноситься прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – учасника аукціону або найменування юридичної особи – учасника аукціону та прізвище, ім’я та по-батькові її представника та напроти кожного запису проставляються підписи відповідних осіб, що беруть участь в аукціоні. Зареєстровані у такий спосіб учасники аукціону одержують квитки учасників аукціону (далі – квиток), які повинні містити такі відомості:

  • номер, під яким учасник бере участь в аукціоні (аукціонний номер учасника);

  • номер лоту, за придбання якого бажає змагатися учасник аукціону.


4.3. Кожен учасник аукціону при реєстрації в день аукціону зобов’язаний пред’явити:

фізична особа – паспорт, а у разі, якщо ця фізична особа представляє інтереси учасника аукціону – особистий паспорт та довіреність завірену нотаріально від учасника аукціону, що посвідчує право, надане їй відповідним учасником аукціону на представлення його інтересів на аукціоні (копії вказаних документів залишаються у Комісії);

юридична особа – документи, які підтверджують право уповноваженої особи представляти інтереси юридичної особи – учасника аукціону, паспорт уповноваженої особи.
4.4. Книга реєстрації заяв та відомості реєстрації учасників аукціону, про які йде мова у цьому Порядку, зберігаються в Управлінні.
4.5. Незареєстровані згідно п.4.2. учасники аукціону до аукціону не допускаються.
4.6. Аукціон проводить ліцитатор.
4.7. Під час аукціону Комісією ведеться протокол аукціону (за кожним лотом Комісією ведеться окремий протокол аукціону). До протоколу аукціону заносяться ідентифікуючи ознаки лоту, список членів Комісії, які присутні на її засіданні в день аукціону, відомості про учасників аукціону та результати аукціону (кінцева ціна продажу, реквізити переможця аукціону) тощо.
4.8. Аукціон за відповідним лотом починається з оголошення ліцитатором правил проведення аукціону та ідентифікуючих ознак лоту.
4.9. Продаж лоту починається з оголошення ліцитатором стартової ціни лоту з одночасним ударом аукціонного молотка (гонга), і якщо хоча б один з учасників аукціону сповіщає одним з можливих способів, передбачених п. 4.12. даного Порядку, про готовність придбати лот, ліцитатор збільшує стартову ціну лоту або ціну, запропоновану учасником аукціону, на розмір кроку аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни.
4.10. Ліцитатор за власною ініціативою (пп.4.10.1-4.10.2. цього пункту), або за рішенням Комісії (пп.4.10.3.- 4.10.5. цього пункту) припиняє проведення аукціону за відповідним лотом без виявлення переможця аукціону по цьому лоту, відповідний лот знімається з аукціону, а аукціон за цим лотом визнається таким, що не відбувся (про що здійснюється запис у протоколі аукціону), у разі:
4.10.1. якщо в ході аукціону протягом трьох хвилин після оголошення стартової ціни лоту учасники аукціону не виявили бажання придбати лот;
4.10.2. якщо жоден з учасників аукціону не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лоту;
4.10.3. якщо у ході аукціону виявлено факти, які свідчать про зговір учасників аукціону;
4.10.4. якщо у ході аукціону виявлено порушення порядку проведення аукціону, визначеного цим Порядком;
4.10.5. наявності інших поважних причин.
4.11. У випадках, передбачених пп.4.10.1.-4.10.3 п.4.10. цього Порядку, гарантійні внески учасникам аукціону не повертаються. У випадку, передбаченому пп. 4.10.4. п.4.10. цього Порядку, гарантійні внески повертаються Управлінням учасникам аукціону (крім учасника(ків), які здійснили порушення порядку проведення аукціону, що стало підставою для зняття лоту з аукціону та визнання аукціону за цим лотом таким, що не відбувся) У випадку, передбаченому пп. 4.10.15. п. 4.10. цього Порядку, гарантійні внески учасникам аукціону повертаються.
4.12. Кожен з учасників аукціону має право сповіщати про готовність купити лот двома рівноцінними способами: без додаткових оголошень підняти квиток учасника аукціону, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняти квиток учасника аукціону і одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни лоту, яка мусить бути більшою, ніж ціна, названа ліцитатором, мінімум на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку аукціону (пропозиція ціни з голосу).
4.13. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників аукціону, більша за ціну, оголошену ліцитатором, то ліцитатор називає аукціонний номер цього учасника і запропоновану цим учасником ціну. Потім ліцитатор оголошує ціну, що дорівнює запропонованій учасником аукціону, збільшеній на крок аукціону.
4.14. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників аукціону, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна відповідному кроку, то ліцитатор трактує цю пропозицію як згоду учасника аукціону збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і запропоновану цим учасником аукціону ціну, кратну кроку аукціону.
4.15. Якщо учасник аукціону підняв квиток учасника аукціону та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником аукціону, то ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника аукціону, вважаючи підняття квитка учасником аукціону, що запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник аукціону. Потім ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.
4.16. Мовчання учасника аукціону, що першим підняв квиток учасника аукціону після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника аукціону, що першим підняв квиток, і оголошує наступну ціну відповідно до кроку аукціону.
4.17. Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників аукціону піднімають свої квитки з номерами (прийняття пропозиції ціни без голосу), то ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників аукціону до того моменту, поки будь-який з учасників аукціону не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників аукціону підняв квиток першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.
4.18. Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька учасників аукціону залишають свої квитки піднятими, ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може запропонувати учасникам аукціону оголосити свої ціни і після першого оголошення одним з учасників аукціону своєї пропозиції назвати номер учасника аукціону, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, запропоновану цим учасником аукціону, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.
4.19. Продаж лоту закінчується після удару молотка (гонга) і проголошення ліцитатором слова "Продано", коли після триразового оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну.

Переможцем аукціону визнається учасник аукціону, аукціонний номер якого ліцитатор назвав останнім і який запропонував найвищу ціну за лот.
4.20. Продаж лоту здійснюється не раніше першого кроку проведення аукціону ліцитатором.
4.21. Після закінчення продажу ліцитатор оголошує про продаж лоту, називає номер лоту, місцезнаходження (адресу) земельної ділянки, ціну продажу, аукціонний номер учасника аукціону, який став переможцем аукціону і викликає переможця аукціону для підписання протоколу аукціону. Протокол аукціону повинен бути підписаний в день проведення аукціону переможцем аукціону або його представником, ліцитатором та всіма членами Комісії, яки були присутні в день проведення аукціону на засіданні Комісії.
4.22. Запис про відмову переможця аукціону від підписання протоколу аукціону за відповідним лотом вноситься до вказаного протоколу. У разі відмови переможця аукціону підписати протокол аукціону за відповідним лотом, лот з торгів знімається, а аукціон за цим лотом визнається таким, що не відбувся, при цьому гарантійні внески повертаються всім учасникам аукціону, крім переможця аукціону.
4.23. Всі дискусії та спори з ведення аукціону ліцитатор вирішує безпосередньо в процесі аукціону.
4.24. Під час проведення аукціону не допускається:
- ведення розмов учасниками аукціону та іншими особами, що на ньому присутні;
- втручання будь-яким способом в аукціон осіб, які не є учасниками аукціону;
- переміщення по приміщенню, де відбувається аукціон, без дозволу ліцитатора;
- без дозволу ліцитатора ведення телефонних переговорів;
- без дозволу Комісії ведення прямої телевізійної трансляції, аудіо- чи відеозапису, фотографування процесу аукціону;
- здійснення інших дій, що порушують порядок аукціону.
4.25. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:
- усно попередити учасника аукціону чи іншу особу, що на ньому присутня про усунення порушень;
- вимагати від учасника аукціону чи іншої особи, що на ньому присутня залишити приміщення, де відбувається аукціон, за неодноразове(два чи більше разів) порушення порядку проведення аукціону.

^ V. Підсумки аукціону.
5.1. Протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу аукціону переможець аукціону зобов’язаний:

- внести на відповідний рахунок кошти у розмірі ціни лоту, за яку переможець аукціону придбав відповідний лот зменшеної на розмір гарантійного внеску, який був внесений вказаним переможцем аукціону, перед його реєстрацією як учасника аукціону;

- внести на відповідний рахунок кошти у розмірі фактичних витрат Управління на виготовлення проекту відведення відповідної земельної ділянки та іншої документації згідно п.2.6., п.2.9. даного Порядку.

У разі несплати або сплати не в повному обсязі переможцем аукціону вищевказаних сум в установлений даним пунктом термін аукціон визнається таким, що не відбувся, про що Комісією складається відповідний протокол. При цьому гарантійний внесок переможцю аукціону не повертається.
5.2. Рішення Луганської міської ради про продаж земельних ділянок, протокол аукціону, підписаний ліцитатором, всіма членами Комісії, які були присутні на аукціоні та переможцем аукціону та документ про сплату суми, визначеної у п.5.1. даного Порядку, є необхідною підставою для укладання договору купівлі-продажу лоту між Луганською міською радою та переможцем аукціону.
5.3. Аукціон по відповідному лоту вважається завершеним з моменту укладення договору купівлі-продажу лоту між Луганською міською радою та переможцем конкурсу.
5.4. У разі якщо переможець аукціону протягом п’яти робочих днів з моменту підписання протоколу аукціону не уклав договір купівлі-продажу лоту, результати аукціону, за рішенням Комісії, скасовуються, а гарантійний внесок переможцю аукціону при цьому не повертається.
5.5. Питання не врегульовані даним Порядком, регулюються Земельним кодексом України та іншими нормами чинного законодавства України.


Додаток 1

до Порядку та умов

відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних

земельних ділянок несільськогосподарського

призначення під забудову
Комісії з питань продажу земельних

ділянок на конкурентних засадах

заява

про прийняття участі в аукціоні

з набуття права власності на вільні земельні

ділянки несільськогосподарського

призначення під забудову
Об’єкт аукціону __________________________________________________________________

(зазначається місцезнаходження (адреса), площа, цільове призначення земельної ділянки)

ЗаявникФізична особа _________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані)

Адреса (місцезнаходження) та телефон заявника:___________________
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер ________________________________________
Реквізити банку(ків) з переліком номерів банківських (кого) рахунків (ку), з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт аукціону _____________________________________________________
та реквізити банку з номером банківського рахунку, на який у випадках, передбачених цим Порядком здійснюватиметься повернення коштів заявнику_____________________________________________________
^ Документи, які додаються до заяви:

1. Заява про прийняття участі в аукціоні з набуття права власності на вільні земельні ділянки несільськогосподарського призначення під забудову на _____ арк. в одному примірнику.
2. Копія паспорта заявника (представника заявника).

3. Нотаріальна посвідчена копія свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

4. Документ(и) відповідного органу (посадової особи) про те, що відносно заявника не порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності.

5. Документи про сплату реєстраційного та гарантійного внесків.

6. Документ, що посвідчує право представника на виконання дій, передбачених цим Порядком (у разі подання заяви представником заявника).

7. Інші документи, передбачені чинним законодавством України.
Прізвище, ім’я по батькові заявника

_________________________________або представника заявника

(підпис, печатка (у разі наявності), дата )

Додаток 2

до Порядку та умов

відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних

земельних ділянок несільськогосподарського

призначення під забудову

Комісії з питань продажу земельних

ділянок на конкурентних засадах

КЛОПОТАННЯ

про прийняття участі в аукціоні

з набуття права власності на вільні земельні

ділянки несільськогосподарського

призначення під забудову
Об’єкт аукціону __________________________________________________________________

(зазначається місцезнаходження (адреса), площа, цільове призначення земельної ділянки)

Заявник

Юридична особа_____________________________________________

(повне найменування)

керівник або інший представник ________________________________
_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, паспортні дані)
Місцезнаходження ___________________________________________
Ідентифікаційний код _________________________________________
Реквізити банку(ків) з переліком номерів банківських (кого) рахунків (ку), з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт аукціону __________________________________________________________________

та реквізити банку з номером банківського рахунку, на який у випадках, передбачених цим Порядком здійснюватиметься повернення коштів заявнику___________________________________________________________

__________________________________________________________________
^ Документи, які додаються до клопотання:
1. Клопотання про прийняття участі в аукціоні з набуття права власності на вільні земельні ділянки несільськогосподарського призначення під забудову на _____ арк. в одному примірнику.

2. Копія паспорта керівника або іншого представника заявника;

3. Нотаріальна посвідчені копії свідоцтва про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, установчих документів;

4. Документ(и) відповідного органу (посадової особи) про те, що відносно заявника не порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності.

5. Документи про сплату реєстраційного та гарантійного внесків;

6. Документ або нотаріально посвідчена копія документу, що посвідчує право представника на виконання дій, передбачених цим Порядком.

7. У випадках, передбачених установчими документами юридичної особи, - рішення відповідного органу (протокол загальних зборів, правління тощо) щодо придбання земельної ділянки.

8. Інші документи, передбачені чинним законодавством України.

Прізвище, ім’я по батькові, посада

керівника або іншого

_________________________________________представника заявника

(підпис, печатка )

Схожі:

Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних iconПроект луганська міська рада
...
Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних iconЗакон україни
Цей Закон встановлює правовий механізм приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств шляхом їх відчуження...
Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних iconУмови купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
Ми, що нижче підписалися Тростянецька міська рада Сумської області в особі міського голови Бови Юрія Анатолійовича, що діє на підставі...
Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних iconУмови купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
Ми, що нижче підписалися Тростянецька міська рада Сумської області в особі міського голови Бови Юрія Анатолійовича, що діє на підставі...
Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних iconКрок 2 Загальна лікарська підготовка
Сировина, що використовується для виготовлення іграшок, технічні умови виробництва, рецептура при введенні нових матеріалів, місця...
Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних iconКонкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних...
Дане Положення визначає порядок підготовки, проведення та встановлення результатів аукціонів (конкурсів) з набуття права оренди вільних...
Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних iconЗаконодавства України
Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок І умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту...
Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних iconУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення,...
Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних iconУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення,...
Порядок та умови відчуження шляхом продажу на аукціоні вільних iconПредставницька демократія та форми політичного відчуження
Аристотелем, для якого здивування – початок пізнання в тому, що сучасна представницька демократія не тільки не скасовує чинники політичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка