Статут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід”
Скачати 169.81 Kb.
НазваСтатут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід”
Дата конвертації01.04.2013
Розмір169.81 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ

Міністерством юстиції України

ЗАТВЕРДЖЕНО Зборами Засновників

“ ” 2001р.

Всеукраїнської благодійної організації

“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”
20 березня 2001 р.

Протокол № 2
^

СТАТУТ


Всеукраїнської благодійної організації

“Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”м. Київ - 2001 р

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (надалі - Організація) є всеукраїнською, благодійною організацією, створеною на засадах добровільності та єдності інтересів членів Організації.
  1. Організація здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України “Про благодійництво та благодійні організації”, інших нормативно-правових актів України, а також цього Статуту. Організація діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав його учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
  1. Організація має повну назву:
 • українською мовою: Всеукраїнська благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”;

Організація може використовувати також скорочену назву: “Всеукраїнська мережа ЛЖВ”.

1.4. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Організація може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку і штампи зі своєю назвою, бланки та інші реквізити, символіку, зразки яких затверджуються Координаційною радою організації.

Символіка Організації реєструється в установленому чинним законодавством порядку.

1.5. Організація має Всеукраїнський статус і здійснює свою діяльність на всій території України.
1.6. Юридична адреса Організації: м. Київ, пров. Академіка Філатова 3\1.

1.7. Організація на території України створює свої відділення, філії та представництва.

Філії, представництва Організації, створені на території України, діють на підставі довіреностей, і реєструються у встановленому законодавством порядку.

Відділення після реєстрації набувають статус юридичної, та діють на підставі положення, яке приймається їх вищим керівним органом та затверджуеться Координаційною радою організації.

^ II. МЕТА І ЗАВДАННЯ


  1. Організацію створено з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, через надання допомоги окремим категоріям, які потребують допомоги, а саме людям, які живуть з ВІЛ/СНІД.

  2. Основними завданнями Організації є:

 • сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним та міжнародним програмам, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища людей, які живуть з ВІЛ/СНІД,

 • представляти інтереси людей, які живуть з ВІЛ/СНІД на всіх рівнях державного та суспільного життя;

 • сприяння захисту соціальних, особистих та інших прав і законних інтересів хворих на ВІЛ/СНІД;

 • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вченим у галузях пов’язаних з профілактикою, лікуванням та реабілітацією ВІЛ/СНІДу;

 • подання допомоги в розвитку інформаційної інфраструктури, видавничої справи, засобів масової інформації, спрямованих на інформування населення стосовно проблеми захворювань та профілактики ВІЛ/СНІДу, та алкоголізму, наркоманії .

 • сприяння розвитку охорони здоров’я, пропагування здорового образу життя, участь у поданні медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД, здійснення соціального догляду за хворими на ВІЛ/СНІД, які потребують соціальної підтримки і піклування.

 • сприяння розвитку суспільства через толерантне ставлення та усвідомлення рівності прав всіх громадян, зокрема, людей, які живуть з ВІЧ/СНІД.

Метою організації не є одержання прибутку.
^ 2.3 Для виконання статутних завдань Організація в установленому чинним законодавством порядку здійснює наступну діяльність:

 • сприяння у наданні медичної і психосоціальної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД, а також членам їх родин;

 • сприяння у поданні психосоціальної допомоги психічно хворим людям, які живуть з ВІЛ/СНІД та їхнім родинам;

 • сприяння участі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, як консультантів і соціальних працівників, у реабілітації хворих на ВІЛ/СНІД;

 • сприяння розробці та впровадженню програм профілактики поширення ВІЛ/СНІДу в Україні серед всіх верств населення, а також пов’язаних проблем - алкоголізму та наркоманії;

 • сприяння створенню публікацій, інформаційної та навчальної літератури, присвяченої профілактиці, терапії та медичній допомозі при ВІЛ/СНІДі;

 • сприяння психосоціальній корекції родин хворих на ВІЛ/СНІД;

 • сприяння науковим дослідженням з профілактики, лікування та реабілітації ВІЛ/СНІДу;

 • подання допомоги в організації курсів, а також інших освітніх заходів, з метою підготовки та перепідготовки фахівців в галузях профілактики, психології та психотерапії;

 • сприяння у поданні допомоги у соціально-психологічних обстеженнях;

 • сприяння обробці і розповсюдженню інформації з питань ВІЛ/СНІДу, профілактики, соціальної психології і медицини;

 • сприяння міжнародному інформаційному обміну та науковій і практичній співпраці в галузі профілактики ВІЛ/СНІДу;

 • проведення акцій та заходів на регіональному та національному рівнях з профілактики ВІЛ/СНІДу та розвитку толерантності у суспільстві;

 • лобіювання інтересів людей, які живуть з ВІЛ, на всіх рівнях;

 • сприяння в проведенні профілактичної роботи у виправних закладах(тюрмах), серед споживачів наркотиків та гомосексуалістів.^ 2.4 Основними формами здійснення благодійної діяльності Організації є:


 • одноразова фінансова, матеріальна та інша допомога;

 • систематична фінансова, матеріальна та інша допомога;

 • фінансування цільових благодійних програм;

 • допомога на підставі контрактів про благодійну діяльність;

 • дозвіл на безоплатне чи пільгове використання об’єктів власності Організації;

 • надання допомоги особистою працею, послугами чи передання результатів особистої творчої праці;

 • дозвіл на використання назви та символіки Організації;

 • прийняття на себе витрат по безоплатному, цілком або частково, утриманню об’єктів благодійництва.


2.5 Організація здійснює благодійну діяльність через надання послуг чи виконання робіт, котрі підлягають обов’язковій сертифікації чи ліцензуванню, після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.
^ 2.6 З метою здійснення благодійної діяльності Організація має право:


 • самостійно приймати рішення про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійних програм Організації згідно з умовами таких пожертвувань;

 • бути засновником або учасником спілок, асоціацій та інших добровільних об’єднань, що мають за мету сприяння виконанню статутних завдань Організації;

 • обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями України та іноземних держав;

 • організовувати збір добровільних пожертв і внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;

 • постійно визначати форми, об’єкти та обсяги благодійної допомоги;

 • приймати власні благодійні програми;

 • відкривати рахунки у національній та іноземних валютах в установах банків;

 • засновувати засоби масової інформації, інші підприємства, установи та організації із статусом юридичної особи, займатися видавничою діяльністю в установленому законом порядку;

 • бути учасником інших благодійних організацій і міжнародної благодійної діяльності, здійснювати благодійну діяльність разом з благодійними організаціями, іншими фізичними та юридичними особами;

 • організовувати благодійні конкурси, концерти, вистави, аукціони і лотереї в установленому законодавством України порядку;

 • встановлювати почесні відзнаки та інші винагороди для осіб, які мають заслуги у реалізації цілей діяльності Організації;

 • популяризувати цілі, завдання, назву та символіку Організації.^

III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ3.1. Засновники Організації є членами Організації. Членами організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства. Для вступу до Організації Члени подають письмову заяву до Координаційної Ради або до регіонального представництва.

3.2. Член Організації може припинити членство у Організації через три місяці після подання письмової заяви до Координаційної Ради. Член Організації може бути виключений із членів Організації загальними зборами членів Організації на підставі подання заяви Координаційної Ради або Наглядової ради Організації.

3.3 Особам, які поділяють переконання організації, всебічно підтримують її діяльність та сприяють її розвитку, але не можуть бути її членами, надається статус прихильник організації з правом дорадчого голосу на Загальних зборах організації.
3.4 Члени Організації мають право:


 • брати участь у статутній діяльності Організації;

 • брати участь у діяльності органів управління Організації відповідно до Статуту;

 • доручати Організації представництво своїх інтересів стосовно статутних цілей її діяльності;

 • звертатися до Організації по захист особистих прав відповідно до статутних завдань Організації;

 • обирати та бути обраним до керівних органів Організації;

 • користуватися послугами, інформацією і допомогою Організації;

 • вільно припиняти членство в Організації.


3.5 Члени Організації зобов’язані:


 • додержуватися вимог Статуту Організації;

 • подавати необхідну для виконання статутних цілей інформацію;

 • виконувати доручення органів Управління Організації;

 • пропагувати ідею, мету і діяльність Організації;

 • брати участь у голосуванні особисто або через представника.^

IV. МАЙНО І КОШТИ4.1. Організація може бути власником рухомого та нерухомого майна, коштів, нематеріальних активів та іншого майна, придбаного на законних підставах.

Організація має право здійснювати будь-які дії, що не суперечать законодавству України та Статуту Організації, щодо майна і коштів, які перебувають у його власності.

4.2. Майно та кошти Організації складають:

 • внески засновників, спонсорів та інших благодійників;

 • благодійні пожертвування і цільові внески (гранти), надані фізичними та юридичними особами у грошовій чи натуральній формі;

 • кошти від благодійних кампаній на збір благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та аукціонів з реалізації майна, наданого благодійниками;

 • доходи від депозитних вкладів і цінних паперів, надходження від підприємств та організацій, що перебувають у власності Організації;

 • кошти або майно, що надходять від проведення основної діяльності Організації.
  1. Майно та кошти Організації використовуються для благодійної діяльності відповідно до умов цільового фінансування і законодавства України про благодійність.
^

4.4 Розмір витрат на утримання Організації не може перевищувати 20 відсотків від кошторису Організації в поточному році.V. ТЕРІТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ
5.1 За територіальною ознакою Організація складається з відділень, які можуть зареєструватись як юридичні особи згідно з законодавством України, а також філій і представництв, які не є юридичними особами і реєструються відповідно до діючого законодавства.

5.2 Відділення діють на підставі статутів або положень, які затверджуються правлінням Організації. Ці статути і положення не повинні суперечити статуту Організації. Керівники філій і представництв діють на підставі довіреностей, які надає Голова Коордінаційної ради. Роботою кожного відділення керує директор відділення, якого призначає Коордінаційна Рада, якщо законодавство або статут відділення не предбачає іншого.

^

VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

  1. Органами управління Організації є:

Загальні збори членів Організації, Координаційна рада Організації, Голова Коордінаційної ради, Наглядова рада Організації, а також виконавчий директор.
6.2 Загальні збори членів Організації є вищим органом управління Організації. Збори скликаються Координаційною Радою Організації за потребою, але не менше одного разу на рік. Збори повинні скликатися протягом 30 діб на вимогу Наглядової ради або третини членів Організації. Засідання Загальних зборів чинні за наявності половини членів Організації або їх представників.
6.3 До компетенції Загальних зборів членів Організації належать:

 • затвердження Статуту Організації , а також змін і доповнень до нього;

 • затвердження внутрішніх правил органів управління Організації;

 • створення і припинення відділень організації і затвердження їх статутів;

 • затвердження благодійних програм;

 • прийняття ухвал про припинення діяльності Організації і подальше використання активів Організації;

 • розпорядження майном і коштами організації, а також делегування окремих повноважень правлінню і відділенням Організації;

 • затвердження рішень про прийняття або виключення членів;

 • затвердження рішення про надання статусу прихильника організації;

 • обрання, відкликання членів органів управління і затвердження призначень їхніх заступників;

 • визначення порядку компенсації витрат та винагород членів Координаційної Ради;

 • затвердження звітів органів управління Організації;

 • визначення основних напрямів благодійної діяльності Організації;

 • припинення діяльності Організації.


6.4 Збори правомочні приймати рішення за присутності 2/3 членів організації або їхніх належно уповноваженних представників. Загальні Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації більшостю голосів членів Організації або їх представників, які присутні і беруть участь у голосуванні, якшо статут не визначає інше.
6.5 Координаційна Рада здійснює управління діяльністю Організації в період між Зборами. Координаційну Раду обирають на 2 роки у складі сьоми осіб, які діють в особистій якості і не можуть доручати виконання своїх обовязків іншим особам. Члени Координаційної Ради можуть переобиратися. Члени Координаційної Ради не можуть бути членами Наглядової ради Організації.


  1. Загальні Збори можуть більшостю у дві третини голосів делегувати Координаційній Раді право приймати рішення також с питань, указаних в статті 6.4, за винятком пунктів 1,9,13 та 14.


6.7 До компетенції Координаційної Ради Організації належать:

 • Приймаття рішення з будь-яких питань діяльності Організації, що не відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів;

 • керування майном Організації у межах, визначених Загальними зборами членів Організації;

 • визначення організаційної структури Організації, затвердження штатного розкладу, умови та порядок оплати праці і компенсаційних виплат членам органів управління і працівникам організації, а також її осередків.

 • прийняття дарувань, спадщин, а також майна за угодами з органами державної влади та місцевого самоврядування;

 • прийняття рішень про створення та припинення діяльності підприємств та організацій Організації в установленому законом порядку;

 • вирішення питань про участь у діяльності інших благодійних організацій, їх спілок та у міжнародній благодійній діяльності;

 • оголошення конкурсів, аукціонів і лотерей, встановлення почесних відзнак та інших винагород Організації.
  1. Координаційна рада скликається Головою Координаційної ради принаймні раз на три місяці або на вимогу Наглядової ради. Постанови Координаційної ради чинні за присутності Голови Координаційної ради та більшості членів Координаційної ради Організації. Постанови Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів. В разі поділу голосів нарівно вирішальним є голос Голови Координаційної ради Організації.
  1. Загальні збори обирають Голову Коордінаційної Ради сроком на 2 роки. Повноваження Голови Коордінаційної Ради тривають до моменту обрання нового Голови Коордінаційної Ради.
  1. До компетенції Голови Координаційної ради належить виконання таких дій: без довіреності представляти організацію перед органами державної влади і місцевого самоврядування, а також перед іншими особами, видавати довіреності іншим особам на таке представлення організації; призначати виконавчого директора і директорів благодійних програм Організації; укладати від імені організації договори; звітувати про діяльність організації Зборам; здійснювати інші адміністративні дії, спрямовані на реалізацію статутних завдань організації.
  1. Голова Коордінаційної Ради має право призначати свого тимчасового заступника з-поміж членів Коордінаційної Ради Організації.
  1. Виконавчий директор виконує доручення органів управління Організації; відкриває рахуноки в установах банків, підписує фінансові документи і веде фінансову діяльність організації; видає накази, що обов'язкові для виконання працівниками організації; здійснює прийом і звільнення працівників організації; а також керує діяльністю працівників Організації і звітує перед Коордінаційною Радою і Головою Коордінаційної Ради.


6.13 Наглядова рада здійснює перевірку і контроль фінансової діяльності організації, її відділень, а також створених нею підприємств, установ та організацій.
6.14 Загальні Збори обирають Наглядову раду на три роки у складі трьох членів. Члени Коордінаційної ради і працівники організації не можуть бути членами Наглядової ради.
6.15 Наглядова рада Організації має ініціативні, консультативні і контролюючі повноваження з будь-яких питань діяльності Організації. Наглядова Рада скликається її Головою принаймні двічі на рік, а також протягом 30 діб на вимогу Координаційної Ради або двох членів Наглядової ради. В засіданнях Наглядової ради бере участь представник Координаційної ради Організації. Наглядова рада приймає ухвали простою більшістю голосів за присутності Голови або його заступника. Засідання Наглядової Ради є право чинними, якщо на ньому присутні більше половини членів Наглядової Ради Організації.
6.16 До компетенції Наглядової ради належать:

 • внесення пропозицій щодо діяльності Організації;

 • висновки для загальних зборів засновників щодо благодійних програм Організації і цільового використання майна Організації;

 • розгляд річних звітів Координаційної Ради Організації;

 • висновки з інших питань, поданих органами управління Організації;

 • вимагання аудиторської перевірки діяльності Організації.
  1. Орани управління організації мають право створювати і припиняти діяльність інших постійних і тимчасових допоміжних органів, затверджувати положення про такі допоміжні органи і призначати членів допоміжних органів.
  1. Органи управління осередків організації призначаються Коордінаційною Радою організації відповідно до статутів відділень, затверджених Загальними зборами, або положень про філії і представництва, затверджених Коордінаційною Радою. Керівники відділень (філій, представництв) діють на підставі статуту Організації, статуту відділення або положення про філфю чи представництво, і довіреності Голови Коордінаційної Ради.


6.19 На працівників Організації поширюється законодавство України про працю, соціальне страхування і соціальне забезпечення.

^

VII. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ7.1 Організація може здійснювати господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей і завдань. Організація самостійно приймає господарські рішення, використовує власні кошти і майно відповідно до вимог законодавства України.  1. Організація а також створенні нею відділення (філії, представництва), підприємства та установи ведуть оперативний і бухгалтерский облік, а також статистичну звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством та не рідше одного разу на рік, опрелюднює повні звіти про джерела залучення коштів, майна , та здійснення благодійної діяльності при напрямкі їх використання.
  1. Організація обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської і благодійної діяльності як у національній, так і іноземній валюті.
  1. Організація звітує перед благодійниками за використання цільових благодійних внесків задля виконання цілей і завдань Організації. Організація звітує перед благодійниками, які безоплатно надали Організації майно чи послуги на виконання благодійної діяльності, на вимогу таких благодійників.
  1. Організація може вимагати звітів від набувачів наданої нею благодійної допомоги.
  1. Організація а також створені нею відділення (філії, представництва), підприємства, організації та установи реєструються в органах, визначених законодавством України, де створено її відділення, вносять податкові та інші обов'язкові платежі до бюджету в установлені законодавством сроки.
  1. Організація здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї діяльності, веде статистичну і фінансову звітність та подає їх відповідним державним органам згідно з законодавством України.


7.8 Організація оприлюднює інформацію про свою фінансову діяльність не рідше одного разу на рік.

^

VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1 Припинення діяльності Організації відбувається шляхом реорганізації або ліквідації за ухвалою Загальних зборів членів Організації. Ліквідація Організації відбувається також у порядку, встановленому законодавством України.
8.2 Майно, яке є власністю Організації, після припинення її діяльності, не розподіляється між членами і повинно передаватися благодійним організаціям, зареєстрованим в Україні і зазначеним в ухвалі Загальних зборів Організації про припинення її діяльності.
8.3 У випадку припинення діяльності Організації за рішенням суду майно та кошти Організації використовуються згідно з законодавством України про благодійництво та благодійні організації.
8.4. Підставами для саморозпуску Організації можуть бути:

 • досягнення цілей, задля яких було створено Організацію;

 • неможливість подальшої діяльності Організації без істотних змін цілей її діяльності;

 • неможливість реорганізації Організації згідно з законодавством України про благодійництво і благодійні організації.


IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться Загальними зборами Організації. Про зміни та доповнення, що сталися у статутних документах організація повідомляє Міністерство юстиції України в десятиденний термін.


Схожі:

Статут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід” iconВсеукраїнська мережа людей, що живуть з віл/снід анкета мета
Членом мережі може стати будь-який віл-інфікований в Україні, незалежно від віку, матеріального І соціального стану, віросповідування...
Статут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід” iconТема: віл/снід
Мета: надати учням інформацію про небезпеку віл/сніду, ознайомити з шляхами передачі І методами захисту від віл-інфекції, розвивати...
Статут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід” iconПро вдосконалення організації медичної допомоги хворим на віл-інфекцію/снід
Віл-інфекції та з метою удосконалення організації медичної допомоги особам з віл-інфекцією та хворим на снід наказую
Статут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід” iconТема: «Що таке снід»
Мета: надати інформацію про віл/снід, шляхи передачі віл-інфекції, контакт з віл-інфікованими. Формувати навички відповідальності...
Статут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід” iconСтатут всеукраїнської Громадської організації
Всеукраїнська громадська організація “Асоціація учителів фізики “Шлях освіти -ххі” створюється за ініціативи учителів фізики, фіналістів...
Статут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід” iconЯка різниця між віл та снід?
Віл, які можна знайти за допомогою тестів. Віл поступово послабляє імунну систему, опір організму інфекції стає настільки слабким,...
Статут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід” iconЗатверджую голова міської ради з питань протидії туберкульозу та віл – інфекції\сніду
Віл-іфекції, лікування, догляду та підтримки віл – інфікованих І хворих на снід у місти Маріуполі на2009 – 2013 роки, затверджених...
Статут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід” iconПро схвалення Програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування,...
Снід на 2009 2013 роки, враховуючи соціально небезпечний характер епідемії віл-інфекції/сніду, та з метою реалізації державної політики...
Статут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід” iconВіл/снід та інфекцій, які передаються статевим шляхом, для того,...
Чи вважаєш ти достатнім свій рівень знань щодо віл/снід та інфекцій, які передаються статевим шляхом, для того, щоб запобігти можливому...
Статут всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл/снід” iconП. Анкета «Що ви знаєте про віл, снід?»
Мета: збагатити знання про віл, снід, історію їх виникнен­ня, шляхи передачі та засоби за­побігання інфікуванню; розвивати вміння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка