Демократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури
Скачати 44.97 Kb.
НазваДемократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури
Дата конвертації01.04.2013
Розмір44.97 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ДЕМОКРАТІЯ: РЕАЛІЇ І УТОПІЯ

Рекомендаційний список літератури

(32 джерела інформації за 1990 по 2009 р.)

Укладач: О.О.Лебедюк
Демократія в перекладі з грецької – «влада народу», «народовладдя». Ознакою демократії є визнання за всіма громадянами права на участь у формуванні органів державної влади, контроль за діяльністю цих органів, вплив на прийняття спільних для всіх рішень на засадах загального, рівного виборчого права та здійснення цього права у процесі виборів, референдумів тощо.

Демократичні держави – як сучасні, так і ті, що колись існували в історії, - мають істотні відмінності. Проте є й спільні риси: визнання народу як джерела влади й суверена в державі; рівноправність громадян, рівність їхніх виборних прав; підкорення вимогам більшості при ухваленні рішень і їх виконанні; виборність головних органів держави.

Список вибірковий. Його складено на основі перегляду каталогів та картотек бібліотеки КДПУ. Він містить 32 джерела інформації (книги, статті з періодичних видань і збірників) та хронологічно охоплює період з 1990 по 2009 рр. Список має 3 розділи:

  1. Сутність демократії.

  2. Історія розвитку демократії.

  3. Демократичні процеси в Україні.

Список може стати у нагоді викладачам, студентам, аспірантам, а також всім, хто цікавиться проблемами демократизації суспільства.
Розділ 1. Сутність демократії


1.
Алексеева Т.А. Демократия как идея и процесс / Т.А.Алексеева // Вопросы философии. – 1996. - № 6. – С. 16-36.

2.
Ванштейн Г. Меняющийся мир и проблемы функционирования демократии / Г.Ванштейн // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. - № 9. – С. 3-17.

3.

321 (075.8)

П 50

Демократия как форма устройства власти и средство порлитического процесса // Политология : учеб. пособ. / сост. и ред. А.Радугин. – М., 1999. – С. 91-103.

4.
Демократія суспільства // Грані. – 2006. - № 4. -= С. 113-120, 126-129.

5.

321 (477) (075.8)

П 50

Демократія: витоки, сутність і перспективи розвитку // Політологія / за ред. М.М.Вегеша. – К., 2008. – С. 51-64.

6.
Зандклюер Х.Й. Демократия, всеобщность права и реальный плюрализм / Х.Й.Зандклюер // Вопросы философии. – 1990. - № 11. – С. 31-51.

7.
Кельман М. Д. Десять засад демократії / М.Кельман // Право України. – 1996. - № 8. – С. 7-10.

8.
Кострюков С.В. Основні цінності сучасної демократії / С.В.Кострюков // Грані. – 2006. - № 5. – С. 72-76.

9.
Латыгина Н. Предпосылки демократизации общества: основные подходы / Н.Латыгина // Персонал. – 2005. - № 3. – С.15-18.


10.
Латигіна Н.А. Суперечності та парадокси – виклики демократії / Н.А.Латигіна // Наукові записки КМА. Політичні науки. – 2006. – Т. 57. – С. 48-52.

11.
Латигіна Н.А. До питання про моделі демократизації / Н.А.Латигіна // Наукові записки КМА. Політичні науки. – 2007. – Т. 69. – С. 31-35.

12.
Мадатов А.С. Пространственно-временные измерения демократии / А.С.Мадатов // Общественные науки и современность. – 1998. - № 1. – С. 60-70.

13.
Махмутов Г.М. Социально-философская характеристика демократии / Т.М.Махмутов // Философия. Общество. – 2004. - № 4. – С. 182-196.


14.

342.7 (075.8)

О 75

Поняття демократії та її інститутів. Розвиток концепцій демократій // Основи демократії. Права людини та їх забезпечення: навч. посіб. / О.В.Філонов. – К., 2008. – С. 26-73.

15.
Суржко А.П. Понятие полной государственной демократии / А.П.Суржко // Грані. – 2008. - № 5. – С. 126-130.

16.
Титар І. Консолідація демократії: проблема визначення поняття / Іван Титар // Соціологія: теорія, методи... – 2008. - № 4. – С.39-54.

17.
Что такое демократия? [Определение демократии, формы правления, смешанные формы правления] // Народное образование. – 1993. - № 4. – С. 104-110.

18.
Шипилов А.В. Демократия и толерантность / А.В.Шипилов // Социс. – 200 5. - № 3. – С. 38-43.

19.
Шушпанова И.С. Демократическое государство: социологические измерения / И.С.Шушпанова // Социс. – 2005. - № 10. – С. 138-141.

20.
Яковлев Д. Демократія як горизонт політичної комунікації / Д.Яковлев // Грані. – 2006. - № 3. – С. 121-123.


Розділ 2. Історія розвитку демократії


21.

321

З-59

Зидентоп Л. Демократия в Европе/ Л. Зидентоп – М.:Логос, 2001. – 321 с.

22.
Маркофф Дж. Где и когда была изобретена демократия? / Дж.Маркофф // Политические науки. Современное состояние. – 2002. - № 1. – С. 163-168.

23.
Мысливченко А. Западная социал-демократия: тенденция обновления и модернизации / А.Мысливченко // Вопросы философии. – 2001. - № 12. – С. 3-14.

24.
Рябика В.Л. Зарождение мировой социал-демократии: становление и развитие (вторая половина ХІХ ст.) / В.Л.Рябика // Грані. – 2005. - № 4. – С. 114-117.

25.
Секреты американской демократии // Історія України. – 2009. - № 7. – С. 1-8.

26.
Сытина А.Г. Становление и особенности осмысления проблематики демократии в античной общественной мысли / А.Г.Сытина // Философия и общество.–2006.- № 1. – С. 145-166

27.
Херпфер К. Новий індекс демократії. Демократизація громадянськості в 15 державах Європи (1991-1998) / К.Херпфер // Соціологія: теорія, методи... – 2001. - № 3. – С.123-150.


Розділ 3. Демократичні процеси в Україні


28.
Давидович С.Н. Становлення багатопартійної системи як важливої умови демократизації суспільства / С.Н.Давидович / /Грані. – 2008. - № 4. – С. 115-119.

29.

321 (477) (082)

П 41

Дергачов О. Проблеми розвитку демократії в Україні після Помаранчевої революції / О. Дергачов // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помарачевої революції. – К., 2006. – С.48-60.

30.
Клюй А. До питання про розвиток демократичних традицій в Україні / А.Клюй // Грані. – 2005. - № 3. – С.106-109.

31.
Мурашин О. Безпосередня демократія в Україні: конституційно-правові основи / О.Мурашин // Віче. – 2004. - № 12. – С. 145-147.

32.
Хорошилов О. Український варіант демократизації / О.Хорошилов // Політичний менеджмент. – 2005. - № 1. – С. 52-57.

Схожі:

Демократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури iconФормування лідерських якостей підлітків рекомендаційний список літератури
Виховання сучасного лідера є умовою підготовки молодого покоління до керування власним життям та зміцнення Української держави
Демократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури iconКонцепції та методологія географії рекомендаційний список літератури
Ми приходимо до зовсім іншої теоретичної ситуації, до картини світу, що включає саму людину, яка відкриває й описує цей світ
Демократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури iconШкільна тривожність рекомендаційний список літератури
Важливо визначити шляхи допомоги школяру, оскільки тривожність знижує його потенціал, успішність, гальмує розвиток особистості
Демократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури iconЛюдство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури
Ххі ст., засвоєння складних але надзвичайно важливих екологічних законів, принципів функціонування екосистем І біосфери, життєствердних...
Демократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури iconОснови ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури
З господарської точки зору їм властивий певний тип природокористування, а з екологічної – вони являють собою природні екологічні...
Демократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури iconВідродження нації: проголошення західноукраїнської народної республіки:...
Української Держави. В екстремальних умовах війни, загальної анархії український народ зробив відчайдушну спробу створити власну...
Демократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури iconВиховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури
Конституція України ( 254к/96-вр ), схвалена п'ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (Преса України. 1997. 80 с.)
Демократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Демократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури iconМіжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури
Основне завдання сучасної середньої загальноосвітньої школи – дати молодому поколінні глибокі, міцні знання з точних наук, виробити...
Демократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури iconБіоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури
Системи моніторингу, побудовані на основі дослі­дження поведінки рослин І тварин, дають змогу оцінити біологічні ефекти від впливу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка