Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Скачати 82.93 Kb.
НазваПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Дата конвертації02.04.2013
Розмір82.93 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації

25 січня 2013 № 21

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор культури і туризму

Великобурлуцької районної державної адміністрації

1. Сектор культури і туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі — сектор) є структурним підрозділом Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (далі — Департамент).

2. Сектор створено в результаті реорганізації відділу культури і туризму районної державної адміністрації у сектор культури і туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 листопада 2012 року № 355 «Про структуру районної державної адміністрації».

^ 3. Сектор є правонаступником відділу культури і туризму районної державної адміністрації.

4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МК, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про сектор.

5. Основними завданнями сектору є:

1) реалізація державної політики у сфері культури, туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

2) забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

3) сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;

4) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

6. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює умови для розвитку:

усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

внутрішнього та іноземного туризму, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури;

2) сприяє:

формуванню концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

3) проводить аналіз:

і подає Департаменту відомості про розвиток туризму;

потреби у працівниках у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

4) подає Департаменту пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини;

занесення:

— інформації до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

— об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

— відповідної території до Списку історичних населених місць України;

5) бере участь у:

розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку та регіональних програм;

реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини;

вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму;

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

7) здійснює:

координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері відділу райдержадміністрації незалежно від форми власності;

функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;

обробку персональних даних у відповідних базах персональних даних в інформаційній системі та в картотеках в обсязі та порядку, встановленому законодавством і Положенням.

8) сприяє:

доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію про програми та проекти змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

виготовленню, встановленню та утриманню охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

дотриманню режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя;

збиранню та обробленню статистичних даних у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

9) надає висновки щодо:

відповідних програм та проектів земляних робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, виконання яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини;

відведення та надання земельних ділянок, зокрема, для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, визначених управлінням;

10) інформує Департамент про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;

11) організовує:

розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму та охорони культурної спадщини;

12) допомагає у складанні охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини в межах повноважень, делегованих Департаментом відповідно до закону;

13) вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

14) подає Департаменту відомості про проведення гастрольних заходів;

15) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, провадить інформаційну діяльність;

16) забезпечує своєчасне опрацювання запитів і інформації та надання відомостей в порядку та строки визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

7. Сектор має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

8. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та директором Департаменту.

10. Завідувач сектору:

здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників сектору.

^ 11. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору та видатки на його утримання визначає голова райдержадміністрації в межах виділених асигнувань, а також коштів спецфонду у відповідності до колективного договору.

Кошторис, штатний розпис сектору затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.

13. Сектор є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА

Грідасова


Схожі:

Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу Великобурлуцької...
Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації
Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі сектор) є її структурним підрозділом, підзвітним І підконтрольним...
Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації iconЗатверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи (далі – сектор) є структурним...
Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації iconРозпорядження
Затвердити Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату...
Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької...
Управління утворюється головою Великобурлуцької районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні...
Положення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного...
Сектор є органом управління місцевої ланки Харківської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка