Верховна Рада України від імені Українського народу
НазваВерховна Рада України від імені Українського народу
Сторінка6/9
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9
поста в порядку імпічменту.

( Офіційне тлумачення частини першої статті 105 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 19-рп/2003 ( v019p710-03 ) від 10.12.2003 )
Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і
правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і
позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і
зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює
керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде
переговори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв
України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає
вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних
держав;

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції
України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує
всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у
строки, встановлені цією Конституцією;

8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках,
передбачених цією Конституцією; ( Пункт 8 частини першої статті
106 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у
Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83
Конституції України, подання про призначення Верховною Радою
України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на
п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції; ( Пункт 9
частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 )
від 08.12.2004 )

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення
Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
( Пункт 10 частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222-IV
( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою
Верховної Ради України Генерального прокурора України; ( Пункт 11
частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 )
від 08.12.2004 )

12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу
Ради Національного банку України; ( Пункт 12 частини першої статті
106 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
( Пункт 13 частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222-IV
( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення
на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
( Пункт 14 частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222-IV
( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів
невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до
Конституційного Суду України щодо їх конституційності; ( Пункт 15
частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 )
від 08.12.2004 )

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
( Пункт 16 частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222-IV
( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;
призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних
Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у
сферах національної безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення
стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає
рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань; ( Пункт 19
частини першої статті 106 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 )
від 08.12.2004 )

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або
часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в
окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній
незалежності України;

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в
Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також
оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами
надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих
рішень Верховною Радою України;

22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу
Конституційного Суду України; ( Пункт 22 частини першої статті 106
в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

23) утворює суди у визначеному законом порядку;

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги
та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

25) нагороджує державними нагородами; встановлює
президентські відзнаки та нагороджує ними;

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та
припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

27) здійснює помилування;

28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті
України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі
та інші допоміжні органи і служби;

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України
законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з
наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради
України; ( Пункт 30 частини першої статті 106 в редакції Закону
N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )

31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією
України.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим
особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і
законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими
до виконання на території України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень,
передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 цієї статті, скріплюються
підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за
акт та його виконання. ( Частина четверта статті 106 в редакції
Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 )
Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є
координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при
Президентові України.

Рада національної безпеки і оборони України координує і
контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної
безпеки і оборони.

Головою Ради національної безпеки і оборони України є
Президент України.

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони
України формує Президент України.

До складу Ради національної безпеки і оборони України за
посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України,
Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України,
Міністр закордонних справ України.

У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може
брати участь Голова Верховної Ради України.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться
в дію указами Президента України.

Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони
України визначаються законом.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до
вступу на пост новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково у
разі:

1) відставки;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом
здоров'я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з
моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні
Верховної Ради України.
Стаття 110. Неможливість виконання Президентом України своїх
повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні
Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим
більшістю від її конституційного складу на підставі письмового
подання Верховного Суду України - за зверненням Верховної Ради
України, і медичного висновку.
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста
Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним
державної зради або іншого злочину.

Питання про усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу
Верховної Ради України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України створює
спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються
спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії
розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома
третинами від її конституційного складу приймає рішення про
звинувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку
імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома
четвертими від її конституційного складу після перевірки справи
Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо
додержання конституційної процедури розслідування і розгляду
справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України
про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України,
містять ознаки державної зради або іншого злочину.

( Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні
Конституційного Суду N 19-рп/2003 ( v019p710-03 ) від 10.12.2003 )
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень
Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї
Конституції виконання обов'язків Президента України на період до
обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на
Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в
період виконання ним обов'язків Президента України не може
здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22,
24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.

( Стаття 112 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )

Р о з д і л VI
^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.
ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у
системі органів виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом
України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний
Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією
Конституцією та законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України.

( Стаття 113 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )
Стаття 114. До складу Кабінету Міністрів України входять
Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр,
віце-прем'єр-міністри, міністри.
Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України
за поданням Президента України.
Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра
України вносить Президент України за пропозицією коаліції
депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої
відповідно до статті 83 Конституції України, або депутатської
фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів
України від конституційного складу Верховної Ради України.
Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України
призначаються Верховною Радою України за поданням Президента
України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються
Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів
України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

( Стаття 114 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )
Стаття 115. Кабінет Міністрів України складає повноваження
перед новообраною Верховною Радою України.
Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів
України мають право заявити Верховній Раді України про свою
відставку.
Відставка Прем'єр-міністра України, прийняття Верховною Радою
України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають
наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У
цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового
складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що
визначені цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед
новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято
Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до
початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

( Стаття 115 в редакції Закону N 2222-IV ( 2222-15 ) від
08.12.2004 )
Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну
самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої
політики держави, виконання Конституції і законів України, актів
Президента України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і
громадянина;

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної
та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості
населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони
природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми
економічного, науково-технічного, соціального і культурного
розвитку України;

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності;
здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до
закону;

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і
забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України
Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про
його виконання; 7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Верховна Рада України від імені Українського народу iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Верховна Рада України від імені Українського народу iconСтаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання
Межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності...
Верховна Рада України від імені Українського народу icon16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про...
Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка,...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconВірний син українського народу (до 90-річчя від дня народження льотчика-космонавта...
Указом Президента України від 3 грудня 2010 року №1071/2010 “Про відзначення 90-річчя від дня народження Георгія Берегового” передбачено...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconЗакон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv
Дію Закону з 12 червня 1997 року поширено на посадових осіб місцевого самоврядування згідно із Законом України від 21 травня 1997...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconКодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у
Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Верховна Рада України постановля є
Верховна Рада України від імені Українського народу iconПлан Причини голодомору Голод- геноцид в Україні Діти жертви голодомору
Героїчна І водночас трагічна історія українського народу. Давні джерела зберегли гіркі свідчення про голодні лихоліття українського...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка