Положення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Скачати 65.63 Kb.
НазваПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дата конвертації02.04.2013
Розмір65.63 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНУЮ

Начальний управління освіти

Краматорської міської ради

_________Є.Є.Сидорова
ПОЛОЖЕННЯ

про ІІІ освітній округ
Загальні положення
1. Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 777 і визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності ІІІ освітнього округу.

ІІІ округ (далі округ) - добровільне об’єднання навчальних закладів, системи дошкільної та загальної середньої освіти мікрорайонів «Лазурний» та «Станкострой», селищ «Ясногірка» та «Біленьке», що спрямовують свою діяльність на створення умов для здобуття громадянами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, забезпечення всебічного розвитку особистості. Округ функціонує за мережевою взаємодією.
2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про світній округ та іншими нормативно-правовими актами.

3. Округ утворюється з метою:

 • організації в межах адміністративно-територіальної одиниці ефективної системи освіти;

 • забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

 • ефективного використання творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів;

 • раціонального використання навчально-методичної, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізації.

4 Основними завданнями округу є створення єдиного освітнього простору в межах  адміністративно-територіальної одиниці та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізація допрофільної підготовки і профільного навчання, розвиток творчих здібностей, нахилів, обдарувань дітей, впровадження сучасних освітніх технологій.

5. Суб’єктами округу є:

 • Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 з профільним навчанням

 • Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16

 • Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19

 • Краматорська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 21

 • Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26

 • Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30

 • Краматорська українська гімназія

 • Дошкільний навчальний заклад № 5

 • Дошкільний навчальний заклад № 15

 • Дошкільний навчальний заклад № 82

 • Дошкільний навчальний заклад № 89

 • Дошкільний навчальний заклад № 96

 • Дошкільний навчальний заклад № 97

 • Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки № 26. Округ утворено управлінням освіти Краматорської міської ради
7. Правовідносини між суб’єктами округу регулюються договором про спільну освітню діяльність, в якому, зокрема, зазначається:

 • місцезнаходження округу;

 • перелік суб’єктів округу;

 • права та обов’язки суб’єктів округу та учасників навчально-виховного процесу;

 • особливості організації навчально-виховного процесу.


Рада округу
8. З метою ефективного управління округом та забезпечення координації його діяльності утворюється рада округу.

9. Рада округу формується з керівників суб’єктів округу, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

10. Раду округу очолює голова, який обирається членами ради з її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Голова ради округу, його заступник та секретар обираються на строк не менше ніж один рік.

11. Засідання ради округу відбувається за потребою, але не рідше ніж два рази на рік. Рішення ради округу приймається простою більшістю голосів за умови, що у засіданні бере участь не менше ніж дві третини загального складу ради, та вноситься до книги протоколів засідань.

12. Рада округу на підставі цього Положення розробляє положення про округ, яке погоджується з усіма керівниками суб’єктів округу та затверджується органом управління освітою.

13. Рада округу:

- подає пропозиції органові управління освітою щодо перерозподілу навчальних годин між навчальними закладами - суб’єктами округу, організації навчально-виховного процесу, маршрутів шкільних автобусів, що забезпечують підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому, діяльності міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу та формування бібліотечних фондів;

- координує проведення виховної роботи з метою ефективного використання наявної матеріальної бази суб’єктів округу для позаурочної, гурткової, секційної роботи, організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

- сприяє діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служби;

- координує разом з районним (міським) науково-методичним центром методичну роботу, спрямовану на:

 • організацію надання навчально-методичних консультацій працівникам суб’єктів округу;

 • удосконалення діяльності методичних об’єднань, інших структурних підрозділів суб’єктів округу;

 • співпрацю з вищими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти та закладами культури;

 • звітує про свою діяльність не рідше ніж однин раз на рік, як правило, наприкінці навчального року на загальних зборах працівників суб’єктів округу.


^ Опорний заклад

14. Опорний заклад – Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 з профільним навчанням, що надає повну загальну середню освіту, забезпечена кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання.

15. Під час утворення опорного закладу беруться до уваги:

 • потреби у забезпеченні певних напрямів спеціалізації, допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • рівень забезпечення висококваліфікованими педагогічними кадрами;

 • наявність належної матеріально-технічної бази (навчальних кабінетів із сучасним обладнанням, високошвидкісного доступу до Інтернету, спортивних об’єктів);

 • укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

 • зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та додому.

16. Основними завданнями опорного закладу є:

 • забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • концентрація та ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріально-технічних ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб учнів;

 • надання методичної допомоги суб’єктам округу за напрямами діяльності;

 • впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;

 • створення єдиної системи виховної роботи;

 • організація співпраці із суб’єктами округу, іншими навчальними закладами та закладами культури.

17. Навчально-виховний процес в опорному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану з конкретизацією варіативної складової частини і визначенням профілю (профілів) навчання.
^ Організація навчально-виховного процесу в окрузі

18. Організація навчально-виховного процесу в окрузі регламентується договором про спільну освітню діяльність, положенням про округ та нормативно-правовими актами, що визначають напрями діяльності суб’єктів округу.

19. Суб’єкти округу провадять діяльність відповідно до спільного плану роботи, що розробляється керівниками суб’єктів округу та затверджується радою округу, а також власного річного і перспективного планів.

20. З метою належної організації допрофільної підготовки та профільного навчання, підготовки учнів до ЗНО, задоволення потреб батьків та учнів у додаткових освітніх послугах складається робочий навчальний план та встановлюється режим роботи.

21. Робочий навчальний план округу охоплює 4 напрямки:


 • Секції центру довузівської підготовки «Абітурієнт». Консультаційні пункти з підготовки до ЗНО.

 • Консультаційні пункти для роботи з обдарованими школярами

 • Розвивальні гуртки та консультаційні пункти

 • Міжшкільні факультативні та консультаційні пункти та гуртки профорієнтаційного і спортивного напрямків.


22. До проведення занять за вищевказаними напрямами залучаються висококваліфіковані працівники суб’єктів округу. Враховуючи специфіку округу, консультаційні пункти з предметів, які користуються найбільшим попитом серед учнів суб’єктів округу, організуються на базі даних суб’єктів.

23. Учням суб’єктів округу надається право самостійно обирати заклад для отримання додаткових освітніх послуг.

24. Розклад занять на освітньому окрузі складається відповідно до робочого навчального плану затвердженого управлінням освіти.

25. Облік відвідування занять учнями ведеться в окремих журналах в закладах, в яких вони проводяться.

26. Контроль за проведенням усіх форм роботи в межах освітнього округу покладається на адміністрацію суб’єктів.

27. З метою координації діяльності на окрузі не рідше ніж один раз на рік проводяться спільні збори працівників суб’єктів округу, які надають додаткові освітні послуги.

Схожі:

Положення про ІІІ освітній округ Загальні положення iconІ. Загальні положення
Славутської міської ради 23 скликання від 27. 07. 2001 року “Про реорганізацію зош №2 І-ІІІ ступенів у навчально-виховний комплекс...
Положення про ІІІ освітній округ Загальні положення iconI. загальні положення
Відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного захисту”, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері...
Положення про ІІІ освітній округ Загальні положення iconОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...
Положення про ІІІ освітній округ Загальні положення iconУрок №30 Тема. Південна Америка. Загальні відомості. Географічне...
Учнів загальне уявлення про географічне положення, площу І форму материка; поглибити систему знань учнів про відкриття І дослідження...
Положення про ІІІ освітній округ Загальні положення iconПоложення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення
Природні та створень працею людей генетичні ресурси рослин є скарбницею інтелектуальних та матеріальних цінностей, яка має служити...
Положення про ІІІ освітній округ Загальні положення iconПоложення про центр розвитку дитини Загальні питання
Внести до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р....
Положення про ІІІ освітній округ Загальні положення iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» І поширюється на навчальний заклад – зош...
Положення про ІІІ освітній округ Загальні положення iconІ. Загальні положення
України від 31. 07. 2009 n 712 «Про внесення змін до Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський...
Положення про ІІІ освітній округ Загальні положення icon1. Загальні положення
Це положення визначає принципи та механізми проведення конкурсу-огляду шкільних методичних кабінетів (методичних куточків)
Положення про ІІІ освітній округ Загальні положення iconПоложення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально –...
В загальноосвітньому навчально – виховному закладі створюються такі навчальні майстерні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка