Верховна Рада України від імені Українського народу
НазваВерховна Рада України від імені Українського народу
Сторінка4/9
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
народного депутата України - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом
про смерть.
У разі невходження народного депутата України, обраного від
політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу
депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку
політичних партій) або виходу народного депутата України із складу
такої фракції його повноваження припиняються достроково на
підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної
політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня
прийняття такого рішення. ( Частина шоста статті 81 набирає
чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України,
обраною у 2006 році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

( Стаття 81 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )
Стаття 82. Верховна Рада України працює сесійно.
Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш
як двох третин від її конституційного складу.
Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше
ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів
виборів.
Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває
найстарший за віком народний депутат України.

( Стаття 82 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються
першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням
порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на
вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини
народних депутатів України від конституційного складу Верховної
Ради України.
У разі оголошення указу Президента України про введення
воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її
місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у
дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України
під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження
продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради
України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється
Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України
( 3547-15 ).
У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі
узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських
фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів
України від конституційного складу Верховної Ради України.
( Частина шоста статті 83 набирає чинності з дня набуття
повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із
Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України
формується протягом одного місяця з дня відкриття першого
засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових
або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом
місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України. ( Частина сьома статті 83 набирає чинності
з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006
році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України
відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту
України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також
відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур
до складу Кабінету Міністрів України. ( Частина восьма статті 83
набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою
України, обраною у 2006 році згідно із Законом N 2222-IV
( 2222-15 ) від 08.12.2004 )
Засади формування, організації діяльності та припинення
діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України
встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради
України ( 3547-15 ). ( Частина дев'ята статті 83 набирає чинності
з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006
році згідно із Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )
Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої
входить більшість народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських
фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією.
( Частина десята статті 83 набирає чинності з дня набуття
повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році згідно із
Законом N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

( Стаття 83 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )
Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться
відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від
конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її
пленарних засіданнях шляхом голосування.

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється
народним депутатом України особисто.

( Офіційне тлумачення частин другої і третьої статті 84 див. в
Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/98 ( v011p710-98 ) від
07.07.98 )
( Офіційне тлумачення положень статті 84 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 17-рп/2002 ( v017p710-02 ) від 17.10.2002 )
( Офіційне тлумачення частини другої статті 84 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 16-рп/2003 ( v016p710-03 ) від 14.10.2003 )
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку,
передбачених розділом XIII цієї Конституції;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань,
визначених статтею 73 цієї Конституції;
3) прийняття законів;
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін
до нього, контроль за виконанням Державного бюджету України,
прийняття рішення щодо звіту про його виконання;
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
6) затвердження загальнодержавних програм економічного,
науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку,
охорони довкілля;
7) призначення виборів Президента України у строки,
передбачені цією Конституцією;
8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента
України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
9) оголошення за поданням Президента України стану війни і
укладення миру, схвалення рішення Президента України про
використання Збройних Сил України та інших військових формувань у
разі збройної агресії проти України;
10) усунення Президента України з поста в порядку особливої
процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї
Конституції;
11) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми
діяльності Кабінету Міністрів України;
12) призначення за поданням Президента України
Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра
закордонних справ України, призначення за поданням
Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України,
Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного
комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду
державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад,
вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів
Кабінету Міністрів України;
12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за
поданням Президента України Голови Служби безпеки України;
13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів
України відповідно до цієї Конституції та закону;
14) затвердження рішень про надання Україною позик і
економічної допомоги іноземним державам та міжнародним
організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав,
банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених
Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх
використанням;
15) прийняття Регламенту Верховної Ради України;
16) призначення на посади та звільнення з посад Голови та
інших членів Рахункової палати;
17) призначення на посаду та звільнення з посади
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та
захисту прав і свобод людини в Україні;
18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови
Національного банку України за поданням Президента України;
19) призначення на посади та звільнення з посад половини
складу Ради Національного банку України;
20) призначення на посади та звільнення з посад половини
складу Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення;
21) призначення на посади та звільнення з посад членів
Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення
функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також Міністерства внутрішніх справ України;
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим
державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до
іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав
на територію України;
24) встановлення державних символів України;
25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з
посади Президентом України Генерального прокурора України;
висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має
наслідком його відставку з посади;
26) призначення на посади та звільнення з посад третини
складу Конституційного Суду України;
27) обрання суддів безстроково;
28) дострокове припинення повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного
Суду України про порушення нею Конституції України або законів
України; призначення позачергових виборів до Верховної Ради
Автономної Республіки Крим;
29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж
районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст,
найменування і перейменування населених пунктів і районів;
30) призначення чергових та позачергових виборів до органів
місцевого самоврядування;
31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення
Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного
стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або
часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами
надзвичайної екологічної ситуації;
32) надання законом згоди на обов'язковість міжнародних
договорів України та денонсація міжнародних договорів України;
33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених
цією Конституцією та законом;
34) прийняття рішення про направлення запиту до Президента
України на вимогу народного депутата України, групи народних
депутатів України чи комітету Верховної Ради України, попередньо
підтриману не менш як однією третиною від конституційного складу
Верховної Ради України;
35) призначення на посаду та звільнення з посади керівника
апарату Верховної Ради України; затвердження кошторису Верховної
Ради України та структури її апарату;
36) затвердження переліку об'єктів права державної власності,
що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення
об'єктів права приватної власності;
37) затвердження законом Конституції Автономної Республіки
Крим, змін до неї.
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які
відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

( Стаття 85 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )
Стаття 86. Народний депутат України має право на сесії
Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної
Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а
також до керівників підприємств, установ і організацій,
розташованих на території України, незалежно від їх
підпорядкування і форм власності.

( Офіційне тлумачення положень частини першої статті 86 див. в
Рішеннях Конституційного Суду N 5-рп/2003 ( v005p710-03 ) від
05.03.2003, N 16-рп/2003 ( v016p710-03 ) від 14.10.2003 )
Керівники органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані
повідомити народного депутата України про результати розгляду його
запиту.

( Офіційне тлумачення статті 86 див. в Рішеннях Конституційного
Суду N 4-рп/99 ( v004p710-99 ) від 19.05.99, N 4-рп/2000
( v004p710-00 ) від 11.04.2000, N 4-рп/2002 ( v004p710-02 ) від
20.03.2002 )
Стаття 87. Верховна Рада України за пропозицією Президента
України або не менш як однієї третини народних депутатів України
від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути
питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та
прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю
від конституційного складу Верховної Ради України.
Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не
може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу
протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після
схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або
протягом останньої сесії Верховної Ради України.

( Стаття 87 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )
Стаття 88. Верховна Рада України обирає із свого складу
Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника
Голови Верховної Ради України та відкликає їх з цих посад.
( Частина перша статті 88 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 )
від 08.12.2004 )

Голова Верховної Ради України:

1) веде засідання Верховної Ради України;

2) організовує роботу Верховної Ради України, координує
діяльність її органів; ( Пункт 2 частини другої статті 88 в
редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;

4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими
органами державної влади України та органами влади інших держав;

5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України здійснює повноваження,
передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому
Регламентом Верховної Ради України ( 3547-15 ). ( Частина третя
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Верховна Рада України від імені Українського народу iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Верховна Рада України від імені Українського народу iconСтаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання
Межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності...
Верховна Рада України від імені Українського народу icon16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про...
Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка,...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconВірний син українського народу (до 90-річчя від дня народження льотчика-космонавта...
Указом Президента України від 3 грудня 2010 року №1071/2010 “Про відзначення 90-річчя від дня народження Георгія Берегового” передбачено...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconЗакон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv
Дію Закону з 12 червня 1997 року поширено на посадових осіб місцевого самоврядування згідно із Законом України від 21 травня 1997...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconКодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у
Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Верховна Рада України постановля є
Верховна Рада України від імені Українського народу iconПлан Причини голодомору Голод- геноцид в Україні Діти жертви голодомору
Героїчна І водночас трагічна історія українського народу. Давні джерела зберегли гіркі свідчення про голодні лихоліття українського...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка