Розділ 1 Загальні засади Стаття 1
Скачати 136.53 Kb.
НазваРозділ 1 Загальні засади Стаття 1
Дата конвертації04.03.2013
Розмір136.53 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


«ЗАТВЕРДЖЕНО» «ПОГОДЖЕНО»

на засіданні Харківської начальник

районної ради відділу освіти

учнівського Харківської

самоврядування райдержадміністрації

«___»________200__р. «___»________200__р.
Голова ХРРУС________ ___________А.С.Червоний

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ХАРКІВСЬКУ РАЙОННУ РАДУ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

«ЛІДЕР»

Харківська районна рада учнівського самоврядування «Лідер» (надалі ХРРУС) – орган учнівського самоврядування, від імені учнів, виражає суверенну волю учнів, дбає про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклується про зміцнення учнівського самоврядування в Харківському районі, прагне розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлює відповідальність перед державою, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон Харківської районної ради учнівського самоврядування.

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1

Харківська районна рада учнівського самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття патріота України, Харківського району, школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 2

Харківська районна рада учнівського самоврядування сприятиме вивченню мов міжнародного спілкування (англійська, французька, російська і т. д.).

Стаття 3

Символами Харківської районної ради учнівського самоврядування повинні бути: Емблема, Гімн .

Стаття 4

Харківська районна рада учнівського самоврядування має таку структуру:


Загальноосвітні заклади освіти (по 3 представника )


Рада мікрорайону №1

Рада мікрорайону №4


Рада мікрорайону №5

Рада мікрорайону №2


Рада мікрорайону №3

Рада мікрорайону №6ХРРУС


Громадські організації

Відділ освіти ХРДА
Головна рада ХРРУС

Державні організації


Центр Зовнішнього зв»язку

Представницький центр

Інформаційний центр

Правозахисний центр


Розділ 2

Мета та завдання
Стаття 1


   2.1. Метою діяльності ХРРУС є представництво та захист творчих, духовних та інших інтересів учнів Харківського району.

Стаття 2


    Головними завданнями ХРРУС є:


   · сприяння створенню та розвитку учнівському самоврядування у Харківському районі;
   · забезпечення постійного зв’язку та взаємодії між відділом освіти Харківського району , іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування під час розроблення концептуальних засад політики ХРРУС, культури, соціального становлення та розвитку учнів;
   · участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв’язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем УЧНІВ Харківського району;
   · сприяння розширенню регіонального, всеукраїнського та міжнародного співробітництва у сфері освіти, культури, праці, соціального становлення та розвитку учнів Харківського району;
   · сприяння формуванню правового громадянського суспільства в Україні;
   · сприяння духовному та фізичному розвитку учнів, вихованню у них почуття патріотизму тощо;
   · участь у створенні сприятливих умов для активного залучення учнів до соціально-економічного, культурного життя суспільства, їх соціальної адаптації і наукової активності;
   · розвиток взаємозв’язків, здійснення обміну делегаціями та інші види співпраці з благодійними фондами, організаціями, об’єднаннями, юридичними і фізичними особами в Україні та за її межами.

Стаття 3


    ХРРУС для виконання покладених на неї завдань має право:

   · одержувати в установленому порядку від відділу освіти ХРДА, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та інформацію;
   · утворювати в разі потреби тимчасові та постійні комісії (комітети), експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них учнів, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, вчених, фахівців, представників об’єднань громадян тощо;
   ·організовувати та проводити конференції, лекції, семінари, наради з питань, що випливають з мети та завдань діяльності ХРРУС;
   · представляти і захищати законні права та інтереси учнів у державних органах та громадських організаціях;
   · популяризувати серед учнів інформацію про цілі та мету діяльності ХРРУС;
   · розвивати міжнародне учнівське співробітництво з обміну досвідом, а також організовувати спільні заходи;
   · здійснювати інші заходи, що випливають з мети діяльності ХРРУС та не заборонені чинним законодавством України.
Стаття 4
    ХРРУС зобов’язана:

· інформувати учнів району про свою діяльність у формах, що не заборонені законодавством;
   · виконувати інші, прийняті нею зобов’язання, що не суперечать чинному законодавству України.

Розділ 3

Права, свободи, обов’язки
Стаття 1

Кожен, хто навчається в закладах освіти Харківського району, має право:

- вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;

- подати свою пропозицію, вимогу голові Харківської районної ради учнівського самоврядування;

- висувати кандидатуру, а також само висуватися і бути обраним ;

- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);

- вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії;
Стаття 2

Про захист честі та гідності учня , викладача і працівника закладів освіти Харківського району

Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є :

 • нанесення побоїв, побиття ;

 • загроза, залякування і шантаж ;

 • вживання образливих слів, кличок ;

 • дискримінація за національними і соціальними ознаками ;

 • глузування з фізичних недоліків ;

 • поява в стані сп’яніння ;

 • добровільне прийняття підкори ;

 • здирство, вимагання ;

 • крадіжка ;

 • псування особистих речей інших людей ;

 • брудні наклепи, плітки ;

 • будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.Розділ 4

Положення про захист честі

Захист честі і гідності учнів, викладачів і працівників школи покладається на ПРАВОЗАХИСНИЙ ЦЕНТР.

ЦЕНТР обирається учнями в МІКРОРАЙОНАХ ( 1 особа від 9-11 класів МІКРОРАЙОНУ ), склад Центру

Затверджується ГОЛОВОЮ Харківської ради учнівського самоврядування.

Центр розглядає заяви подавачів не пізніше як через тиждень від дня подачі. Термін давності – 2 тижня від дня події.

Справа розглядається в присутності обох сторін, за згодою подавача може розглядатися гласно.

Якщо звинувачений не з’являється в Центр без поважних причин, то справа розглядається без нього, а про рішення Центру його повідомляє один із членів Центру.

Якщо заява подавача стосується педагога чи працівника школи, Центр приймає рішення про переговори Центру з тим, кого стосується заява, або з директором чи його заступником.

Звинувачений має право вимагати свідків ( 2 осіб ), звертатися до Голови ХРР учнівського самоврядування про перегляд справи.

Центр слідкує за тим, щоб справа велася коректно.

Центр має право винести наступні рішення :

 • примирення сторін ;

 • вибачення ;

 • публічне вибачення ;

 • попередження про виключення з школи ;

 • недовіра викладачу чи працівнику школи.

Рішення Центру публікується і в разі необхідності доводиться до відома КУРАТОРА МІКРОРАЙОНУ, директора закладу, повідомляється на педагогічній раді.
Стаття 4

Повноваження Голови ХРР учнівського самоврядування

Голова ХРР учнівського самоврядування :

 • планує і веде збори ХРР (чи призначає ведучих ) ;

 • розподіляє завдання між членами ХРР учнівського самоврядування ;

 • виконує функції зв’язку між мікрорайонами і в мікрорайоні та з місцевою громадою ;

 • відповідає за підготовкою майбутніх керівників самоврядування у мікрорайоні. Є лідером!Розділ 5

Повноваження заступника Голови ХРРУС

Заступник Голови ХРР учнівського самоврядування:

 • за відсутності Голови ХРР учнівського самоврядування виконує його обов’язки ;

 • очолює всі центри ;

 • допомагає Голові виконувати його обов’язки ;Розділ 6

Повноваження секретаря

Секретар :

 • разом з Головою ХРРУС опрацьовує порядок зборів Самоврядування ;

 • протоколює збори, розсилає протоколи зацікавленим особам ;

 • веде листування ;

 • збирає письмові пропозиції ВІД ГОЛІВ ТА КООРДИНАТОРІВ МІКРОРАЙОНУ, що надходять до ХРРУС.Розділ 7

Повноваження членів ХРРУС

Члени ХРРУС :

1. Керують роботою окремих центрів

2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи Самоврядування, наприклад:

- „закордонні ” контакти ;

- контакти з органами місцевого самоврядування ;

- шкільний прес-центр ;

- телефони довіри.

3. Збирають ідеї ПРЕСТАВНИКІВ МІКРОРАЙОНІВ стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах ХРР учнівського самоврядування.

4. Представляють ГОЛОВАМ ТА КУРАТОРАМ МІКРОРАЙОНІВ звіти роботи ХРР.

Розділ 8

Положення про педагога-КУРАТОРА

Педагог-КУРАТОР :

 • обирається учнівським самоврядуванням МІКРОРАЙОНУ з числа вчителів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися учнівським самоврядуванням у мікрорайоні ;

 • виконує функції радника самоврядування у мікрорайоні ;

 • виконує функцію посередника між самоврядуванням у мікрорайоні, вчителями, батьками та місцевою громадою мікрорайону ;

 • добровільно складає свої функції або шляхом перевиборів членами ХРР учнівського самоврядування .Розділ 9

Основні напрями діяльності педагога-КУРАТОРА

 • методично правильно готувати учнів до самоврядування ;

 • педагогічно грамотно керувати їх діяльністю ;

 • поступово розширювати функції самоврядування в різних сферах діяльності ;

 • рекомендувати органам самоврядування суспільно значущі і цікаві колективні справи ;

 • чітко визначати обов’язки ;

 • включати в систему самоврядування якомога більше число учнів ;

 • зміцнювати і розвивати колективні традиції ;

 • організовувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів за допомогою самоврядування ;

 • будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва ;

 • розширювати гласність в роботі органів самоврядування.Розділ 10

Спеціальні центри

Стаття 1

Центр зовнішнього зв«язку

 • організовує взаємодією з зовнішніми структурами, органами самоуправління шкіл з іншого району, міста, області та ін.

 • посередництво у вирішенні конфліктів
Стаття 2

Представницький центр

 • участь ради у обговоренні шкільних проблем і прийнятті рішень

 • керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів ;

 • організовує оформлення школи та класних кімнат ;

 • несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля ;

 • встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, Будинками культури, музеями, театрами ;

 • домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій для учнів ;

 • вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.


Стаття 3

Правозахисний центр

- організовує допомогу в разі потреби учням;

 • залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

 • Відповідає за відновлення традицій, турбота про людей похилого віку.
  Допомагає в організації та проведенні благодійних ярмарок, свят до дня інвалідів.

 • Відповідає за привітання та поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни, вчителів -пенсіонерів та ін.

 • Бригада соціальної допомоги вдовам, ветеранам, людям похилого вікуСтаття 4

Інформаційний центр

Прес - центр учнівського представництва. Організовує та здійснює художнє оформлення заходів, готує і забезпечує вихід інформації з різних питань. Висвітлює цікаві шкільні традиції, новини шкільного життя учнів.

Інформаційна комісія. Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення).

Стаття 5

Вищий орган ХРРУС -збори.

Вищим органам ХРРУС- є загальні збори, які скликаються не рідше 2-х разів на рік і вирішують поточні важливі справи шкільного життя Харківського району
Розділ 11

Вибори

Стаття 1

Вибори Голови ХРРУС.

Кандидати в президенти висуваються як головою мікрорайонів , так і шляхом само висування;

Кандидатура має бути підтверджена не менше як 50-ма підписаними представниками з 5-ти закладів;

Голова ХРРУС обирається таємним голосуванням у визначений ХРР учнівського самоврядування день: на перервах, до і після уроків в присутності директора школи;

Голова ХРРУС обирається терміном не більше ніж на 1 рік.

Право бути обраним має кожен учень 9-11 класів З ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Харківського району.

Голова ХРРУС приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

Стаття 2

Права та обов’язки ГХРРУС.

Голова ХРРУС є гарантом прав учнів, визначених законами.

Голова ХРРУС призначає організаторів центрів, а також безпосередньо коригує і спрямовує їх роботу ГОЛІВ МІКРОРАЙОНІВ.

Голова ХРРУС видає укази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо школи.

Голова ХРРУС співпрацює з ГОЛОВАМИ ТА КУРАТОРАМИ МІКРОРАЙОНІВ згідно з положенням.

Голова ХРРУС може бути присутнім на засіданні педагогічної колегії, педагогічній раді закладів освіти,виступатиме в захист учнів школи.

Голова ХРРУС може призупинити рішення Голови мікрорайону (ГМУС) і домагатися його перегляду.

Голова МУС звітується перед Головою ХРРУС , ГМУС може оголосити імпічмент президенту ГХРР в разі не виконання останнім своїх обов’язків і порушень законів .

ГХРРУС поводить себе толерантно, суворо дотримуються норм культури спілкування.
Стаття 3

Положення про ХРР - орган учнівського самоврядування
Обраним до ХРРУС може бути кожен учень, що визнає положення і дотримується законів .

Кожна школа обирає ДВОХ-ТРЬОХ представників до ради мікрорайону і по одного учня до ХРРУС , рада мікрорайону обирає трьох представника до ХРРУС.

ХРРУС та РМУС організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

ХРРУС та РМУС контролює роботу учнівського самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.

ХРРУС та РМУС коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

Статут затверджується ХРРУС та координатором ХРРУС
Голова

Харківської районної ради

учнівського самоврядування
Куратор

Харківської районної ради

учнівського самоврядування Компанієць О.М

^ ПРОГРАМА ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «ЛІДЕР»


Парламент Харківської районної ради учнівського самоврядування створений на добровільній основі і спрямовує свої зусилля на добрі й корисні справи, розвиток здібностей і діє відповідно до вимог.
Декларації прав людини. Конвенції України,
У своїй діяльності парламент керується основними законами: єдність слова і діла; чесність і совість; дружба і товариськість, турбота й милосердя.
Парламент використовує різноманітні форми, методи й засоби розвитку загальнолюдських цінностей через реалізацію своєї програми:
- Виховувати віру в себе, розкривати, розвивати свої здібності, творити
добро;
- Пізнавати, берегти та примножувати красу в усьому;
- Утверджувати себе в навчанні, праці, шанувати будь-яку корисну
справу;
- Шанувати свою Батьківщину, берегти тепло батьківської оселі:
Поважати старших, піклуватись про молодших, жити турботами й
радощами своїх рідних, близьких і друзів;
Жити в злагоді з природою, пам'ятаючи: Земля - наш спільний дім!


^ ТРАДИЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «ЛІДЕР»

ТРАДИЦІЯ ПОРАД-тільки колективно, всім разом можна знайти правильний шлях, вірне рішення.

^ ТРАДИЦІЯ ПРАВДИ-домогтися своїх прав в житті не легко,їх треба відстоювати, тому кожен член нашої організації відважно бореться за справедливість.

ТРАДИЦІЯ РОСТУ – не зразу до тебе приходять вміння. Необхідно пройти всі сходинки росту.

^ ТРАДИЦІЯ ДОБРА- «Ні дня без доброї справи». Від кожної доброї справи світ навколо нас становиться світліше і добріше.

ТРАДИЦІЯ НАСЛІДУВАННЯ- охороняти природу і культуру нашої Батьківщини, брати участь у пошуковій діяльності.

ЗАКОНИ

ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «ЛІДЕР»
1. Любити Україну, свій край, оточувати добром і турботою.

2. До батьків ставитися з повагою, слухати їхні поради.

3. Буди завжди чесним із собою та іншими.

4. Ставитись до інших гак, як хотів би. щоб ставились до тебе.

5. Створювати красу, шанувати природу, охороняти її.

6. Думати про майбутнє і не кривити душею.

7. У будь-якій ситуації залишатися ЛЮДИНОЮ.


Схожі:

Розділ 1 Загальні засади Стаття 1 iconКонституція україни розділ I загальні засади стаття 1
Стаття Україна є суверенна І незалежна, демократична, соціальна, правова держава
Розділ 1 Загальні засади Стаття 1 iconЗаконодавчими актами 15
Розділ І. Загальні положення 13 Стаття Сфера дії Податкового кодексу України 13
Розділ 1 Загальні засади Стаття 1 iconРозділ І. Загальні засади здійснення правосуддя у господарських справах
Господарське судочинство в системі господарського права України
Розділ 1 Загальні засади Стаття 1 icon«Контракт як особлива форма трудового договору» Зміст: Вступ Розділ...
Наслідки припинення трудового контракту та відповідальність за порушення його умов
Розділ 1 Загальні засади Стаття 1 iconБібліотека Соціальні відносини Конституція України. – К.: Економіка....
Стаття 21. Усі люди є вільні І рівні у своїй гідності та правах. Права І свободи людини є невідчужуваними та непорушними
Розділ 1 Загальні засади Стаття 1 iconI. загальні положення
Відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного захисту”, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері...
Розділ 1 Загальні засади Стаття 1 iconРозділ 1 Водного кодексу Загальні положення
Розділ Державне управління І контроль у галузі використання І охорони вод та відтворення водних ресурсів
Розділ 1 Загальні засади Стаття 1 iconРозділ І. Загальні засади
Цей Статут, відповідно до Конституції І законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Сєвєродонецьк, форми та...
Розділ 1 Загальні засади Стаття 1 iconРозділ 1 система державних фінансів україни. 5
Розділ 6 організаційні І правові засади функціонування податкової системи україни 85
Розділ 1 Загальні засади Стаття 1 iconЗакону України "Про внесення змін до
Стаття Правові засади функціонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка