Верховна Рада України від імені Українського народу
НазваВерховна Рада України від імені Українського народу
Сторінка8/9
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

( Офіційне тлумачення частини першої статті 133 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001 )

До складу України входять: Автономна Республіка Крим,

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська,

Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська,

Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська,

Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська,

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська

області, міста Київ та Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який

визначається законами України.

( Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 133 див. в

Рішеннях Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від

25.12.2003, N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 )

Р о з д і л X

^ АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

Стаття 134. Автономна Республіка Крим є невід'ємною складовою

частиною України і в межах повноважень, визначених Конституцією

України, вирішує питання, віднесені до її відання.

Стаття 135. Автономна Республіка Крим має Конституцію

Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної

Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як

половиною від конституційного складу Верховної Ради України.

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки

Крим та рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим не

можуть суперечити Конституції і законам України та приймаються

відповідно до Конституції України, законів України, актів

Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх

виконання.

Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки

Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх

повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до

виконання в Автономній Республіці Крим.

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної

Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим

призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою

Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом України.

Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради

Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки

Крим визначаються Конституцією України та законами України,

нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки

Крим з питань, віднесених до її компетенції.

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами,

що належать до єдиної системи судів України.

Стаття 137. Автономна Республіка Крим здійснює нормативне

регулювання з питань:

1) сільського господарства і лісів;

2) меліорації і кар'єрів;

3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва;

4) містобудування і житлового господарства;

5) туризму, готельної справи, ярмарків;

6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури,

історико-культурних заповідників;

7) транспорту загального користування, автошляхів,

водопроводів;

8) мисливства, рибальства;

9) санітарної і лікарняної служб.

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної

Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам

України Президент України може зупинити дію цих

нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки

Крим з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо

їх конституційності.

Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить:

1) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної

Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної

Республіки Крим;

2) організація та проведення місцевих референдумів;

3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;

4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної

Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики

України;

5) розроблення, затвердження та реалізація програм Автономної

Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного

розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля -

відповідно до загальнодержавних програм;

6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон

санітарної охорони курортів;

7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної

злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки;

8) забезпечення функціонування і розвитку державної та

національних мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і

використання пам'яток історії;

9) участь у розробленні та реалізації державних програм

повернення депортованих народів;

10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення

зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим

або в окремих її місцевостях.

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути

делеговані також інші повноваження.

Стаття 139. В Автономній Республіці Крим діє Представництво

Президента України, статус якого визначається законом України.

Р о з д і л XI

^ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної

громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську

громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і

законів України.

( Офіційне тлумачення частини першої статті 140 див. в Рішеннях

Конституційного Суду N 12-рп/2002 ( v012p710-02 ) від 18.06.2002,

N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах

Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 140 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від

25.12.2003, N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 )

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в

порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через

органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та

їх виконавчі органи.

( Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 140 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від

25.12.2003 )

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні

інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та

обласні ради.

Питання організації управління районами в містах належить до

компетенції міських рад.

( Офіційне тлумачення частини п'ятої статті 140 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001 )

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за

ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та

інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною

власної компетенції, фінансів, майна.

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної,

обласної ради входять депутати, які обираються жителями села,

селища, міста, району, області на основі загального, рівного,

прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на

п'ять років. ( Частина перша статті 141 в редакції Закону

N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004 - набирає чинності з дня

набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у 2006 році )

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого

виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на

чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову,

який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях.

( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 141 див. в

Рішенні Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від

25.12.2003 )

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні

повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації

визначаються законом.

Голова районної та голова обласної ради обираються

відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого

самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих

бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності

територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також

об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні

районних і обласних рад.

( Офіційне тлумачення частини першої статті 142 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001 )

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на

договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти

бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного

фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і

установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого

самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.

Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок

рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста

безпосередньо або через утворені ними органи місцевого

самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності;

затверджують програми соціально-економічного та культурного

розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети

відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють

їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до

закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та

реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та

ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а

також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання

місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми

соціально-економічного та культурного розвитку відповідних

областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують

районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного

бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними

громадами або для виконання спільних проектів та з коштів,

залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації

спільних соціально-економічних і культурних програм, та

контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені

законом до їхньої компетенції.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом

окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує

здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів

Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого

бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних

податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні

об'єкти державної власності.

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними

повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним

органам виконавчої влади.

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах

повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є

обов'язковими до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх

невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у

встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 145. Права місцевого самоврядування захищаються в

судовому порядку.

Стаття 146. Інші питання організації місцевого

самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів

місцевого самоврядування визначаються законом.

Р о з д і л XII

^ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Стаття 147. Конституційний Суд України є єдиним органом

конституційної юрисдикції в Україні.

Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність

законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне

тлумачення Конституції України та законів України.

Стаття 148. Конституційний Суд України складається з

вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з'їзд суддів

України призначають по шість суддів Конституційного Суду України.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин

України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу

юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років,

проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє

державною мовою.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять

років без права бути призначеним на повторний строк.

Голова Конституційного Суду України обирається на

спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України зі

складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного

голосування лише на один трирічний строк.

Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України

поширюються гарантії незалежності та недоторканності, підстави

щодо звільнення з посади, передбачені статтею 126 цієї

Конституції, та вимоги щодо несумісності, визначені в частині

другій статті 127 цієї Конституції.

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України

належить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України

(конституційність):

законів та інших правових актів Верховної Ради України;

( Офіційне тлумачення положень абзацу другого пункту 1 частини

першої статті 150 див. в Рішенні Конституційного Суду N 7-рп/2002

( v007p710-02 ) від 27.03.2002 )

актів Президента України; ( Офіційне тлумачення положень

абзацу третього пункту 1 частини першої статті 150 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 7-рп/2002 ( v007p710-02 ) від 27.03.2002 )

актів Кабінету Міністрів України;

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента України;

не менш як сорока п'яти народних депутатів України; Верховного

Суду України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів

України.

З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд

України ухвалює рішення, які є обов'язковими до виконання на

території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 150 див. в
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Верховна Рада України від імені Українського народу iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Верховна Рада України від імені Українського народу iconСтаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання
Межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності...
Верховна Рада України від імені Українського народу icon16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про...
Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка,...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconВірний син українського народу (до 90-річчя від дня народження льотчика-космонавта...
Указом Президента України від 3 грудня 2010 року №1071/2010 “Про відзначення 90-річчя від дня народження Георгія Берегового” передбачено...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconЗакон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv
Дію Закону з 12 червня 1997 року поширено на посадових осіб місцевого самоврядування згідно із Законом України від 21 травня 1997...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconКодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у
Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Верховна Рада України постановля є
Верховна Рада України від імені Українського народу iconПлан Причини голодомору Голод- геноцид в Україні Діти жертви голодомору
Героїчна І водночас трагічна історія українського народу. Давні джерела зберегли гіркі свідчення про голодні лихоліття українського...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка