Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
НазваПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Сторінка9/13
Дата конвертації05.03.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

П Л А Н:


 1. Поняття власності і права власності. Власність як економічна, правова, соціальна категорія. Право власності у об'єктивному і суб'єктивному значенні.

 2. Співвідношення видів права власності з формами власності. Види права власності за ЦК (об’єкти, суб’єкти, здійснення, підстави виникнення та припинення):

 • право приватної власності;

 • право державної власності;

 • право комунальної власності.

 1. Способи набуття та припинення права власності.

 2. Зміст права власності:

а) право володіння

б) право користування

в) право розпорядження.

 1. Момент виникнення права власності.

 2. Межі здійснення права власності.

 3. Поняття і види спільної власності. Об’єкти та суб’єкти права спільної власності.

 4. Способи захисту права власності: загальна характеристика та класифікація:

 • віндикація та її межі. Випадки задоволення позову про витребування майна;

 • вимоги про усунення правопорушень, не пов’язаних з позбавленням володіння (негаторний позов);

 • виключення майна з акту опису (звільнення від арешту) як спосіб захисту права власності;

 • інші способи захисту права власності;

 • органи, які здійснюють захист права власності.

 1. Речові права:

а) сервітути;

б) емфітевзис;

в) суперфіцій;

г) узус:

д) інші речові права.

 1. Житловий будинок як об'єкт права приватної власності:

а) юридичні факти, які є підставою виникнення права приватної власності на житловий будинок;

б) "житловий будинок", "будинковолодіння". Співвідношення понять;

в) самовільне будівництво та його наслідки.
Накресліть схему:

 1. Види речових прав.

2. Способи виникнення і припинення права власності.
Теми рефератів:

 1. Земельний і особистий сервітут, як види речового права.

 2. Емфітевзис і суперфіцій, як права на чужі речі.Контрольні запитання для перевірки якості знань:

 1. Що таке речове право?

 2. Чим відрізняється речове право від зобов'язального?

 3. Що таке власність?

 4. Які правомочності власника Вам відомі?

 5. Що означає право власності в об'єктивному і суб'єктивному розумінні?

 6. Які способи виникнення права власності Вам відомі?

 7. Як припиняється право власності?

 8. Що треба розуміти під передачею майна?

 9. Коли на набувача переходить ризик випадкової загибелі майна?

 10. Що є підставами для виникнення і припинення права довічного користування землею?

 11. Що таке сервітути?

Література:


 1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р., №435-ІV

 3. Житловий кодекс України від 30.06.1983 р., № 5464/Х

 4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 ., № 2947-ІІІ

 5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV

 6. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 ., № 3167-ІІІ

 7. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р., № 176/95 ВР

 8. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р., № 3852-ХІІ

 9. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ

 10. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р., № 322-VІІІ

 11. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963.№ 1501-VІ

 12. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ

 13. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №80731-Х

 14. Закон України “Про власність” Відомості Верховної Ради України, 1991, №20.

 15. Закон України "Про планування і забудову територій" від 20. 04. 2000 N 1699-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 31, ст.250.

 16. Закон України „Про приватизацію державного майна„ від 4 березня 1992 року N 2163-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 24, ст.348

 17. Закон України „Про приватизацію державного житлового фонду” від 19 червня 1992 року N 2482-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 36, ст.524

 18. Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 6 березня 1992 року N 2171-XII// Відомості Верховної Ради України. 1992. № 24. Ст. 350.

 19. Закон України “Про оренду державного та комунального майна” від 14 березня 1995. N 2269-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 30, ст.416

 20. Постанова Верховної Ради України “Про право власності на окремі види майна” від 17.06.92р. - Відомості Верховної Ради України, 1992, №35. С.517.

 21. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред Я.М.Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

 22. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заїки. – К.: Істина, 2004. – 224 с.

 23. Цивільне право України: Підручник: У 2 книгах / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В.Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 24. Методологія приватного права: Зб. наук. праць (за матеріалами наук.-теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003 р.) / Редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.

 25. Сергеев А.А., Толстой Ю.К. “Гражданское право” учебник ч.1. М."Проспект" 2000.

 26. Суханов Е.А. Лекция о праве собственности. – У., 1991.

 27. Сумской Д. Вина как условие гражданско-правовой ответственности юридического лица // Підприємництво, господарство і право 2002р. № 8 с.37-39.

 28. Жигалкин И. Право доверительной собственности (к вопросу об ограничении и переходе права собственности) //Підприємгництво, господарство і право 2002р. № 7 с.46-48.


Практичне заняття – 4 години
Завдання 1

Акціонерне товариство "Хлібороб" закупило у радгоспі дві тонни насінної картоплі, повністю за неї розплатившись. Оскільки закупівля картоплі відбувалася зимою, сторони домовилися до весни залишити картоплю у радгоспі, щоб не підморозити насінний матеріал при транспортуванні. Однак навесні, внаслідок небувалого в тутешніх місцях паводка, склад, у якому зберігалася насінна картопля, у тому числі і закуплена акціонерним товариством, виявилася затопленою водою, та картопля стала непридатною для посадки.

На кого покладається ризик випадкової загибелі речі? Як вирішити справу?
Завдання 2

Гр. Р. знайшла на зупинці трамвая мобільний телефон. Вона залишила на зупинці оголошення про знахідку, але власник не з’явився. Через рік їй потелефонував гр. М., який вимагав повернути йому втрачений телефон. Гр. Р. відмовилася це зробити, так як вважала телефон своєю власністю та підключилася на контракт для використання його за призначенням. Як може захистити свої права гр. М.? Чи може бути його позов задоволений?
Завдання 3

Будинок належав на праві спільної часткової власності громадянам К. та М. Громадянин К. продав свою частку гр. С. Співвласник М. подав позов до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним, так як К. порушив правила про переважне право купівлі-продажу частки співвласниками, передбачене ст.362 ЦК. Заперечуючи проти позову К. зазначав, що в такому разі він взагалі відмовляється відчужувати свою частку. Яке рішення має прийняти суд?
Завдання 4

Громадянці Т. на праві приватної власності належало 4/5 будинку, а 1/5 належала гр. С. За договором міни гр. Т. передала гр. К. свою частину. Громадянин С. звернувся з позовом до суду про визнання договору міни недійсним, враховуючи переважне право придбання частки у праві спільної власності згідно ст. 362 ЦК України.

Як слід вирішити справу?

Завдання 5

К. звернулася в суд з позовом до Н. про повернення належного їй годинника. Позивачка посилалася на те, що Н. знайшов загублений нею годинник і відмовляється його повернути. Відповідач не визнавав позову, категорично перечуючи факт знахідки.

Яким може бути рішення суду? Дайте правову оцінку ситуації. Чи зміниться рішення суду, якщо:

а) Н. купив годинник у комісійному магазині?

б) годинник був подарований Н. його товаришем?

в) К. здала годинник у ремонтну майстерню і не забрала його. Ремонтна майстерня через півроку реалізувала годинник через комісійний магазин.
Завдання 6

С., майно якої було конфісковано згідно із вироком суду, звернулася з позовом в інтересах своєї неповнолітньої дочки про звільнення з-під арешту належних їй золотих виробів, подарованих бабусею, а також грошових сум. накопичених за рахунок отриманих на дочку аліментів. Суд відмовив С. у прийнятті заяви на тій підставі, що зазначені кошти одержані за рахунок доходів С.

Вирішіть справу. Проаналізуйте Постанову Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про виключення майна з опису”.
Завдання 7

К. передав Р. власний автомобіль в оренду строком на 6 місяців. Після спливу 6-місячного строку Р. відмовився повернути автомобіль. Який спосіб захисту права власності слід застосувати?

Що буде правовою підставою звернення К. із заявою до суду?
Завдання 8

В районний відділ внутрішніх справ надійшла заява від Борійчук, у якій вона просила розшукати вкрадені в неї вночі свиню і корову. В процесі розслідування крадіжки слідчий вияснив, що корова була невідомими особами продана Гавору, який її зарізав. Ні свині, ні злодіїв виявити не вдалося. Борійчук подала в суд позов до Гавора про повернення корови і до сільської Ради народних депутатів про відшкодування вартості свині.

Як необхідно вирішити цивільно- правові питання захисту прав Борійчук?
Завдання 9

Після смерті батьків до їх 3-х повнолітніх дітей, які проживали окремо, перейшов у спадок житловий будинок у рівних частках. Двоє спадкоємців бажає продати будинок, а виручену суму розподілити між собою, один із спадкоємців згоди на продаж будинку не дає і заявив, що бажає використовувати свою частку в будинку для проживання.

Оскільки згоди між спадкоємцями досягнуто не було, двоє з них пред'явили позов до спадкоємця, який заперечував проти продажу, про зобов'язання його не чинити перешкод в продажі. Вирішіть спір.
Завдання 10

Рішенням Ради народних депутатів гр. П. була виділена земельна ділянка під будівництво житлового будинку. За усною домовленістю між П. і сім'єю її брата К. будинок зводився спільними зусиллями для спільного проживання П. і сім'ї К. Після завершення будівництва П. відмовилась впустити сім'ю брата в будинок.

К. звернувся до суду з вимогою визнати за ним і його сім'єю право власності на половину будинку і зобов'язати П. не чинити перешкод в користуванні належною йому часткою. Вирішіть спір.
Завдання 11

До реєстрації шлюбу подружжя уклало між собою шлюбний контракт, згідно із яким набуте кожним з них майно під час шлюбу є роздільною власністю.

За період шлюбу чоловік - приватний підприємець - купив автомобіль, який використовував у підприємницькій діяльності, збудував дачний будинок. Дружина не працювала, оскільки була зайнята доглядом за дитиною

Через 3 роки шлюб було розірвано. Дитина залишилася проживати з матір'ю. Чиєю власністю є автомобіль і дачний будинок.
Завдання 12

Подружжя Куликових та їх неповнолітня дочка приватизували 2-кімнатну квартиру. Який правовий режим цієї квартири? Хто є її власником? Який порядок користування цією власністю? Розкрийте поняття цього виду власності.
Завдання 13

Я пред'явив позов до Н. про поділ будинку. Позивач зазначав, що під час шлюбу з відповідачкою вони побудували будинок, який є їх спільною сумісною власністю, тому просив визнати за ним право власності на 1\2 будинку.

Заперечуючи проти позову, Н. пояснювала, що під час будівництва будинку вона з Я. не проживала і фактично вони припинили шлюбні відносини. Проаналізуйте ситуацію. Чиєю власністю є будинок?
^ ТЕМА 12: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ
Семінар 2 години

Ключові поняття: “зобов'язання”, “зобов'язальне право”, “кредитор”, “боржник”, “часткове зобов'язання”, “субсидіарне зобов'язання”, “солідарне зобов'язання”, “регресне зобов'язання”, “цессія”, “делегація”, “новація”, “відступне”, “зарахування”.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне та сімейне право” / Укладачі: професор кафедри, кандидат юридичних...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconЮридичний факультет
Плани семінарських І практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Сімейне право України” / Укладач: викладач кафедри цивільно-правових...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconОрганізаційно-методичні рекомендації
Плани семінарських занять та самостійної роботи з нормативної дисципліни „Теорія держави та права” /Укладачі: к ю н. О. В. Легка.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПсихологія І педагогіка Навчально-методичні матеріали
Методичне забезпечення семінарських, практичних занять та самостійної роботи студентів з І модуля «Психологія»
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичні рекомендації призначені для підготовки до семінарських...
України: Плани та методичні вказівки до семінарських занять для студентів спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл. Бучин М. А.,...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи iconМетодичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні...
Методичне забезпечення самостійної роботи студентів та методичні вказівки підготовки та проведення практичних занять
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка