Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
НазваЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Дата конвертації31.03.2013
Розмір51.5 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році

31 жовтня 2011
Відповідний наказ підписано Міністром освіти і науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20 жовтня 2011 року.

За результатами громадського обговорення, а також враховуючи перебіг вступної кампанії 2011 року, внесено такі зміни в Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році:

Змінено строки проведення вступної кампанії:

Прийом заяв та документів від вступників на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 2 липня.

Прийом документів від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується 31 липня.

Прийом документів від осіб, які мають складати вступні екзамени у вищих навчальних закладах закінчується 20 липня. Вступні екзамени проводяться з 21 липня до 31 липня.

Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах, закінчується 17 липня. Творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 10 липня до 31 липня.

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 20 липня. Вступні екзамени проводяться з 21 липня до 31 липня.

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної та базової загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування оприлюднюється 1 серпня не пізніше 12 години.

Зарахування вступників здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання:

за державним замовленням не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня.

До переліку конкурсних предметів, з яких можна буде проходити зовнішнє оцінювання, введено «всесвітню історію». Цей сертифікат можна буде подати при вступі на напрями галузі знань «Міжнародні відносини» та напрями «Політологія», «Історія». Змінено конкурсні предмети за напрямами «Геологія» та «Готельно-ресторанна справа».

Зазначається, що вступник може подати в електронній формі заяву про допуск до участі у конкурсному відборі відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів. У цьому році цей порядок є самостійним документом, що затверджено тим же наказом, що й Умови прийому.

Зобов’язуються приймальні комісії вищих навчальних закладів фіксувати факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) у Єдиній державній електронній базі з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

Встановлюється три етапи зарахування після оприлюднення першого, другого та третього рейтингових списків: по чотири, три та три дні.

Надається право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

Встановлюється, що для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти допускаються до участі у конкурсному відборі вступники, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (або їх копії) з балами не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Передбачається обов’язкове зазначення у Правилах прийому до вищого навчального закладу порядку нарахування додаткових балів особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу для навчання на природничо-математичних, інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) даного вищого навчального закладу.

Встановлюється, що для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, вступного екзамену з іноземної мови та інших переліків конкурсного відбору, зазначених в правилах прийому вищого навчального закладу.

Відміняється, що результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за 12 бальною або 200 бальною шкалою незалежно від кількості етапів проведення конкурсу. Тепер кожний етап (яких може бути не більше ніж три) може бути оцінено максимум у 200 балів.

Пропонується дати можливість приймальним комісіям за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів встановлювати вступний екзамен для осіб, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом 6.020303 «Філологія (мови національних меншин)» та здобули повну загальну середню освіту мовами національних меншин (угорська, молдавська, румунська, кримськотатарська, польська) з такої мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.

Пропонується зараховувати додатковий бал призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

історія – при вступі на напрями (спеціальності) «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Корекційна освіта» (за нозологіями), «Соціальна педагогіка», «Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)», «Видавнича справа та редагування» та напрями (спеціальності) галузей знань «Культура», «мистецтво», «Гуманітарні науки», «Соціально-політичні науки», «Соціальне забезпечення»;
педагогіка і психологія - при вступі на напрями (спеціальності) «Психологія», «Практична психологія» та напрями (спеціальності) галузей знань «Педагогічна освіта».

Зазначається, що формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

Визначається, що кожне рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

Вступники, які до 10 серпня не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови та закордонні українці приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти в інформаційній системі «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Схожі:

Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році iconПро затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році iconВідповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в...
Зно) як етапу, що передує вступній кампанії до вищих навчальних закладів (далі – внз) та питанням підготовки до зно 2012 року. Інформація...
Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році iconНаказ
Затвердити Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, що додаються
Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році iconСлавутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012...
Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році iconПлан проведення зно-2013
Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №1297 від 20. 11. 2012 року затверджено Календарний план підготовки та проведення...
Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році icon"Затверджено" Директор Державного професійно-технічного навчального закладу
Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – Типові правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни нака з
України в 2013 році, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10. 09. 2012 за №1558/21870, з метою належної організації та...
Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році iconНаказ
України від 09. 08. 2011 №946», від 23. 11. 2011 №1346 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього...
Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році iconОрганізація І проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Новомиргородському районі
Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 02. 10. 2012 року №1130 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних...
Затверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році iconПравила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік розроблено згідно із Типовими правилами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка