Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки
Скачати 77.36 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки
Дата конвертації30.03.2013
Розмір77.36 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2001 р. N 1446

Київ

Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2002 року N 831,
від 17 липня 2003 року N 1106
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, що додається.

^ Прем'єр-міністр України

А. КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2001 р. N 1446


ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки


 1. Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки (далі - Інспекція) є урядовим органом державного управління, що діє у складі МНС і йому підпорядковується.

 2. У своїй діяльності Інспекція керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами МНС та цим Положенням.

 3. Основними завданнями Інспекції є:

здійснення державного нагляду і контролю у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільної оборони;

державний нагляд за діяльністю аварійно-рятувальних служб.

 1. Відповідно до покладених завдань Інспекція:

у межах своєї компетенції бере участь у реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду і контролю у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільної оборони і діяльності аварійно-рятувальних служб;

здійснює контроль за організацією виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

перевіряє стан готовності органів управління цивільної оборони до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

організовує та проводить перевірки виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

узагальнює практику застосування законодавства у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільної оборони та діяльності аварійно-рятувальних служб, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд МНС;

забезпечує контроль за нагромадженням, збереженням і цільовим використанням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

здійснює державний нагляд за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

перевіряє планування та готовність до виконання заходів щодо організованої евакуації населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює контроль за додержанням вимог будівельних норм і правил у частині інженерно-технічних заходів щодо цивільного захисту та цивільної оборони;

перевіряє наявність і утримання у готовності на об'єктах підвищеної небезпеки локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення працюючого персоналу цих об'єктів і населення, яке проживає у зонах можливого ураження;

перевіряє наявність і готовність до використання за призначенням, у разі виникнення надзвичайної ситуації, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільної оборони, їх утримання та ведення обліку;

здійснює контроль за додержанням стандартів і нормативів у сферах, нагляд за якими покладається на неї;

проводить вибіркові перевірки підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах та організаціях;

бере участь у з'ясуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, оцінці дій органів управління, сил і засобів під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, перевіряє умови зберігання, знешкодження, утилізації і поховання небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини;

узагальнює та аналізує інформацію про свою діяльність і подає її до органів управління вищого рівня та інших заінтересованих організацій;

розробляє та подає пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення системи цивільного захисту та цивільної оборони на відповідних територіях, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, об'єктів підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб, з питань цивільного захисту, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до її компетенції;

виконує інші функції відповідно до законодавства.

 1. Інспекція має право:

залучати до перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних установ, представників громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

перевіряти стан готовності органів управління цивільної оборони до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

Інспекція може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

 1. Керівництво Інспекцією здійснює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і є Головним державним інспектором України з питань цивільного захисту та техногенної безпеки.

Начальник Інспекції є членом колегії МНС.

 1. Начальник Інспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, погодженим з начальником Інспекції.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить начальник Інспекції.

 1. Начальник Інспекції:

здійснює керівництво діяльністю Інспекції, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за виконання покладених на неї завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників територіальних інспекцій цивільного захисту і техногенної безпеки;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Інспекції, крім своїх заступників;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника Інспекції та керівників її структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Інспекції, крім своїх заступників;

підписує накази Інспекції, видані у межах її компетенції, організовує перевірку їх виконання;

погоджує штатний розпис та плани роботи територіальних інспекцій;

забезпечує організаційне і методичне керівництво територіальними інспекціями цивільного захисту і техногенної безпеки;

організовує професійну підготовку та перепідготовку кадрів Інспекції;

затверджує положення про структурні підрозділи Інспекції;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Положенням.

 1. Заступники начальника Інспекції є заступниками Головного державного інспектора України з питань цивільного захисту та техногенної безпеки.

Старшими державними інспекторами з питань цивільного захисту та техногенної безпеки є начальники структурних підрозділів Інспекції, їх заступники та начальники територіальних інспекцій цивільного захисту і техногенної безпеки.

Державними інспекторами з питань цивільного захисту та техногенної безпеки є головні і провідні спеціалісти Інспекції та її підрозділів.

Начальники відділів (управлінь) з надзвичайних ситуацій у районах і містах є інспекторами з питань цивільного захисту та техногенної безпеки на відповідних територіях.

 1. Інспекція для виконання покладених на неї завдань може за погодженням з МНС утворювати територіальні інспекції цивільного захисту і техногенної безпеки у межах чисельності працівників Інспекції.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

 1. Інспекція виконує покладені на неї завдання безпосередньо та через територіальні інспекції цивільного захисту і техногенної безпеки у взаємодії з іншими органами виконавчої влади та органами, що здійснюють державний нагляд.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. N 831)

 1. В Інспекції може утворюватися колегія у складі начальника, його заступників та керівників структурних підрозділів Інспекції.

Персональний склад колегії затверджується Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Інспекції.

 1. Граничну чисельність працівників Інспекції затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у межах граничної чисельності працівників центрального апарату цього Міністерства, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

 1. Структуру Інспекції за поданням начальника Інспекції затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

 1. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Інспекції затверджує її начальник за погодженням з МНС та Мінфіном.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

 1. Інспекція утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених МНС.

 2. Посадові особи Інспекції мають посвідчення встановленого зразка.

 3. Умови оплати праці працівників Інспекції визначаються Кабінетом Міністрів України.

 4. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки iconКабінет міністрів україни постанова від 16 вересня 2009 р. N 976...
Відповідно до статті 89 Лісового кодексу України ( 3852-12 ), статей 39 І 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"...
Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки iconОрганам державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки від 09. 07. 2008 №6 "Про затвердження уніфікованих форм актів"
Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки iconКабінет міністрів україни постанова від 26 липня 2001 р. N 874 Київ...
З метою вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері захисту населення І територій від надзвичайних...
Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки iconКабінет міністрів україни постанова від 9 червня 1997 р. N 574 Київ...
Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки iconКабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201...
Відповідно до статті 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки iconКабінет міністрів україни постанова від 28 жовтня 2004 р. N 1442...
Відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та статті 19...
Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки iconМетодичні рекомендації з організації державної експертизи з питань...
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки мнс, її територіальних інспекцій, а також експертно-технічних центрів...
Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки iconКабінет міністрів україни постанова від 10 жовтня 2001 р. N 1306
Міністерства внутрішніх справ, а відповідних навчальних посібників з питань безпеки дорожнього руху
Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки iconПостанова від 12 березня 2003 р. N 305 Київ Про затвердження Положення...
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446 Київ Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки iconПостанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми...
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 23 січня 2001 р. N 35 "Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка