Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт
Скачати 48.46 Kb.
НазваДоговір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт
Дата конвертації01.04.2013
Розмір48.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ДОГОВІР
на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робітм. ____________
"___" ___________ ____ р.


Замовник: ________________________________________________________,

в особі ___________________________________________________________,

що діє на підставі _________________________________________________,

з одного боку, і ____________________________________________________

Виконавець: ______________________________________________________,

в особі ___________________________________________________________,

що діє на підставі _________________________________________________,

з іншого боку, уклали цей договір про наступне.
1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе проведення таких науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт: _________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Зміст та обсяг роботи в цілому та за етапами (розділами) визначаються узгодженою сторонами Програмою, що додається до договору, яка є невід'ємною частиною цього договору.

За роботами, що виконуються в термін більше року, програма складається на весь обсяг роботи з обов'язковим виділенням обсягу вартості робіт поточного року, а також із зазначенням орієнтовної вартості робіт кожного подальшого року.

1.3. Робота за даним договором виконується відповідно до узгодженого сторонами технічного завдання, технічних, наукових, економічних та інших вимог.

1.4. Строк виконання всієї роботи від _____________ до _____________.

Термін виконання окремих етапів (розділів, частин) роботи визначається календарним планом (додаток).

У разі дострокового виконання роботи Виконавцем сторони визначають порядок приймання та оплати виконаних робіт.

1.5. Якщо в процесі виконання роботи з'ясовується неминучість одержання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, Виконавець має право призупинити її, поставивши про це до відома Замовника у триденний термін після зупинки.

У цьому випадку Сторони зобов'язані у п'ятиденний термін розглянути питання про доцільність продовження робіт та за необхідності увійти з клопотанням до відповідних організацій про зупинення робіт.

1.6. Використання завершеної науково-дослідної, дослідно-конструкторської та технологічної роботи здійснюється Замовником на ________________________

(зазначити підприємство, організацію)

шляхом _______________________________________________________________.

(зазначити, яким чином буде використовуватися результат роботи)

Усі витрати з освоєння результатів дослідження оплачуються безпосередньо Замовником у встановленому порядку. Виконавець ніяких витрат з освоєння не несе, крім витрат з авторського нагляду за освоєнням, що входять до кошторисної вартості роботи.
^ 2. Вартість роботи та порядок розрахунків

2.1. За виконані роботи, зазначені в п. 1, Замовник сплачує Виконавцеві ____ ________________________________________________ (___________) грн. згідно з кошторисними розрахунками (калькуляцією), що додаються до договору.

2.2. Не пізніше місячного терміну з дня підписання договору Замовник зобов'язаний перерахувати Виконавцеві аванс у розмірі 20 % від кошторисної вартості робіт, тобто _____________________________________ (__________) грн.

У випадку, якщо виконання роботи передбачено договором у термін більше року, Замовник перераховує Виконавцеві аванс у розмірі 25 % від вартості робіт поточного року.

2.3. Проміжні платежі Замовник здійснює за рахунками Виконавця на підставі актів, які складаються Сторонами в міру готовності окремих етапів роботи.

При недоцільності виклику представника Замовника (дальність відстані, невеликий обсяг та ін.) порядок оформлення актів для здачі та приймання окремих етапів роботи визначається угодою сторін у розділі "Інші умови".

При оплаті проміжних рахунків Замовником утримується частина авансу, що відповідає вартості виконаної роботи. Перше утримання авансу здійснюється при першій оплаті після 50 % готовності науково-дослідної, дослідно-конструкторської та технологічної роботи.

Остаточний розрахунок здійснюється після здачі та приймання всієї роботи із зарахуванням частини авансу, що залишилась, а також після доопрацювання теми, якщо воно мало місце.

Рахунки Виконавця з доданими до них актами про виконану роботу оплачуються Замовником у встановленому порядку.
^ 3. Порядок здачі і приймання робіт

3.1. Про закінчення виконання кожного етапу робіт, а також роботи в цілому Виконавець повинен повідомити Замовника, після чого Сторони складають двосторонній акт приймання та здачі у двох або трьох примірниках, по одному для кожної із Сторін та одного додатка до рахунку у випадках, передбачених вказівками банку. У разі незабезпечення Замовником приймання етапу роботи протягом п'яти днів після отримання повідомлення Виконавець має право скласти односторонній акт, який є підставою для розрахунків. Приймання роботи за станами та в цілому здійснюється за узгодженою Програмою.

3.2. При завершенні науково-дослідних робіт Виконавець подає Замовникові науково-технічний звіт про виконану роботу, висновок експертів та інші документи (на вимогу Замовника), обумовлені договором. У випадку, якщо у Замовника виявляються зауваження або претензії щодо виконаної роботи, йому надається право заявити їх Виконавцеві протягом 10 днів після вручення йому науково-технічного звіту та інших документів.

3.3. Якщо при прийманні результатів дослідно-конструкторських або технологічних робіт (розробок) буде виявлено невідповідність виготовленого зразка технічному завданню, технічним та іншим вимогам внаслідок незадовільного виготовлення, поганої якості матеріалу чи невідповідність креслень та технічної документації наданому зразку, сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань. Претензії щодо проведення доопрацювань мають бути пред'явлені Замовником протягом п'яти днів.

3.4. Якщо при прийманні зразків буде виявлена необхідність доопрацювання або конструктивних змін окремих вузлів та дослідного зразка на відміну від початкового технічного завдання, технічних та інших вимог, а відповідно до цього зміни креслень та технічних умов на вимогу Замовника, ці роботи здійснюються за додатковою угодою із зазначенням строків виконання робіт та їх вартості.

3.5. Якщо під час виконання роботи Замовник або Виконавець вважатимуть за необхідне замінити один вид роботи іншим, то така заміна допускається за письмовою угодою між Сторонами у межах даної роботи.
^ 4. Відповідальність Сторін

За порушення узятих за договором зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до Типового положення про порядок укладення господарських договорів та видачі внутрішньоміністерських замовлень на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.
5. Інші умови

5.1. Даний договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

5.2. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством.

5.3. Після підписання цього договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

5.4. Усі виправлення за текстом даного договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.
6. Термін дії договору та юридичні адреси Сторін

6.1. Строк дії даного договору встановлюється від _________________ до _______________________.
7. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Схожі:

Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconДоговір на проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських І технологічних робіт
Замовник доручає, а виконавець бере на себе проведення нас- тупних науководослідницьких, дослідно-конструкторських І техно
Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconАналіз регуляторного впливу до проекту рішення обласної ради Назва...
Назва регуляторного акту: „Про встановлення ставок збору за використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних,...
Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconЛуганська обласна державна адміністрація
Затвердити Тимчасовий порядок виділення лісових ділянок у довгострокове тимчасове користування для культурно-оздоровчих, рекреаційних,...
Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconПро проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу пошуково-дослідницьких...

Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт icon1907-1966 вчений у галузі механіки та процесів керування, конструктор ракетно-космічних систем
Венери І марса, вироблено м’яку посадку на поверхню Місяця, створено ряд серій штучних супутників Землі. Керував роботою численних...
Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconСучасні вимоги до уроку виробничого навчання
Наявність базового програмного забезпечення та правил його використання у проектних та науково-дослідних роботах, у процесі виробництва,...
Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconТерміни проведення дослідно-експериментальної роботи
Нформація про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів оболонського...
Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconДодаток №1 до наказу №271 від 15. 09. 11 Графік проведення турнірів...
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових І спеціальних дисциплін, турніри, конкурси захисти науково-дослідних робіт,...
Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconАналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови обласної...
Назва регуляторного акту: «Про затвердження Тимчасового порядку виділення лісових ділянок у довгострокове тимчасове користування...
Договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських І технологічних робіт iconЗвіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського...
Перелік тематик науково-дослідних робіт бюджетного та позабюджетного фінансування
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка