Верховна Рада України від імені Українського народу
НазваВерховна Рада України від імені Українського народу
Сторінка9/9
Дата конвертації04.03.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рішенні Конституційного Суду N 15-рп/2000 ( v015p710-00 ) від

14.12.2000 )

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням

Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про

відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів

України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної

Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд

України дає висновок щодо додержання конституційної процедури

розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з

поста в порядку імпічменту.

Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням

Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю

чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції

України або якщо була порушена встановлена Конституцією України

процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані

неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення

Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним

особам актами і діями, що визнані неконституційними,

відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного

Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом.

Р о з д і л XIII

^ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 154. Законопроект про внесення змін до Конституції

України може бути поданий до Верховної Ради України Президентом

України або не менш як третиною народних депутатів України від

конституційного складу Верховної Ради України.

Стаття 155. Законопроект про внесення змін до Конституції

України, крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори.

Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України",

попередньо схвалений більшістю від конституційного складу

Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній

черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не

менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради

України.

Стаття 156. Законопроект про внесення змін до розділу I

"Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII

"Внесення змін до Конституції України" подається до Верховної Ради

України Президентом України або не менш як двома третинами від

конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його

прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу

Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським

референдумом, який призначається Президентом України.

Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів

I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання

можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання.

Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо

зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і

громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи

на порушення територіальної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного

або надзвичайного стану.

Стаття 158. Законопроект про внесення змін до Конституції

України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був

прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше

ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.

Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не

може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.

( Офіційне тлумачення положень частини другої статті 158 див.

в Рішенні Конституційного Суду N 8-рп/98 ( v008p710-98 ) від

09.06.98 )

Стаття 159. Законопроект про внесення змін до Конституції

України розглядається Верховною Радою України за наявності

висновку Конституційного Суду України щодо відповідності

законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції.

( Офіційне тлумачення статті 159 див. в Рішенні Конституційного

Суду N 8-рп/98 ( v008p710-98 ) від 09.06.98 )

Р о з д і л XIV

^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 160. Конституція України набуває чинності з дня її

прийняття.

( Офіційне тлумачення статті 160 див. в Рішенні Конституційного

Суду N 4-зп ( v004p710-97 ) від 03.10.97 )

Стаття 161. День прийняття Конституції України є державним

святом - Днем Конституції України.

Р о з д і л XV

^ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття

чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить

Конституції України.

2. Верховна Рада України після прийняття Конституції України

здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією.

Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у

березні 1998 року.

3. Чергові вибори Президента України проводяться в останню

неділю жовтня 1999 року.

4. Президент України протягом трьох років після набуття

чинності Конституцією України має право видавати схвалені

Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем'єр-міністра

України укази з економічних питань, не врегульованих законами, з

одночасним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради

України в порядку, встановленому статтею 93 цієї Конституції.

Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом

тридцяти календарних днів з дня подання законопроекту (за винятком

днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України не прийме закон

або не відхилить поданий законопроект більшістю від її

конституційного складу, і діє до набрання чинності законом,

прийнятим Верховною Радою України з цих питань.

5. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї

Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності.

6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї

Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. До

створення Конституційного Суду України тлумачення законів здійснює

Верховна Рада України.

7. Голови місцевих державних адміністрацій після набуття

чинності цією Конституцією набувають статусу голів місцевих

державних адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції, а

після обрання голів відповідних рад складають повноваження голів

цих рад.

8. Сільські, селищні, міські ради та голови цих рад після

набуття чинності Конституцією України здійснюють визначені нею

повноваження до обрання нового складу цих рад у березні 1998 року.

Районні та обласні ради, обрані до набуття чинності цією

Конституцією, здійснюють визначені нею повноваження до сформування

нового складу цих рад відповідно до Конституції України.

Районні в містах ради та голови цих рад після набуття

чинності цією Конституцією здійснюють свої повноваження відповідно

до закону.

9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних

законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та

функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що

регулюють діяльність державних органів щодо контролю за

додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства

і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

10. До прийняття законів, що визначають особливості

здійснення виконавчої влади в містах Києві та Севастополі

відповідно до статті 118 цієї Конституції, виконавчу владу в цих

містах здійснюють відповідні державні адміністрації.

11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію

після введення національної грошової одиниці - гривні.

12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України

здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства

України до сформування системи судів загальної юрисдикції в

Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше

ніж п'ять років.

Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня

набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої

повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку,

на який вони обрані чи призначені.

Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності

цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження

протягом одного року.

13. Протягом п'яти років після набуття чинності цією

Конституцією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під

вартою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також

порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння

особи.

14. Використання існуючих військових баз на території України

для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе

на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами

України, ратифікованими Верховною Радою України.

***

Конституція України

прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України

28 червня 1996 року

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )

( Офіційне тлумачення до Конституції див. в Рішеннях

Конституційного Суду

N 1-зп ( v001p710-97 ) від 13.05.97

N 4-зп ( v004p710-97 ) від 03.10.97

N 6-зп ( v006p710-97 ) від 25.11.97

N 9-зп ( v009p710-97 ) від 25.12.97

N 8-рп/98 ( v008p710-98 ) від 09.06.98

N 11-рп/98 ( v011p710-98 ) від 07.07.98

N 1-рп/99 ( v001p710-99 ) від 09.02.99

N 4-рп/99 ( v004p710-99 ) від 19.05.99

N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99

N 9-рп/99 ( v009p710-99 ) від 27.10.99

N 10-рп/99 ( v010p710-99 ) від 14.12.99

N 4-рп/2000 ( v004p710-00 ) від 11.04.2000

N 6-рп/2000 ( v006p710-00 ) від 19.04.2000

N 13-рп/2000 ( v013p710-00 ) від 16.11.2000

N 15-рп/2000 ( v015p710-00 ) від 14.12.2000

N 2-рп/2001 ( v002p710-01 ) від 28.03.2001

N 4-рп/2001 ( v004p710-01 ) від 19.04.2001

N 5-рп/2001 ( v005p710-01 ) від 17.05.2001

N 7-рп/2001 ( v007p710-01 ) від 30.05.2001

N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001

N 14-рп/2001 ( v014p710-01 ) від 16.10.2001

N 4-рп/2002 ( v004p710-02 ) від 20.03.2002

N 7-рп/2002 ( v007p710-02 ) від 27.03.2002

N 8-рп/2002 ( v008p710-02 ) від 07.05.2002

N 10-рп/2002 ( v010p710-02 ) від 29.05.2002

N 12-рп/2002 ( v012p710-02 ) від 18.06.2002

N 15-рп/2002 ( v015p710-02 ) від 09.07.2002

N 16-рп/2002 ( v016p710-02 ) від 17.10.2002

N 17-рп/2002 ( v017p710-02 ) від 17.10.2002

N 2-рп/2003 ( v002p710-03 ) від 28.01.2003

N 5-рп/2003 ( v005p710-03 ) від 05.03.2003

N 12-рп/2003 ( v012p710-03 ) від 26.06.2003

N 16-рп/2003 ( v016p710-03 ) від 14.10.2003

N 19-рп/2003 ( v019p710-03 ) від 10.12.2003

N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003

N 22-рп/2003 ( v022p710-03 ) від 25.12.2003

N 5-рп/2004 ( v005p710-04 ) від 04.03.2004

N 11-рп/2004 ( v011p710-04 ) від 19.05.2004

N 19-рп/2004 ( v019p710-04 ) від 01.12.2004

N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) від 05.10.2005

N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.44 )
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Верховна Рада України від імені Українського народу iconВідомості Верховної Ради (ввр), 1996, n 30, ст. 141 )
Верховна Рада України від імені Українського народу громадян України всіх національностей
Верховна Рада України від імені Українського народу iconСтаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання
Межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності...
Верховна Рада України від імені Українського народу icon16 липня 1990 року Верховна Рада України ухвалила Декларацію про...
Верховна Рада України ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Відтоді в літописі нашої держави розпочалася нова сторінка,...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconВірний син українського народу (до 90-річчя від дня народження льотчика-космонавта...
Указом Президента України від 3 грудня 2010 року №1071/2010 “Про відзначення 90-річчя від дня народження Георгія Берегового” передбачено...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconЗакон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv
Дію Закону з 12 червня 1997 року поширено на посадових осіб місцевого самоврядування згідно із Законом України від 21 травня 1997...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconКодексу України (щодо підтримки кінематографії) (реєстр. N 5660) у
Національна кінематографія: стан, проблеми та шляхи їх вирішення, Верховна Рада України постановля є
Верховна Рада України від імені Українського народу iconПлан Причини голодомору Голод- геноцид в Україні Діти жертви голодомору
Героїчна І водночас трагічна історія українського народу. Давні джерела зберегли гіркі свідчення про голодні лихоліття українського...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Верховна Рада України від імені Українського народу iconШевченківська сільська рада
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Дяченка Власа Миколайовича щодо затвердження договорів укладених сільським...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка