Положення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Скачати 135.6 Kb.
НазваПоложення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Дата конвертації30.03.2013
Розмір135.6 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

19.03.2008 №5/32-532
ПОЛОЖЕННЯ

про управління праці та соціального захисту населення

Селидівської міської ради

1. Загальні положення:

1.1. Управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради (далі — управління) є виконавчим органом міської ради, що утворюється за рішенням міської ради відповідно до Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади, підконтрольне головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації;

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації, Статутом територіальної громади м.Селидове, Регламентом роботи Селидівської міської ради, її виконавчого комітету, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також положенням про управління;

1.3. Положення про управління затверджується рішенням міської ради;

1.4. Працівники управління призначаються на посаду й звільняються з посади начальником управління в порядку, визначеному законодавством;

1.5. Посадові обов'язки працівників управління затверджуються начальником управління;

1.6. Ліквідація й реорганізація управління здійснюється на підставі рішення міської ради в порядку, встановленому законодавством. . У випадку ліквідації управління його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організацій або зараховані в доход бюджету;

1.7. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням , штамп , власний бланк;

1.8. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає міська рада після попередньої експертизи у фінансовому управлінні;

1.9. Майно управління є комунальною власністю й належить йому на праві оперативного управління;

1.10. Повне найменування управління: Управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради;

1.11. Юридична адреса: 85400, Україна, Донецька область, місто Селидове, вулиця Пушкіна, буд. 8.

2. Основні завдання управління:

2.1. Забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2.2. Удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

2.3. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

2.4. Призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

2.5. Розроблення та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;

2.6. Сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (міського значення);

2.7. Забезпечення реалізації державної політики зайнятості на території міської ради;

2.8. Забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2.9. Виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;

2.10. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міської ради.

^ 3. Управління відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції :

3.1. Забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

3.2. .Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на території міської ради, стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує в межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів); проводить реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;

3.3. Вивчає стан використання робочої сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує діяльність структурних підрозділів міської ради, пов'язану з розробленням та виконанням територіальної програми зайнятості населення; сприяє підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві;

3.4. Забезпечує діяльність комісій , створених при управлінні й виконкомі міської ради згідно з компетенцією управління, зокрема, комісії у справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;

3.5. Здійснює державний контроль за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення, своєчасною виплатою заробітної плати, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;

3.6. Вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

3.7. Організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

3.8. Аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає виконкому міської ради пропозиції із цих питань;

3.9. Забезпечує надання відповідно до законодавства державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

3.10. Здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

3.11. Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;

3.12. Забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення;

3.13. Організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

3.14. Видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;

3.15. Сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги;

3.16. Сприяє веденню персоніфікованого обліку в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

3.17. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку

3.18. Формує банк даних інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;

3.19. Організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;

3.20. Формує базу даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; створює мережу територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян та організовує їх роботу, забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;

3.21. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;

3.22. Забезпечує в разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених установ і закладів;

3.23. Бере участь у роботі державних комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

3.24. Сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

3.25. Сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

3.26. Підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління в складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці, а також єдине комп’ютерне інформаційне й телекомунікаційне середовище;

3.27. Організовує й проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;

3.28. Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3.29. Інформує населення з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації.

3.30. В установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік;

3.31. Формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;

3.32. Забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

3.33. Організовує роботу з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист;

3.34. Подає пропозиції до проектів міських програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3.35. Бере участь у розгляді проектів контрактів, які укладаються з керівниками суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління виконкому міської ради;

3.36. Вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвитку мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає виконкому міської ради пропозиції з цього питання;

3.37. Сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

3.38. Організовує в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг, в тому числі платних, суб'єктами, що надають соціальні послуги, забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб'єктів;

3.39. Подає пропозиції міській раді під час формування проекту міського бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування міських програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

3.40. У межах компетенції організовує роботу з визначення потреби громадян у соціальних послугах, забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з міського бюджету на надання таких послуг;

3.41. Виконує інші функції, передбачені законодавством.

4. Управління має право:

4.1. Здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;

4.2. Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;

4.3. Здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці;

4.4. Організовувати й проводити наради з питань , що належать до компетенції управління;

4.5. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради , підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції управління;

4.6. Подавати міській раді , її виконавчому комітету , міському голові та головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління.

^ 5. Організація роботи управління:

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за погодженням із заступником міського голови та з начальником головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації;

5.2. Начальник управління:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, організує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

5.2.2. Подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління;

5.2.3. Затверджує структуру управління, положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки його працівників;

5.2.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

5.2.5. Призначає на посади та звільняє з посад працівників управління;

5.2.6. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

5.3. Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління та погодженням з начальником головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації;

5.4. Робота управління ведеться згідно з планом, який складається на основі перспективних та поточних планів роботи міської ради, виконкому міської ради, доручень керівництва, функцій управління;

5.5. Діловодство управління здійснюється згідно з номенклатурою справ управління .

6. Відповідальність управління:

6.1. Управління несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

6.2. За порушення трудової та виконавської дисципліни , вимог Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” працівники управління притягуються до відповідальності згідно із чинним законодавством .
^ 7. Взаємовідносини та зв’язки управління:

7.1. Роботу управління координує заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків між ними. Окремі напрямки роботи можуть координувати різні заступники міського голови згідно з розподілом обов’язків;

7.2. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями. Такими установами, перш за все, є міський центр зайнятості, міське управління Пенсійного Фонду України, міські відділення фондів соціального страхування, центральна міська лікарня, міський відділ державної статистики, міське відділення державного казначейства;

7.3. Управління має право одержувати в установленому порядку та в установлені законодавством та Інструкцією з діловодства терміни від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, органів влади вищого рівня інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

7.4. Управління надає інформацію стосовно своєї діяльності міській раді, виконкому міської ради, головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, іншим органам влади вищого рівня в терміни, визначені законодавством та Інструкцією з діловодства або в терміни, визначені органом, який запитує інформацію;

7.5. Проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, підготовлені управлінням в межах своєї компетенції, погоджуються в порядку, передбаченому Регламентом міської ради, Регламентом виконавчого комітету міської ради, Інструкцією з діловодства;

7.6. За дорученням відповідних заступників міського голови управління в межах своїх повноважень готує проекти інформацій, відповідей, ініциативних листів, які надаються виконкомом міської ради органам влади вищого рівня, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, як самостійно, так і спільно з іншими структурними підрозділами міської ради( згідно з дорученням вказаних керівників).

Секретар ради Н.І.Тарасова

Оновлено 01.07.2011


Схожі:

Положення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про відділ прийому громадян управління праці та соціального...
Відділ прийому громадян є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради (далі...
Положення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про відділ автоматизованої обробки інформації та контролю...
Селидівської міської ради /далі − управління/ є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор з контролю використання коштів державного бюджету,...
Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та...
Відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці ( далі відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального...
Положення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор з питань праці та соціально-трудових відносин...
Сектор з питань праці та соціально-трудових відносин (далі – сектор ) управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Положення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій...
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення (далі − відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального...
Положення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління...
Сектор організаційно-кадрової та правової роботи (далі –сектор) управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської...
Положення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення...
Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconНаказ
З метою організації роботи та виконання покладених на управління завдань, керуючись п 2 Положення про управління праці та соціального...
Положення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та...
Фінансово-господарський відділ (далі − відділ) управління праці та соціального захисту населення (далі − управління), є структурним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка