Кіровська районна у м. Донецьку рада
Скачати 95.18 Kb.
НазваКіровська районна у м. Донецьку рада
Дата конвертації31.03.2013
Розмір95.18 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
КІРОВСЬКА РАЙОННА у м. ДОНЕЦЬКУ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 09.03.2011 № 83

м. Донецьк


Про затвердження складу комісії по вирішенню земельних спорів та Положення про вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок виконкомом Кіровської районної у місті Донецьку ради та додержання громадянами правил добросусід-стваЗ метою своєчасного та об’єктивного врегулювання конфліктів, що виникають у зв’язку з порушенням прав та законних інтересів власників землі та землекористувачів, які є учасниками земельного спору, запровадження єдиної процедури розгляду земельних спорів у Кіровському районі міста Донецька, керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Донецької міської ради від 21.02.2007 №8/62 «Про делегування повноважень районним у місті радам та їх виконавчим комітетам», виконком Кіровської районної у м. Донецьку ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити склад комісії по вирішенню земельних спорів при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Донецьку ради (додаток №1).
2. Затвердити Положення про вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок виконкомом Кіровської районної у місті Донецьку ради та додержання громадянами правил добросусідства (додаток №2).
Голова ради В.Г. Меша

Додаток №1
до рішення виконкому

Кіровської районної у місті Донецьку ради

від 09.03.2011 № 83
Склад

Комісії по вирішенню земельних спорів

при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Донецьку ради
Годило

Андрій Євгенович – заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, голова комісії;
Гречко

Віктор Олександрович – завідуючий відділом комунального господарства ради, заступник голови комісії;
Расковський

Сергій Олександрович – спеціаліст 1 категорії відділу комунального господарства ради, секретар комісії
Члени комісії:
Гречко

Вікторія Адімовна – завідуючий юридичним відділом ради;
Лазаренко

Андрій Сергійович – завідуючий планово-економічним відділом ради;
Караманець

Олексій Геннадійович – спеціаліст 1 категорії відділу комунального господарства ради;
Лимар

Ліна Володимирівна – завідуючий відділенням соціальної допомоги на дому територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Кіровського району м. Донецька;
Масюченко

Олександр Костянтинович – головний спеціаліст відділу землеустрою управління земельних ресурсів Донецької міської ради (за узгодженням);
Михайлова

Світлана Володимирівна – спеціаліст головного управління містобудування та архітектури Донецької міської ради, архітектор Кіровського району м. Донецька (за узгодженням).
Заступник голови районної

у місті ради з питань діяльності

виконавчих органів ради –

керуючий справами виконкому С.В. Гаврильчина

Додаток №2
до рішення виконкому

Кіровської районної у місті Донецьку ради

від 09.03.2011 № 83
ПОЛОЖЕННЯ

про вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок

виконкомом Кіровської районної у місті Донецьку ради

та додержання громадянами правил добросусідства  1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Це Положення розроблено з метою забезпечення об’єктивного і своєчасного вирішення земельних спорів у Кіровському районі міста Донецька відповідно до діючого законодавства.

1.2. Положення розроблено на підставі вимог:

1.2.1. Конституції України

1.2.2. Земельного кодексу України

1.2.3. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1.2.4. Закону України «Про оренду землі»

1.2.5. Інших нормативних документів.

1.3. Органом, що вирішує земельні спори в Кіровському районі міста Донецька є виконавчий комітет Кіровської районної у м. Донецьку ради, якому Донецькою міською радою делеговані повноваження по вирішенню земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства (рішення Донецької міської ради від 21.02.2007 № 8/62).

1.3.1. Для розгляду спору і підготовки проекту рішення при виконавчому комітеті Кіровської районної у м. Донецьку ради створюється Комісія по вирішенню земельних спорів (далі – комісія).

1.4. Розгляд земельних спорів здійснюється колегіально у складі непарної кількості членів комісії.

1.5. Кількісний та персональний склад комісії затверджується відповідним рішенням виконкому ради.

1.6. До складу комісії обов’язково входить: голова ради (заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради) – голова комісії, представник управління земельних ресурсів міської ради, представник Головного управління містобудування та архітектури міської ради, начальник юридичного відділу (юрист) районної ради та інші члени комісії.

1.7. У роботі комісії можуть брати участь депутати ради, члени природоохоронного, санітарно-епідеміологічного, правоохоронних органів, управлінь і служб районної ради.

1.8. Засідання комісії є правоохоронними, якщо в них беруть участь 2/3 членів складу, затвердженого відповідно до п. 1.5 Положення.  1. ^ СТОРОНИ, МІЖ ЯКИМИ ВИНИК ЗЕМЕЛЬНИЙ СПІР,

ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
2.1. Сторони, між якими виник земельний спір:

2.1.1. Особа, власник або землекористувач земельної ділянки, яка подає заяву до органу місцевого самоврядування і вважає, що його права щодо земельної ділянки порушені;

2.1.2. Особа, власник або землекористувач сусідньої земельної ділянки, з боку якої, на думку заявника, порушені права.

2.2. Сторони, між якими наявний земельний спір, користуються рівними правами: мають право знайомитися з матеріалами щодо спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів протилежної сторони, укладати мирову угоду, одержувати копію рішення щодо земельного спору та оскаржувати його в судовому порядку.

2.3. Сторони спору зобов’язані сумлінно користуватися своїми правами і сприяти своїми діями комісії по своєчасному і правильному розгляду земельного спору.


  1. ^ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ


3.1. Заявник подає заяву про порушення спору в письмовій формі до ради.

3.2. Заява повинна містити:

а) найменування органу, до якого вона подається;

б) найменування сторін, їх адреси;

в) виклад обставин виникнення спору;

г) зазначення доказів, на які посилається сторона в обґрунтуванні своїх вимог;

д) підпис заявника та дату подання заяви.

3.3. До заяви можуть бути додані необхідні для розгляду спору документи і матеріали:

а) документи на право власності або на право користування земельною ділянкою;

б) документи, що підтверджують зміни, які відбулися в правовому режимі земельної ділянки;

в) акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів та інші документи, що містять відомості, які підтверджують чи спростовують певні обставини справи.

3.4. Земельний спір має бути вирішено у місячний строк від дня подання заяви.

3.5. Розгляд земельних спорів здійснюється у присутності сторін.

3.6. Сторонам земельного спору надсилається письмове повідомлення про час і місце розгляду спору за 5 днів до засідання комісії.

3.7. Порядок ведення засідання комісії, а також порядок розгляду спору визначає голова комісії згідно чинного законодавства України.

3.8. Голова комісії оголошує склад комісії, роз’яснює сторонам їх права та обов’язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

3.9. У разі відсутності однієї із сторін при першому засіданні комісії і відсутності офіційної згоди на розгляд питання без неї, розгляд спору переноситься.

3.10. Повторне засідання комісії відбувається не пізніше 7 днів після першого.

3.11. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді не зупиняє його розгляду і не перешкоджає прийняттю рішення.

3.12. Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.

3.13. Якщо подані сторонами докази є недостатніми, комісія має право витребувати від підприємств, організацій, органів державної влади, структур місцевого самоврядування та громадян документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

3.14. Для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні земельного спору і потребують спеціальних знань, комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як сторонами, так і комісією.

3.15. Експертами можуть виступати фізичні та юридичні особи. Які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.

3.16. Права, обов’язки та відповідальність експерта визначається чинним законодавством України.

3.17. Визначення або відновлення меж земельних ділянок здійснюють суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних робіт та включає:

- виконання кадастрової зйомки земельної ділянки з наступним вирахуванням координат поворотних точок меж (у державній або умовній системі координат) і площі ділянки;

- складання кадастрового плану земельної ділянки з наступним вирахуванням координат всіх елементів і написів (нанесення меж земельної ділянки з описом суміжних землевласників і землекористувачів; поворотні точки меж земельної ділянки; лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки; межі будинків і споруд, розташованих на земельній ділянці; межі угідь та зон обмежень щодо використання земельної ділянки; межі вкраплених земельних ділянок сторонніх землевласників і землекористувачів (додається їх список);

- перенесення в натуру (на місцевість) або відновлення всіх поворотних точок меж земельної ділянки геодезичними методами з прив’язкою не менше двох характерних закріплених поворотних точок до пунктів державної геодезичної мережі та до твердих точок на місцевості.

3.18. Витрати, пов’язані із залученням експертів, фахівців, покладаються на заявника.

3.19. Про кожне засідання комісії складається протокол, у якому зазначаються:

а) дата засідання;

б) найменування та склад органу, що розглядає спір;

в) номер справи і найменування сторін;

г) відомості про явку на засідання сторін та членів комісії або про причини їх неявки;

д) усні заяви і клопотання сторін;

е) відомості про роз’яснення сторонам їх прав і обов’язків.

3.20. Протокол веде секретар комісії та у триденний строк підписує голова комісії.

3.21. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з протоколом, подавати письмові зауваження.

3.22. При розгляді земельного спору по суті комісія готує проект рішення, який викладається в письмовій формі та подається головою комісії до виконавчого комітету.

3.23. Голова комісії доповідає виконавчому комітету ради щодо обставин спору і виносить проект рішення виконавчого комітету до спору, який розглядався комісією.

3.24. Виконавчий комітет приймає рішення за результатами розгляду земельного спору, яке складається із вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частини, при цьому:

а) у вступній частині вказуються найменування органу, що прийняв рішення, номер справи, дата прийняття рішення, найменування сторін;

б) описова частина має містити зміст заяви, причини виникнення спору, пояснення та клопотання сторін, документи і матеріали, представлені сторонами, докази, на підставі яких прийнято рішення;

в) у мотивувальній частині вказуються обставини справи, встановлені комісією;

г) резолютивна частина має містити вирішення земельного спору по суті та порядок його виконання.

3.25. На засідання виконавчого комітету можуть бути запрошені сторони спору.

3.26. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його прийняття та передається сторонам не пізніше 5-ти днів після набрання ним чинності.

3.27. Сторони спору у разі незгоди із прийнятим рішенням мають право на його оскарження у суді.

3.28. Оскарження рішення у суді призупиняє його виконання.
^ 4. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ
4.1. Виконання рішення виконавчого комітету здійснюється виконавчим комітетом Кіровської районної у м. Донецьку ради разом зі сторонами спору.

4.2. Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.

4.3. Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які виникли внаслідок порушення нею земельного законодавства.

4.4. Виконання рішення може бути призупинено або його термін може бути продовжений виконкомом Кіровської районної у м. Донецьку ради або місцевим судом.  1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


5.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження виконкомом Кіровської районної у м. Донецьку ради.

Заступник голови районної

у місті ради з питань діяльності

виконавчих органів ради –

керуючий справами виконкому С.В. Гаврильчина

Схожі:

Кіровська районна у м. Донецьку рада iconКіровська районна у м. Донецьку рада р І шенн я
У зв`язку з виниклою необхідністю, керуючись п. 4 ст. 54 Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Донецької...
Кіровська районна у м. Донецьку рада iconУкраїна кіровська районна у м. Донецьку рада донецької області відділ освіти
На виконання рішення колегії управління освіти І науки облдержадміністрації від 26. 03. 2010 №3/1 «Про перехід на профілізацію старшої...
Кіровська районна у м. Донецьку рада iconУкраїна кіровська районна у м. Донецьку рада
Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців...
Кіровська районна у м. Донецьку рада iconКіровська районна у м. Донецьку рада розпорядженн я голови ради
Донецького міського голови від 30. 01. 2012 №71 «Про організацію підготовки І проведення Всеукраїнського перепису населення на території...
Кіровська районна у м. Донецьку рада iconУкраїна кі ровська районна у м. Донецьку рада донецької області відділ освіти

Кіровська районна у м. Донецьку рада iconУкраїна пролетарська районна в м. Донецьку рада відділ освіти
Перелік наукових відділень І секцій Малої академії наук України, у яких проводитиметься І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких...
Кіровська районна у м. Донецьку рада iconУкраїна кі ровська районна у м. Донецьку рада донецької області в І д д І лосв І т и нака з
«Сто відсотків», згідно з річним планом районного відділу освіти та з метою вивчення рівня навчальних досягнень учнів 10-х класів...
Кіровська районна у м. Донецьку рада iconУкраїна кі ровська районна у м. Донецьку рада донецької області в І д д І лосв І т и наказ
Таке становище не сприяє розвитку дистанційної освіти, формуванню єдиного освітнього простору району, рівного доступу учнів до якісної...
Кіровська районна у м. Донецьку рада iconУкраїна корюківська районна рада чернігівської області
Корюківського району, рекомендацій постійних комісій районної ради, керуючись статтею 22, пунктом 14 частини 1 статті 43 Закону України...
Кіровська районна у м. Донецьку рада iconУкраїна білогірська районна рада хмельницької області рішення
Відповідно статтей 22, 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції ініціативної групи по створенню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка