Розпорядження
Скачати 102.76 Kb.
НазваРозпорядження
Дата конвертації30.03.2013
Розмір102.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Великий Бурлук

від 10 листопада 2011 року № 380
Про районну спостережну комісію

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року №1042 «Про внесення змін до Положення про спостережні комісії», з метою організації та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів осіб, звільнених від відбування покарання, надання їм допомоги у соціальній адаптації та організації виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання

 1. Затвердити персональний склад районної спостережної комісії (додаток 1).

 2. Затвердити Положення про районну спостережну комісію (додаток 2).

 3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1 та 2 розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 листопада 2010 року №331 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.06.2010 року №150».

 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Пащенко Т.О.


Перший заступник

голови районної державної

адміністрації М.ЄСІПОВ
Додаток 1

до розпорядження голови районної державної адміністрації

від 10 листопада 2011 року № 380

^ ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

районної спостережної комісії
ПАЩЕНКО

Тамара Олексіївна

-

заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії;НИЧИК

Ольга Миколаївна

-

заступник начальника управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, начальник відділу з питань праці та зайнятості населення, секретар комісії;ГРИДА

Валентин Опанасович

-

голова районної організації ветеранів України (за згодою);ДІДУРА

Микола Михайлович

-

директор Великобурлуцького районного центру зайнятості (за згодою);^ ДРОНОВ

Олексій Васильович

-

Отаман Великобурлуцького куреня громадської організації «Спілка козацького відродження» (за згодою);КАЙДАЛОВ

Андрій Анатолійович

-

начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації;КРИНИЧАНСЬКА

Віта Анатоліївна

-

директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою);ПРОВАТОРОВ

Микола Олександрович


-

голова районної спілки ветеранів Афганістану (за згодою);СОРОКІН

Василь Васильович


-

Великобурлуцький селищний голова (за згодою)ФІРСОВ

Ігор Васильович

-

голова Великобурлуцької районної громадської молодіжної організації «Союз молоді регіонів України» (за згодою);ХАРКІВСЬКИЙ

Віталій Юрійович

-

голова Великобурлуцької районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України (за згодою);


Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. Васильєва
/Кайдалов А.А./

Додаток 2

до розпорядження голови районної державної адміністрації

від листопада 2011 року №

ПОЛОЖЕННЯ

про районну спостережну комісію


 1. Це Положення визначає завдання, функції, повноваження та порядок утворення районної спостережної комісії районної державної адміністрації (далі – Комісія).
 1. Комісія у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Діяльність Комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.


 1. Основними завданнями Комісії є:

  1. організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів осіб, звільнених від відбування покарання;

  2. організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом не відбутої частини покарання;

  3. надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.
 1. Відповідно до покладених завдань Комісія:

  1. на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом не відбутої частини покарання;

  2. здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяє розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації;

  3. інформує громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи;

  4. виконують інші функції відповідно до законодавства.
 1. Комісія має право:

  1. одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісії завдань;

  2. проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення;

  3. заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції Комісії, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;

  4. доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом не відбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи;

  5. заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію;

  6. вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації.
 1. До складу Комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.

Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять не менш як половину складу комісії.


 1. Членами Комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстиції, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу Комісії і повноваження яких були припинені достроково з підстав, передбачених підпунктом 4 пункту 11 цього Положення.
 1. Голова і секретар Комісії призначаються головою районної державної адміністрації. Заступник голови Комісії обирається на її засіданні. Кількісний склад Комісії визначається залежно від обсягу роботи.
 1. Комісія утворюється строком на три роки. Районна державна адміністрація, як орган, який утворив Комісію, повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії та формування нового її складу не пізніше, ніж за три місяці до цього, а також про дострокове припинення членом Комісії своїх повноважень.

Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до районної державної адміністрації, як органу, який утворює Комісію, відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації.

Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.

Районна державна адміністрація, як орган, який утворює Комісію, може запропонувати увійти до її складу представникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремим громадянам.

Повноваження Комісії припиняються достроково районною державною адміністрацією, як органом, який утворив Комісію, якщо прийняті Комісією рішення суперечать законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і законних інтересів осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.

Рішення про новий склад Комісії оприлюднюється протягом одного тижня після його прийняття. Підприємствам, установам і організаціям та окремим громадянам, пропозиції яких щодо кандидатур до складу Комісії були відхилені, надається вмотивоване рішення районної державної адміністрації, як органу, який утворив Комісію.


 1. Голова Комісії, його заступник та члени Комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.
 1. Повноваження члена Комісії припиняються достроково:

  1. за його заявою;

  2. за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу Комісії;

  3. у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

  4. у разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях Комісії.
 1. Не допускається делегування членами Комісій своїх повноважень іншим особам.
 1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.


 1. На засідання Комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни.
 1. Голова Комісії:

  1. організовує роботу Комісії, розподіляє обов’язки між її членами, надає доручення, контролює та перевіряє їх виконання;

  2. забезпечує підготовку та затверджує план роботи Комісії на півріччя (рік), визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні;

  3. представляє Комісію особисто або доручає своєму заступнику представляти комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

  4. інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії не рідше ніж один раз на півроку та подає щороку до 1 березня звіт районній державній адміністрації, як органу, який її утворив.
 1. Комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформляється постановою, яку підписує голова Комісії.

Постанова Комісії має бути розглянута відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціям незалежно від форми власності.

За результатами розгляду постанови Комісії органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності зобов’язані письмово повідомити Комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтувати причини її невиконання.

Постанова Комісії може бути оскаржена до районної державної адміністрації, як органу, який її утворив, або до суду.


 1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії покладається на районну державну адміністрацію, як на орган, який її утворив.
 1. Комісія має печатку та бланк із своїм найменуванням.Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю. Васильєва

/Кайдалов А.А./

Схожі:

Розпорядження iconРозпорядження
Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Васильєву Ю. А
Розпорядження iconЛітківська сільська рада броварського району Київської області розпорядження...
На виконання розпорядження голови Броварської районної державної адміністрації №161 від 03. 02. 2012 року Про відзначення в районі...
Розпорядження iconРозпорядження
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація розпорядження від „
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про захист суспільної моралі”, розпорядження голови Київської обласної державної...
Розпорядження iconРозпорядження
На шляху до доброчесності”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08. 12. 2009 №470 „Про план заходів щодо попередження...
Розпорядження iconРозпорядження
України та постанови Кабінету Міністрів України від 09. 10. 06 №1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт І послуг, що закуповуються...
Розпорядження iconРозпорядження
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Розпорядження iconРозпорядження
Харківської обласної ради від 17 лютого 2011 року №82- VI та розпорядження голови районної державної адміністрації від 8 липня 2005...
Розпорядження iconРозпорядження
«Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної держаної адміністрації від 10 травня 2011 року №142 «Про забезпечення...
Розпорядження iconЗгурівська районна державна адміністрація київської області розпорядження
України від 08. 07. 2011 №164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28. 07. 2011 за №930/19668, на виконання розпорядження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка