Розпорядженням голови районної
Скачати 149.88 Kb.
НазваРозпорядженням голови районної
Дата конвертації02.04.2013
Розмір149.88 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

від 21 січня 2011 року № 19

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційно-кадрової роботи

апарату Великобурлуцької районної державної адміністрації
І. Загальні положення
1. Відділ організаційно-кадрової роботи (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації.
2. Структура і чисельність працівників відділу та Положення про відділ затверджуються головою райдержадміністрації в установленому порядку.
3. Відділ створюється з метою організаційного, аналітичного (з питань роботи апарату райдержадміністрації) та кадрового забезпечення діяльності голови райдержадміністрації і підпорядковується керівнику апарату та голові райдержадміністрації.
4. Відповідно до Регламенту державної адміністрації відділ є головною ланкою здійснення взаємодії апарату з органами місцевого самоврядування, зі структурними підрозділами райдержадміністрації, підприємствами, установами і організаціями району.
5. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної і районної державної адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, Регламентом райдержадміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Інструкцією з питань охорони праці та протипожежної безпеки, цим Положенням.

В питаннях організацій і застосування методики проведення кадрової роботи та державної служби відділ керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.
6. Діяльність відділу здійснюється на основі перспективних та поточних планів роботи, затверджених керівником апарату районної державної адміністрації, а також індивідуальних планів роботи працівників відділу, затверджених начальником відділу.

7. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації, державними підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління районної державної адміністрації (підпорядковані установи), органами місцевого самоврядування.
ІІ. Основні завдання відділу
8. Основними завданнями відділу є:

– забезпечення реалізації державної політики з питань організаційної і кадрової роботи, державної служби в апараті, відділах управліннях та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації;

– підготовка проектів перспективних річних, поточних квартальних планів роботи райдержадміністрації, апарату райдержадміністрації та інших заходів, які здійснюються головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації, на основі пропозицій заступників голови, керівників управлінь, відділів райдержадміністрації;

– забезпечення контролю за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної і районної державних адміністрацій з питань, що відносяться до компетенції відділу, підготовка і надання з цих питань інформації голові райдержадміністрації та керівнику апарату;

– сприяння виборчим комісіям в організації проведення виборів та референдумів у частині їх матеріально-технічного забезпечення;

– надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування, структурним підрозділам райдержадміністрації з питань організації управлінської діяльності;

– забезпечення взаємодії райдержадміністрації з обласною державною адміністрацією, органами самоврядування, депутатами всіх рівнів;

– розробка проектів регламентуючих документів районної державної адміністрації, проектів розпоряджень і доручень голови з питань, що відносяться до компетенції відділу;

– участь в організації роботи консультативно-дорадчих органів, створених при райдержадміністрації, узагальнення інформації про їх діяльність;

– здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

– задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

– прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперспективного навчання;

– документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.


ІІІ. Права і обов’язки відділу
9. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

– забезпечує реалізацію державної політики з питань організаційної роботи і кадрової роботи, державної служби в апараті, відділах управліннях та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, на державних підприємствах, разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з цих питань, вносить голові райдержадміністрації, керівнику апарату пропозиції щодо її вдосконалення;

– опрацьовує і подає голові райдержадміністрації проекти перспективного (річного) і поточного (квартального) планів роботи райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації. Узагальнює звіти структурних підрозділів райдержадміністрації та готує про виконання річного та квартального планів роботи райдержадміністрації, апарату райдержадміністрації; забезпечує доведення звіту до громадськості;

– здійснює оперативне планування райдержадміністрації. Формує план заходів райдержадміністрації на місяць, план роботи апарату райдержадміністрації на місяць; проводить аналіз щодо їх виконання;

– розробляє спільно зі структурними підрозділами райдержадміністрації пріоритетні напрями роботи райдержадміністрації на рік;

– забезпечує взаємозв’язок голови райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування; організаційно забезпечує підготовку робочих поїздок голови райдержадміністрації до населених пунктів району;

– за дорученням голови, керівника апарату районної державної адміністрації спільно з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації організовує підготовку проектів рішень районної ради, віднесених до компетенції відділу, які вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації;

– спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації бере участь у підготовці необхідних матеріалів і пропозицій для інформування голови районної державної адміністрації щодо фактів порушення сільськими головами Конституції України, указів і розпоряджень Президента України, інших актів законодавчої влади;

– забезпечує взаємодію апарату райдержадміністрації з обласною державною адміністрацією; за дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату інформує відповідні підрозділи апарату облдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу;

– проводить організаційну роботу щодо участі керівництва райдержадміністрації та інших категорій учасників у селекторних нарадах, що проводяться обласною державною адміністрацією;

– організаційно забезпечує підготовку робочих поїздок до району голови облдержадміністрації;

– вивчає, узагальнює і поширює нові форми та методи діяльності управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає їм методичну і практичну допомогу в поліпшенні та вдосконаленні управлінської роботи з питань, віднесених до компетенції відділу;

– організовує навчання, готує наради з працівниками виконкомів сільських рад;

– відповідно до чинного законодавства сприяє виборчим комісіям і комісіям з референдуму в реалізації ними повноважень під час підготовки та проведенні виборів, референдумів та опитувань населення (у частині матеріально-технічного забезпечення);

– бере участь в організаційному забезпеченні засідань колегії, адміністративно-господарського активу району, а також нарад-семінарів, що проводяться головою районної державної адміністрації за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

– здійснює узагальнення пропозицій, наданих структурними підрозділами райдержадміністрації, та забезпечує підготовку проектів планів з питань, що розглядаються на засіданнях колегії райдержадміністрації та засіданнях адміністративно-господарського активу району протягом року, та надає їх для подальшого розгляду та затвердження;

– узагальнює звіти, що надходять до відділу від структурних підрозділів райдержадміністрації з питань діяльності консультативно-дорадчих органів, створених при райдержадміністрації, здійснює моніторинг їх роботи та готує відповідну аналітичну інформацію керівнику апарату райдержадміністрації;

– за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації перевіряє з іншими відділами апарату районної державної адміністрації роботу відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів сільських рад (з питань делегованих повноважень) щодо виконання ними Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної і районної державної адміністрацій; інформує з цих питань голову та керівника апарату райдержадміністрації;

– разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації бере участь (відповідно до компетенції) у підготовці для голови райдержадміністрації аналізу соціально-економічного та суспільно-політичного становища в районі, розробці пропозицій щодо його поліпшення; звітів голови районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою;

– бере участь у підготовці аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

– здійснює опрацювання проектів розпоряджень, за дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату розробляє проекти розпоряджень з організаційних і кадрових питань;бере участь (відповідно до компетенції відділу) у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою, підготовці заходів щодо проведення адміністративно-територіальної реформи

– здійснює підготовку та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації та його заступниками, керівником апарату;

– готує проект Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації, склад колегії районної державної адміністрації та проекти відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до них;

– бере участь у забезпеченні організаційної підготовки спільно з іншими підрозділами райдержадміністрації урочистих заходів з нагоди державних і професійних свят та інших масових заходів;

– бере участь (відповідно до компетенції відділу) у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою, підготовці заходів щодо проведення адміністративно-територіальної реформи;

– разом із структурними підрозділами райдержадміністрації розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та керівників підпорядкованих установ;

– здійснює організаційне забезпечення ради по роботі з кадрами, комісії з питань нагородження районної державної адміністрації, конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців райдержадміністрації, а також методичне та інформаційне забезпечення роботи кадрових служб структурних підрозділів райдержадміністрації та підпорядкованих установ;

– веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службових службовців, а також керівників підпорядкованих установ;

– проводить роботу з резервом кадрів апарату районної державної адміністрації, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву і контролює виконання особистих річних планів його підготовки, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в управліннях, відділах та інших підрозділах райдержадміністрації та підпорядкованих їй установах, вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо її вдосконалення;

– вносить рекомендації голові райдержадміністрації про зарахування до кадрового резерву державних службовців при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);

– вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті районної державної адміністрації, попереджує їх про встановлення законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, контролює добір та розстановку кадрів в апараті районної державної адміністрації, її структурних підрозділах та підпорядкованих установах;

– приймає від претендентів на посаду державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

– розглядає та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

– готує матеріали про погодження призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та підпорядкованих установ;

– оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державними службовцями апарату районної державної адміністрації, вносить про це записи до трудових книжок;

– обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

– розглядає матеріали та готує документи для заохочення і нагородження працівників, веде відповідний облік;

– у межах свої компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу;

– своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій;

– здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників;

– оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівникам, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

– готує документи для відрядження працівників за кордон;

– в межах наданої компетенції бере участь у розробленні структури районної державної адміністрації, штатного розпису апарату, управлінь та відділів районної державної адміністрації, контролює розроблення положень, посадових інструкцій у структурних підрозділах районної державної адміністрації та в підпорядкованих їй установах;

– здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків, а також контролює проведення цієї роботи у структурних підрозділах райдержадміністрації;

– забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації організовує регулярне навчання працівників апарату;

– разом з іншими структурними підрозділами здійснює контроль в апараті, відділах і управліннях райдержадміністрації та підпорядкованих їй установах за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби;

– здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті райдержадміністрації, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних у структурних підрозділах райдержадміністрації, підпорядкованих установах;

– проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладення, продовження терміну дії, розірвання контактів з керівниками підприємств установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також бере участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів;

– забезпечує планування службової кар’єри та аналізує ефективність роботи персоналу;

– здійснює разом з іншими підрозділами заходи ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ державних службовців третьої-сьомої категорії використання його даних у межах повноважень райдержадміністрації, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання до Головдержслужби України та її територіальних органів необхідної інформації у встановленому Головдержслужбою порядку;

– здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів);

– проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

– забезпечує реалізацію комплексу заходів з підготовки матеріалів щодо відзначення відзнаками районного рівня;

– надає практичну допомогу, консультує працівників державних органів, підприємств, організацій та установ з питань підготовки нагородних матеріалів;

– за дорученням голови райдержадміністрації, керівника апарату розглядає звернення громадян, організацій, підприємств, установ, які надходять до райдержадміністрації;

– бере участь, відповідно до компетенції відділу, у сприянні інституту громадського суспільства у проведенні громадської експертизи діяльності райдержадміністрації в разі надходження від нього письмового запиту;

  • виконує інші доручення голови райдержадміністрації та керівника апарату.


10. Відділ має право:

– перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в апараті райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації та в підпорядкованих їй установах;

– у встановленому порядку запитувати і одержувати від посадових осіб управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій необхідні документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

– залучати спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

– брати участь у нарадах, засіданнях колегій структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів місцевих рад, сесій місцевих рад; скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу;

– вносити голові райдержадміністрації, керівнику апарату пропозиції з питань удосконалення роботи відділу, підвищення ефективності державної служби.
ІV. Управління відділом.
11. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу» за поданням керівника апарату райдержадміністрації та погодженням із керівниками організаційного відділу і відділу кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації.

На посаду начальника відділу призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років або на керівних посадах у інших сферах не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

На період відсутності начальника відділу його обов’язки покладаються на головного спеціаліста відділу.

Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу, погодженим з керівником апарату райдержадміністрації.
Начальник відділу:

– здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на нього завдань;

– планує роботу відділу і забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи;

– визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходів щодо підвищення ефективності діяльності – відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників;

– організовує розробку посадових інструкцій працівників відділу, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього розпорядку;

– організовує контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевих рад (з питань делегованих повноважень) Конституцій України, Законів України, актів Президента України, Кабінет Міністрів України, розпоряджень і доручень голів районної та обласної державних адміністрацій з питань, віднесених до компетенції відділу. Інформує голову, керівника апарату районної державної адміністрації про стан цієї роботи;

– забезпечує організацію підготовки перспективних і поточних планів роботи районної державної адміністрації та інформування громадськості про їх виконання;

– забезпечує підготовку проектів розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

– здійснює контроль за дотримання у відділі законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, Інструкції з питань діловодства в районній державній адміністрації;

– організовує роботу консультативно-дорадчих органів, створених при райдержадміністрації, до персонального складу яких входять працівники відділу;

– забезпечує, відповідно до регламентуючих вимог, сприяння інституту громадського суспільства у проведенні громадської експертизи діяльності райдержадміністрації;

– контролює роботу відділу щодо забезпечення відкритості влади, покращення надання адміністративних послуг населенню;

– організовує розробку пріоритетних напрямів роботи райдержадміністрації на рік і пропозиції щодо підвищення ефективності роботи апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів;

– координує діяльність працівників відділу під час розгляду листів, звернень громадян, організацій, підприємств, установ тощо;

– готує подання про присвоєння чергових рангів працівникам відділу;

– виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації та керівником апарату.

Керівник апарату

райдержадміністрації Ю. ВАСИЛЬЄВА
Левченко Л.С.

Схожі:

Розпорядженням голови районної iconЗатверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації
Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень І доручень голови обласної...
Розпорядженням голови районної iconРозпорядження
Великобурлуцької районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня...
Розпорядженням голови районної iconРозпорядження
Великобурлуцької районної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня...
Розпорядженням голови районної iconРоботи районної державної адміністрації на і-й квартал 2008 року
...
Розпорядженням голови районної iconРозпорядженням голови районної державної адміністрації від «16» травня...
Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України І кабінету Міністрів України,...
Розпорядженням голови районної iconІнструкція з діловодства Великобурлуцької районної державної адміністрації
Типова інструкція), а також Регламенту Великобурлуцької районної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови районної...
Розпорядженням голови районної iconРоботи районної державної адміністрації на і-й квартал 2008 року
На підставі ст. 45 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, розділу 3 регламенту Летичівської районної державної адміністрації,...
Розпорядженням голови районної iconЗатверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи (далі – сектор) є структурним...
Розпорядженням голови районної iconНачальник відділу освіти Розпорядженням голови
Октябрський навчально-виховний комплекс №1 «школа гімназія» красногвардійської районної ради автономної республіки крим далі
Розпорядженням голови районної iconРозпорядження
Національного агентства України з питань державної служби від 13. 09. 2011 №11 Про довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка