Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
НазваПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Сторінка13/13
Дата конвертації05.03.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 • "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг". Закон України від 15.12.1993 р. // ВВР. - 1994 №7.

 • Про захист від недобросовісної конкуренції". Закон України від 07. 06. 1996 р. // ВВР. - 1996. - № 36. - ст. 164.

 • Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і знаки для товарів та послуг. Постанова КМ від 10.10.1994 р. № 701 // Збірник постанов уряду України , 1995 №1.

 • Правила складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Наказ Держпатенту України від 28.02.1995 № 116.

 • Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та порядок видачі свідоцтв. Наказ Держпатенту України від 5.12.1995 № 180.

 • Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року.

 • Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 29. 02. 1996 р. № 02-5/95 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди" //Збірник роз'яснень ВАСУ. - К., 1998 р.

 • Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 • Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 • Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 • Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р.) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 • О.А. і О.О. Підопригора "Право інтелектуальної власності України", К, "Юринком інтер", 1998 р.

 • Прахов Б.Г. Інтелектуальна власність: словник-довідник, К: Вища школа, 1999.

 • Тимофеенко Л.П. Охрана прав на интелектуальную собственносты, К. 1994

 • Тимофеенко Л.П. О смежных правах, К 1996.

 • Классика Российской цивилистики. А. А. Пилипенко "Право изобретателя", М. "Статут", 1997.

 • В. М. Литвин "Право інтелектуальної власності", 4 т., К. "Видавничий дім", - 1999.

 • Мельник О. Управліня майновими правами суб’єктів авторських і суміжних прав: проблемні питання //Право України 2002р. № 5, с.90-92.

 • Святоцький О., Крайнєв П. Право на загальновідомий знак для товарів і послуг в Україні //Право України 2002р. № 5, с.73-75.

 • Іолкін Я. Юридичні підстави виникнення права на знак: колізії між українським та міжнародним законодавством //Право України 2002р.№5 с.76-78.

 • Азимов Ч.Н. Основы патентного права в Украины. Хпрьков, 1994.

 • Сергеев А.П. Патентное право: Учебное пособие, М. 1994.

 • Штефан М. Ответственность за нарушение прав в сфере промышленной собственносты и судебная защита этих прав // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1996. - № 10.

 • Кашинцева О. Можливість визнання авторського права на знаки для товарів і послуг не слід відкидати //Підприємництво, господарство і право 2002р. № 4 с.11-13.

 • Брыжко В.М., Завгородний А.Ф. Лицензирование прав и патентование научно - технической продукции, К, 1994.

 • О.А. Підопригора і О.О. Підопригора Право інтелектуальної власності України, "Юрінком Інтер", 1998 р.

 • Щербина В.С. Господарське право України: Навч. Посібник. - К., 1999.

 • Кашинцева О. Сравнительная характеристика правового режима товарных знаков в Украине, Польше и России. // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1998. - №11.

 • Дубинский М. Недобросовестная конкуренция и нарушение прав владельца товарного знака // Юридическая практика. - 1999. № 23.

 • Демченко Т. Поняття і функції товарного знака // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - №5.

 • Макаренкова М. Скандальная "общеизвестность" // Юридическая практика. - 2000. № 18.

 • Ридченко И. Столкновение фирменных найменований и товарных знаков на тынке товаров и услуг // Юридическая практика. - 2000. - №8.

 • Петрова Л. По стойке "СмирноFF" // Юридическая практика. - 2000. - №30.

 • Іолкін Я. Два підходи у наданні правової охорони знакам для товарів і послуг //Підприємництво, господарство і право 2002р. № 3 с.44-46.
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

  Схожі:

  Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
  Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
  Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
  Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне та сімейне право” / Укладачі: професор кафедри, кандидат юридичних...
  Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconЮридичний факультет
  Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
  Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconОрганізаційно-методичні рекомендації
  Плани семінарських занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни „Теорія держави та права” /Укладачі: к ю н. О. В. Легка.,...
  Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
  Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
  Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани практичних занять
  Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
  Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
  України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
  Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
  Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
  Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
  Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
  Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
  Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2014
  звернутися до адміністрації
  uchni.com.ua
  Головна сторінка