Міністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю
Скачати 305.37 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю
Сторінка1/2
Дата конвертації31.03.2013
Розмір305.37 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ КУП’ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’ЮНовоосинівська загальноосвітня

школа І - ІІ ступенів

Куп’янського районної ради

Харківської області

Концепція навчального закладу

Школи сприяння здоров’ю
Затверджено

педагогічною радою Новоосинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

протокол від 27.08. 2004 р. № 9

Голова педради О.В.Донцова

Затверджено

на загальношкільній конференції Новоосинівської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

протокол від 09.07. 2004 р. № 2

Голова ради школи
^ I. ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОБЛЕМИ
Головна цінність суспільства – життя і здоров’я людини. Здоров’я завжди було головним чинником безпеки нації.

Одним з найважливіших завдань орієнтованої держави є сприяння розвитку молодого покоління, завдання його потреб та виконання обов’язків, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання захисту і розвитку дітей та Планом дій щодо її виконання. Втілення в життя вимог цих документів потребує від Української держави невідкладних дій, спрямованих на пріоритетне ефективне вирішення проблем дитинства.

Ситуація, що склалась у сфері розвитку дітей – складова демографічної кризи, яка характеризується погіршенням не лише кількісних, а й якісних характеристик населення, зокрема загостренням проблеми здоров’я дітей.

Вже вступаючи до школи 60 % відсотків дітей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру. Зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання (328,8 тисячі), хвороби нервової системи і органів чуття (1,3 мільйона), 10 % відсотків від загальної кількості дітей, які вступають до першого класу загальноосвітньої школи, мають затримку психічного розвитку. І значної частини школярів спостерігається недорозвиненість емоційно-почуттєвої інтелектуальної та вольової сфери. Почастішали випадки порушення імунної системи, хронічних запальних захворювань, бронхолегеневої системи, органів травлення, сечових шляхів та захворювань щитовидної залози.

Основними причинами деструктивних явищ є ускладнення програм сучасної школи, інтенсифікація навчального процесу, зниження рухомої активності, неповноцінне харчування, забруднення навколишнього середовища, недостатній рівень культури здоров’я населення.

У сучасному суспільстві збереження і зміцнення здоров’я людини повинні стати стабільною ціннісною орієнтацією. Правильно задати цей напрямок зобов’язана школа. Саме у школі формуються життєві пріоритети особистості, і від того, як вони будуть сформовані залежить майбутнє країни.

Кожний навчальний заклад повинен бути перетворений в центр культури здоров’я та здорового способу життя, що передбачає перехід на більш високий рівень культури життєдіяльності школи та освітніх процесів у школі, підвищення якості навчання та виховання, гуманості, демократичності.

Розширення мережі шкіл сприяння здоров’ю набуло актуальності в сучасних умовах складної демографічної ситуації в країні. По суті кожна українська школа повинна стати школою сприяння здоров’ю, незалежно від її статусу.

ІІ. СУТЬ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю.
Будуючи детермінований об’єктивними і суб’єктивними факторами, оздоровчо-освітній процес є важливою складовою частиною педагогічного процесу, має свою мету, принципи, зміст, форми і методи та використовує елементи медико-оздоровчої, санітарно-просвітницької, спортивно-масової, превентивної роботи.

Система роботи школи сприяння здоров’ю будується на теоретично-методологічних засадах особистісно-орієнтованого гуманістичного підходу до особистості у відповідності із Законом про освіту, Національною доктриною розвитку освіти, на основі Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011 роки”, положень Національної програми “Діти України”, Національної програми “Репродуктивне здоров’я 2001-2006” та інших нормативних документів.

Метою навчального закладу – Школи сприяння здоров’я є формування і розвиток фізичного, психічного, соціально і морально здорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоровий спосіб життя; створення умов для збереження і зміцнення здоров’я учнів, підготовка їх до суспільно значущого самоствердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті.

Основні завдання:

 • валеологізація всього нвчально-виховного процесу;

 • створення умов шкільного оточення, сприятливих для здоров’я та для успішного навчання і роботи;

 • стимулювання учнів до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації;

 • навчання з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров’я;

 • створення оптимального рухового режиму дня учнів;

 • організація взаємодії школи і сім’ї щодо створення здорового соціокультурного середовища виховання дітей;

 • забезпечення соціально-правового захисту дітей та молоді;

 • формування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах;

 • створення умов для найбільш повного розкриття фізичних, психічних та соціальних можливостей учнів.


ІІІ. ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ОЗДОРОВЧО-ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю
Досягнення основної мети Школи сприяння здоров’я вимагає дотримання наукового підходу до організації оздоровчо-освітнього процесу.

Ефективність цієї роботи значною мірою визначається реалізацією у навчально-виховному процесі діяльнісного підходу, відповідно до якого в структурі особистості виникають і закріплюються передусім ті новоутворення, які сприяють вихованню людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.

В сучасних умовах особливого значення набуває особистісно орієнтований підхід, коли в центрі освітньо-виховного процесу стоять інтереси дитини, її потреби, можливості, головне – її здоров’я.

Необхідною умовою виховання свідомого ставлення до свого здоров’я є системний підхід, який передбачає розгляд цілісного багаторівневого, взаємозалежного процесу в його розвитку й саморозвитку.

Серед принципів, які є найбільш важливими у оздоровчо-освітньому процесі слід назвати такі:

 • гуманізація та демократизація виховного процесу, що сприяє збереженню здоров’я дітей;

 • самоактивності і саморегуляції, які сприяють розвитку у дітей здатності до прийняття самостійних рішень, виробляє почуття відповідальності за власне здоров’я;

 • комплексності, міждисциплінарної інтегрованості, який передбачає встановлення тісної взаємодії та поєднання навчального й виховного процесів, зусиль школи, сім’ї, дошкільних закладів, дитячих та молодіжних організацій, лікувальних закладів, психологічної служби, усіх причетних до проблеми збереження і зміцнення здоров’я населення України;

 • наступності та безперервності, який полягає в тому, що виховання культури здоров’я починається у дошкільному віці і проходить ряд етапів, протягом яких поступово ускладнюються й урізноманітнюються зміст та напрямки оздоровчо-освітнього процесу. Цей процес триває протягом усього свідомого життя людини.^ ІV. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
Ефективність виховання свідомого ставлення до зміцнення здоров’я залежатиме від повноти реалізації його складових.

Конкретними шляхами можуть бути:

 • включення даної проблематики до річного плану роботи, проведення семінарів, нарад, засідань методичних об’єднань та творчих груп;

 • підвищення професійної кваліфікації педагогів і вихователів;

 • поширення передового педагогічного досвіду творчих педагогічних працівників, вихователів;

 • запровадження педагогічних інновацій з цього питання;

 • коригування та узгодження змісту освіти, навчальних планів і програм з метою орієнтації на здоровий спосіб життя;

 • організація та забезпечення психолого-педагогічного всеобучу батьків з метою формування культури здоров’я;

 • використання засобів масової інформації з метою висвітлення кращого досвіду роботи з проблем формування культури здоров’я підростаючого покоління;

 • вивчення вітчизняного педагогічного досвіду.^ V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Від створеної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю очікуємо:

 1. формування відповідального ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших людей;

 2. створення сприятливих умов для вихователів і вчителів для найбільш повного розкриття їх фізичних, психічних та соціальних можливостей; для збереження і зміцнення їх здоров’я;

 3. підвищення рівня знань з питань здорового способу життя;

 4. виховання здорових доброзичливих стосунків між учнями, педагогами, батьками.^ VI. ФІНАНСОВО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Оздоровчо-освітня діяльність здійснюється за рахунок благодійних та спонсорських внесків, коштів, зароблених учнями під час виконання сільськогосподарських робіт.

^ ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ШКОЛИ СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю
Педагогічний колектив Новоосинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів налічує 17 вчителів. З них мають:

Вищу категорію – 3 чоловіки, один з яких має звання «Старший вчитель»

І категорію – 3 чоловіки

ІІ категорію – 5 чоловік

Спеціаліст – 5 чоловік

Вчителі плідно і творчо працюють над реалізацією основних завдань сучасної школи в умовах переходу на 12 – річний термін навчання. Беруть участь у різноманітних обласних і Всеукраїнських конкурсах педагогічної майстерності.

Роботи кращих вчителів були представлені на виставці-ярмарці педагогічних ідей. В школі продовжується постійний пошук нових форм і методів виховання підростаючого покоління.

В школі 9 класів-комплектів, в яких налічується 67 учнів. Це діти сільської місцевості.

З 2000 року в навчальному закладі діє модель учнівського самоврядування. Учнівська громадськість поділена на штаби :

 • Штаб « «Закон і порядок»

 • Штаб «Освіта»

 • Штаб «Культура і відпочино»

 • Штаб «Труд і профорієнтація»

 • Шефський центр

 • Прес - центрКерівництво учнівського самоврядування здійснює Голова учнівського комітету., який обирається на учнівських зборах відкритим голосуванням. Він контролює діяльність організації. Класний керівник допомагає учням розподілити обов’язки.

Учнівські збори відбуваються за планом роботи учнівського самоврядування, щомісяця кожен штаб звітує про свою роботу.

Школа має добре обладнані кабінети, сучасний комп’ютерний клас, спортивний зал, їдальню, майстерню.

За підсумками підготовки шкіл до нового навчального року школа постійно займає призові місця.

Робота з охорони здоров’я, попередження захворювань, шкідливих звичок відображення у річному плані, класні керівники у своїх планах теж передбачають і відображають систему роботи з цього напрямку.

У школі обладнано куточок “За здоровий спосіб життя”. (Додаток 12). Колектив школи розуміє, що фундамент здоров’я закдадається у дитячому віці, під час навчання у школі. Конкретні знання з охорони здоров’я учні одержують на уроках “Охорони безпеки життєдіяльності”, Я і Україна, біології, фізики, хімії..

Згідно рекомендаціям Міністерства освіти та науки України в школі проводиться робота з валеологізації всього навчально-виховного процесу. На кожному уроці проходять фізкультурні хвилинки.

Формування здорового способу життя продовжується і на перервах.

Чергові вчителі разом з членами учнівського самоврядування планують свою роботу так, що перерви у школі стали динамічною паузою між уроками.

У позакласній та позашкільній роботі повторюються, поглиблюються та закріплюються гігієнічні знання, набуті на уроках.

Зміст позакласної та позашкільної роботи з питання зміцнення здоров’я включає питання особистої гігієни, режиму дня школяра, вплив фізичної праці та фізичної культури на здоров’я та гігієну розумової праці, харчування, профілактику короткозорості, статевого виховання. .

На зміст роботи впливає епідемічна ситуація (сезонність захворювання на грип, виникнення гострих шлунково-кишкових захворювань) та проведення шкільних масових профілактичних заходів (щеплення, профілактичні огляди, дегільмінація).

Санітарні активісти надають допомогу вчителям у контролі за дотриманням учнями особистої гігієни, чистоти кабінетів та території школи.

При безпосередньому контакті дітей зі спеціалістами під час лекції і бесід живе слово вчителя, медичного працівника позитивно впливає на формування гігієнічних навичок у дітей. Питання, які становлять учні під час бесід дають можливість уточнити їхні знання.Сімейний лікар Попова Т.І.., яка згідно плану роботи щорічно проводить з учнями бесіди, які перетворюються на цікаві диспути, у взаємний обмін думками. У кінці бесіди учням рекомендуть літературу з питань, які їх цікавлять.

Тематичні вечори, які проводяться у школі, присвячені різноманітним проблемам охорони здоров’я. Наприклад, цікаво проходять тиждень охорони здоров’я, День здоров’я “Ми за здоровий спосіб життя”, традиційне свято “Тато, мама і я – спортивна сім’я”, (додаток 13) виховні заходи “Здорові будемо – все здобудемо”.

Учнівська молодь бере активну участь у різноманітних конкурсах, акціях, диспутах, бесідах з пропагування здорового способу життя.(Додаток 15).

Сумісна та узгоджена робота школи та сім’ї забезпечує єдині погляди на сутність та значення гігієнічних вимог та норм поведінки у житті людини, яка дозволяє в сімейних умовах продовжувати навчання і закріплювати набуті у школі знання.

Форми роботи з батьками різноманітні: групові та індивідуальні, бесіди, лекції батьківського лекторію, участь батьків у санітарно-гігієнічних заходах. У цьому навчальному році на перших загальношкільних батьківських зборах були прочитані лекції “Гриби – не їжа для дітей” та “Завдання батьків” по охороні життя та здоров’я дітей в позаурочний та канікулярний час”, “Виховання етичних норм поведінки дітей в сім’ї та громадських місцях”. На заняття батьківського лекторію запрошено лікаря Попову Т.І. Батькам першокласників вручені пам’ятки, які містять поради щодо організації режиму дня та робочого місця школяра. (Додаток 4).

Щороку на початку жовтня проводиться медичний огляд учнів. Аналіз показує, що динаміка чисельності учнів, які мають ті чи інші вади здоров’я має тенденцію поки що до збільшення. (Додаток 5,6,7).

У кожному класі ведуться листи здоров’я. (Додаток 8).

Розроблені Правила для учнів, які сприяють формуванню здорового способу життя учнів. (Додаток 9).

Учні початкових класів забезпечені безкоштовним харчуванням.До меню входять риба, ковбаса, салати з капусти, буряка, моркви, огурці, помідори солоні. Аявність пришкільної ділянки дає можливість урізноманітнити та здешевити учнівські обіди.

У їдальні організовано чергування вчителів та учнів. Кожен пам’ятає, що чистота та порядок – ознака дуже важлива, від якої залежить здоров’я дітей.

Цілеспрямовано проводить роботу по зміцненню здоров’я школярів учитель фізичної культури Войтенко О.Я. На стендах у спортивному залі регулярно вивішуються матеріали про підсумки проведення змагань та тестових нормативів.

На уроках фізкультури вчитель враховує вікові та анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів, розкриває значення занять фізичними вправами сприяє формуванню вміннь та навичок здорового способу життя, профілактики захворювань, травматизму.

Поряд зі школою є стадіон, де діти мають можливість розвивати свої фізичні здібності.

Шляхом вирішення навчальних проблем, розвивальних (оздоровчих), пізнавальних та виховних цілей вчитель працює над розвитком в учнів основнимх фізичних якостей та рухових здібностей, сприяє формуванню життєво важливих рухових навичок та вмінь, прищеплює інтерес та звички до занять фізичними вправами, надає елементарні знання з фізкультури, гігієни та здорового способу життя, виховує бережливе ставлення до свого здоров’я, сприяє вихованню морально-вольових і психологічних якостей особистості.

На уроках здійснюється диференційований підхід до учнів, враховується рівень здоров’я та рівень фізичної підготовленості. Базуючись на цих показниках, вчитель підбирає фізичні вправи, навантаження, враховує їх інтенсивність.

Особлива увага приділяється самостійній роботі на уроках дитячої творчості. Після отримання завдання, наприклад : скласти композицію з акробатики (з раніше вивчених елементів) кожен учень працює самостійно, складає композицію, яка б не була повторенням будь-якої іншої вправи.

На уроках фізкультури здійснюється міжпредметні зв’язки з анатомією та фізіологією людини, гігієною, географією, музикою, історією фізкультури і спорту.

Вчитель тримає під контролем належність спортивного одягу та взуття в учнів, вимагає дбайливого і охайного ставлення до свого робочого одягу, шкільного майна, спортивного обладнання.

Вчитель методично забезпечує, організовує і проводить з учнями своїх класів позакласну і фізкультурно-спортивну роботу.

Щорічно згідно з планом у школі проводяться спортивні змагання.. Це: змагання з баскетболу (додаток 10), стрибків у висоту, тестових нормативів, легкоатлетичного кросу, “Старти надій”, настільного тенісу, “Веселих стартів”, “Козацьких розваг”, стрибків у довжину, з бігу на 30 м, підтягування на високій перекладині (хлопчики), шахів. Учні школи майже 100% беруть участь у шкільних змаганнях (крім учнів спеціальної медичної групи). Всі змагання оформлені протоколами.

Для успішного проведення тренувальних занять школа має необхідний спортивний інвентар баскетбольні, волейбольні та футбольні м’ячі, 1 стіл для настільного тесіну, гімнастичні снаряди та інший спортінвентар.

Учні школи є активними учасниками районних спортивних змагань. Часто займають призові місця.

Регулярно, один раз на рік учні підлягають медичному огляду за його результатами школярі тимчасово розподіляються на основну, і спеціальну медичну групи. З загальної кількості учнів, що відвідують школу до спеціальної медичної групи віднесено 16 чоловік.

Всі вони відвідують обов’язкові уроки, але виконують загальнорозвиваючі і коригуючі вправи з різним фізичним навантаженням та ті, які їм не протипоказані.

Чотири рази на рік вчитель проводить інструктаж з техніки безпеки під час проведення уроків фізкультури, тренувальних занять та спортивних змагань, про що свідчать записи в журналі з техніки безпеки та підписи учнів.

Вчитель бере участь у роботі шкільних, районних методичних об’єднань, виступає на батьківських зборах, районних семінарах зі спортивною тематикою, організовує та проводить семінари і конференції у школі : “ Про здоровий спосіб життя”, “ Особиста гігієна”, “Гипертрофия без от безделия”, “Особь и личность” та інше.

У школі ведеться велика пропагадистська робота, починаючи з початкових класів. Розроблені Правила для учнів, які сприяють формуванню здорового способу життя учнів (додаток № 9). Обладнані спортивні фотостенди, стенди з підсумками участі у змаганнях різного рівня, результатів тестування учнів.

В кінці навчального року в школі створюється літній оздоровий табір з денним перебуванням.

В школі створений банк данних про інноваційні технології щодо формування позитивної мотивації на здоровий та безпечний спосіб життя у підростаючого покоління інших людей – як найвищої цінності суспільства.

Така повсякденна цілеспрямована і систематична робота сприяє збереженню і зміцненню учнів, розвитку основних фізичних якостей, рухових здібностей та підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.


ПРОГРАМА

Навчальний заклад – школа сприяння здоров’ю”

«Здорова дитина – щаслива родина – багата країна»

на 2009 -2012 роки
Затверджено

на педагогічній раді Новоосинівської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

протокол від 27.08.2009 р. № 6

Директор школи

_________________ О.В.Донцова.


 1. ^ НАВЧАЛЬНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний
1


2
3


4
5
6


7

8

9


Проводити семінари-практикуми щодо забезпечення виконання програми “Навчальний заклад – школа сприяння здоров’ю”

В річний план роботи школи, плани роботи класних керівників включено матеріали про традиції, звичаї українського народу збереженння, зміцнення здоров’я людини.

Продовжувати організовувати роботу спортивних секцій: легкої атлетики, баскетболу, футболу, загальної фізичної підготовки.

Скоригувати програми фізичного виховання з даною програмою.

Проводити роботу з пропаганди здорового способу життя.

Провести наради при директорі.

І.

 1. Робота шкільної їдальні, харчування учнів.

 2. Результати медичного огляду учнів.

 3. Соціальний захист учнів. Робота з учнями пільгового контингенту.

ІІ.

 1. Охорона праці в школі.

 2. Робота педагогічного колективу по охороні життя і здоров’я дітей.

ІІІ.

 1. Робота шкільної їдальні, харчування учнів, забезпечення продуктами харчування.

 2. Хід виконання плану роботи “Школи сприяння здоров’ю”

ІV.

 1. Стан соціального захисту учнів.

Робота з учнями пільгового контингенту.

V.

 1. Оздоровлення учнів школи.

Провести педагогічні ради.

 1. Робота педагогічного колективу по застереженню дитячого травматизму. Охорона праці в школі.

Засідання творчої групи з основних напрямків виховної роботи.

І.

 1. Програма подолання ВІЛ-СНІДу в Україні.

 2. Відкритий урок “Міфи і факти про ВІЛ і СНІД”

ІІ.

 1. Я пропоную здоровий спосіб життя.

 2. Відкритий урок “Практичні засоби надання невідкладної допомоги”

ІІІ.

 1. Статеве виховання дівчат.

 2. Диспут “Дівчинка-є приклад”

протягом н/р

-//-
-//-


серпень 2007р.

протягом н/р

вересень


грудень

січень

лютий
квітень

травень

травень

вересень

листопад
лютий


заст. дир. з НВР


адміністрація

кл. керівники

вчитель фізкультури

адміністрація

вч. фізкультури

козац. паланка

кл. керівники

профком, рада школи,орг-тор,

фельдшер, завгосп
директор


профком

рада школи
організатор

завуч

організатор


директор

вчитель ОБЖ
мед.сестра

вч. ОМЗ

організатор


 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1


2
3

4
5
6
7
8

9

10


11

12

13


14

15

16

17

18
19

20

21
22

23


Створити координаційну раду з питань реалізації шкільної програми “Навчальний заклад – школа сприяння здоров’ю”.

Відкритий урок “Міфи і факти про ВІЛ і СНІД”

Відкритий урок “Практичні засоби надання невідкладної допомоги”

Тести “Наркоманія – загроза людству”.

Змагання “ Тато, мама і я - спортивна сім’я”.

День здоров’я “Ми за здоровий спосіб життя”

Тиждень охорони здоров’я.
Продовжити вести листи здоров’я.

Зустріч лікаря-нарколога ЦРЛ Павленко з учнями і батьками з питань здоров’я.

Провести обстеження необхідних умов життя учнів з метою покращення гігієнічного режиму школярів.

Продовжувати проведення фізкультпауз під час уроків, рухливих ігр на перервах.

Забезпечити санітарно-гігієнічні умови навчання в класах: достатнє освітлення, відповідність меблів зросту учнів, провітрювання, вологе прибирання.

Продовжувати проводити вікторини, конкурси інші заходи на гігієнічні та медичні теми з учнями 1-11кл.

Організувати перегляд відеофільму “СНІД –чума XX століття”

Забезпечити медичний огляд всіх працівників школи, нагляд за учнями, заняття фізичною культурою, спортивно-оздоровчих заходів, екскурсій.

Оздоровлення дітей влітку (організація дитячого майданчика, табори відпочинку).

Продовжувати проводити інструктаж з техніки безпеки для зав. кабінетами, вчителя труд. навчання, фізичної культури, ДПЮ, фізики.

Створити куточок “За здоровий спосіб життя”.

Організувати проведення туристичних походів, краєзнавчих експедицій.

Організувати заготовку лікарської сировини з метою оздоровлення дітей.

Випускати шкільну газету, присвячену проблемам здоров’я.

Організувати виставку літератури з питань здорового способу життя з метою профілактики вживання наркотиків, психотропних речовин паління.

Проводити фізкультурно-масову роботу згідно річного плану школи.

до 01.09.


вересень
листопад

грудень
лютий
вересень
лютий
прот. н/р.

березень

прот. н/р.


прот. н/р


-//-


-//-


-//-

прот н/р

літо 2006р.

прот н/р.

вересень
прот. н/р.

-//-

-//-
-//-

-//-адміністрація


вчитель ОБЖ
мед. сестра

кл. керівники
вч. фізкультури
вч. фізкультури
організатор
кл. керівники

організатор

кл. керівники


кл. керівники

вч. предметник

кл. керівники


кл. кер. 9 кл.


адміністрація

адміністрація

адміністрація

адміністрація

вч. біології, бібліо-текар

кл. керівники

кл.кер.1-4 кл.

рада паланки
бібліотекар

вч. фізкультуриСТАТУТ

^ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ –

ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’Ю”

НОВОООСИІНВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІ СТУПЕНІВ
РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Середня загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад – Школа сприяння здоров’ю у своїй діяльності керуються Конституцією україни “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “ Про позашкільну освіту” та іншими відповідними законодавчими актами України, Конвенцією про права дитини міжгалузевою комплексною програмою “Здоров’я нації” 2002-2011 роки та іншими міжнародними актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, цими основними вимогами та власним Статутом.

1.2.Головною метою навчального закладу – Школа сприяння здоров’я є: формування і розвиток фізично, психічно, соціально і морально здорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоровий спосіб життя, створення умов для збереження і зміцнення учнів, підготовка їх до суспільно-значущого самоутвердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті.

1.3.Головними завданнями навчального закладу – Школа сприяння здоров’ю є:

 • створення умов шкільного оточення, сприятливих для здоров’я та для успішного навчання і роботи;

 • стимулювання учнів до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації;

 • навчання з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров’я;

 • створення оптимального рухового режиму для учнів.

 • Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі:

1.4.Навчальний заклад – Школа сприяння здоров’ю несе відповідальність за якість знань про здоров’я та рівень формування здорового способу життя, відповідальність форм методів і засобів навчально-виховної діяльності віковим фізіологічним, психологічним особливостям учнів, вимогам щодо охорони їхнього життя і здоров’я.

  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю iconПоложення
Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації І підпорядковується...
Міністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю iconПоложення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації
Головному управлінню освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації
Міністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю iconРічний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти
Міністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю iconРозпорядження
Положення про відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної...
Міністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Міністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Міністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю iconУкраїна відділ освіти, сім’Ї, молоді та спорту кременчуцької районної державної адміністрації
Департаменту освіти І науки Полтавської обласної державної адміністрації від 09. 07. 2013 №268 „Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних...
Міністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю iconРайдержадміністрації від 23. 04. 2013 №60 положення
Відділ освіти уманської районної державної адміністрації (далі відділ освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації...
Міністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю iconВідділ освіти білоцерківської районної державної адміністрації маловільшанська...
України, з метою запобіганання виникнення тютюнової залежності у дітей І молоді, захисту здоров’я людей та забезпечення їхнього права...
Міністерство освіти І науки україни відділ освіти куп’янської районної державної адміністрації школа сприяння здоров’Ю iconРозпорядження
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації І затвердження Типового положення про відділ освіти районної, районної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка