Положення про Школу правової культури
Скачати 57.84 Kb.
НазваПоложення про Школу правової культури
Дата конвертації02.04.2013
Розмір57.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ПОЛОЖЕННЯ

про Школу правової культури

навчально-виховного об’єднання

освітнього округу „Школа майбутнього”

на базі Донецької спеціалізованої з інформаційних технологій загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 61

Донецької міської ради Донецької області


 1. Загальні положення

  1. Школа правової культури – добровільне неполітичне об’єднання педагогів, учнів, батьків, мешканців освітнього округу, є складовою частиною системи правової освіти та громадянського виховання навчально-виховного об’єднання освітнього округу «Школа майбутнього» на базі Донецької спеціалізованої з інформаційних технологій загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 61 Донецької міської ради Донецької області.

  2. Школа правової культури у своїй діяльності керується Конституцією України і законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уставом Донецької СІТ ЗОШ № 61 та цим Положенням.

  3. Положення вступає в дію після його затвердження Радою директорів НВООО «Школа майбутнього».

 2. Мета і завдання

  1. Мета: підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань; формування громадянської та соціальної компетентностей.

  2. Завдання Школи правової культури:

 • формування активної громадської позиції, національної самосвідомості учасників навчально-виховного об’єднання та мешканців освітнього округу;

 • створення належних умов для підвищення рівня правової підготовки, розвитку правосвідомості, набуття громадянами, насамперед дітьми та молоддю, знань про свої права, свободи і обов'язки;

 • формування культури міжетнічних відносин, що проявляється у сформованісті інтересу до представників інших народів; толерантному ставленні до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань;

 • задоволення інформаційних потреб мешканців освітнього округу щодо правової політики держави та законодавства; сприяння вільному доступу до джерел правової інформації;

 • сприяння набуттю слухачами соціального досвіду, успадкуванню ними духовних надбань українського народу;

 • вдосконалення системи правової освіти та громадянського виховання.

 1. Організаційна структура Школи правової культури:

  1. Школа правової культури складається з підрозділів: Правового факультету, Консультпункту, Аудиторського відділу.

  2. Основні функціональні обов’язки підрозділів Школи правової культури:

 • Правовий факультет проводить просвітницьку, інформаційну та методичну роботу;

 • Консультпункт забезпечує надання консультаційної допомоги слухачам школи;

 • Аудиторський відділ проводить первинну експертизу внутрішніх документів на відповідність чинному законодавству, надає до Ради директорів пропозиції щодо удосконалення нормативної бази НВООО «Школа майбутнього».

 1. Управління Школою правової культури:

   1. Загальне управління Школою правової культури покладено на керівника. Керівник Школи правової культури

 • призначається рішенням Ради керівників установ і закладів НВООО “Школа майбутнього”,

 • підпорядковується Голові Ради керівників установ і закладів, які входять до НВООО «Школа майбутнього»;

 • очолює Комітет правознавців;

 • координує роботу підрозділів Школи правової культури, організовує загальну роботу Школи правової культури, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Школу завдань;

 • звітує про роботу Школи правової культури перед Радою керівників установ і закладів НВООО “Школа майбутнього”

 • несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки під час заходів та акцій за участю слухачів Школи правової культури;

 • забезпечує зв'язок між Школою правової культури, державними та недержавними установами, підприємствами та організаціями.

   1. Комітет правознавців Школи правової культури формується з числа викладачів, батьків, мешканців освітнього округу, які мають правову освіту; студентів правових факультетів ВНЗ, представників органів учнівського самоврядування на добровільних засадах.

   2. Члени Комітету правознавців:

 • очолюють та організовують роботу підрозділів;

 • висувають кандидатуру на призначення Керівником Школи правової культури до Ради директорів НВООО «Школа майбутнього»;

 • надають пропозиції до включення заходів у план роботи Школи правової культури;

 • разом з педагогічними колективами закладів освіти, членами інших структурних підрозділів НВООО «Школа майбутнього» організовують та беруть участь в заходах, які сприяють досягненню мети роботи Школи правової культури;

 • обирають форми та методи роботи;

 • надають пропозиції Раді керівників установ і закладів НВООО “Школа майбутнього” щодо можливих шляхів поліпшення діяльності Школи правової культури, удосконалення нормативної бази НВООО «Школа майбутнього», системи правової освіти та громадського виховання;

 • несуть відповідальність за виконання покладених на них завдань.

 1. Організація освітнього процесу в Школі правової культури

  1. Школа правової культури проводить інформаційну, виховну, методичну та навчальну роботу відповідно до планів роботи, узгоджених з директором базового навчального закладу округу – Донецької СІТ ЗОШ № 61.

  2. До роботи в Школі правової культури залучаються фахівці (педагоги, юристи, представники правоохоронних органів, соціальні педагоги, психологи, спеціалісти з організації дистанційної освіти тощо), студенти правових та історичних факультетів ВНЗ на добровільних та благодійних засадах.

  3. Для організації занять використовується база, інформаційні ресурси Донецької СІТ ЗОШ № 61, інших закладів округу

   1. Слухачами Школи правової культури можуть бути вихованці, учні, викладачі навчальних закладів НВООО «Школа майбутнього», мешканці освітнього округу. Слухачі Школи правової культури мають право:

 • брати участь у конференціях, семінарах, тренінгах, різноманітних заходах тощо;

 • використовувати матеріальну базу Донецької СІТ ЗОШ № 61 для самоосвіти;

 • одержувати консультативну допомогу від Комітету правознавців Школи правової культури;

 • вносити пропозиції до Комітету щодо тематики, форми організації занять, участі у заходах, які організовують інші структурні підрозділи НВООО «Школа майбутнього», навчальні заклади, наукові установи, громадські організації тощо.

  1. Навчання в Школі правової культури здійснюється на безоплатній основі.

  2. Прийом до Школи правової культури може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп та інших об'єднань) за бажанням слухачів на безконкурсній основі.

  3. Навчально-виховний процес у Школі правової культури здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей слухачів з урахуванням їхнього віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я, з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, лекції, конференції, семінари, вікторини, тренінги, зустрічі з фахівцями-юристами та інші. Правова освіта може здійснюватися із застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема елементів дистанційного навчання, розміщення матеріалів на сайті Донецької СІТ ЗОШ № 61 тощо.

  4. За результатами проведених заходів слухачам можуть видаватися посвідчення про участь, грамоти, дипломи та інше.

 1. Співробітництво

  1. Школа правової культури спільно з закладами освіти, структурними підрозділами НВООО «Школа майбутнього» має право організовувати та брати участь в заходах, які сприяють досягненню мети роботи Школи.

  2. Школа правової культури у своїй діяльності взаємодіє із виховною службою Донецької СІТ ЗОШ № 61, сприяє розвитку самоврядування, тісно співпрацює з органами самоврядування Донецької СІТ ЗОШ № 61; має право залучати їх членів до участі у заходах, брати участь в організації та проведенні окремих заходів, у тому числі у виборах Президента та Парламенту школи; надавати консультативну допомогу.

  3. Школа правової культури діє відповідно до угод про співробітництво Донецької СІТ ЗОШ № 61, має право брати участь у заходах, встановлювати зв'язки з навчальними закладами, науковими установами, громадськими підприємствами та організаціями, об'єднаннями, в тому числі й інших країн, у визначеному законодавством порядку.

 2. Внесення змін та доповнень до Положення

  1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися за пропозицією Комітету правознавців.

  2. Зміни та доповнення вступають в дію після затвердження Радою директорів НВООО «Школа майбутнього».

Схожі:

Положення про Школу правової культури iconГорлівська міська рада виконавчий комітет рішення
З метою розвитку правової освіти педагогів та учнів, підвищення їх правової культури та виховання у підростаючого покоління м. Горлівка...
Положення про Школу правової культури iconВідділ освіти
Положення про огляд-конкурс та плану роботи відділу освіти щорічно проводиться огляд-конкурс на кращу організацію правової освіти...
Положення про Школу правової культури icon«Правоосвітня робота у напрямі профілактики дитячої злочинності та...
В цьому віці у 7 разів збільшується кількість негативних вчинків, І у 40 разів зростає кількість невмотивованих вчинків
Положення про Школу правової культури iconМ. Київ Про проведення огляд-конкурсу на кращу організацію правоосвітньої...
Київської обласної ради від 24. 03. 2011 №058-05-іv, виконання рекомендацій Київської обласної міжвідомчої координаційно-методичної...
Положення про Школу правової культури iconПоложення про п’ятий відкритий всеукраїнський молодіжний фестиваль
Управління культури Чернігівської облдержадміністрації, Прилуцька міська Рада, Управління культури міської ради, міський Будинок...
Положення про Школу правової культури iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління...
Сектор організаційно-кадрової та правової роботи (далі –сектор) управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської...
Положення про Школу правової культури iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення...
Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положення про Школу правової культури iconРеферат виконали
Конституційні положення про людину, її права І свободи як найвищу цінність, є ідейною платформою ринкової економіки, економічних...
Положення про Школу правової культури iconПоложення про проведення атестації працівників підприємств, установ,...
Це Положення визначає порядок проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури незалежно від...
Положення про Школу правової культури iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський юнацький фестиваль
Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка