Нака з
Скачати 70.07 Kb.
НазваНака з
Дата конвертації04.04.2013
Розмір70.07 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

01001 м. Київ, Хрещатик, 6, тел.: 278-2162, , E-mail:kiyv-oblosvita@cyfra.net Web:www.kyiv-oblosvita.gov.ua
Н А К А З

11.01. 2013 № 6

м. Київ
Про проведення першого

та другого турів Всеукраїнського

конкурсу професійної майстерності

педагогічних працівників

дошкільних навчальних закладів

«Вихователь року» у 2013 році
На виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №629, відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 травня 2012 року №582, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за №861/21173, та з метою сприяння підвищенню престижності праці вихователів дошкільних навчальних закладів, їх ролі у розвитку і вихованні дітей дошкільного віку, самореалізації і розкриттю творчого потенціалу педагогів
НАКАЗУЮ: 1. Провести у лютому-березні 2013 року перший (районний, міський) та другий (обласний) тури Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» (далі – Конкурс).
 1. Затвердити склад оргкомітету (Додаток 1) та склад журі другого (обласного) туру Конкурсу (Додаток 2).
 1. Керівникам місцевих органів управління освітою:
  1. Провести перший (районний, міський) тур Конкурсу до 15.02.2013.
  1. Подати матеріали для участі у другому (обласному) турі Конкурсу (Додатки 3, 4) до Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на паперових та електронних носіях до 01.03.2013.

 1. Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (Кабан Л.В.):
  1. Забезпечити організаційний та науково-методичний супровід проведення другого (обласного) туру Конкурсу.
  1. Провести в березні 2013 року на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів другий (обласний) тур Конкурсу в три етапи: перший (аналіз документів), другий (фахові випробування, співбесіда з учасниками) та третій (фінальний).
  1. Підвести підсумки другого (обласного) туру Конкурсу та подати відповідні матеріали до Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до 01.05.2013.
  1. Висвітлити результати Конкурсу в засобах масової інформації та на обласній педагогічній виставці «Освіта Київщини».
  1. Провести нагородження переможців другого (обласного) туру Конкурсу дипломами і грошовими винагородами в межах виділених асигнувань.
 1. Відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (Гончаренко О.В.) здійснити фінансування другого (обласного) туру та участь вихователя у третьому (заключному) турі Конкурсу за рахунок коштів обласного бюджету в межах виділених асигнувань.
 1. Покласти контроль за виконанням наказу на виконуючого обов’язки ректора Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Кабан Л.В.


Начальник головного управління (підпис) Н.І.Клокар
Додаток 1

до наказу головного управління

освіти і науки Київської

облдержадміністрації

11.01.2013 № 6
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ головного управління

освіти і науки Київської

облдержадміністрації

11.01.2013 № 6

^

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної

майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 роціБачинська Євгенія Миколаївна – голова оргкомітету, проректор з науково-методичної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних наук, доцент;

Чумак Тетяна Іванівна – заступник голови оргкомітету, головний спеціаліст відділу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;

Корж Тетяна Михайлівна – секретар організаційного комітету, методист навчально-методичного кабінету дошкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
^ Члени оргкомітету:

 1. Бобкова Олена Степанівна, завідувач центру координації роботи з методичними кабінетами Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

 2. Бойко Любов Яківна, методист з питань дошкільної освіти методичного кабінету відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації.

 3. Нечипорук Надія Іванівна, завідувач навчально-методичного кабінету дошкільної освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

 4. Педько Ольга Петрівна, старший викладач кафедри педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

 5. Чуб Олена Володимирівна, завідувач сектора дошкільної освіти управління освіти і науки Білоцерківської міської ради^ Проректор з науково-методичної роботи

Київського обласного інституту післядипломної

освіти педагогічних кадрів Є.М. Бачинська
Додаток 3

до наказу головного управління

освіти і науки Київської

облдержадміністрації

__________ № ___

Перелік


матеріалів, які необхідно подати для участі в другому (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році


 1. Заява вихователя (власноручна) на ім’я голови обласного оргкомітету про участь у конкурсі, в якій учасник підтверджує згоду з умовами організації та проведення конкурсу.

 2. Анкета учасника конкурсу (Додаток 4).

 3. Фотографії вихователя (кольоровий портрет розміром 9х14, 2-3 жанрові кольорові фотографії з організації різних форм роботи з дітьми). Фотографії подаються у паперовому та електронному варіантах без зменшення розміру.

 4. Лист-представлення відділу освіти районної державної адміністрації, відділу, управління освіти, управління освіти і науки міської ради (до 1 стор.). Подається на бланку відділу (управління) освіти за підписом начальника.

 5. Висновок районного (міського) методичного кабінету (центру) про педагогічну та методичну діяльність претендента. Він має містити також відомості про систему роботи вихователя, методичну діяльність вихователя на рівні навчального закладу, району, міста, області (не більше 2 стор.).

 6. Опис та презентація досвіду.

  1. Опис досвіду висвітлює проблему, над якою працює вихователь, методи і засоби її реалізації, розкриває індивідуальні особливості роботи педагога. Комплект матеріалів подається на паперових (обсягом до 5 друкованих сторінок) та електронних носіях (електронний варіант виконується в Microsoft Word).

  2. Презентація досвіду (до 15 слайдів) виконується в програмі Microsoft Power Point і подається в електронному варіанті.

  3. Матеріали з досвіду роботи учасника (розробка теми (проекту), яка включає 4-5 занять та інших форм роботи з дітьми), що розкривають специфіку роботи вихователя над проблемою, сучасні підходи до організації життєдіяльності дітей дошкільного віку.

  4. Дидактичне забезпечення, що ілюструє вирішення проблеми, над якою працює вихователь.

 7. Публікації вихователя (якщо такі є).


^ Проректор з науково-методичної роботи

Київського обласного інституту післядипломної

освіти педагогічних кадрів Є.М. Бачинська
Додаток 4

до наказу головного управління

освіти і науки Київської

облдержадміністрації

__________ № ___
А Н К Е Т А

учасника другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році

 1. Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________

 2. Дата і місце народження ______________________________________________

 3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mail _______________

 4. Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації) _____________

_______________________________________________________________________

 1. Ідентифікаційний код _________________________________________________

 2. Освіта, назва навчального закладу, рік закінчення, спеціальність за дипломом______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7. Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу) _______________________

_______________________________________________________________________

8. Стаж роботи: загальний __________, у тому числі педагогічний ______________

9. Кваліфікаційна категорія _______________________________________________

10. Звання ______________________________________________________________

11. Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження) ______________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

12. Група, в якій працюєте ________________________________________________

13. Проблема (тема), над якою працюєте ____________________________________

_______________________________________________________________________

14. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються _____________
_______________________________________________________________________

15. Науково-педагогічна література, якою користуєтесь при підготовці до проведення різних форм організації життєдіяльності дітей_____________________

_______________________________________________________________________

16. Ваше педагогічне кредо ____________________________________________
_______________________________________________________________________
17. Опишіть (у формі короткої замітки від третьої особи, обсягом до однієї сторінки) власний педагогічний портрет або свою візитну картку __________________________

__________________________________________________________________________

18. Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням _________

_______________________________________________________________________
Дата Підпис учасника

Проректор з науково-методичної роботи

Київського обласного інституту післядипломної

освіти педагогічних кадрів Є.М. Бачинська


Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Нака з iconНака з
Затвердити Положення про організацію фізичного виховання І масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка