Державна податкова адміністрація україни
Скачати 167.92 Kb.
НазваДержавна податкова адміністрація україни
Дата конвертації01.04.2013
Розмір167.92 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > ДокументыДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.10.2004 N 602/1226
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2004 р.

за N 1345/9944

Про затвердження Порядку унесення відмітки

до паспорта громадянина України

щодо ідентифікаційного номера фізичної

особи - платника податків та інших

обов'язкових платежів

З метою виконання Закону України "Про Державний реєстр

фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів"

( 320/94-ВР ) Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок унесення відмітки до паспорта

громадянина України щодо ідентифікаційного номера фізичної особи -

платника податків та інших обов'язкових платежів (додається).
2. Департаменту обслуговування платників податків Державної

податкової адміністрації України (Косарчук В.П.), Департаменту

зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України

(Подашевська Т.Л.) після державної реєстрації цього наказу

забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.
3. Департаменту автоматизації процесів оподаткування

Державної податкової адміністрації України (Семирга М.І.) наказ

подати в установленому порядку на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Голови Державної податкової адміністрації України Москаленко В.М.

та заступника Міністра внутрішніх справ України Присяжнюка А.Й.
5. Наказ та додатки до нього надіслати за належністю.
Голова Державної податкової

адміністрації України Ф.О.Ярошенко
Міністр внутрішніх справ України М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

адміністрації України,

Міністерства внутрішніх

справ України

19.10.2004 N 602/1226
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2004 р.

за N 1345/9944

ПОРЯДОК

унесення відмітки до паспорта громадянина України

щодо ідентифікаційного номера фізичної

особи - платника податків та інших

обов'язкових платежів

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений згідно із Законом України "Про

Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших

обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) (зі змінами) та Постановою

Верховної Ради України від 26.06.92 N 2503-XII ( 2503-12 ) "Про

затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво

про народження", визначає процедуру внесення відмітки про

наявність права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного

номера до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні або

інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного

номера та офіційно повідомила про це орган державної податкової

служби.
1.2. Відмітка вноситься до паспорта громадянина України.
1.3. Громадяни України, які відмовились від прийняття

ідентифікаційного номера, обліковуються як платники податків та

інших обов'язкових платежів за серією та номером паспорта.
1.4. Особа, яка через свої релігійні або інші переконання

відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера, у разі

відсутності в неї ідентифікаційного номера повідомляє у формі

заяви орган державної податкової служби за своїм місцем

реєстрації. Форму заяви наведено в додатку 1 до Порядку.
1.5. Особа, яка через свої релігійні або інші переконання

відмовляється від ідентифікаційного номера, у разі наявності в неї

ідентифікаційного номера повідомляє у формі заяви орган державної

податкової служби за своїм місцем реєстрації. Форму заяви наведено

в додатку 2 до Порядку.
2. Перелік документів, що подає фізична особа,

яка відмовляється від ідентифікаційного номера,

до органу державної податкової служби
2.1. У залежності від свого статусу фізична особа надає

відповідний комплект документів.
2.2. Особа пред'являє: свідоцтво про народження, паспорт

громадянина України, свідоцтво про шлюб (за наявності), свідоцтво

про розірвання шлюбу (за наявності), свідоцтво про зміну імені (за

наявності), копію документа про присвоєння ідентифікаційного

номера (1) (за наявності).
_______________

(1) До березня 2002 року - Довідка про присвоєння

ідентифікаційного номера, з березня 2002 року - Картка фізичної

особи - платника податків.
2.3. Особа, яка обміняла паспорт громадянина України, у якому

було проставлено відмітку, пред'являє: свідоцтво про народження,

новий паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб (за

наявності), свідоцтво про розірвання шлюбу (за наявності),

свідоцтво про зміну імені (за наявності).
3. Дії посадових осіб органу державної

податкової служби
3.1. Посадова особа органу державної податкової служби

отримує заповнену заяву з додатком.
3.2. У разі відсутності розбіжностей між даними заяви та

пред'явленими документами приймає заяву, про що робить відповідний

запис на заяві та формує особову справу.
3.3. Після прийняття заяви орган державної податкової служби

за місцем реєстрації особи проводить перевірку наявності

інформації про особу в Державному реєстрі фізичних осіб -

платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО)

щодо достовірності поданих даних.
3.4. У термін до 30 календарних днів з дня прийняття заяви

орган державної податкової служби надає заявнику довідку, форму

якої наведено в додатку 3 до Порядку, або відмовляє в наданні

такої довідки із зазначенням причин відмови. Термін дії довідки -

30 календарних днів.
4. Перелік документів, що подає фізична особа,

яка відмовляється від ідентифікаційного номера,

до органу внутрішніх справ
Фізична особа, яка відмовляється від ідентифікаційного

номера, подає до органу внутрішніх справ за своїм місцем

реєстрації довідку за формою N В3 та паспорт громадянина України.
5. Дії посадових осіб органу внутрішніх справ
5.1. Посадова особа органу внутрішніх справ при зверненні

громадянина за місцем його реєстрації щодо внесення відмітки до

його паспорта розглядає довідку за ф. N В3 щодо повноти і

правильності її заповнення та відповідності пред'явленому

паспорту.
5.2. У разі відсутності невідповідностей посадова особа

вносить на 7-9 сторінку паспорта відмітку, зміст та форму якої

наведено в додатку 4.
5.3. У разі невідповідності довідки за ф. N В3 пред'явленому

паспорту посадова особа повертає паспорт та довідку за ф. N В3

громадянину.
Заступник директора

Департаменту автоматизації

процесів оподаткування

Державної податкової

адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора

Державного департаменту

у справах громадянства,

імміграції та реєстрації

фізичних осіб Міністерства

внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток 1

до Порядку унесення

відмітки до паспорта

громадянина України

щодо ідентифікаційного

номера фізичної особи -

платника податків та інших

обов'язкових платежів
ф. N В1
__________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

ЗАЯВА
Я, _____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові особи)
відмовляюся від прийняття ідентифікаційного номера та прошу

обліковувати мене як платника податків з використанням серії та

номера паспорта.
Прошу надати довідку встановленого зразка за ф. N В3 для

пред'явлення відповідним органам внутрішніх справ.
До заяви додаю інформацію про свої персональні дані та ксерокопію

паспорта.
Підприємницькою діяльністю не займаюся, не є засновником

юридичних осіб.
Дата Підпис
Заяву отримав

__________________________________________________________________

(ПІБ посадової особи органу ДПС, посада)
Дата Підпис
Надіслано довідку N дата
Надіслано відмову листом від ________ N
Заступник директора

Департаменту автоматизації

процесів оподаткування

Державної податкової

адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора

Державного департаменту

у справах громадянства,

імміграції та реєстрації

фізичних осіб Міністерства

внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток до заяви за ф. N В1

^ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

------------------------------------------------------------------

|N з/п|Реквізит |Інформація |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|1 |Прізвище | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|2 |Ім'я | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|3 |По батькові | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|4 |Стать | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|5 |Дата |Число | |

|-----|народження|----------------------+------------------------|

|6 | |Місяць | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|7 | |Рік | |

|-----+----------+----------------------+------------------------|

|8 | Місце |Країна | |

|-----|народження|----------------------+------------------------|

|9 | |Область | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|10 | |Район | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|11 | |Населений пункт | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|12 |Серія і номер свідоцтва | |

| |про народження | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|13 |Ким видано свідоцтво про | |

| |народження | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|14 |Дата видачі свідоцтва про | |

| |народження | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|15 |Серія і номер паспорта | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|16 |Ким видано паспорт | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|17 |Дата видачі паспорта | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|18 |Місце |Поштовий індекс | |

|-----|проживання|----------------------+------------------------|

|19 | |Область | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|20 | |Район | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|21 | |Населений пункт | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|22 | |Вулиця | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|23 | |Номер будинку | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|24 | |Корпус | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|25 | |Квартира | |

|-----+----------+----------------------+------------------------|

|26 |Місце |Код за ЄДРПОУ | |

| |основної |(ідентифікаційний | |

| |роботи* |номер фізичної | |

| | |особи - | |

| | |підприємця) | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|27 | |Назва | |

|-----+----------+----------------------+------------------------|

|28 |Телефон* |Робочий | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|29 | |Домашній | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|30 |Серія і номер свідоцтва про шлюб*| |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|31 |Ким видано свідоцтво про шлюб* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|32 |Дата видачі свідоцтва про шлюб* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|33 |Серія і номер свідоцтва | |

| |про розірвання шлюбу* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|34 |Ким видано свідоцтво про | |

| |розірвання шлюбу* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|35 |Дата видачі свідоцтва про | |

| |розірвання шлюбу* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|36 |Серія і номер свідоцтва | |

| |про зміну імені* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|37 |Ким видано свідоцтво про | |

| |зміну імені* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|38 |Дата видачі свідоцтва про | |

| |зміну імені* | |

------------------------------------------------------------------
_______________

* За наявності.
Дата _______________ Підпис _________________
Заступник директора

Департаменту автоматизації

процесів оподаткування

Державної податкової

адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора

Державного департаменту

у справах громадянства,

імміграції та реєстрації

фізичних осіб Міністерства

внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток 2

до Порядку унесення

відмітки до паспорта

громадянина України

щодо ідентифікаційного

номера фізичної особи -

платника податків та інших

обов'язкових платежів
ф. N В2

__________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

ЗАЯВА
Я, _____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

відмовляюся від прийняття ідентифікаційного номера та прошу внести

відповідні зміни до Державного реєстру фізичних осіб - платників

податків та інших обов'язкових платежів, а також обліковувати мене

як платника податків з використанням серії та номера паспорта.
Прошу надати мені довідку встановленого зразка за ф. N В3 для

пред'явлення відповідним органам внутрішніх справ.
До заяви додаю інформацію про свої персональні дані, ксерокопію

паспорта та копію документа про присвоєння ідентифікаційного

номера (за наявності).
Підприємницькою діяльністю не займаюся, не є засновником

юридичних осіб.
Дата Підпис
Заяву отримав

__________________________________________________________________

(ПІБ посадової особи органу ДПС, посада)
Дата Підпис
Надіслано довідку N дата
Надіслано відмову листом від _______ N
Заступник директора

Департаменту автоматизації

процесів оподаткування

Державної податкової

адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора

Державного департаменту

у справах громадянства,

імміграції та реєстрації

фізичних осіб Міністерства

внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток до заяви за ф. N В2

^ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

------------------------------------------------------------------

|N з/п|Реквізит |Інформація |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|1 |Прізвище | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|2 |Ім'я | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|3 |По батькові | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|4 |Стать | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|5 |Дата |Число | |

|-----|народження|----------------------+------------------------|

|6 | |Місяць | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|7 | |Рік | |

|-----+----------+----------------------+------------------------|

|8 |Місце |Країна | |

|-----|народження|----------------------+------------------------|

|9 | |Область | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|10 | |Район | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|11 | |Населений пункт | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|12 |Серія і номер свідоцтва | |

| |про народження | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|13 |Ким видано свідоцтво про | |

| |народження | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|14 |Дата видачі свідоцтва про | |

| |народження | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|15 |Ідентифікаційний номер з ДРФО* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|16 |Дата внесення до ДРФО* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|17 |Серія і номер паспорта | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|18 |Ким видано паспорт | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|19 |Дата видачі паспорта | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|20 |Місце |Поштовий індекс | |

|-----|проживання|----------------------+------------------------|

|21 | |Область | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|22 | |Район | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|23 | |Населений пункт | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|24 | |Вулиця | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|25 | |Номер будинку | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|26 | |Корпус | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|27 | |Квартира | |

|-----+----------+----------------------+------------------------|

|28 | Місце |Код за ЄДРПОУ | |

| |основної |(ідентифікаційний | |

| |роботи* |номер фізичної | |

| | |особи - | |

| | |підприємця) | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|29 | |Назва | |

|-----+----------+----------------------+------------------------|

|30 |Телефон* |Робочий | |

|-----| |----------------------+------------------------|

|31 | |Домашній | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|32 |Серія і номер свідоцтва | |

| |про шлюб* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|33 |Ким видано свідоцтво про | |

| |шлюб* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|34 |Дата видачі свідоцтва про | |

| |шлюб* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|35 |Серія і номер свідоцтва | |

| |про розірвання шлюбу* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|36 |Ким видано свідоцтво про | |

| |розірвання шлюбу* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|37 |Дата видачі свідоцтва про | |

| |розірвання шлюбу* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|38 |Серія і номер свідоцтва | |

| |про зміну імені* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|39 |Ким видано свідоцтво про | |

| |зміну імені* | |

|-----+---------------------------------+------------------------|

|40 |Дата видачі свідоцтва про | |

| |зміну імені* | |

------------------------------------------------------------------
_______________

* За наявності.
Дата _______________ Підпис _________________
Заступник директора

Департаменту автоматизації

процесів оподаткування

Державної податкової

адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора

Державного департаменту

у справах громадянства,

імміграції та реєстрації

фізичних осіб Міністерства

внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток 3

до Порядку унесення

відмітки до паспорта

громадянина України

щодо ідентифікаційного

номера фізичної особи -

платника податків та інших

обов'язкових платежів
ф. N В3
__________________________________________

(назва органу державної податкової служби)
ДОВІДКА N ______*
______________

(* номер довідки складається з коду області - 2 позиції, коду

адміністративного району органу державної податкової служби -

2 позиції та порядкового номера)
Надана громадянину

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
для подання відповідному органу внутрішніх справ для внесення до

паспорта серія _____ N ____________ відмітки про наявність права

здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.
Посадова особа _____________________________________ ________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада) (підпис)

М.П.
------------------------------------------------------------------

(лінія відрізу)
__________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

ПОВІДОМЛЕННЯ

У паспорт серія ___ N ____________, який видано громадянину

_________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові)
______ внесено відмітку за N _____________ про наявність права

(дата)

здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера.
____________ ________________________________________

(дата) (ПІБ, посада, підпис)
Заступник директора

Департаменту автоматизації

процесів оподаткування

Державної податкової

адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора

Державного департаменту

у справах громадянства,

імміграції та реєстрації

фізичних осіб Міністерства

внутрішніх справ України С.І.Радутний

Додаток 4

до Порядку унесення

відмітки до паспорта

громадянина України

щодо ідентифікаційного

номера фізичної особи -

платника податків та інших

обов'язкових платежів

розмір 75x30 міліметрів

------------------------------------------------------------------

| Має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного |

| номера |

| _______________________________________________ __________ |

| (прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) (підпис) |

| |

| Дата _____________________ N __________________________ |

| (номер довідки за ф. N В3) |

------------------------------------------------------------------
Заступник директора

Департаменту автоматизації

процесів оподаткування

Державної податкової

адміністрації України Н.Г.Калєніченко
Перший заступник директора

Державного департаменту

у справах громадянства,

імміграції та реєстрації

фізичних осіб Міністерства

внутрішніх справ України С.І.Радутний

Схожі:

Державна податкова адміністрація україни iconДержавна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист n 1106 від 12. 02. 2004 р стосовно подання розрахунку суми податку з...
Державна податкова адміністрація україни iconДержавна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист n 1106 від 12. 02. 2004 р стосовно подання розрахунку суми податку з...
Державна податкова адміністрація україни iconУкраїна державна податкова адміністрація україни гощанська міжрайонна...
Про оподаткування доходів громадян від продажу власної сільськогосподарської продукції
Державна податкова адміністрація україни iconДержавна податкова адміністрація україни
Вр. Даний Порядок не поширюється на реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу...
Державна податкова адміністрація україни iconПогоджено: Погоджено: Управління Державного Державна податкова казначейства в адміністрація в

Державна податкова адміністрація україни iconДержавна податкова адміністрація україни лист
Відповідно до п. 1 ст. 7 Закону України від 22. 05. 2003 р. N 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі Закон) ставка податку...
Державна податкова адміністрація україни iconМіністерство доходів І зборів україни маловисківська об'єднана державна...
Маловисківська об’єднана державна податкова інспекція гу міндоходів у Кіровоградській області просить Вас розмістити на сайті Маловисківської...
Державна податкова адміністрація україни iconЗакону України "Про державну податкову службу в Україні"
Жби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях,...
Державна податкова адміністрація україни iconЧеркаська обласна державна адміністрація
Черкаська обласна державна адміністрація, державний Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі реалізують регіональну...
Державна податкова адміністрація україни iconМіністерство доходів І зборів україни маловисківська об'єднана державна...
Більше 9,5 млн грн сплатили до державного бюджету України кіровоградські виробники підакцизних товарів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка