Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388
НазваКабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388
Сторінка1/6
Дата конвертації29.03.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 7 вересня 1998 р. N 1388

Київ
Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку

автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,

марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 637 від 19.04.99

N 1276 від 18.08.2000

N 484 від 07.05.2001

N 478 від 14.04.2004

N 571 від 29.04.2004

N 1427 від 18.10.2006 }


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Правила державної реєстрації та обліку

автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих

на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,

причепів, напівпричепів та мотоколясок (додаються).
2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила державної

реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин,

сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок

і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджені

постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. N 873

( 873-93-п ) (ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 60, N 9, ст. 223, 227;

1995 р., N 3, ст. 71).
3. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 1998 року.


Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.39


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 вересня 1998 р. N 1388
ПРАВИЛА

державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів,

а також самохідних машин, сконструйованих на шасі

автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,

причепів, напівпричепів та мотоколясок
{ у тексті Правил слова "Науково-дослідний центр з безпеки

дорожнього руху МВС", "вузли та агрегати", "вузли і

агрегати", "вузли, агрегати" в усіх відмінках замінено

словами "Центр безпеки дорожнього руху при департаменті

Державтоінспекції МВС" і "складові частини" у відповідному

відмінку згідно з Постановою КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від

18.10.2006 }


Загальні положення
1. Цими Правилами встановлюється єдиний на території України

порядок державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а

також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів,

мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та

мотоколясок (далі - транспортні засоби) та видачі реєстраційних

документів і номерних знаків.
2. Ці Правила є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних

осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи

експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів

виконують обов'язки та реалізують права цих власників у межах

наданих їм повноважень.
3. Державна реєстрація транспортних засобів здійснюється

органами Державтоінспекції МВС з метою контролю за відповідністю

конструкції та технічного стану транспортних засобів встановленим

в Україні вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням

вимог законодавства, що визначає порядок сплати податків, внесення

інших обов'язкових платежів, використання транспортних засобів в

умовах воєнного та надзвичайного стану, а також для забезпечення

їх обліку та попередження протиправних дій щодо них.
4. Органи Державтоінспекції МВС забезпечують суб'єктів

підприємницької діяльності бланками довідок-рахунків, а також

актів приймання-передачі транспортних засобів

підприємств-виробників установленого зразка (із сплатою вартості

цих бланків), розробляють порядок видачі цих бланків, обліку та

контролю за їх використанням, надають відповідним військовим

комісаріатам за їх запитами відомості про реєстрацію,

перереєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів (за

винятком легкових автомобілів, причепів до них, мотоциклів та

мотоколясок). ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 637 ( 637-99-п )

від 19.04.99 )
5. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальність

згідно із законодавством.
Реєстрація транспортних засобів
6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та

фізичними особами. Транспортний засіб, що належить декільком

фізичним або юридичним особам (співвласникам), право власності

яких на цей засіб підтверджується одним з визначених пунктом 8 цих

Правил документом, за письмовою згодою співвласників, справжність

підписів яких засвідчено нотаріусом, реєструються за одним із них.

У графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію транспортного

засобу (технічного паспорта) щодо іншого співвласника може бути

зроблено запис: "________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові або
_______________________________________________ має право керувати

найменування юридичної особи)
експлуатувати) та є співвласником".
За письмовою заявою власника транспортного засобу - фізичної

особи про надання права керування цим транспортним засобом іншій

фізичній особі (за умови пред'явлення документів, що посвідчують

особу власника та цю особу) підрозділом ДАІ видається тимчасовий

реєстраційний талон на термін, зазначений у заяві. При цьому в

графі "особливі відмітки" тимчасового реєстраційного талона

робиться запис "Дійсний до _______ за наявності свідоцтва про

реєстрацію транспортного засобу /технічного паспорта/ серія

____N________". Заява подається власником транспортного засобу

особисто або уповноваженою ним особою. ( Абзац другий пункту 6 в

редакції Постанови КМ N 484 ( 484-2001-п ) від 07.05.2001 )
Зазначені в абзацах першому і другому цього пункту записи

скріплюються підписом посадової особи і печаткою

реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції МВС

(далі - підрозділ ДАІ).

( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 637 ( 637-99-п ) від

19.04.99 )
7. Власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи

або їх представники (далі - власники) зобов'язані зареєструвати їх

протягом 10 діб після придбання або митного оформлення, чи

тимчасового ввезення на територію України, або виникнення

обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних

документів. Термін реєстрації може бути продовжено у разі

неможливості власника транспортного засобу (хвороба, відрядження,

інші поважні причини) вчасно її здійснити. Експлуатація

транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, а також

без номерного знака "Транзит" забороняється.

Транспортні засоби, що належать іноземним громадянам та

особам без громадянства, які їдуть в Україну на відпочинок за

путівками чи на лікування, що підтверджується відповідними

документами, тимчасовій реєстрації в підрозділах ДАІ на

підтверджений Держмитслужбою термін не підлягають. Зазначений

термін повинен бути не менший ніж термін дії путівки або іншого

документа (з урахуванням часу перебування в дорозі). ( Пункт 7

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 484 ( 484-2001-п ) від

07.05.2001 )
8. Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі

заяви власника, поданої особисто, і документів, що посвідчують

його особу, правомірність придбання транспортного засобу, оцінку

його вартості, яка провадиться спеціалістом, що пройшов необхідну

підготовку у порядку, встановленому МВС, Мін'юстом,

Держпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна і має

відповідні документи, відповідність конструкції транспортного

засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також

вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних

документів. Не приймаються до реєстрації транспортні засоби,

зібрані (складені) з складових частин серійних транспортних

засобів без дотримання вимог Закону України "Про дорожній рух"

( 3353-12 ).( Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 637 ( 637-99-п ) від 19.04.99, N 1276

( 1276-2000-п ) від 18.08.2000 )

Правомірність придбання транспортних засобів, складових

частин, які мають ідентифікаційні номери, підтверджується

документами, скріпленими підписом відповідної посадової особи і

печаткою, виданими суб'єктами підприємницької діяльності, які

реалізують транспортні засоби та видають довідки-рахунки, митними

органами, судами, нотаріусами, органами соціального захисту

населення, підприємствами-виробниками транспортних засобів та

підрозділами ДАІ, а також угодами, укладеними на товарних біржах.

( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 637 ( 637-99-п ) від 19.04.99 )

Такими документами можуть бути:

довідка-рахунок за формою згідно з додатком N 1 до цих

Правил, видана суб'єктом підприємницької діяльності, який реалізує

транспортний засіб; ( Абзац четвертий пункту 8 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 637 ( 637-99-п ) від 19.04.99 )

договори, в тому числі угоди, укладені на товарних біржах, та

інші посвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють

право власності на транспортний засіб; ( Абзац п'ятий пункту 8 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637 ( 637-99-п ) від

19.04.99 )

копія рішення суду, засвідчена в установленому порядку, із

зазначенням юридичної чи фізичної особи, яка визнається власником

транспортного засобу, його марки, моделі, року випуску, а також

ідентифікаційних номерів складових частин;

довідка органу соціального захисту населення, який виділив

автомобіль або мотоколяску; ( Абзац сьомий пункту 8 із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 484 ( 484-2001-п ) від

07.05.2001 )

акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно

з додатком N 6 до цих Правил, виданий підприємством-виробником

транспортного засобу чи його складових частин або підприємствами,

які переобладнали чи встановили на транспортному засобі

спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про відповідність

конструкції транспортного засобу вимогам безпеки дорожнього руху,

із зазначенням їх ідентифікаційних номерів та конкретного

одержувача, скріплений підписом посадової особи підприємства і

печаткою;

посвідчення митного органу про реєстрацію транспортного

засобу або його складових частин, що мають ідентифікаційні номери,

в підрозділах ДАІ - для фізичних осіб, вантажна митна декларація -

для юридичних осіб або належним чином оформлені довідка-рахунок та

вантажна митна декларація (засвідчена митним органом копія) - для

фізичних та юридичних осіб;

договір фінансового лізингу. ( Пункт 8 доповнено абзацом

згідно з Постановою КМ N 571 ( 571-2004-п ) від 29.04.2004 )

Для реєстрації транспортних засобів, що перебували в

експлуатації і зареєстровані в підрозділах ДАІ, крім названих

документів, додається свідоцтво про реєстрацію транспортного

засобу (технічний паспорт) з відміткою підрозділу ДАІ про зняття

транспортного засобу з обліку. Перед відчуженням, передачею такий

транспортний засіб повинен бути знятий з обліку в підрозділі ДАІ.

Відчуження, передача власником придбаних транспортних засобів, не

зареєстрованих у підрозділах ДАІ, не проводиться. ( Абзац пункту 8

із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 637 ( 637-99-п )

від 19.04.99 )

Реєстрація транспортних засобів проводиться за умови сплати

їх власниками передбачених законодавством податків, а також

внесення в установленому порядку платежів за огляд транспортних

засобів, реєстрацію, перереєстрацію та зняття їх з обліку,

відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та

номерних знаків. Реєстрація транспортних засобів скасовується в

разі встановлення факту, що документи, які посвідчують особу

власника, підтверджують правомірність придбання транспортного

засобу або право на користування та розпорядження ним, є

фіктивними чи підробленими. Реєстрація транспортних засобів також

скасовується у разі встановлення факту знищення, фальсифікації або

підроблення ідентифікаційних номерів його складових частин.

Бланки довідок-рахунків, актів приймання-передачі

транспортних засобів підприємств-виробників цих засобів і їх

складових частин за формами згідно з додатками N 1 і 6 до цих

Правил є бланками суворого обліку і виготовляються в порядку,

передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня

1993 р. N 283 ( 283-93-п ).
9. Реєстрація придбаних нових транспортних засобів

проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану

даної марки (моделі) транспортного засобу обов'язковим вимогам

норм і стандартів, які діють в Україні, що підтверджується

сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного

сертифіката.

Відомості про наявність сертифіката відповідності або

свідоцтва про визнання іноземного сертифіката надаються управлінню

Державтоінспекції МВС Держстандартом з Єдиного реєстру

сертифікованої в Україні продукції.

У разі відсутності інформації в підрозділі ДАІ про

сертифікацію нового транспортного засобу, що реєструється, копію

зазначених сертифіката або свідоцтва подає власник транспортного

засобу.
10. Реєстрація транспортних засобів, конфіскованих або право

власності на які встановлено за рішенням суду, проводиться на

підставі відповідного рішення суду із зазначенням марки, моделі,

номерів кузова (рами) транспортного засобу, а також реєстраційних

документів, зокрема свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

(далі - свідоцтво про реєстрацію) або технічного паспорта у разі

їх наявності з відміткою підрозділу ДАІ про зняття транспортного

засобу з обліку. До реєстраційних документів додається договір

купівлі-продажу, інший документ, який встановлює право власності,

або рішення Кабінету Міністрів України про передачу цього

транспортного засобу в разі конфіскації на користь держави.

{ Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 1427 ( 1427-2006-п ) від 18.10.2006 }
Реєстрація проводиться:
транспортних засобів, визнаних в установленому порядку

безхазяйними, - на підставі документів, виданих органами,

уповноваженими на таке визнання, а також договорів купівлі-продажу

або інших документів, які встановлюють право власності на ці

засоби після їх реалізації;
транспортних засобів, які за правом спадкоємства перейшли до

держави або подаровані державі власником, - на підставі рішень
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388 iconКабінет міністрів україни постанова
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. №1240 “Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний...
Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388 iconКабінет міністрів україни постанова від 21 вересня 1998 р. N 1482...
Відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України І закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності"...
Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388 iconКабінет міністрів україни постанова від 16 вересня 2009 р. N 976...
Відповідно до статті 89 Лісового кодексу України ( 3852-12 ), статей 39 І 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"...
Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388 iconКабінет міністрів україни постанова від 10 вересня 2003 р n 1440...
Відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" Кабінет Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388 iconКабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220
Відповідно до статті 14 Закону України “Про оренду землі” Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388 icon04. 06. 2003 р введена:   "Постанова, Кабінет Міністрів України" от 04/06/03 №871
На виконання Указу Президента України від 20 травня 1996 р. N 353 Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388 iconКабінет міністрів україни постанова від 23 квітня 2012 р. №327
З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя Кабінет Міністрів України...
Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388 iconПро затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними...
Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону України "Про освіту", пункту 85 Положення про державний вищий заклад освіти, затвердженого...
Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388 iconКабінет міністрів україни постанова від 13 березня 2013 р. №149
Відповідно до пункту 4 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” Кабінет Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанова від 7 вересня 1998 р. N 1388 iconКабінет міністрів україни постанова від 9 червня 1997 р. N 574 Київ...
Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка