Конкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу,
Скачати 344.23 Kb.
НазваКонкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу,
Сторінка1/3
Дата конвертації01.04.2013
Розмір344.23 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Право > Конкурс
  1   2   3
Додаток №1 до рішення

Луганської міської ради від____________ №________
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення аукціонів (конкурсів) з набуття права оренди вільних земельних ділянок
І. Загальні положення
1.1. Дане Положення визначає порядок підготовки, проведення та встановлення результатів аукціонів (конкурсів) з набуття права оренди вільних земельних ділянок (далі – аукціон (конкурс)), право на передачу в оренду яких відповідно до чинного законодавства належить Луганській міській раді.
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1.2.1. вільна земельна ділянка (далі – земельна ділянка) - земельна ділянка, несільськогосподарського призначення, що не віднесена до особливо цінних земель, вільна від забудови та некапітальних споруд, яка не надана та не передана в користування, в тому числі в оренду або у власність, дозвіл або згода на розроблення проектів відведення якої нікому не надана та заяви (клопотання) про передачу або надання якої на момент прийняття рішення Луганської міської ради, про яке йде мова у пункті 2.1 або пункті 3.1 цього Положення, не надходили;
1.2.2. аукціон - спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник аукціону, який запропонує найбільшу ціну за право її оренди;
1.2.3. конкурс - спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу, який запропонує найбільш вигідні умови використання цієї земельної ділянки (конкурсні пропозиції) відповідно до умов конкурсу;
1.2.4. учасники аукціону (конкурсу) – фізичні та/або юридичні особи, які виявили бажання прийняти участь в аукціоні (конкурсі) та зареєструвалися у встановленому цим Положенням порядку як учасники аукціону (конкурсу);

1.2.5. Комісія – тимчасово діючий колегіальний орган, що створюється Луганською міською радою з метою організації, проведення та встановлення результатів аукціонів (конкурсів);
1.2.6. реєстраційний внесок – грошові кошти у розмірі п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (неоподаткований мінімум доходів громадян у розмірі, який діє на момент сплати реєстраційного внеску), що сплачуються на окремий рахунок Управління Луганської міської ради з питань регулювання земельних відносин (далі – Управління) фізичною чи юридичною особою, яка виявила бажання прийняти участь в аукціоні (конкурсі) до моменту її реєстрації як учасника аукціону (конкурсу). Кошти які отримує Управління від сплати реєстраційного внеску, витрачаються ним виключно на заходи, спрямовані на організацію проведення аукціонів(конкурсів). Реєстраційні внески учасникам аукціону (конкурсу) не повертаються;
1.2.7. гарантійний внесок – грошові кошти у розмірі 10% від початкової (стартової) ціни лоту, що сплачуються на окремий рахунок Управління фізичною чи юридичною особою, яка виявила бажання прийняти участь в аукціоні до моменту її реєстрації як учасника аукціону. Після оголошення результатів аукціону та визначення переможця аукціону, гарантійні внески учасникам аукціону, які не стали переможцями аукціону повертаються Управлінням (крім випадків, передбачених цим Положенням) протягом п’яти банківських днів з дати проведення аукціону у безготівковому порядку за вирахуванням витрат Управління на здійснення відповідної банківської операції. Гарантійні внески переможців аукціону протягом п’яти банківських днів з дати проведення аукціону перераховуються Управлінням на відповідний рахунок міського бюджету;
1.2.8. об’єкт аукціону (конкурсу) (лот) – право оренди земельної ділянки, яке виставлене в установленому цим Положенням порядку для його набуття на аукціоні (конкурсі) та має наступні ідентифікуючі ознаки (далі – ідентифікуючи ознаки лоту):

- номер лоту;

- місцезнаходження(адреса) земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- строк оренди земельної ділянки;

- для об’єктів аукціону - початкова (стартова) ціна лоту;
1.2.9. початкова (стартова) ціна лоту – ціна лоту, з якої починаються торги на аукціоні, визначена відповідно до цього Положення;
1.2.10. крок аукціону – сума, що дорівнює 10 % від початкової (стартової) ціни лоту, на яку збільшується вартість лоту під час проведення аукціону;
1.2.11. ліцитатор – фізична особа, визначена Управлінням, яка веде аукціон;
1.2.12. переможець аукціону – учасник аукціону, який запропонував за відповідний лот, найвищу ціну;
1.2.13. переможець конкурсу – учасник конкурсу, який запропонував найбільш вигідні, на погляд Комісії, умови використання земельної ділянки, яка відноситься до відповідного лоту.
1.3. Метою проведення аукціонів (конкурсів), передбачених цим Положенням є розвиток конкуренції, вибір юридичних та фізичних осіб, здатних ефективно використовувати земельні ресурси міста Луганська, створення рівних можливостей для юридичних та фізичних осіб в реалізації їх права на оренду землі, визначення кращих пропозицій щодо використання земельних ресурсів міста Луганська, збільшення доходів міського бюджету і т.д.


ІІ. Порядок організації, проведення та визначення результатів аукціону
2.1. З метою організації проведення аукціону, Управління здійснює наступні заходи:
2.1.1. готує проект рішення Луганської міської ради про проведення аукціону, в якому:
2.1.1.1. визначається перелік земельних ділянок, право оренди на які пропонується продати шляхом проведення аукціону (далі – Перелік на аукціон). У Переліку на аукціон зазначається наступна інформація щодо кожної із зазначених в ньому земельних ділянок:

- місцезнаходження (адреса) земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- строк оренди земельної ділянки;
2.1.1.2. надається згода Управлінню на розробку проекту відведення кожної земельної ділянки, що увійшла до Переліку на аукціон;
2.1.1.3. визначається інша необхідна інформація;
2.1.2. забезпечує надання наступних документів, які повинні додаватися до проекту рішення Луганської міської ради про проведення аукціону відносно кожної земельної ділянки, зазначеної у Переліку на аукціон:
2.1.2.1. викопіювання з генерального плану міста Луганська;
2.1.2.2. план земельної ділянки з нанесеними на ньому варіантами розміщення об'єкта(тів);
2.1.2.3. висновок відповідного органу державної санітарно-епідеміологічної служби України щодо можливості вибору (відведення) земельної ділянки під забудову щодо тих земельних ділянок із зазначених у Переліку на аукціон, які пропонуються під забудову;
2.1.2.4. висновок Управління щодо можливості відведення земельної ділянки відповідно до її цільового призначення;
2.1.2.5. висновок управління архітектури та містобудування Луганської міської ради щодо можливості відведення земельної ділянки відповідно до її цільового призначення.
2.2. Вищевказаний проект рішення Луганської міської ради з усіма необхідними документами, що перелічені у п.2.1 цього Положення, в установленому чинним законодавством України та регламентом Луганської міської ради порядку подається на розгляд Луганської міської ради.
2.3. Прийняте Луганською міською радою рішення, про яке йде мова у п.2.2 цього Положення, доводиться до відома територіальної громади міста Луганська через друковані засоби масової інформації, які визначаються вказаним рішенням.
2.4. Після набрання чинності рішенням Луганської міської ради про проведення аукціону, Управління, у встановленому порядку, здійснює заходи щодо розробки проектів відведення земельних ділянок, про які йде мова у вказаному рішенні.
2.5. Розробка проектів відведення земельних ділянок здійснюється організаціями, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт.
2.6. Після погодження у встановленому законодавством порядку проекту(тів) відведення земельної(них) ділянки(нок), зазначеної(них) у рішенні Луганської міської ради про проведення аукціону та при наявності позитивної державної землевпорядної експертизи вказаного(них) проекту(тів), Комісія приймає рішення про проведення аукціону.
2.7. Рішенням Комісії про проведення аукціону визначаються:
2.7.1. місце, дата й час проведення аукціону;
2.7.2. місцезнаходження (адреса(си)) земельної(них) ділянки(ок), продаж права оренди якої(яких) виставляється на аукціон та номер відповідного лоту;
2.7.3. площа(щі) земельної(них) ділянки(ок), продаж права оренди якої(яких) виставляється на аукціон;
2.7.4. цільове призначення земельної(них) ділянки(нок), продаж права оренди якої(яких) виставляється на аукціон;
2.7.5. строк оренди земельної(них) ділянки(нок), продаж права оренди якої(яких) виставляється на аукціон;
2.7.6. розмір початкової (стартової) ціни кожного лоту, який виставляється на аукціон;
2.7.7. розмір реєстраційного внеску;
2.7.8. розмір гарантійного внеску за кожним лотом;
2.7.9. інша необхідна інформація.
2.8. Початкова (стартова) ціна кожного лоту визначається в розмірі 30% від річної нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що відповідає даному лоту.
2.9. На підставі рішення Комісії про проведення аукціону, Управління, не пізніш ніж за 30 календарних днів до проведення аукціону, публікує у засобах масової інформації повідомлення про проведення аукціону. В повідомленні про проведення аукціону зазначається:

- місце, дата й час проведення аукціону;

- місцезнаходження (адреса(си)) земельної(них) ділянки(ок), продаж права оренди якої(яких) виставляється на аукціон та номер відповідного лоту;

- площа(щі) земельної(них) ділянки(ок), продаж права оренди якої(яких) виставляється на аукціон;

- цільове призначення кожної земельної ділянки, продаж права оренди якої виставляється на аукціон;

- строк оренди кожної земельної ділянки, продаж права оренди якої виставляється на аукціон;

- розмір початкової (стартової) ціни кожного лоту;

- розмір гарантійного внеску щодо кожного лоту;

- реквізити банківського(их) рахунку(ків) на який(які) перераховуються гарантійний та реєстраційний внески;

- перелік документів, необхідних для реєстрації осіб, що мають бажання прийняти участь в аукціоні як учасники аукціону;

- адреса, номер телефону, за якими можливо отримати довідкову інформацію.
2.10. Для участі в аукціоні зацікавлені особи, які бажають прийняти участь в аукціоні, сплачують реєстраційні та гарантійні внески та подають особисто або через уповноважених ними в установленому порядку осіб, на ім’я Комісії заявку про участь в аукціоні за формою, згідно додатку 1 до даного Положення. Разом із заявкою повинні бути надані наступні документи:
2.10.1. Для фізичних осіб:

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, яка бажає прийняти участь в аукціоні, завірена нотаріально або в інший визначений законодавством спосіб(додається до заявки);

- паспорт фізичної особи, яка бажає прийняти участь в аукціоні (надається особисто при поданні заявки) та його копія(1,2 сторінки та сторінка з місцем проживання)(додається до заявки)1;

- документи що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків(додаються до заявки);
2.10.2. Для юридичних осіб:

- копія установчих документів юридичної особи, завірена нотаріально (додається до заявки);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, завірена нотаріально(додається до заявки);

- копія довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (додається до заявки);

- документи що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків(додаються до заявки);

- документ, що посвідчує повноваження представника юридичної особи (надається особисто при поданні заявки) та його копія(додається до заявки).
2.11. Якщо особа бажає взяти участь в аукціоні в придбанні права оренди кількох земельних ділянок (кількох лотів), то розмір грошових коштів сплачених як гарантійний внесок визначається на основі суми гарантійних внесків за кожний лот.
2.12. Заявка на участь в аукціоні не приймається та повертається заявнику разом з доданими до неї документами за наявності будь-якої з нижченаведених підстав:

  • неподання документів, що відповідно до цього Положення повинні надаватися разом із заявкою на участь в аукціоні;

  • подання в неповному обсязі документів, що відповідно до цього Положення повинні надаватися разом із заявкою на участь в аукціоні;

  • подання неналежно оформлених документів, що відповідно до цього Положення повинні надаватися разом із заявкою на участь в аукціоні;

  • подання заявки неналежною особою;

  • подання заявки не за визначеною цим Положенням формою.


2.13. У разі, якщо під час прийняття заявки (або у майбутньому але не пізніше 5 діб до дати проведення аукціону) не виявлено визначених п.2.12 цього Положення підстав для повернення її заявнику, Управління здійснює реєстрацію учасника аукціону.
2.14. Реєстрація учасників аукціону здійснюється в журналі реєстрації учасників аукціонів, який прошивається та скріплюється підписом керівника Управління та печаткою Управління. Відомості про учасників аукціону заносяться до журналу реєстрації учасників аукціонів окремо щодо кожного лоту, і повинні містити:

- ідентифікуючи ознаки лоту;

  • порядковий номер запису;

  • прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або назву юридичної особи та прізвище, ім’я та по батькові її представника;

  • назву(ви), номер(а) і дату(ти) документу(ів), який(які) посвідчує(ють) сплату, встановлених цим Положенням внесків.


2.15. Прийом заявок та документів на участь в аукціоні завершується за п’ять робочих днів до дати проведення аукціону.
2.16. Управління та Комісія не мають права до часу проведення аукціону розголошувати у будь-який спосіб будь-які відомості про учасників аукціону, в тому числі щодо їх кількісного та персонального складу.
2.17. Лот виставляється на аукціон лише за наявності зареєстрованих у встановленому цим Положенням порядку та присутніх на дату та час проведення аукціону у місті його проведення не менше як двох учасників аукціону, які бажають прийняти участь у аукціоні за відповідний лот. За відсутності зазначених двох учасників аукціону лот з торгів знімається, а аукціон по цьому лоту визнається таким, що не відбувся. При цьому, у разі наявності зареєстрованого у встановленому цим Положенням порядку одного учасника аукціону за цим лотом, гарантійний внесок вказаному учаснику аукціону повертається Управлінням протягом п’яти банківських днів з дати проведення аукціону.
2.18. Для участі в аукціоні учасники аукціону в день проведення аукціону не раніш як за дві години та не пізніше як за 20 хвилин до часу проведення аукціону реєструються Комісією у відомостях реєстрації учасників аукціону (по кожному лоту ведеться окрема відомість), до яких заноситься прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – учасника аукціону або найменування юридичної особи – учасника аукціону та прізвище, ім’я та по-батькові її представника та напроти кожного запису проставляються підписи відповідних осіб, що беруть участь в аукціоні. Зареєстровані у такий спосіб учасники аукціону одержують квитки учасників аукціону (далі – квиток), які повинні містити такі відомості:

  • номер, під яким учасник бере участь в аукціоні (аукціонний номер учасника);

  • номер лоту, за придбання якого бажає змагатися учасник аукціону.


2.19. Кожен учасник аукціону при реєстрації в день аукціону зобов’язаний пред’явити:

фізична особа – паспорт, а у разі, якщо ця фізична особа представляє інтереси учасника аукціону – особистий паспорт та довіреність завірену нотаріально від учасника аукціону, що посвідчує право, надане їй відповідним учасником аукціону на представлення його інтересів на аукціоні (копії вказаних документів залишаються у Комісії);

юридична особа – документи, які підтверджують право уповноваженої особи представляти інтереси юридичної особи – учасника аукціону, паспорт уповноваженої особи2.
2.20. Журнал реєстрації учасників аукціонів та відомості реєстрації учасників аукціону, про які йде мова у п. 2.14 та п.2.18 цього Положення, зберігається в Управлінні.
2.21. Незареєстровані у день аукціону учасники аукціону до торгів не допускаються.
2.22. Аукціон проводить ліцитатор. Під час аукціону Комісією ведеться протокол аукціону (за кожним лотом Комісією ведеться окремий протокол аукціону). До протоколу аукціону заносяться ідентифікуючи ознаки лоту, список членів Комісії, які присутні на її засіданні в день аукціону, відомості про учасників аукціону та результати аукціону (кінцева ціна продажу, реквізити переможця аукціону) тощо.
2.23. Аукціон за відповідним лотом починається з оголошення ліцитатором правил проведення аукціону та ідентифікуючих ознак лоту.
2.24. Продаж лоту починається з оголошення ліцитатором початкової (стартової) ціни лоту з одночасним ударом аукціонного молотка (гонга) (перший крок аукціону), і якщо хоча б один з учасників аукціону сповіщає одним з можливих способів, передбачених п. 2.27 даного Положення, про готовність придбати лот, ліцитатор збільшує початкову(стартову) ціну лоту або ціну, запропоновану учасником аукціону, на розмір кроку аукціону з подальшим послідовним збільшенням ціни.
2.25. Ліцитатор за власною ініціативою (п.п.2.25.1-.2.25.3 цього пункту), або за рішенням Комісії (п.п.2.25.4-2.25.6 цього пункту) припиняє проведення аукціону за відповідним лотом без виявлення переможця аукціону по цьому лоту, відповідний лот знімається з аукціону, а аукціон за цим лотом визнається таким, що не відбувся (про що здійснюється запис у протоколі аукціону), у разі:
2.25.1. якщо в ході аукціону протягом п’яти хвилин після оголошення початкової (стартової) ціни лоту учасники аукціону не виявили бажання придбати лот;
2.25.2. якщо жоден з учасників аукціону не запропонував ціну, вищу за початкову (стартову) ціну лоту;
2.25.3. якщо не здійснено чотирьох кроків аукціону;
2.25.4. якщо у ході аукціону виявлено факти, які свідчать про зговір учасників аукціону;
2.25.5. якщо у ході аукціону виявлено порушення порядку проведення аукціону, визначеного цим Положенням;
2.25.6. наявності інших поважних причин.
2.26. У випадках, передбачених п.п.2.25.1-2.25.4 п.2.25 цього Положення, гарантійні внески учасникам аукціону не повертаються. У випадку, передбаченому п.п.2.25.5 п.2.25 цього Положення, гарантійні внески повертаються Управлінням учасникам аукціону (крім учасника(ків), які здійснили порушення проведення аукціону, яке стало підставою для зняття лоту з аукціону та визнання аукціону за цим лотом таким, що не відбувся) протягом п’яти банківських днів з дати проведення аукціону у безготівковому порядку за вирахуванням витрат Управління на здійснення відповідної банківської операції. У випадку, передбаченому п.п.2.25.6 п.2.25 цього Положення, гарантійні внески учасникам аукціону повертаються Управлінням протягом п’яти банківських днів з дати проведення аукціону у безготівковому порядку за вирахуванням витрат Управління на здійснення відповідної банківської операції. Гарантійні внески учасників аукціону (яким, відповідно до цього пункту вказані внески не повертаються) протягом п’яти банківських днів перераховуються Управлінням на відповідний рахунок міського бюджету.
2.27. Кожен з учасників аукціону має право сповіщати про готовність купити лот двома рівноцінними способами: без додаткових оголошень підняти квиток учасника аукціону, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняти квиток учасника аукціону і одночасно оголосити свою пропозицію стосовно ціни лоту, яка мусить бути більшою, ніж ціна, названа ліцитатором, мінімум на один крок аукціону, але обов'язково кратною кроку аукціону (пропозиція ціни з голосу).
2.28. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників аукціону, більша за ціну, оголошену ліцитатором, то ліцитатор називає аукціонний номер цього учасника і запропоновану цим учасником ціну. Потім ліцитатор оголошує ціну, що дорівнює запропонованій учасником аукціону, збільшеній на крок аукціону.
2.29. Якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників аукціону, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна відповідному кроку, то ліцитатор трактує цю пропозицію як згоду учасника аукціону збільшити ціну на відповідну кількість кроків аукціону, називає номер цього учасника і ціну, кратну кроку аукціону, ближчу та більшу за ціну, запропоновану учасником аукціону.
2.30. Якщо учасник аукціону підняв квиток учасника аукціону та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником аукціону, то ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника аукціону, вважаючи підняття квитка учасником аукціону, що запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник аукціону. Потім ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.
2.31. Мовчання учасника аукціону, що першим підняв квиток учасника аукціону після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника аукціону, що першим підняв квиток, і оголошує наступну ціну відповідно до кроку аукціону.
2.32. Якщо виникає ситуація, коли після запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників аукціону піднімають свої квитки з номерами (прийняття пропозиції ціни без голосу), то ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок аукціону, не оголошуючи номерів учасників аукціону до того моменту, поки будь-який з учасників аукціону не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників аукціону підняв квиток першим при черговому збільшенні оголошеної ліцитатором ціни.
2.33 Якщо при послідовному збільшенні ціни ліцитатором одночасно декілька учасників аукціону залишають свої квитки піднятими, ліцитатор у будь-який момент, на свій розсуд, може запропонувати учасникам аукціону оголосити свої ціни і після першого оголошення одним з учасників аукціону своєї пропозиції назвати номер учасника аукціону, що оголосив цю пропозицію, а також ціну, запропоновану цим учасником аукціону, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на відповідний крок аукціону.
2.34. Продаж лоту закінчується після удару молотка (гонга) і проголошення ліцитатором слова "Продано", коли після триразового оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну. Переможцем аукціону визнається учасник аукціону, аукціонний номер якого ліцитатор назвав останнім і який запропонував найвищу ціну за лот.
2.35. Продаж лоту здійснюється не раніше четвертого кроку проведення аукціону ліцитатором.
2.36. Після закінчення продажу ліцитатор оголошує про продаж лоту, називає номер лоту, місцезнаходження (адресу) земельної ділянки, ціну продажу, аукціонний номер учасника аукціону, який став переможцем аукціону і викликає переможця аукціону для підписання протоколу аукціону. Протокол аукціону повинен бути підписаний в день проведення аукціону переможцем аукціону або його представником, ліцитатором та всіма членами Комісії, яки були присутні в день проведення аукціону на засіданні Комісії.
2.37. Запис про відмову переможця аукціону від підписання протоколу аукціону за відповідним лотом вноситься до вказаного протоколу. У разі відмови переможця аукціону підписати протокол аукціону за відповідним лотом, лот з торгів знімається, а аукціон за цим лотом визнається таким, що не відбувся, при цьому гарантійні внески повертаються всім учасникам аукціону, крім переможця аукціону.
2.38. За згодою ліцитатора під час аукціону в приміщенні, де він відбувається, можуть бути присутні інші особи.
2.39. Всі дискусії та спори з ведення аукціону ліцитатор вирішує безпосередньо в процесі аукціону.
2.40. Під час проведення аукціону не допускається:
- ведення розмов учасниками аукціону та іншими особами, що на ньому присутні;
- втручання будь-яким способом в аукціон осіб, які не є учасниками аукціону;
- переміщення по приміщенню, де відбувається аукціон, без дозволу ліцитатора;
- без дозволу ліцитатора ведення телефонних переговорів;
- без дозволу Комісії ведення прямої телевізійної трансляції, аудіо- чи відеозапису, фотографування процесу аукціону;
- здійснення інших дій, що порушують порядок аукціону.
2.41. Ліцитатор для усунення порушень та поновлення порядку має право:
- усно попередити учасника аукціону чи іншу особу, що на ньому присутня про усунення порушень;
- вимагати від учасника аукціону чи іншої особи, що на ньому присутня залишити приміщення, де відбувається аукціон, за неодноразове(два чи більше разів) порушення порядку проведення аукціону.
2.42. Протокол аукціону, підписаний ліцитатором, всіма членами Комісії, які були присутні на аукціоні та переможцем аукціону є необхідною підставою для укладання договору купівлі-продажу лоту між Луганською міською радою та переможцем аукціону.
2.43. Аукціон по відповідному лоту вважається завершеним з моменту укладення договору купівлі-продажу лоту між Луганською міською радою та переможцем конкурсу.
2.44. У разі якщо переможець аукціону протягом п’яти робочих днів з моменту підписання протоколу аукціону не уклав договір купівлі-продажу лоту, результати аукціону, за рішенням Комісії, скасовуються, а гарантійний внесок переможцю аукціону при цьому не повертається.
2.45. Договір купівлі-продажу лоту є підставою для внесення на відповідний рахунок переможцем аукціону коштів у розмірі ціни лоту, за яку переможець аукціону придбав відповідний лот зменшеної на розмір гарантійного внеску, який був внесений вказаним переможцем аукціону, перед його реєстрацією як учасника аукціону та збільшеної на розмір фактичних витрат Управління на виготовлення проекту відведення відповідної земельної ділянки. Кошти мають бути внесені в порядку та в строки, передбачені договором купівлі-продажу лоту.
2.46. Договір купівлі-продажу лоту має містити положення щодо можливості односторонньої відмови від договору Луганської міської ради у разі несплати (або сплати не в повному обсязі) переможцем аукціону коштів, передбачених вказаним договором або порушення ним термінів внесення зазначених коштів. У разі односторонньої відмови Луганської міської ради від договору купівлі-продажу лоту, вказаний договір вважається розірваним відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України. При цьому сума гарантійного внеску особі, яка була визнана переможцем аукціону, не повертається.
2.47. Після укладання договору купівлі-продажу лоту та сплати переможцем аукціону у повному обсязі грошових коштів, зазначених у п.2.45 цього Положення, Управління готує проект рішення Луганської міської ради про передачу земельної ділянки, право оренди якої придбав переможець аукціону, в оренду цьому переможцю аукціону на строк та за цільовим призначенням, визначеними у проекті відведення вказаної земельної ділянки та подає його в установленому чинним законодавством та регламентом Луганської міської ради порядку на затвердження Луганської міської ради.
2.48. Право оренди земельної ділянки у переможця аукціону виникає після прийняття рішення Луганської міської ради, про яке йде мова у п.2.47 цього Положення, укладання в установленому законодавством порядку договору оренди землі та його державної реєстрації.
2.49. Спори щодо аукціону розглядаються відповідно до законодавства України.
  1   2   3

Схожі:

Конкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу, iconПоложення про комісію з питань продажу права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах
Це Положення визначає порядок створення та діяльності комісії з питань продажу права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах...
Конкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу, iconДоговір оренди земельної ділянки

Конкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу, iconМістобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки
Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою Договір оренди землі
Конкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу, iconСписок
Площа земельної ділянки, що надається у користування на умовах оренди землі до одного року для ведення городництва, кв м
Конкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу, iconСписок
Площа земельної ділянки, що надається у користування на умовах оренди землі до одного року для ведення городництва, кв м
Конкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу, iconДодаток №1 до рішення №375 від
Площа земельної ділянки, що надається у користування на умовах оренди землі до одного року для ведення городництва, кв м
Конкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу, iconДодаток №1 до рішення №432 від 24. 10. 2011 р
Площа земельної ділянки, що надається у користування на умовах оренди землі до одного року для ведення городництва, кв м
Конкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу, iconПроект луганська міська рада
Про затвердження Положення про Комісію з питань продажу права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах
Конкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу, iconЩодо зловживань з землею майбутнього національного парку
Тов вкф «Согдіана» було укладено договір оренди земельної ділянки площею 2,0729 га. Хто уклав угоду з боку держави, нам не відомо....
Конкурс спосіб продажу права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах, відповідно до якого право оренди вказаної земельної ділянки набуває той учасник конкурсу, iconПоложення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання...
Положення розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка