Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
НазваПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Сторінка2/13
Дата конвертації05.03.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативна література:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV

 3. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р., № 5464/Х

 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 ., № 2947-ІІІ

 5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV

 6. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 ., № 3167-ІІІ

 7. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р., № 176/95

 8. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р., № 3852-ХІІ

 9. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ

 10. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р., № 322-VІІІ

 11. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963.№ 1501-VІ

 12. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ

 13. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №80731-Х

 14. Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р., № 697-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 20. Ст.249.

 15. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996р. N 85/96-ВР// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 18, ст. 78

 16. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 року N 1201-XII // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 38. Ст.508.

 17. Закон України "Про приватизаційні папери" від 6 березня 1992 року N 2173-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 24. Ст. 352.

 18. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради 1996, N 19, ст. 80.

 19. Закон України “Про банки і банківську діяльність” 7 грудня 2000 року N 2121-III // Відомості Верховної Ради України. 1991. №5. Ст. 17.

 20. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 року N 1023-XII// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 30, ст.379.

 21. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" від 15 вересня 1995 р. N 327/95-ВР // Відомості Верховної Ради. - 1995. - № 32. - ст. 255.

 22. Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництво об'єктів" від 06 квітня 2000 N 1641-III // Урядовий кур'єр. - 2000. 14 червня. - № 107.

 23. Закон України “Про транспорт” 10 листопада 1994 року N 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 12. Ст. 10.

 24. Закон України «Про залізничний транспорт» від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР/ / ВВР. - 1996. - № 40. - Ст. 183.

 25. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 6, ст. 35

 26. Закон України "Про планування і забудову територій" від 20. 04. 2000 N 1699-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 31, ст.250.

 27. Закон України „Про приватизацію державного майна„ від 4 березня 1992 року N 2163-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 24, ст.348

 28. Закон України „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 року N 2482-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 36, ст.524

 29. Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 6 березня 1992 року N 2171-XII// Відомості Верховної Ради України. 1992. № 24. Ст. 350.

 30. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 14 березня 1995. N 2269-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 30, ст.416

 31. Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.92р. N 2811-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 5, ст.21

 32. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" від 23. 03. 1996 р N 98/96-ВР., // Відомості Верховної Ради - 1996. - № 20.

 33. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5.02.93р. N 2998-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 16, ст.167

 34. Закон України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 06 червня 1996 р. N 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради . - 1996. - № 33. - ст. 155.

 35. Закон України "Про благодійництво і благодійні організації" від 16. 09. 1997 р. N 531/97-ВР // Урядовий кур'єр. Інф. додаток "Орієнтир". - 1997. - №1.

 36. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24 грудня 1993 р. № 3807-ХІІ.

 37. Закон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 № 1956-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. № 10. - ст. 139.

 38. Закон України "Про фермерське господарство" від 19 червня 2003 року N 973-IV

 39. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року N 1576-XII // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 49. Ст. 682.

 40. Закон України „Про ціни і ціноутворення” від 3 грудня 1990 р. № 507-ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР), - 1990. - № 52. - Ст. 650.

 41. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14 лютого 1992 року N 2114-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 20. Ст. 283.

 42. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10 квітня 1992 року N 2265-XII // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30. Ст. 414.

 43. Закон України “Про заставу” 2 жовтня 1992 року N 2654-XII// Відомості Верховної Ради України. 1992. №6. ст.56.

 44. Закон України “Про державний матеріальний резерв” від 24. 01. 1997 р. N 51/97-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1997. – ст. 13.

 45. Закон України "Про благодійництво і благодійні організації" від 16. 09. 1997 р. N 531/97-ВР // Урядовий кур'єр. Інф. додаток "Орієнтир". - 1997. - №1.

 46. Закон України "Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 06 червня 1996 р. N 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради . - 1996. - № 33. - ст. 155.

 47. Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 р. N 266/94-ВР // Голос України.-1995. -17 січня. - № 9.

 48. Закон України „Про поставки продукції для державних потреб” від 22 грудня 1995 року N 493/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 3, ст. 9

 49. Закон України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р.№ 3425-12. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 39, ст.383

 50. Закон України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” від 23 грудня 1998 року N 351-XIV// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 5-6, ст.44

 51. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року N 3687-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 7, ст. 32

 52. Указ Президента України “Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів” 15 січня 1994 року N 7/94 /Урядовий кур’єр. 1994. 20 січня.

 53. Указ Президента України “Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України та Укрдержстраху” від 24.11.94р. N 496/95-ПВ

 54. Указ президента України „Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах сім'ї та молоді” від 15 квітня 2002 р. № 340-2002.

 55. Указ Президента України “Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні" від 07. 11. 1994 р., N 659/94 // Урядовий кур'єр. - 1994. - 1 грудня.

 56. Указ Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4 жовтня 1994 р., N 567/94 Міжнародний комерційний арбітраж. К., 1995. - С. 127-129.

 57. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21. 01. 1993 р. N 7-93 // Відомості Верховної Ради ВВРУ.№ 7-93,. - 1993. - ст. 113.

 58. Декрет Кабінету Міністрів "Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг" від 29. 12. 1992 р. № 20-92. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 11, ст. 90

 59. Декрет Кабінету Міністрів "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій і структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" від 31.12.1992 р. №26-92. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 11, ст. 96

 60. Постанова Кабінету Міністрів України Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" від 19 березня 1994 р. N 172

 61. Постанова Кабінету Міністрів України „Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб” від 26 лютого 1993 р. N 146.

 62. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу” від 26 квітня 2002 р. N 564.

 63. Постанова Кабінету Міністрів України „Питання Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти” від 30 березня 1996 р. № 380.

 64. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім'ях усиновителів. від 20 липня 1996 р. № 775.

 65. Постанова Верховної Ради України “Про право власності на окремі види майна” від 17.06.91р. N 2471-XII // Відомості Верховної Ради ВВРУ.-1992. - №35. - ст. 517.

 66. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил торгівлі у розстрочку” від 1 липня 1998 р. № 997 // Урядовий кур'єр. - 1998. - 9 липня.

 67. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння” від 25 березня 1999 р. N 460

 68. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями” від 30 липня 1996 р. N 854

 69. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх сплати” від 1.08.96р. №879.

 70. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження правил побутового обслуговування населення” від 16 травня 1994 р. N 313 // Урядовий кур’єр.- 1994.- № 86.

 71. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Статуту залізниць України” від 6 квітня 1998 р. N 457

 72. Постанова Кабінету Міністрів України „Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації” від 20 жовтня 1992 р. N 593

 73. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок укладання шлюбного контракту” від 16 червня 1993 р. № 47.

 74. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України” N 18/5 від 18.06.94

 75. Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Типового положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення) відділ реєстрації актів цивільного стану " N 30/5 від 17.04.02

 76. Наказ МЗЕЗторгу “Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами” від 13. 03. 1995 р. № 37 // Урядовий кур2єр. – 1997. – 6 листопада.

 77. Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану" від 26 вересня 2002 року N 86/5

 78. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Правил реєстрації актів громадянського стану в Україні” N 52/5 від 18.10.2000

 79. Наказ МЗЕЗторгу „Про затвердження Інструкція про порядок оформлення суб’єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами” від 8. 07. 1997 р. № 343 // Закон і бізнес. – 1997. - № 46.

 80. Положення Національного банку України “Про кредитування” від 28.09.95р. N 246

 81. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затв. постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 1. - Ст. 23.

 82. Наказ Державної податкової адміністрації України „Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи” від 11 липня 1997 р. № 234// Офіційний вісник України. - 1997. - .№ 33.

 83. Постанова Ради Міністрів і Укрпрофради "Про Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Україні" від 11 грудня 1984 р.,. // Відомості Верховної Ради (ВВР)- 1983. - додаток до № 28. - ст. 574.

 84. Постанова Ради Міністрів УРСР „Правила обміну жилих приміщень” від 31. 01. 1986 р. №31.

 85. Постанова Ради Міністрів СРСР від 26. 12. 1986 р. № 1550 "Про затвердження правил про договори підряду на капітальне будівництво" // СП СССР . 1987. №4.

 86. Постанова Ради Міністрів УРСР „Про Статут автомобільного транспорту УРСР від 27 червня 1969 року N 401, ЗП УРСР, 1969 р., N 7, ст. 88

 87. Постанова Пленуму Верховного Сулу України від 24.06.83р. №4 "Про практику розгляду судами України справ про спадкування" // Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах 1993. №2.

 88. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6.липня 1979р № 4 . “Про застосування в судовій практиці деяких норм законодавства, якими регулюються відносини по побутовому обслуговуванню населення” / Бюл. законодавства юридичної практики. 1993. №2.с.37.

 89. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна” від 31 березня 1989 р. № 3 // Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду України. – К., 1995.

 90. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів” від 12. 04. 96 р. №5.

 91. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про розірвання шлюбу" від 31.08.79р. №8.

 92. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” від 22 грудня 1995 р. №20.

 93. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок” від 4 жовтня 1991 р. №7.

 94. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про виключення майна з опису” від 27 серпня 1976 р. №6.

 95. Роз'яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 15. 04. 1993 р. № 01 -6/ 438 "Про деякі питання застосування позовної давності при вирішенні господарських спорів" // Бізнес, 1993 № 24.

 96. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12 травня 1999 р. № 02-5/223 «Про деякі питання, пов'язані з застосуванням індексу інфляції»/ /Юридичний вісник Украї­ни. -'1999. - № 25."

 97. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 1996 р. № 02-5/95 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди»//3бірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. К., 1998.

 98. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 24 грудня 1999 р. № 02-5/602 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Закону України «Про заставу”.

 99. Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 21. 07. 1992. № 01-6/856 “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезень вантажів автомобільним транспортним” / Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України . – К., 1997. – с. 26.

 100. Роз’яснення президії Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з перевезення вантажів залізницею” N 04-5/601 від 29.05.2002

 101. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 28 квітня 1995 р. № 02-5/302 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням договорів про сумісну діяльність» //Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. - К., 1998.

 102. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. № 02-5/111 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними»/ /Юридичний вісник України. — 1999. — № 16.

 103. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 1 квітня 1994 р. № 02-5/215 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди» // Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. — К., 1998.

 104. Постанови пленуму Верховного Суду України (1963-2003 рр.).- Т.1.-К., 2003.

Навчальна література:


 1. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 2. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 3. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 4. Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р.) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 5. В. А. Витушко Курс гражданского права. Общая часть, т.1, Минск, БГЭУ, 2001.

 6. Классика российской цивилистики. М.И. Кулагин "Избранные труды", М., "Статут", 1997.

 7. Классика российской цивилистики. А.А. Пилипенко "Право изобретателя", М., "Статут", 1997.

 8. Щербина В.С. Господарське право України, К. "Атіка", 1999.

 9. Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навчальний посібник для студентів юридичних ВУЗів. – К: Юрінком Інтер, 1998р.

 10. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів: Зразки. Роз'яснення. Нормат. акти : (довідник). К. : Юрінком Інтер, 2000.

 11. Л. К. Радзієвська Нотаріат в Україні, навч. посібник. К., 2000.

 12. Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів. К., 1999.

 13. Н.О. Саніахметова Правовий захист підприємства в Україні, навч. посібник. К., 1999.

 14. Саниахметова Н.А. Регулирование предринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. - Одесса, 1998.

ЗМІСТ
^ ТЕМА №1: ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ, НАУКА І НАВЧАЛЬНИЙ КУРС. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Семінар – 2 години

Ключові поняття: “цивільне право”, “предмет цивільного права”, “майнові відносини”, “особисті немайнові відносини”, “диспозитивний метод”, “принципи цивільного права”, “система цивільного права”, “пандектна система”.

ПЛАН:

 1. Поняття цивільного права як галузі права, як галузі законодавства, як науки та як учбової дисципліни.

 2. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

 3. Принципи цивільного права. Функції цивільного права.

 4. Система цивільного права. Співвідношення цивільного права з іншими галузями права.

 5. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн.


Теми рефератів:

 1. Поняття і особливості приватного права та його відмінність від публічного.

 2. Основні моменти рецепції римського приватного права в сучасному цивільному праві України.


Контрольні запитання для перевірки засвоєння матеріалу:

 1. Предмет, метод, функції і система цивільного права.

 2. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн.

 3. Яке місце займає цивільне право в системі галузей права?

 4. Який відносини регулюються цивільним правом?

 5. Які основні завдання, функції та принципи цивільного права?

 6. Які системи цивільного права Вам відомі?

 7. Визначте елементи системи цивільного права:

речове право, спадкове право, право власності, договір купівлі-продажу, роздрібна купівля-продаж, договір поставки, сімейне право, зобов’язальне право, договір оренди.
Література:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV

 3. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р., № 5464/Х

 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 ., № 2947-ІІІ

 5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV

 6. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 ., № 3167-ІІІ

 7. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р., № 176/95 ВР

 8. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р., № 3852-ХІІ

 9. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ

 10. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р., № 322-VІІІ

 11. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963.№ 1501-VІ

 12. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ

 13. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №80731-Х

 14. Закон України "Про власність" від 07.02.1991 р., № 697-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 20. Ст.249.

 15. Закон України "Про міліцію" від 20. 12. 1990. - ВВРУ. - 1991. - № 4. - ст. 20.

 16. Закон України "Про прокуратуру" від 05. 11. 1991. - ВВРУ. - 1991. - № 53. - ст. 798.

 17. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 18. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 19. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 20. Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р.) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 21. Ю.К. Толстой, А.П. Сергеев "Гражданское право", М. 2000.

 22. І.А. Бірюков, Ю.О. Заіка Цивільне право України, К, "Наукова думка", 2003.

 23. Братусь С.М. "Предмет и система гражданского права", М. 1963.

 24. В.В. Залесский Основные институты гражданского права зарубежных стран, М., "Норма", 2000.

 25. О. А. Підопригора Основи римського приватного права, К., "Вентурі", 1997.

 26. Харитонов Е.О. Рецепция римского частного права.- Одесса, изд. АО "БАХВА".-1996.

Практичне заняття – 2 години

Завдання 1

До яких з вказаних нижче відносин можливо застосувати норми цивільного права:

 1. відносини між банком та вкладником з приводу зберігання грошових коштів;

 2. відносини між підприємцем та митником з приводу сплати митних зборів;

 3. відносини з приводу надання дозволу на використання програмного забезпечення;

 4. відносини з приводу зберігання речей у гардеробі;

 5. відносини щодо штучного переривання вагітності;

 6. відносини з приводу володіння житловим будинком;

 7. відносини з приводу зміни імені фізичної особи;

 8. відносини з приводу користування пластиковою карткою для отримання заробітної плати;

 9. відносини з приводу користування послугами мобільного зв’язку;

 10. відносини з приводу навчання за контрактом у Юридичній академії МВС України;

 11. відносини з приводу користування комунальними послугами; 12. відносини з приводу відшкодування шкоди, яка заподіяна внаслідок пожежі;

 13. відносини підприємця та податкової інспекції з приводу термінів та розмірів сплати податків;

 14. відносини з приводу незаконного списання податковою інспекцією грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства;

 15. відносини підприємства та його робітника (водія), який завдав шкоду автомобілю підприємства;

 16. відносини подружжя з приводу поділу спільного майна, яке придбане під час шлюбу;

 17. відносини подружжя з приводу дарування автомобілю;

 18. відносини пасажира та залізниці з приводу проїзду у потягу;

 19. відносини засновників акціонерного товариства у зв’язку з створенням вказаного господарського товариства.

 20. відносини між спадкоємцями з приводу спадкування майна.

Завдання 2

ДПІ району за порушення терміну сплати податків було надіслано позов про стягнення не сплачених у встановлений термін податків і штрафу до підприємця Д.

Заперечуючи вимоги позиву, Д. вказав на те, що позивачем пропущений річний строк позовної давності, який встановлений ст. 258 ЦК України і потрібний для заяви вимог про стягнення штрафних санкцій у вигляді неустойки.

Дати оцінку доводам відповідача. Визначте норми, які можливо застосувати при вирішенні спору. Вирішить справу. Скласти мотивований висновок.

Завдання 3

В травні 2004 року Б., який зареєстрований підприємцем, передчасно пішов з життя. В квітні 2005 року ДПІ району вдові Б.- спадкоємцю його майна, був заявлений позов про стягнення з неї податків, не внесених Б. за 1-й квартал 2003 року в сумі 1200 гривень та штрафу за неподання податкової декларації за 2003 рік у сумі 34 грн.

Відповідач заперечував проти позовних вимог посилаючись на те, що протягом 6-ті місяців після смерті Б. позивач, на порушення вимог ст. 1281 ЦК України не заявив про свої вимоги, у зв’язку з чим втратив право на задоволення позову і стягнення з неї вказаної суми.

Можливо чи ні застосування у вказаному випадку норм ЦК України? Як слід вирішити справу? Скласти мотивований висновок по справі.
^ ТЕМА 2: ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА. ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Семінар – 2 години.

Ключові поняття: “цивільне законодавство”, “аналогія закону”, “аналогія права”, “джерела цивільного права”, “дія цивільних законів у часі, у просторі та за колом осіб”, “прогалини в законодавстві”, “зворотна сила законів”, “склад цивільних правовідносин”, “об’єкт цивільних правовідносин”, “суб’єкт цивільних правовідносин”, “зміст цивільних правовідносин”, “суб’єктивне право”, “суб’єктивний обов’язок”.

ПЛАН:

 1. Поняття та різновиди джерел цивільного права.

 2. Поняття та система цивільного законодавства. Співвідношення визначень “цивільне право” та “цивільне законодавство”.

 3. Дія цивільного законодавства у просторі, часі та за колом осіб. Колізійні норми та їх застосування. Співвідношення загального та спеціального цивільного законодавства.

4. Заповнення прогалин чинного цивільного законодавства: аналогія права, аналогія закону та можливості їх застосування.

5.Поняття, особливості та види цивільних правовідносин.

 1. Структура цивільних правовідносин: суб’єктний склад, об’єкт та зміст.


Контрольні запитання для перевірки засвоєння матеріалу:


 1. Яка структура Цивільного Кодексу України?

 2. Що означає дія закону у часі, у просторі та за колом осіб?

 3. Яка роль судової та господарської практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства?

 4. Які умови застосування закону та права за аналогією?

 5. Чим відрізняється аналогія права від аналогії закону?

 6. Які основні форми застосування судової практики?

 7. Яка роль норм моралі в застосуванні цивільного законодавства?

 8. Яка роль судової практики в застосуванні цивільного законодавства?

 9. Які відносини є абсолютними і відносними?

 10. Чим відрізняються майнові відносини від особистих немайнових відносин?


Теми рефератів:


 1. Кодифікація та інкорпорація як способи систематизації цивільного законодавства.

 2. Роль норм моралі, звичаїв ділового обігу в застосуванні цивільного законодавства.

 3. Значення судової практики в застосуванні, тлумаченні та вдосконаленні цивільного законодавства.
ЛІТЕРАТУРА
 1. Конституція України .- К., 1996.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003// Голос України, №45-48.

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Атіка-2003.

 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002 р.

 5. Про правонаступництво: Закон України від 12.09. 1991 р.

 6. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 7. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 8. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 9. Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р.) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 10. Е.А. Суханов Гражданское право, т.1, М. Издательство БЕК, 1998.

 11. Сергеев А.А., Толстой Ю.К. “Гражданское право” учебник ч.1. М. "Проспект” 2000.

Практичне заняття – 4 години
Завдання 1

Наведіть 3-4 приклади кожного виду нормативно-правових актів, що регулюють цивільно-правові відносини, виходячи з класифікації їх за юридичною силою. Знайдіть рішення Конституційного Суду по тлумаченню норм, що регулюють цивільно-правові відносини. Наведіть 3-4 приклади Постанов Пленуму Верховного Суду України з питань розгляду цивільно-правових спорів.
Завдання 2

Проаналізуйте норми ч.1ст.12, ч.2 ст.13, ст..20, ч.1ст.203, ч.1 ст.259, ч.2ст.259, ч.1ст.340, ст..525, ч.2 ст.530, ст..531, ст..536, ч.1,3 ст.604, ч.1ст.615, ст.617 ЦК України. Визначте, які норми Цивільного кодексу мають диспозитивний характер, а які – імперативний.
Завдання 3

1.06.2003 року ТОВ “Надія” уклало договір на оренду офісного приміщення з АТ “Схід” строком на 1 рік. На 1.02 2004 року виникла заборгованість з орендної плати за 3 місяця, у зв’язку з чим орендодавець повідомив орендаря про відмову від договору оренди на підставі ст. 782 ЦК та вимагав негайно звільнити приміщення. Орендар звернувся до суду про визнання чинним договору оренди, посилаючись на те, що норма ст. 782 ЦК не може застосовуватися, так як договір оренди було укладено до вступу у силу ЦК від 16.01.03 р., а за ст. 269 ЦК від 18.07.63 р. не передбачено такої підстави розірвання договору оренди в односторонньому порядку. Охарактеризуйте дію цивільного закону у часі. Чи підлягає позов задоволенню? Зробить аналіз доводів сторін і вирішить справу.
Завдання 4

З. був визнаний винним в порушенні Правил дорожнього руху, які призвели до смерті Т. Мати потерпілої звернулася до З. з позовом про відшкодування збитків, де вимагала стягнути:

- Витрати в сумі 600 грн. – на поховання Т. (Купівля труни, засобів поховання, послуги бюро ритуальних послуг.);

- витрати у сумі 500 грн. – на поминальні обіди в день поховання, на 9- й та 40-й день після смерті доньки;

- витрати в сумі 1000 грн. – на встановлення пам’ятника та огородження.

Суд , відповідно до ст.1201 частково задовольнив позов матері на суму 1600 грн., а в іншій частині позову відмовив, посилаючись на те, що поминальні обіди не передбачені діючим законодавством.

Чи вірно вирішив справу суд? Чи може служити звичай поминання підставою для задоволення позову? Для вирішення завдання необхідно ознайомитися з Постановою Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” від 27.03.1992 року в ред. від 25.05.1998.
Завдання 5

Під час дорожньо-транспортної пригоди автомобіль під керуванням його власника Борисова збив Кирилова, який в результаті цього зазнав тяжких тілесних ушкоджень. В порядку кримінального судочинства було встановлено, що Борисів невинуватий, і справу було припинено за відсутністю складу злочину. Цивільний позов потерпілого не був задоволений, при цьому, суддя в мотивованій частині посилався на ст.1166 ЦК України. Адвокат в апеляційній скарзі висунув вимоги задоволення позову на підставі ст.1187 ЦК України, що передбачає підвищену відповідальність (навіть за відсутності вини) володільця джерела підвищеної небезпеки за спричинену шкоду.

Дайте характеристику загальної та спеціальної норми. Як вони співвідносяться? Відповідь обґрунтуйте.
Завдання 6

У зв’язку з переїздом на постійне місце проживання до сина 70-річний К. подарував свій будинок разом з усіма речами, що в ньому знаходилися своєму онукові М. Через деякий час К. дізнався, що онук дав оголошення про продаж картин, які були намальовані дідом, в тому числі портретів дружини та батьків К., які на його думку мали залишитися власністю членів сім’ї для нащадків. М. відмовився повертати картини діду, посилаючись на те, що він знайшов покупця-іноземця на колекцію в цілому, тому вилучення окремих картин суттєво вплине на суму розрахунку, а йому зараз дуже потрібні гроші для лікування. 20.02.04. р. К. звернувся до суду з вимогою розірвати договір дарування на підставі ч. 2 ст. 727 ЦК в частині дарування двох картин з портретами близьких К. Онук М., заперечував проти позову, посилаючись на те, що договір дарування було укладено 20.02.2002 року і цивільним законодавством, що діяло на той час не передбачено можливості розірвання договору дарування на вимогу дарувальника.

Чи має цивільний закон зворотну силу? Проаналізуйте доводи сторін та вирішить справу.
Завдання 7

Під час передвиборчої кампанії відомий артист К. побачив трансляцію ролику політичної реклами, в якій його голосом проводилася агітація голосувати за одного з кандидатів у народні депутати України. Артист К. звернувся до суду з вимогою припинити використання його голосу без дозволу та відшкодування заподіяної йому моральної шкоди. К. стверджував, що він не брав участь у записі тексту політичної реклами, хоча після перегляду ролику складається помилкове враження, що агітацію проводить саме він. У суді керівництво передвиборчого штабу відмовилося виконати вимоги К. та пояснило, що ні імені, ні зображення артиста К. у рекламному ролику не зазначається, а право на голос діючим цивільним законодавством не передбачено. Чи підлягає правовому захисту право, якщо це прямо не передбачено цивільним законодавством? Які умови застосування аналогії права та аналогії закону? Чи можна вважати право на голос та право на власне зображення подібними відносинами? Яке рішення має винести суд? Проаналізуйте рішення суду. Яким чином заповнюються прогалини у діючому цивільному законодавстві? Як необхідно вирішити справу?
Завдання 8

Під час дорожньо-транспортної пригоди водій АТП. збив пішохода В., який знаходився у стані сп’яніння і проявив необережність при переході вулиці, внаслідок чого він отримав тілесні ушкодження і зіпсував свій одяг.

Інспектор ДАІ при розслідуванні цього випадку встановив . що водій порушив Правила дорожнього руху, за що на нього було покладено штраф 100 гр.

В. звернувся з позовом до АТП з вимогою згідно ст.. 1172, 1187 ЦК України відшкодувати йому заподіяні збитки. АТП з вимогами позивача погодилось, але зауважило , що відшкодування буде проведено тільки після того, як водій К. внесе ці гроші у касу згідно ст.. 130, 134 КЗпП України про притягнення до матеріальної відповідальності.

Зробіть юридичний аналіз справи. Які правовідносини виникають між суб’єктами? Дайте розгорнуту характеристику цивільно-правових відносин: класифікацію, склад.
Завдання 9

Мельник Сергій Олександрович, який мешкав у гуртожитку №1 Академії митної служби України дізнався від батьків, що вони йому поштовим переказом відправили гроші у сумі 100 грн. Коли він звернувся на пошту , то дізнався , що цей переказ уже виплачено громадянину Мельнику Станіславу Олексійовичу, який мешкає у тому ж самому гуртожитку.

Проаналізуйте норму ст.1212 ЦКУ. Від кого має вимагати виплату грошей Мельник Сергій? Які цивільні правовідносини виникають в даній ситуації? Дайте їх розгорнуту класифікацію.

^ ТЕМА 3: ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.
Семінар - 4 години

Ключові поняття: “фізична особа”, “правосуб'єктність”, “правоздатність”, “дієздатність”, “емансипація” “недієздатна особа”, “обмежено дієздатна особа”, “часткова дієздатність”, “мінімальна дієздатність”, “ім'я”, “акти цивільного стану”, “місце проживання”.

П Л А Н:

 1. Правоздатність фізичних осіб: поняття, зміст, значення правової категорії. Співвідношення правоздатності з суб’єктивним правом.

 2. Виникнення та припинення правоздатності фізичних осіб. Випадки та порядок обмеження правоздатності.

 3. Поняття дієздатності як правової категорії і її значення. Зміст дієздатності осіб різних вікових груп:

а)повна дієздатність фізичних осіб, підстави її виникнення;

б)неповна дієздатність фізичних осіб, її зміст;

в)часткова дієздатність фізичних осіб.

 1. Підстави і порядок обмеження в дієздатності повністю дієздатних фізичних осіб. Юридичні наслідки обмеження особи в дієздатності.

 2. Підстави і порядок визнання особи недієздатною. Час, з якого особа вважається недієздатною. Поновлення фізичної особи у дієздатності.

 3. Опіка та піклування.

 4. Ім’я і місце проживання фізичної особи: поняття, правове значення.

 5. Акти цивільного стану: поняття, значення, різновиди.

 6. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Відмежування оголошення фізичної особи померлою від встановлення судом факту смерті та факту реєстрації смерті.


Накресліть:

 1. Схему: Цивільна правосуб'єктність фізичної особи.

 2. Графік: Цивільна дієздатність фізичних осіб.


Теми рефератів:

 1. Опіка і піклування.

 2. Іноземні громадяни, як суб'єкти цивільного права.

 3. Фізичні особи, як суб'єкти підприємницької діяльності.


Контрольні запитання для перевірки якості знань:

 1. Що розуміється під правоздатністю і який її зміст?

 2. В яких випадках і в якому порядку допускається обмеження правоздатності?

 3. Що таке цивільна дієздатність і від чого вона залежить?

 4. Який обсяг дієздатності малолітніх і неповнолітніх осіб?

 5. Які критерії дрібного побутового правочину?

 6. Що таке емансипація ?

 7. Як визначається місце проживання громадян і яке це має правове значення?

 8. Які підстави, порядок та наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім?

 9. Які підстави, порядок та наслідки оголошення громадянина померлим?


Література:


 1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV

 3. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р., № 5464/Х

 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 ., № 2947-ІІІ

 5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV

 6. Закон України “Про органи реєстрації актів громадського стану” від 24.12.93р.

 7. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03.72р. №3 із змінами від 52.12.92р. №13.

 8. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 9. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 10. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 11. Е.А. Суханов Гражданское право, т.1, М. Издательство БЕК, 1998.

 12. Никитин Н.В. Практика рассмотрения судами дел о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении умершим. – Сов. Юстиция, №24.

 13. Сергеев А.А., Толстой Ю.К. “Гражданское право” учебник ч.1. М. "Проспект” 2000.

 14. Бобко В. Правові наслідки з’явлення громадянина, визнаного безвісно відсутнім або оголошеного померлим //Підприємництво, господарство і право 2002р. № 6 с.48-50.

 15. Бобко В. Безвісна відсутність громадянина та її правові наслідки //Підприємництво, господарство і право 2002р. № 5 с.11-14.

 16. Андросюк І. До питання про кредитну дієздатність неповнолітніх //Підприємництво, господарство і право 2002р. № 7 с.41-43.

 17. Сидельников Р. Самозащита гражданских прав: сравнительно-правовой анализ законодательства Украині, Казахстана и России //Підприємництво, господарство і право 2002р. № 7 с.44-46.Практичне заняття – 4 години

Завдання 1

Громадянин Росії Бєляєв вирішив придбати в м. Дніпропетровську будинок у громадянина України Терещенко. Але нотаріус в посвідченні договору купівлі-продажу відмовив, мотивуючи це тим, що Бєляєв є іноземним громадянином і не має відповідної правоздатності. Який обсяг цивільної правоздатності іноземних громадян? Чи обґрунтована відмова нотаріуса?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне та сімейне право” / Укладачі: професор кафедри, кандидат юридичних...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconОрганізаційно-методичні рекомендації
Плани семінарських занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни „Теорія держави та права” /Укладачі: к ю н. О. В. Легка.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка