119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
Скачати 139.27 Kb.
Назва119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
Дата конвертації02.04.2013
Розмір139.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Проект

Додаток 1

до рішення виконкому

від .03.2012 №___
ДОВІДКА

про стан виконавської дисципліни у виконкомі Тростянецької міської за 2011 рік
Аналізуючи стан виконавської дисципліни на виконання заходів щодо посилення контролю і підвищення відповідальності відповідальних посадових осіб апарату міської ради за своєчасне і безумовне виконання Законів України, правових актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації, міського голови, рішень сесії та рішень виконкому міської ради за 2011 рік, слід відмітити, що в апараті міської ради відпрацьована і діє система роботи з розпорядчими документами органів влади вищого рівня, розпорядженнями і дорученнями голови райдержадміністрації, розпорядженнями міського голови, рішеннями сесій та рішеннями виконкому міської ради.

Так, питання стану виконавської дисципліни у виконкомі міської ради за 2010 рік було розглянуто на засіданні виконавчого комітету та було прийняте відповідне рішення № 64 від 16.02.2011 року «Про стан виконавської дисципліни у виконкомі Тростянецької міської ради у 2010 році та заходи щодо її подальшого зміцнення» та рішення № 465 від 17 серпня 2011 року «Про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрації у Тростянецькій міській раді за І півріччя 2011 року та заходи щодо її подальшого зміцнення.

На виконання розпорядження міського голови № 20 від 31.01.2012 року «Про проведення «Днів контролю» в апараті Тростянецької міської ради щодо виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади за

2011 рік» спеціалістом з організації діловодства та контролю за виконанням розпорядчих документів було проведено перевірку та з’ясовано що:

у 2011 року до виконкому Тростянецької міської ради надійшло ^ 119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування:

- 4 розпорядження голови обласної державної адміністрації,

- 1 доручення голови обласної державної адміністрації,

- ^ 17 рішень сесії Тростянецької районної ради,

- 4 доручення голови Тростянецької районної адміністрації,

- 93 розпорядження голови Тростянецької районної державної

адміністрації.

Дані документи реєструються в окремому журналі. За їх реєстрацію та здійснення контролю за термінами виконання відповідає начальник загального відділу апарату міської ради.

Реєструє дані документи та робить відмітку у журналі реєстрації про надання інформації про виконання до органу, який видав розпорядчий документ (чи зняття з контролю розпорядчого документу), секретар приймальні Коваль А.М.

За ведення контрольних справ, карток контролю, терміни надання інформацій відповідає спеціаліст із організації діловодства та контролю за виконанням розпорядчих документів Єременко Ю.В.

Станом на 01.01.2012 року на контролі знаходиться 72 розпорядчих документа органів виконавчої влади. У 2011 році було заведено 16 контрольних справи на виконання розпорядчих документів. Знято з контролю у 2011 році 19 контрольних справ.

Якщо на розпорядчий документ надається повна одноразова інформація про його виконання, то на такий документ контрольна справа не заводиться, у журналі реєстрації робиться відмітка про надання інформації і документ знімається з контролю резолюцією міського голови «До справи».

Із введенням до структури міської ради посади спеціаліста із питань діловодства та організації контролю за виконанням розпорядчих документів ситуація змінилася на краще. Контрольні справи заводяться згідно з вимогами програми «Контроль», цей процес налагоджено чітко.

В апараті міської ради вживаються заходи щодо вдосконалення роботи з організації виконання розпорядчих документів і поліпшення контролю за їх реалізацією. Проводиться періодичний аналіз виконання розпорядчих документів на засіданнях виконкому, на щотижневих апаратних нарадах при міському голові. Так, у 2011 році при міському голові відбулося 51 протокольна апаратна нарада із працівниками міської ради та 51 нарада із керівниками підвідомчих підприємств.

З метою організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» у міській раді 20.05.2011 року відбулося навчально-консультативне заняття щодо застосування та виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». Дане заняття було проведено на виконання розпорядження міського голови від 16.05.2011 року № 65, яким було затверджено порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Тростянецька міська рада, перелік відомостей, що становить службову інформацію та форму запиту на інформацію.

Інформацію про права громадян було доведено до населення шляхом оприлюднення в пресі та на офіційному сайті міської ради.

Також призначено відповідальну особу по міській раді та її виконавчих органах за забезпечення доступу запитувачів до інформації та за оприлюднення інформації, визначеної частиною 1 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

В апараті міської ради ведеться облік відповідних документів. Визначено спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, для прийняття інформаційних запитів. Також для подання запиту на інформацію існує електронна пошта.

Постійно оприлюднюються на офіційному сайті міської ради рішення сесії, виконкому, розпорядження міського голови.

Станом на 01.01.2012 року до Тростянецької міської ради надійшло 44 звернення, на які вчасно були надані відповіді.

З метою підвищення стану виконавської дисципліни у апараті Тростянецької міської ради, запобігання проявам корупції, згідно розпорядження міського голови № 88 від 05.07.2011 року у міській раді 6 липня 2011 року відбулося навчання по вивченню вимог Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Розпорядженням міського голови за №100 від 03.08.2011 року було проведено в апараті Тростянецької міської ради «Дні контролю» щодо виконання розпорядчих документів органів вищої влади за І півріччя 2011 року.

Також, з метою забезпечення ефективної роботи та зміцнення виконавської дисципліни апарату міської ради та працівників підвідомчих підприємств, а також для найбільш ефективного використання бюджетних коштів в умовах світової фінансової кризи та мінімізації впливу кризи на громаду міста Тростянця відповідно до Постанови КМУ № 1036 від 26.11.2008 року протягом 2008- 2011 р.р. було прийнято ряд документів:

- міським головою було видано ряд розпоряджень № 237 від 29.10.08 «Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами; № 272 від 26.11.08 «Про затвердження заходів «Про економне та раціональне використання працівниками міськвиконкому енергоносіїв, комунальних послуг, канцтоварів та інше»; № 287 від 08.12.2008 року «Про зміцнення трудової дисципліни»;

- рішення 34 сесії міської ради від 26.02.2009 року «Про затвердження заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання Тростянецької міської ради та її виконавчих органів»;

- прийняте рішення виконкому від 18.03.2009 року №116 «Про затвердження заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання комунальними підприємствами міської ради»;

- рішення виконкому № 284 від 17.06.2009 року «Про внесення доповнення в рішення виконкому № 116 від 18.03.2009 року «Про затвердження заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання комунальними підприємствами міської ради»;

- рішення виконкому №719 від 15.12.2010 року «Про затвердження заходів щодо забезпечення режиму жорсткої економії бюджетних коштів»;

- рішення виконкому № 32 від 20.01.2011 року «Про встановлення режиму обов’язкової економії витрачання бюджетних коштів на 2011 рік»;

- рішення виконкому № 125 від 02.03.2011 року «Про заходи щодо збільшення надходжень до міського бюджету, економного та раціонального витрачання бюджетних коштів у 2011 році»;

- рішення виконкому № 413 від 20.07.2011 року «Про хід виконання розпорядження голови Тростянецької районної державної адміністрації від 31.03.2011 року № 240 «Про наповнення місцевих бюджетів за рахунок раціонального використання природних ресурсів та сплати податків».

Прийняття даних документів було направлене на посилення персональної відповідальності працівників апарату міської ради та

підвідомчих підприємств за порушення виконавської дисципліни, посилення контролю за використанням робочого часу, економним використанням бюджетних коштів на канцтовари, посилення контролю за використанням службового автотранспорту, витрат на відрядження, економним

використанням електроенергії, тощо.

Слід відмітити, що крім виконання розпорядчих документів органів виконавчої влади, одним із найважливіших напрямків роботи Тростянецької міської ради та її виконавчого комітету є проведення сесій та засідань виконкомів, які проводяться згідно затверджених планів роботи та виконання рішень, прийнятих на сесіях та виконкомах.

Так, за 2011 рік було проведено 15 сесій міської ради, прийнято 534 рішення, основна частка з яких земельні: питання про продаж земельних ділянок, виділення ділянок під будівництво, під городи та індивідуальні гаражі. Станом на 01.01.2012 року на контролі залишилося 282 рішення сесій, що складає 53% від усіх рішень.

Засідання виконавчого комітету Тростянецької міської ради проводилися щомісячно (кожна третя середа), згідно Регламенту роботи виконкому та плану його роботи на 2011 рік.

Станом на 01.01.2012 року було проведено 31 чергове та позачергове засідання виконкому, прийнято 730 рішень виконавчого комітету.

На виконання власних (самоврядних повноважень) виконкомом Тростянецької міської ради прийнято 453 рішень, на виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади прийнято 277 рішень.

На контролі станом на 01.01.2012 року із 730 залишилося 334 рішень виконкому, що складає 46 %.

Міським головою особисто протягом 2011 року видано 281

розпорядження з основної діяльності апарату міської ради.

Відповідність прийняття рішень сесій, виконкому, розпоряджень міського голови чинному законодавству перевіряється прокуратурою Тростянецького району. Всі рішення та розпорядження для контролю направляються до районної прокуратури.

Не менше важливим напрямком роботи апарату міської ради є робота зі зверненнями громадян, в якій відповідальні посадові особи керуються Законом України “Про звернення громадян”. Загальним відділом апарату міської ради (спеціалістом по контролю за зверненнями громадян) систематично проводиться аналіз стану виконавської дисципліни в роботі зі зверненнями громадян.

В апараті міської ради прийнятий і затверджений рішенням виконкому графік особистого прийому громадян міським головою, заступниками міського голови, секретарем міської ради та секретарем виконкому. Крім днів хвороби, випадків порушень та зриву графіків прийому у 2011 році не було.

Апаратом Тростянецької міської ради проводиться планова робота по попередженню надходження заяв та скарг шляхом проведення Громадських слухань, зустрічей-нарад із головами вуличних комітетів міста, через депутатську діяльність. Постійно через «Вісник місцевого самоврядування» (газета «Круглий двір»), через Інтернет-мережу проводиться інформування та роз’яснення пріоритетних напрямків діяльності апарату міської ради з питань соціально - економічного та культурного розвитку міста, проводиться особистий прийом громадян керівниками.

З метою вдосконалення роботи зі зверненнями громадян та забезпечення її результативності на виконання вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» міськвиконкомом дане питання аналізується два рази на рік на засіданні виконавчого комітету міської ради:

- рішення виконкому №37 від 20.01.2011 р. «Про роботу зі зверненнями громадян міста за 2010 рік у апараті Тростянецької міської ради та підвідомчих йому підприємствах»;

- рішення виконкому №489 від 17.08.2011 р. «Про роботу зі зверненнями громадян міста за І півріччя 2011 року у Тростянецькій міській раді».

Слід відмітити, що за 2011 рік до апарату міської ради надійшло 2119 усних та письмових звернень (за аналогічний період 2010 року - 2483). Даний аналіз свідчить про те, що в міській раді вирішуються питання на належному рівні, що не призводить до повторних звернень громадян. Також на зменшення звернень громадян впливає те, що міською радою надавалося достатньо інформації про роботу міської ради в ЗМІ та на сторінках сайту міста.

На особистому прийомі побували 410 громадян (2010 рік – 404 звернень).

У розрізі питань щодо задоволення та вирішення проблем мешканців міста, аналіз показав наступне:

- задоволено 1607 заяв (75,8%), (-260) проти минулого року 1867 (75,1%);

- дано роз’яснення по 309 заявах (14,5%), (+2) проти минулого року – 307 (12,3,%);

- взято на контроль 203 заяви (9,5%) (-104) проти минулого року 307

(12,3 %).

Аналіз стану роботи зі зверненнями громадян у апараті міської ради та підвідомчих підприємствах показав, що ситуація із розглядом звернень покращується. Відпрацьована схема нагадувань та попереджень про терміни розгляду звернень спеціалістам апарату міської ради та керівникам підвідомчих підприємств. Але, на жаль, у 2011 році, також, були випадки недотримання законодавства про звернення громадян, на що було вказано відповідним спеціалістам та керівникам підвідомчих підприємств, в результаті чого порушення були усунені.

Слід відмітити те, що порушення термінів розгляду відбувається також і з причини великого навантаження на працівників міської ради. Крім звернень громадян працівники міської ради вирішують питання згідно своїх функціональних обов’язків. Особливо велике навантаження на загальний відділ накладає процес видачі довідок громадянам міста у різні установи, станом на 01.01.2012 року відділом видано 6903 довідок.

Для забезпечення доступності громадян міста до інформації, досягення прозорості прийняття владою управлінських рішень, розроблений перелік адміністративних послуг, що надаються апаратом Тростянецької міської ради. Також, на кожний вид послуги була розроблена інформаційна картка, в якій повністю зазначений порядок надання та виконання послуги, поданий зразок заяви, визначений перелік необхідних документів, відповідальний виконавець, вказані терміни виконання і таке інше. Даний перелік адміністративних послуг та інформаційні картки розміщені на офіційному сайті Тростянецької міської ради.

Для забезпечення прозорої та ефективної роботи міської ради, посилення виконавської дисципліни, покращення якості надання адміністративних послуг населенню у зв’язку із недостатністю коштів міського бюджету 25 липня 2011 року ГО «Спілка підприємців Тростянеччини» реалізує з міжнародним фондом «Відродження» в рамках програми «Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» проект «Створення та організація діяльності міського Центру адміністративних послуг».

В 2012 році в рамках проекту передбачається здійснити заходи щодо розроблення Програми покращення якості послуг Тростянецької міської ради на основі проведеного аналізу стану надання адміністративних послуг в місті Тростянець. Передбачається здійснити обговорення проекту із громадськістю, проведення навчання працівників міської ради, створення міського Центру надання адміністративних послуг та обладнання поблизу входу до міської ради окремого «Бюро із обслуговування клієнтів», основними завданнями якого є: первинний прийом та інформування громадян про спосіб вирішення питання і стан розгляду справи у міській раді, допомога у заповненні необхідних заяв та формулярів, можливість подачі документів у одному вікні. Також проектом передбачається уточнення реєстру послуг, які надаються міською радою, розроблення веб - сторінки щодо надання адміністративних послуг; встановлення інформаційного терміналу, обладнання локальної інформаційної мережі та запровадження електронної системи документообігу, обладнання стендів для розміщення на них бланків документів у холі міської ради та розміщення інформаційних стендів у віддалених мікрорайонах міста.

^ В результаті реалізації проекту очікується:

- покращення якості надання адміністративних послуг до 7 тис. мешканців міста в рік;

- підвищення рівня довіри до влади з боку громадян;

- запобігання проявів корупції;

- створення у міській раді електронної бази та архіву звернень приватних осіб;

- збільшення ефективності використання бюджетних коштів;

- залучення більшої кількості мешканців до процесу прийняття рішень, попередити прояви корупції та підвищення рівня довіри до влади з боку громадян.

Важливим напрямком в апараті міської ради та підвідомчих підприємств є робота зі зверненнями депутатів Тростянецької міської ради 6 скликання.

Протягом 9 місяців 2011 року до апарату міської ради надійшло 57 звернень від 17 депутатів Тростянецької міської ради 6 скликання. Крім цього, депутатами було подано 2 депутатські пропозиції, 1 депутатська ініціатива та 1 депутатський запит, оформлений як лист керівника організації (на фірмовому бланку), що ускладнило його ідентифікацію як депутатського звернення).

У даних зверненнях було порушено 63 питання, що стосуються зокрема:

  1. Житлово - комунального господарства – 38 звернень (61%).

  2. Надання документів для ознайомлення – 10 звернень (17%).

  3. Земельних питань – 4 звернень (6,3%).

  4. Організації роботи міської ради – 4 звернень (6,3%);

  5. Бюджету та фінансів – 4 звернень (6,3%);

  6. Законності та правопорядку – 2 звернення (3,2%).

  7. Обстеження та поліпшення умов проживання – 1 звернення (1,6%) (обстеження проведено та надана відповідь).

Щодо результативності виконання депутатських звернень, то із 57 звернень 38 (67%) – вирішено позитивно, на 5 звернень (9%) була направлена відмова чи залишилися незадоволеними, 14 звернень (24%) знаходяться на контролі спеціалістів Тростянецької міської ради та комунальних підприємств.

Не менш важливим напрямком роботи апарату міської ради в питаннях забезпечення життєдіяльності територіальної громади міста Тростянець є службове листування, що проводилося із правоохоронними органами, прокуратурою, органами судочинства, податковими, держслужби, боротьби з економічною злочинністю, органами виконавчої влади, бюджетними установами та організаціями, підприємствами та приватними підприємцями.

Всього за 2011 рік вхідних документів надійшло до апарату міської ради – 3069. Дані документи були опрацьовані спеціалістами апарату міської ради на сесіях, засіданнях виконкому, комісіях, створених при апараті міської ради, чи розглянуті в індивідуальному порядку.

Вихідних документів у 2011 році зареєстровано – 4820. Контроль за строками виконання службових документів розпорядженням міського голови від 14.02.2011 року за № 24 покладено на спеціаліста по контролю за

зверненнями Логошу Т.О. З метою прискорення реагування на терміни виконання службових листів даний спеціаліст подає щомісяця доповідні записки міському голові про листи, на які не отримані апаратом міської ради відповіді по кожному відповідальному спеціалісту.

Якщо установа, до якої був відісланий апаратом міської ради

службовий лист, не надала вчасно відповідь, міською радою терміново направляється повторно лист, або лист-скарга до вищестоящої установи з

проханням про реагування на службові листи.

Підводячи підсумки роботи за 2011 рік та враховуючи вищезазначені випадки неналежної реалізації розпорядчих документів посадовими особами апарату міської ради та керівниками підвідомчих підприємств, пропонується вважати дану роботу такою, що потребує подальшого вдосконалення та зміцнення.

Тому із метою покращення стану виконавської дисципліни апаратом міської ради на 2012 рік пропонується ряд заходів:

- створення при Тростянецькій міській раді Центру адміністративних послуг;

- посилення контролю з боку заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконкому, начальників відділів міської ради за своєчасним та якісним виконанням розпорядчих документів органів виконавчої влади, рішень сесій міської ради, рішень виконкому, розпоряджень та доручень міського голови спеціалістами апарату міської ради, керівниками підвідомчих комунальних підприємств;

- керівному складу та відділам апарату міської ради та керівникам підвідомчих підприємств і закладів посилити контроль за дотриманням строків розгляду депутатських звернень.

- більш ефективне планування роботи відділів та посадових осіб та здійснення контролю за виконанням планів (начальники відділів - щомісяця);

- проведення консультативно-навчальних занять по вдосконаленню діловодства та вивчення чинного законодавства у зв’язку із внесенням до нього змін (керуюча справами, загальний відділ, відділ правового забезпечення - щоквартально);

- удосконалення моніторингу загальним відділом за виконанням розпорядчих документів виконавчої влади, рішень сесії, виконкому, розпоряджень міського голови, доручень на виконання протокольних нарад, службових листів, звернень громадян (щоп’ятниці – спеціалісти загального відділу по контролю) та надання міському голові доповідних про випадки їх невиконання (начальник загального відділу);

- участь спеціалістів міської ради у курсах навчання по підвищенню кваліфікації.


Керуюча справами виконкому А.Л.Біловол


Схожі:

119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування icon«погоджено» «затверджую»
України №77 від 02. 10. 1996 року «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого...
119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування iconВизначено стратегічні орієнтири розвитку системи професійного навчання...
Одеса у рамках IV щорічних Рішельєвських академічних слухань проведено Всеукраїнську нараду-семінар щодо стратегічних орієнтирів...
119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування iconВизначено стратегічні орієнтири розвитку системи професійного навчання...
Одеса у рамках IV щорічних Рішельєвських академічних слухань відбулась Всеукраїнська нарада-семінар щодо стратегічних орієнтирів...
119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування iconN 41 від 20. 07. 98 Про затвердження Переліку типових документів  
Затвердити Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств,...
119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування iconЗакон україни
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів...
119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування iconЗаконукра ї н и
Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади Республіки Крим, місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого...
119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування iconРозпорядження
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 09. 03. 1999 р. №339 “Про затвердження...
119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування iconЗведена номенклатура справ
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ,...
119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування iconМетодичні рекомендації керівникам та діловодам знз
Наказом Міністерства юстиції України від 12. 04. 2012 №578/5 затверджено Перелік типових документів, що створюються під час діяльності...
119 розпорядчих документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування iconПро умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів...
На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26. 07. 96 N 834 "Про підвищення заробітної плати працівників бюджетних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка