01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б
Скачати 96.58 Kb.
Назва01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б
Дата конвертації30.03.2013
Розмір96.58 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


КИЇВСЬКА МІСЦЕВА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА

“ЗАХИСТ ПРАЦІ”
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н И Й К О М І Т Е Т
02088, Україна, м. Київ, вул. Леніна, 61, к. 55, моб. тел. 8-050-358-71-48

Ідентифікаційний код 25885519

e-mail: zpworkres@narod.ru www.zpworkres.narod.ru


24.01.07 01/2

______________________№______________________ ┌ ┐
На №________________від______________________
┌ ┐ Справа 20/2

Суддя Палій В.В.
Господарський суд м. Києва

01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б
Відповідач: Київська місцева професійна спілка «Захист праці»

02088, м. Київ, вул. Леніна, 61, к. 55,

Тел. 568-15-59

Позивач: Державне підприємство «Редакція журналу «Охорона праці»,

02100, м. Київ, вул. Попудренка, 10/1,

Тел. 558-74-11

Представник Позивача: Ситцевой Валерій Васильович

м. Київ, 04053, вул. Артема, 1-5 к. 708,

Адреса для листів: 04111, м. Київ, а/с № 60, тел. 568-53-61

^ ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ
На адресу Київської місцевої професійної спілки «Захист праці» надійшла ухвала Господарського суду м. Києва про порушення провадження у справі № 20/2 від 22.12.06.

24.01.2007 відповідач отримав текст позовної заяви, уточнення до неї та додатки до позову.

Вважаємо що даний позов є безпідставним і не підлягає задоволенню.

Зазначене обґрунтовуємо наступним.

1. В абз. 1 п. 1 позову позивач зазначає, що ЦВК КМПС «Захист праці» прийнявши постанову № 8-о/05 про взяття на облік первинної профспілкової організації КМПС «Захист праці» у Державному підприємстві «Редакція журналу «Охорона праці» начебто «не перевірив ретельно на відповідність вимогам чинного законодавства України всі подані первинною організацією документи, а також сам допустив грубі порушення норм чинного законодавства та положень власного Статуту».

Вважаємо ці твердження безпідставними та такими, що не мають матеріальних підтверджень. КМПС «Захист праці» при прийнятті згаданої постанови керувалася вимогами Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а також вимогами власного Статуту. Зокрема, Голова КМПС «Захист праці» О.І. Верник особисто брав участь в установчих зборах первинної профспілкової організації та безпосередньо спостерігав за ходом установчих зборів та дотриманням всіх вимог діючого законодавства України та статутних норм Профспілки. Також ЦВК КМПС «Захист праці» уважно були розглянуті наступні установчі документи:

  • протокол установчих зборів первинної профспілкової організації КМПС «Захист праці» у Державному підприємстві «Редакція журналу «Охорона праці» № 1 від 02.12.2005;

  • відомості про реєстрацію учасників установчих зборів;

  • звернення Голови первинної профспілкової організації КМПС «Захист праці» у Державному підприємстві «Редакція журналу «Охорона праці» до ЦВК КМПС «Захист праці» про взяття на облік.

^ Усі перелічені документи були складені у відповідності до вимог діючого профспілкового законодавства України та відповідали практиці профспілкового документообігу.

Зазначені документи також ретельно перевірялися Дніпровським районним управлінням юстиції у м. Києві, результатом чого є відповідне рішення Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві від 09.12.2005 № 37513, яким первинна профорганізація була внесена до до Реєстру об’єднань громадян під № 39.

2. Згідно абз. 2 та 3 п. 1 позову позивач безпідставно стверджує, що зазначена постанова прийнята начебто «позастатутним органом» і підписана «особою, що не мала відповідних повноважень». На це маємо зазначити наступне.

Відповідно до протоколу № 2 ІІ-ої Конференції КМПС «Захист праці» від 01.03.2004 було обрано новий склад ЦВК КМПС «Захист праці» терміном на три роки – до 01.03.2007 року. ЦВК Головою КМПС «Захист праці» обрав Верника О.І. у відповідності з п.п. 1 п. 42 Статуту від 21.11.2000 року.

ІІІ-я Конференція КМПС «Захист праці» від 16.02.2005 затвердила зміни та доповнення до Статуту КМПС «Захист праці», які були прийняті до відома Київським міським управлінням юстиції 25 червня 2005 р., та проведена заміна свідоцтва про реєстрацію КМПС «Захист праці» на свідоцтво про легалізацію КМПС «Захист праці» від 30.08.2005 р. у зв’язку із змінами в діючому законодавстві України.

Згідно цих змін у Статуті профспілки передбачено введення нових назв для керівних статутних органів Профспілки. Зокрема, назва «Центральний виконавчий комітет» змінена на «Центральний комітет».

Відповідно до п. 48 Статуту зі змінами та доповненнями Конференція профспілки обирає та відкликає членів Центрального комітету Профспілки. Згідно п. 55 Статуту зі змінами та доповненнями Голову ЦК обирає ЦК КМПС «Захист праці».

Відповідно до п. 47 Статуту Профспілки зі змінами та доповненнями Конференція Профспілки скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на 5 років.

На ІІІ-ій Конференції КМПС «Захист праці» від 16.02.2005 питання обрання ЦК КМПС «Захист праці» не було на порядку денному, оскільки ухвалені зміни до Статуту профспілки потребували узгодження з Київським міським управлінням юстиції.

Згідно п.п. 15 п. 42 Статуту Профспілки від 2000 року, зміст якого залишився автентичним і наведений у п.п. 16 п. 50 Статут Профспілки зі змінами та доповненнями, саме виконавчий орган Профспілки (ЦВК до 17.03.2006, ЦК від 17.03.2006) дає роз’яснення та тлумачення норм Статуту Профспілки. Виходячи з наведеного, ЦВК згідно Постанови № 2 від 16.02.2005 прийняв роз’яснення що до проведення чергової Конференції Профспілки та обрання складу ЦК, ЦКРК та ПЦК, Голови ЦК та його заступників всі статутні органи, обрані на ІІ-ій Конференції Профспілки від 01.03.2004, продовжують зберігати свої статутні повноваження та продовжують свою поточну діяльність.

Таким чином, до проведення ІV-ої Конференції Профспілки 17.03.2006 всі рішення Профспілки ухвалювалися згідно цієї постанови ЦВК, що наочно заперечує безпідставні та юридично невмотивовані твердження позивача.

3. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про об’єднання громадян» про легалізацію (офіційне визнання) об'єднання громадян легалізуючий орган повідомляє у засобах масової інформації. До компетенції КМПС «Захист праці» публікація вищезазначеної інформації не відноситься. Таким чином, звинувачення на адресу відповідача з боку позивача у тому, що у ЗМІ не опубліковано інформацію про легалізацію первинної профспілкової організації КМПС «Захист праці» у Державному підприємстві «Редакція журналу «Охорона праці», викладені в абз. 6 п. 1 позовної заяви є юридично безпідставними.

4. В абз. 6 та 7 п. 1 позову стверджується, що первинна організація не набула статусу юридичної особи через невнесення її даних до ЄДРПОУ. В якості доказу цього твердження позивач посилається на ч. 3. ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Але ж, з юридичного боку ці твердження виглядають неправовими та наочно вказують на неознайомлення позивача з поточним профспілковим законодавством України.

Посилаючись на ч. 3 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» позивач свідомо намагається ввести Суд в оману, замовчуючи зміст ч. 2 цієї статті, яким передбачено, що «Законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок), благодійних організацій, політичних партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій.»

У зв’язку з цим, у ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено, що «Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.» Таким чином ч. 3 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» не розповсюджується на правові аспекти діяльності професійних спілок та їх організаційних ланок в Україні. Що і було визначено відповідним рішенням Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві від 09.12.2005 № 37513 за підписом начальника управління юстиції О.А. Попроавки, яким первинна профорганізація була внесена до Реєстру об’єднань громадян під № 39 «На підставі Статуту вищезазначеної профспілки згідно ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» ваша організаційна ланка набула статусу юридичної особи».

Також не витримує критики спроба позивача пов’язати отримання статусу юридичної особи з внесенням даних про первину профорганізацію до ЄДРПОУ. По-перше, Конституційний Суд України своїм рішенням від N 11-рп/2000 від 18 жовтня 2000 року чітко встановив, що неконституційними вважаються спроби пов’язати «початок діяльності створеної з метою забезпечення і захисту інтересів працівників організації як профспілки з моментом її реєстрації у відповідних органах, що рівнозначно вимозі про попередній дозвіл на утворення профспілки»; а по-друге, законодавство України не визначає граничного терміну внесення даних до ЄДРПОУ з моменту легалізації та набуття статусу юридичної особи. Тобто, відсутність даних первинної профспілкової організації КМПС «Захист праці» у Державному підприємстві «Редакція журналу «Охорона праці» в ЄДРПОУ не пов’язані з безперечною наявністю у неї статусу юридичної особи.

Крім того, звинувачення на адресу КМПС «Захист праці» у тому, що відповідач не вніс свою організаційну ланку до ЄДРПОУ виглядають юридично безтактними, позаяк рішення про терміни внесення своїх даних до ЄДРПОУ ухвалює первинна організація самостійно, оскільки має статус самостійної юридичної особи. Відповідно до п. 41 Статут Профспілки із змінами та доповненнями «Первинні організації Профспілки самостійно вирішують питання, визначають приоритетні напрямки та форми діяльності, періодичність проведення зборів та засідань своїх виборних органів у межах чинного законодавства України та цього Статуту. Первинні організації Профспілки мають статус юридичної особи.»

^ 5. У п. 2 позову позивач вдається до абсурдної словесної еквілібристики, намагаючись довести дивну тезу, що заснувати первинну організацію профспілки можуть тільки громадяни, які попередньо вже стали членами КМПС «Захист праці». Але ж ця нісенітниця чітко заперечується конкретним статутним положенням.

П.п. 1 п. 11 Статуту із змінами та доповненнями визначає особливості прийому до складу КМПС «Захист праці». «Засновники первинних профспілкових організації Профспілки стають членами Профспілки автоматично». Виходячи з цього, згідно п. 40 Статуту із змінами та доповненнями первинна профспілкова організація виникає відразу ж після прийняття рішення про її створення засновниками, які відповідно до п.п.1 п. 11 Статуту із змінами та доповненнями автоматично стають членами КМПС «Захист праці».

6. В абз. 5 п. 2 позову позивач стверджує, що фраза з протоколу № 1 установчих зборів первинної профорганізації від 02.12.2005 «прийняли текст Статуту КМПС «Захист праці» за основу діяльності» начебто змістовно протирічить текстуальній статутній фразі про те, що первинна профорганізація в своїй діяльності «керується» Статутом КМПС «Захист праці». Цілком очевидно, що ніякого змістовного протиріччя тут немає, і спроби позивача ввести штучну словесну плутанину не мають жодних правових підстав.

^ 7. В абз. 6 п. 2 позову зазначено, що у протоколі установчих зборів ім’я та по-батькові гр. Коляди О.М. вказані тільки ініціалами і через те стверджується, що позивачу начебто «невідомо, хто заснував первинну профспілкову організацію, і кого обрано «головою». Це твердження є юридично безпідставним і неправдивим. Звертаємо увагу Суду на те, що позивач не надав жодних доказів, що на Державному підприємстві «Редакція журналу «Охорона праці» працює якась інша гр. Коляда О.М. і це може створити плутанину чи мати якісь незвичні правові наслідки. Як нам відомо, на цьому підприємстві працювала на момент заснування первинки лише одна гр. Коляда О.М., тому «аргумент» позивача нами вбачається надуманим.

Крім того, у переліку наданих адміністрації підприємства установчих документів первинної профорганізації КМПС «Захист праці» є додаток № 2 до повідомлення № 3 від 09.12.2005 (вх. № адміністрації підприємства 85 від 14.12.2005) з персональним складом членів-засновників первинки з зазначенням повних прізвищ, імен та по-батькові всіх засновників, у тому числі і Коляди О.М.

8. В абз. №№ 7-9 п. 2 позову позивач стверджує, що обрання громадянки Коляди О.М. установчими зборами первинної профспілкової організації Головою первинної профспілкової організації начебто вступає в протиріччя з п.п. 42, 44 та 45 Статуту КМПС «Захист праці», де йдеться, що первинні профорганізації здійснюють свої повноваження через «представника (довірену особу)». Згідно існуючої в Україні поточної профспілкової практики представник (довірена особа) на рівні первинної профспілкової організації має уособлення в посаді Голови первинної профспілкової організації. Саме так традиційно згідно п.п. 16 п. 50 Статуту ЦК тлумачить абз. 1 п. 42 Статуту Профспілки ЦК КМПС «Захист праці» і будь-які спроби застосувати інше тлумачення ззовні цього або будь-якого іншого нашого статутного положення є протиправними і такими, що втручаються у внутрішню діяльність профспілки. Відповідно до статті 12 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» «Професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству. Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань».

Така спроба адміністрації Державного підприємства «Редакція журналу «Охорона праці» може нами бути кваліфікована як свідоме перешкоджання законній діяльності КМПС «Захист праці» та її організаційній ланці у Державному підприємстві «Редакція журналу «Охорона праці», що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 170 Кримінального Кодексу України.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 36 Конституції України, Конвенцією Міжнародної Організації Праці ООН N 98, ст.ст 243, 244 та 246 КЗпП, ст.ст 4-2, 22, 59 ГПК України,
ПРОСИМО:


  1. Державному підприємстві «Редакція журналу «Охорона праці» відмовити у задоволенні позовної заяви у повному обсязі.

З повагою,
Голова

Центрального Комітету О. Верник

Схожі:

01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б iconРеєстрація учасників
Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 5)
01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б iconМісце проведення: м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13)
Заставна, вул. Незалежності, 88 тел. (03737) 2-15-98
01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б iconДо Хмельницького міськрайоного суду
Мерседес д/н вх 59-44 ах, по вул. Театральній в м. Хмельницькому не виконав вимогу знаку 34 ( зупинка заборонена), чим порушив п....
01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б iconДодаток №1 до рішення виконавчого комітету Тростянецької міської ради №600 від 10. 11. 2011 року
Сумська обл., м. Тростянець вул. Б. Хмельницького, 37, загальною площею 8,8 м кв
01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б iconІмр/Київ, вул. Ігорівська, 14, Київ, 04070, Україна Тел. (38 044)...
Програма реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в україні
01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б iconІмр/Київ, вул. Ігорівська, 14, Київ, 04070, Україна Тел. (38 044)...
Програма реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в україні
01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б iconПадко/Київ, вул. Фролівська 6/8, корпус 1, Київ, 04070, Україна Тел....
Програма реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в україні
01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б iconІмр/Київ, вул. Ігорівська, 14, Київ, 04070, Україна Тел. (38 044)...
Програма реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в україні
01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б iconПадко/Київ, вул. Фролівська 6/8, корпус 1, Київ, 04070, Україна Тел....
Програма реформування тарифів та реструктуризації комунальних підприємств в україні
01030, м. Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 44Б iconНарод україни безпосередня влада народу територіальна громада міста...
Адреса для отримання кореспонденції: 29000, м. Хмельницький, вул. Кармелюка, 111, кв. 222
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка