Задачі з конституційного права України для самостійної роботи
Скачати 350.72 Kb.
НазваЗадачі з конституційного права України для самостійної роботи
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2013
Розмір350.72 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
Задачі з конституційного права України для самостійної роботи.

 1. Громадянин N був затриманий працівниками обласного відділу МВС України під час мирної акції протесту проти хаотичної забудови Києва 23 червня 200? року. 27 червня того ж року без пояснення причини затримання його відпустили. Того ж дня громадянин N направив до Конституційного суду конституційне подання про неконституційність дій органів МВС України. Дати юридичний аналіз викладеним фактам. Обґрунтувати дії органів МВС та громадянина N. Яка компетенція Конституційного Суду України? Як вирішити це питання?

ВІДПОВІДЬ

1.Згідно ст..39 Конституції України «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування». Що саме і робив громадянин N.

2.Згідно ст..29 Конституції України «У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою».

3. Згідно ст..29 Конституції України : «Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.»

4. Згідно ст..29 Конституції України «Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого».

5. Згідно Ст. 55 Конституції України «Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб».

6.Ст. 8 Конституції України, в якій є чудовий принцип верховенства права, що включає в себе розумність, добросовісність і справедливість. І Ц., який потрапив у жорна нашого правосуддя, усе ще сподівається, що справедливість восторжествує

Правомірні дії громадянина N: пункт 1 відповіді.

Правомірні дії громадянина N: пункт 5 відповіді.

Правомірні дії працівників обласного відділу МВС України: пункт 2 відповіді.

Неправомірні працівників обласного відділу МВС України: пункт 2 відповіді (затримання не на 72 години, а на 96 годин).

Неправомірні працівників обласного відділу МВС України: пункт 3 відповіді – затримання без пояснень.

Неправомірні працівників обласного відділу МВС України: пункт 4 відповіді – нікого з родичів не повідомляли.

До компетенції Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України (ст..8 КУ)як Основного Закону держави на всій території України, а його діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.

Вирішення: Громадянину N заподіяна матеріальна і моральна шкода. Може бути застосовані: грошова компенсація, або притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітників міліції, які порушили конституційні права громадяна N.


 1. Громадянин N в день виборів перебував у службовому відрядженні в м. Чернівці, де звернувся до виборчої комісії з проханням реалізувати своє конституційне право на голосування на виборах. Член дільничної комісії видав бюлетеня та вніс прізвище громадянина N у списки виборців.

Дайте юридичний аналіз викладених фактів? Які нормативні акти регулюють дані питання? Які принципи виборчого права порушені? Яка відповідальність має бути застосована до винних осіб?

ВІДПОВІДЬ

1. Стаття 38. Конституції України. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2.Нормативно-правові акти: Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», Закон України «Про вибори Президента України», Закон України «Про вибори народних депутатів України».

3.^ Закон «Про державний реєстр виборців», згідно з його редакцією, виборець, який у день голосування з поважної причини не може проголосувати за місцем реєстрації, отримує можливість проголосувати в іншому місці без зміни виборчої адреси - тобто достатньо буде не пізніше ніж за п`ять днів до виборів або референдуму заявити про своє бажання проголосувати в орган ведення держреєстру за місцем перебування, при цьому не вирішуючи питання про «виписку» за місцем прописки.

 4.Так як громадянин не звернувся у 5-ти денний строк до виборчої дільниці за місцем перебування а також не з’явився на виборчу дільницю за місцем реєстрації, він втратив своє право на голос, так як списки були вже сформовані.

Порушено принцип рівного виборчого права, згідно Закону України «Про Вибори Народних депутатів України» ст.21 п.2. Виборець може бути включений до списку виборців лише на одній виборчій дільниці. Це право і було порушено, т.як одного виборця було включено до двох списків виборців, коли до останнього взагалі не мали права включати.

5. Член виборчої комісії умисно надав громадянину можливість проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше, ніж один раз у ході голосування, або надав виборчий бюлетень особі, яка не включена до списку виборців, чи надав заповнений виборчий бюлетень, то за одну з таких дій настає кримінальна відповідальність у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років.

^ 3.Кандидат у депутати Верховної Ради України під час передвиборчої кампанії був підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються у судовому порядку.

Чи діє в даному випадку принцип недоторканості кандидата в депутати? Дайте юридичний аналіз викладеним фактам. Які нормативні акти регулюють відповідні питання?

ВІДПОВІДЬ

^ 1.Закон України Про вибори народних депутатів України

ст.30 «Кандидат у депутати пiд час проведення передвиборної кампанiї не може бути притягнутий до кримiнальної вiдповiдальностi, заарештований або пiдданий заходам адмiнiстративного стягнення, якi накладаються в судовому порядку, без згоди Центральної виборчої комісії».

2.В даному випадку принцип недоторканості кандидата в депутати не діє. А може він не діяти лише за згодою Центральної виборчої комісії. Отже, адміністративна відповідальність все ж таки можлива.

Нормативно-правові акти: Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», Закон України «Про вибори народних депутатів України».
4.В день виборів громадянин N, перевіряючи списки виборців, не виявив своє прізвище в списках виборців. У зв’язку з цим голові дільничної виборчої комісії ним була направлена письмова заява з проханням внести його до списків. Голова відмовив у розгляді заяви, так як це, на його думку, не належить до його компетенції. Які дії має вчинити виборець для усунення порушеного права? Який орган має вирішити питання про внесення виборця N до списків? Яка відповідальність за неправильність списків може бути застосована і до яких суб’єктів?

Він повинен подати скаргу до Дільничної виборчої комісії за місцем реєстрації з скаргою, в якій попросити включити його до списку виборців. Скарга розгядається в день виборів невідкладно, але не пізніше часу закінчення голосування.

Заява виборця розглядається дільничною виборчою комісією у дводенний строк, а напередодні і в день виборів - негайно. (п. 11, ст.18 Закону України “Про вибори народних депутатів” .

Стаття 35. Порядок внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці п.1. Внесення змін до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці здійснюється головою, заступником голови та секретарем дільничної виборчої комісії. п.2. Зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці вносяться на підставі: 1) рішення суду, прийнятого відповідно до частини шостої статті 32 цього Закону; 2) рішення окружної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини дев'ятої статті 34 цього Закону; 3) повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на цій виборчій дільниці; 4) рішення дільничної виборчої комісії.

^ Ст.157 Кримінального Кодексу У, п.1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин - караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. Санкції можна застосувати до Голови виборчої комісії.
^ 5.Громадянка України вийшла заміж за громадянина Великобританії. Протягом двох років вони проживають на території України. У них народилася дитина.

За яких умов дитина має право набути громадянство України? ^ Яким законом слід керуватися при визначенні громадянства дитини? Який орган буде вирішувати пи­тання про громадянство дитини?

1. ст. 7 Закону «про громадянство» громадянином України за народженням є: Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, ст.13. При різному громадянстві батьків, один з яких на момент народження дитини перебував у громадянстві України, дитина є громадянином України: якщо вона народилася на території України.

2.Законом України «Про громадянство України».

3. Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, його територіальні органи і підрозділи.
^ 6.Громадянин США українського походження N, звернувся до комісії з питань громадянства при Президенті України з проханням прийняти його до громадянства України.

Якими нормативними актами необхідно керуватися при вирішенні даного питання?

За яких умов громадянину США може бути надано громадянство України?

Який порядок вирішення цього питання?

Які державні органи України будуть вирішувати дане питання?

1. Законом України «Про громадянство України».

2. Умовами прийняття до громадянства України є:

1)визнання і дотримання Конституції України та законів України; 2)подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців).

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.

4) отримання дозволу на імміграцію.

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.

6) наявність законних джерел існування.

Законом України «Про громадянство України».

3.Громадянин, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Якщо він, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не може отримати його, він подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.

4. Державні органи Украї, які будуть вирішувати дане питання

-Президент України

-Комісія при Президентові України з питань громадянства

-Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, його територіальні органи і підрозділи.
7.Громадянин Німеччини N, перебуваючи на борту туристичного лайнера, що пришвартувався в одеському порту, скоїв ряд хуліганських дій, що в Україні кваліфікуються як злочин.

Дайте юридичний аналіз викладеного факту.

Чи підлягає він кримінальній відповідальності за законодавством України?

Яку відповідальність буде нести громадянин Німеччини N.

1.Громадянин Німеччини скоїв направомірні дії на території України і буде відповідати за законами України.

2.Він підлягає кримінальній відповідальності за законодавством України.

3. Кримінальна відповідальність за хуліганство ст.296 Кримінального кодексу України: За просте (некваліфіковане) хуліганство передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 - 17 000 гривень), арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років.

Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» Ст.31. Скорочення терміну тимчасового перебування в Україні - Іноземцю та особі без громадянства скорочується раніше визначений йому термін перебування в Україні у разі: порушення ним законодавства України; ст.32. Видворення за межі України Іноземець має бути видворений за межі України у разі якщо він вчинив злочин після відбуття призначеного йому покарання.
8.Особа без громадянства N, знаходячись на тери­торії України 5 років, порушила клопотання про набуття громадянства України. Разом з нею проживає її дитина 14 років, також особа без громадянства.

Як вирішити зазначену справу?

До компетенції якого органу належить вирішення даного питання?

До якого органу особа N повинна була подати заяву про набуття громадянства України?

Як вирішується питання про громадянство дитини?

1. Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є:

1)визнання і дотримання Конституції України та законів України;

2)подання декларації про відсутність іноземного громадянства.

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років.

4) отримання дозволу на імміграцію.

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.

6) наявність законних джерел існування.

2.Це відноситься до компетенції державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, та його територіальних органів і підрозділів.

3. Заяву з питань громадянства подати до дипломатичних представництв та консульських установ України за місцем їх постійного проживання.

4. Дитина може набути громадянства після прийняття громадянства особою без громадянства N за її клопотанням.
9.Особа без громадянства за запрошенням юридичної особи «А» прибула на територію України. По завершенню свого візиту особа виїхала з готелю не оплативши проживання в ньому.

Які дії має вчинити адміністрація готелю для відновлення порушених прав?

Які нормативні акти регулюють дане питання?

Чи буде неси юридичну відповідальність особа?

1. ст. 22 п.3 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»: Виїзд з України іноземця або особи без громадянства може бути за рішенням суду тимчасово відкладено до виконання ним майнових зобов’язань перед фізичними та юридичними особами в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

п.2, ст. 25 2. Іноземці та особи без громадянства, які не мають законних підстав для перебування в Україні або які не можуть виконати обов’язок виїзду з України, не пізніше дня закінчення відповідного строку їх перебування у зв’язку з відсутністю коштів або втратою паспортного документа можуть добровільно повернутися в країну походження або третю країну, у тому числі за сприяння міжнародних організацій.

тут не подходит, но можно прочитать ст. 32 п. 2-примусове видворення: Фізичні або юридичні особи, які запрошували чи приймали іноземців та осіб без громадянства, влаштовували їх незаконний в’їзд, проживання, працевлаштування, сприяли в ухиленні від виїзду після закінчення строку перебування, за рішенням суду в установленому законом порядку відшкодовують витрати, завдані державі внаслідок видворення зазначених іноземців та осіб без громадянства.

2. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Наказ «Про затвердження Правил користування готелями та надання готельних послуг в Україні».

3.
^ 10.Громадянин України N, одружився на громадянці Німеччини. Разом з нею проживає на території України 2 роки. Дружина вирішила стати громадянкою України.

В який орган повинна вона звернутися для набуття громадянства України?

Яка процедура вирішення даного питання?

Які умови вона має виконати, щоб отримати громадянство України?

 1. Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, його територіальні органи і підрозділи.

2. Заяву з питань громадянства подати до дипломатичних представництв та консульських установ України за місцем їх постійного проживання.

3. Умовами прийняття до громадянства України є подання декларації про зобов'язання припинити іноземне громадянство.


 1. Президент відповідно до закону прийняв рішення про введення воєнного стану в країні. Верховна Рада визнала це рішення незаконним та розпочала процедуру усунення Президента з поста в порядку імпічменту. Чи правомірними є дії Президента та Верховної Ради? За яких умов Верховна Рада може ініціювати імпічмент Президента? Яка процедура проведення імпічменту Президента?


ВІДПОВІДЬ - Рзіб‘ємо це складне питання на декілька:

^ 1. Чи правомірними є дії Президента?

Згідно З/У «Про правовий режим воєнного стану» (пПРВС) ст..1 «Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу…»

Згідно ст.. 2 з/У (пПРВС) «Метою введення воєнного стану є створення умов для здійснення органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих їм повноважень у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності».

Але, згідно ст.. 5 (пПРВС) указ Президента про воєнний стан «…підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України», тобто якщо ВР на протязі двох днів не затвердила, цей указ Президента, то він не вступає у силу, але незаконним його визнати неможливо т.к. Президент та ВР діяли в рамках закону! Тобто дії ВР, у частині яка не затвердила положення про воєнний стан можна законними ( з натяжкою);
^ 3. За яких умов Верховна Рада може ініціювати імпічмент Президента?

Згідно ст..111 КУ

 • «Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину».

Згідно з умовами задачі Президент зради не робив, а тільки прийняв рішення про введення воєнного стану – це не є державною зрадою;

^ 4. Яка процедура проведення імпічменту Президента?

Згідно ст..111 КУ

 • «Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України»

 • «Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі».

 • «Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України»;

 • «Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України»;

 • «Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України»
 1. Прем’єр-міністр України виступив зі звітом про виконану роботу за рік перед Верховною Радою України. Звіт роботи Кабінету Міністрів визнано незадовільним. Які наслідки це має для уряду і які наступні дії Президента України та Верховної Ради України (викласти поетапно, обґрунтувати).
 1. Оскільки уряд згідно ст.. 113 ч.2 «Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України», наслідок для Уряду один: розпуск;

 2. Згідно ст..115 ч. 4 «Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України». Тобто ВР більшістю голосів повинна прийняти резолюцію недовіри КМУ, що має тягнути за собою відставку Уряду;

 3. Згідно ст..115 ч. 5 відставку Уряду повинно бути «…прийнято Президентом України», який зразу ж дає уряду «…дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів», тобто ВР – розпускає уряд, а Президент У. підписує цю резолюцію… 1. Конституційний Суд України відмовив у розгляді клопотання малого під­приємства «А» про неконституційність постанови Кабінету Міністрів України. Чи правильні дії суду (обґрунтуйте)? Які нормативні акти регулюють дане питання? Яка компетенція Конституційного Суду України?


^ Закон Про конституційний суд
Стаття 41. Суб'єкти права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України
Суб'єктами права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктами 2-6 статті 13 цього Закону, є:

за пунктами 2, 6 - Президент України;

за пунктами 3, 5, 6 - Верховна Рада України;

за пунктом 2 - Кабінет Міністрів України;

за пунктом 4 - Президент України, не менш як сорок п'ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади,

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.

{ Текст статті 41 в редакції Закону N 1168-VI ( 1168-17 ) від 19.03.2009 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 ( v017p710-09 ) від 07.07.2009 }
Ст. 13 Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 2) відповідності Конституції України чинних міжнародних

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість; 3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України ( 254к/96-ВР );

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України; 5) відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) вимогам статей 157 і 158

Конституції України ( 254к/96-ВР ); { Статтю 13 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 1168-VI ( 1168-17 ) від 19.03.2009 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 ( v017p710-09 ) від 07.07.2009 } 6) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України ( 254к/96-ВР ) або законів України. { Статтю 13 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1168-VI ( 1168-17 ) від

19.03.2009 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2009 ( v017p710-09 ) від 07.07.2009 }


 1. Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою скасував пільги для громадян, встановлені законом. Група громадян звернулася до суду з позовом про скасування постанови як такої, що суперечить закону. Як повинен вчинити суд, керуючись Конституцією України? До якої групи прав відноситься право громадян, яке вони захищають? Які гарантії захисту прав використали громадяни?


1 Суд повинен визнати незаконною та скасувати Постанову Кабінету Міністрів України.
2 Право громадян, яке вони захищають відноситься до групи Соціальних - можливості громадянина бути повноцінним суб'єктом суспільних відносин і забезпечення йому необхідних для розвитку та існування умов. До цієї групи належать права: на працю, на страйк, на відпочинок, соціальний захист, на житло, достатній життєвий рівень, на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування; право на безпечне навколишнє середовище. Саме названі права визначають обов'язки держави забезпечити кожному мінімум засобів до існування, соціальної забезпеченості та екологічної безпеки.

Метою соціальних прав є:

— гарантування допомоги державою у випадках, умовах та у порядку, передбачених чинним законодавством;

— матеріальне забезпечення, соціальне обслуговування, встановлення особливих режимів щодо реалізації соціальних прав громадян;

—забезпечення достатнього для розвитку життєвого рівня, сприятливого навколишнього природного середовища;
3 Гарантії захисту прав:

Cтаття 3 Конституції України, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави в особі її органів, до яких належать і органи судової влади,

Стаття 21. Конституції України Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22 При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

п. 6 стаття 92 Конституції України «права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина; основи соціального захисту, …». визначаються виключно законами України .

п 2, 3 ст. 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України повноважний вживати заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, забезпечувати проведення політики, зокрема, у сфері соціального захисту . Зазначене свідчить, що Кабінет Міністрів України не наділений повноваженнями щодо встановлення розмірів соціальних пільг та стандартів чи їх скасування . Натомість наявність постанови свідчить про втручання Кабінету Міністрів України у сферу виключної компетенції законодавця. Отже, якщо порядок надання соціальних гарантій та пільг є сферою компетенції Кабінету Міністрів України, яку він реалізує через підзаконне регулювання, то права на соціальні пільги та розмір таких пільг повинні визначатися виключно законом.


 1. Посадова особа районної адміністрації запропонувала власнику приватного підприємства вступити до політичної партії. Після відмови підприємця це зробити йому було відмовлено в пільговому кредиті та не продовжено договір оренди приміщення. Дайте юридичну кваліфікацію даного казусу. Яке конституційне право підприємця було порушено? Які форми захисту своїх прав може використати підприємець? Які нормативні акти регулюють дане питання?

1.Посадова особа скористалася своїм службовим становищем для впливу.

2. Порушенно Ст.19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

3.Звернення до Конституційного Суду, звернення до Уповноваженого з прав людини.

4.Конституція України, Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Кримінальний Кодекс України.


 1. До Уповноваженого з прав людини при Верховній Раді Україні по електронній почті надійшло звернення від громадянина N про порушення його права на підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. У зверненні повідомлялося, що відповідний позов знаходиться на розгляді в районному суді. Які дії має вчинити Уповноважений з прав людини? Які форми захисту своїх прав може використати громадянин?

^ 1. Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина.

При розгляді звернення Уповноважений може відкрити провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина, також роз’яснює заходи, що їх має вжити особа, яка подала звернення, направляє звернення в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення.

Уповноважений не розглядає, тих звернень, які розглядаються судами, а якщо під час розгляду звернення заінтересована особа подала позов, скаргу або заяву до суду то розгляд такого звернення призупиняється.

2.Звернення до Уповноваженого з прав людини при Верховній Раді Україні, звернення до Конституційного Суду за порушення ст..42. Конституції України. 1. До Уповноваженого з прав людини при Верховній Раді України факсом надійшло звернення від малого підприємство «А», в якому зазначалося про порушені права на оренду земельної ділянки, відповідно до договору, що був укладений з приватним підприємством «Б». На що Уповноважений направив звернення до господарського суду. Дайте юридичний аналіз викладеного факту. Чи вірні дії Уповноваженого з прав людини? Які способи захисту прав підприємство «А» може використати?
  1   2   3

Схожі:

Задачі з конституційного права України для самостійної роботи iconНаціональна академія наук україни  київський університет права
Поняття конституційного права України. Предмет правового регулювання конституційного права України
Задачі з конституційного права України для самостійної роботи iconСтудента 2 курсу ( гр. 1)
Прошу затвердити мені тему курсової роботи з конституційного права України "Права біженців: міжнародні стандарти та національне законодавство."...
Задачі з конституційного права України для самостійної роботи iconОсновні принципи діяльності конституційного суду україни по тлумаченню конституції україни
Михайло Васильович Савчин, кандидат юридичних наук, радник Голови Конституційного Суду України, доцент Київського університету права...
Задачі з конституційного права України для самостійної роботи icon1. Поняття про джерела конституціного права
Констиутція України один з найважливіших різновидів джерел конституційного права. 9
Задачі з конституційного права України для самостійної роботи icon«політичні права І свободи громадян україни»
Розділ Правовий статус людини І громадянина як інститут конституційного права
Задачі з конституційного права України для самостійної роботи iconОснови конституційного права країн Азії
Завдання для індивідуальної практичної роботи з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Задачі з конституційного права України для самостійної роботи iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Задачі з конституційного права України для самостійної роботи iconНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу "Історія...
Під час самостійної роботи студенти опрацьовують історичні документи та відповідну літературу, підручники, виконують контрольну роботу,...
Задачі з конституційного права України для самостійної роботи iconКиївський університет права
Важливим елементом процесу перебудови, реформування та демократизації всіх систем суспільства в Україні є формування правової держави,...
Задачі з конституційного права України для самостійної роботи iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка