Створення аварійно-рятувальних служб”
Скачати 105.68 Kb.
НазваСтворення аварійно-рятувальних служб”
Дата конвертації05.04.2013
Розмір105.68 Kb.
ТипКодекс
uchni.com.ua > Право > Кодекс
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна академія наук України

Київський університет права

Реферат з дисципліни ,,Цивільний захист”

на тему: ,,Створення аварійно-рятувальних служб”

Роботу виконав

студент VI курсу

групи ПСГ-67

заочної форми навчання

Ганжа Олександр Сергійович

Київ – 2013 р.

ВСТУП

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14.12.1999 р. № 1281-XIV (втрачає чинність з 01.07.2013 р. на підставі введення в дію документа №5403-VI Кодекс цивільного захисту України) аварійно-рятувальна служба – це сукупність організаційно об'єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для вирішення завдань щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Крім того, даний закон дає визначення також таким видам аварійно-рятувальних служб:

 • професійна аварійно-рятувальна служба - аварійно-рятувальна служба, особовий склад якої працює на постійній, а рятувальники цього складу - також на професійній основі, яка передбачає спеціальну фізичну та психологічну підготовку особового складу;

 • спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба - професійна аварійно -рятувальна служба, заснована на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни, особистої відповідальності;

 • спеціалізована аварійно-рятувальна служба - професійна аварійно-рятувальна служба, що має підготовлений і споряджений особовий склад для ліквідації окремих класів і підкласів надзвичайних ситуацій (гасіння газових фонтанів, надання екстреної медичної допомоги потерпілим, водолазні роботи тощо) та відповідні аварійно-рятувальні засоби;

 • аварійно-рятувальні служби громадських організацій - аварійно-рятувальні служби, створені об'єднаннями та спілками об'єднань громадян.

Кодекс цивільного захисту України (далі КЦЗУ) в ст. 2 дає більш стисле визначення аварійно-рятувальної служби: ,,аварійно-рятувальна служба - сукупність організаційно об’єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт”, а також визначає аварійно-рятувальне формування - підрозділ аварійно-рятувальної служби, самостійний підрозділ, загін, центр, пожежно-рятувальний підрозділ (частина).

Аварійно-рятувальні служби, згідно КЦЗУ відносяться до однієї з складових сил цивільного захисту (ст. 22) і поділяються на (ч. 1 ст. 23):

 • державні, регіональні, комунальні, об’єктові та громадських організацій;

 • спеціалізовані та неспеціалізовані;

 • професійні та непрофесійні.

Основними завданнями як складової сил цивільного захисту згідно КЦЗУ є:

 • проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них;

 • проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

 • гасіння пожеж;

 • ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіоактивного, хімічного забруднення та біологічного зараження, інших небезпечних проявів;

 • проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), крім територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань;

 • проведення вибухових робіт для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

 • проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих;

 • надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної ситуації і транспортування їх до закладів охорони здоров’я;

 • здійснення перевезень матеріально-технічних засобів, призначених для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок таких ситуацій;

 • надання допомоги іноземним державам щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 • проведення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій.

Згідно ст. 3 Закону України ,,Про аварійно-рятувальні служби” завданнями є:

 • проведення під час виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях аварійно-рятувальних робіт;

 • ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;

 • виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та щодо захисту від них населення і територій;

 • захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Далі в цій роботі висвітлено порядок створення аварійно-рятувальних служб та підстави здійснення їх діяльності.

^ СТВОРЕННЯ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ

Аварійно-рятувальні служби утворюються:

1) державні - центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, іншими центральними органами виконавчої влади;

2) регіональні - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі відповідно;

3) комунальні - органами місцевого самоврядування у місті, районі міста, селищі, селі;

4) об’єктові - керівником суб’єкта господарювання, що експлуатує об’єкти підвищеної небезпеки;

5) громадських організацій - громадською організацією відповідно до закону.

Державні, регіональні, комунальні аварійно-рятувальні служби і аварійно-рятувальні служби громадських організацій, створені на професійній основі, є юридичними особами. Статус юридичної особи, аварійно-рятувальна служба набуває з дня її реєстрації відповідно до п.3 Порядку державної реєстрації аварійно-рятувальних служб затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 07.03.2001 р. №213.

Реєстрація аварійно-рятувальних служб

Для реєстрації аварійно-рятувальної служби заявник подає або надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної реєстрації установчі документи:

 • рішення засновника про утворення аварійно-рятувальної служби;

 • статут (положення), затверджений згідно із законодавством.

Реєстраційна картка аварійно-рятувальної служби, оформлена за зразком згідно з додатком 1 Порядку державної реєстрації аварійно-рятувальних служб, є одночасно заявою про реєстрацію.

Заявник засвідчує свої повноваження документально.

Установчі документи складаються державною мовою, підписуються засновником, прошиваються, нумеруються і скріплюються печаткою та подаються до органу державної реєстрації у трьох примірниках (з них два оригінали), оформлених в установленому порядку.

Реєстраційна картка аварійно-рятувальної служби заповнюється заявником. Орган державної реєстрації перевіряє відповідність наведених у ній відомостей поданим документам. Оригінал реєстраційної картки зберігається в органі державної реєстрації. Після перевірки наведених у реєстраційній картці відомостей та комплектності документів, орган державної реєстрації формує реєстраційну справу аварійно-рятувальної служби і фіксує дату надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ та письмово повідомляє про це заявника шляхом видачі (надіслання) довідки за підписом посадової особи органу державної реєстрації, відповідальної за прийняття документів.

За наявності всіх документів, передбачених Порядком державної реєстрації аварійно-рятувальних служб, орган державної реєстрації зобов'язаний у місячний термін з дня їх надходження внести дані реєстраційної картки до Державного реєстру аварійно-рятувальних служб та видати свідоцтво про державну реєстрацію або дати письмову відповідь із зазначенням причин відмови в реєстрації. Орган державної реєстрації не має права вимагати від аварійно-рятувальних служб подання документів,не передбачених Порядком державної реєстрації аварійно-рятувальних служб, і несе відповідальність за їх комплектність та зберігання реєстраційної справи.

Заявнику видається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.

Свідоцтво про державну реєстрацію не дає права аварійно-рятувальній службі на проведення аварійно-рятувальних робіт до проходження нею атестації в установленому порядку. Порядок атестації аварійно-рятувальних служб визначається органом державної реєстрації за погодженням із заінтересованими органами виконавчої влади (п. 9 Порядку державної реєстрації аварійно-рятувальних служб).

^ Атестація аварійно-рятувальних служб

Відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників затвердженого Наказом від 19.06.2003 р. №201 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи - атестації підлягають: державні, комунальні, аварійно-рятувальні служби громадських організацій та аварійно-рятувальні служби підприємств, установ та організацій (далі - об'єктові аварійно-рятувальні служби), рятувальники, які працюють на контрактній основі, а також громадяни України, які вирішили стати рятувальниками і пройшли професійний відбір та підготовку. Атестація аварійно-рятувальних служб та формувань (далі служба) проводиться з метою визначення можливості виконання службою заявлених видів аварійно-рятувальних робіт.

Для проведення атестації створюються атестаційні комісії:

 • центральна міжвідомча атестаційна комісія (далі - ЦМАК);

 • територіальні міжвідомчі атестаційні комісії (далі - ТМАК);

 • відомчі (галузеві) атестаційні комісії (далі - ВАК).

ЦМАК створюється при Міністерстві надзвичайних ситуацій України. Організовує атестацію всіх аварійно-рятувальних служб та рятувальників і проводить атестацію державних аварійно-рятувальних служб, спеціалізованих аварійно-рятувальних служб, укомплектованих кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт, та рятувальників на присвоєння звання "рятувальник вищої категорії", здійснює методичне керівництво роботою територіальних і відомчих (галузевих)атестаційних комісій; надає повноваження територіальним та відомчим (галузевим) атестаційним комісіям щодо можливості атестації відповідних аварійно-рятувальних служб та рятувальників.

ТМАК утворюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь відповідним рішенням Ради міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Проводять чергову і позачергову атестацію рятувальників комунальних, аварійно-рятувальних служб громадських організацій, а також аварійно-рятувальних служб та рятувальників, визначених ЦМАК.

ВАК утворюються в центральних органах виконавчої влади, аварійно-рятувальних службах (формуваннях), навчальних центрах аварійно-рятувальних служб, на підприємствах, в установах та організаціях для первинної атестації осіб, які виявили бажання стати рятувальниками і пройшли відповідну підготовку. Згідно з положеннями про них, можуть проводити атестацію рятувальників на присвоєння кваліфікаційного звання "рятувальник 3-го класу", "рятувальник 2-го класу", "рятувальник 1-го класу" на основі кваліфікаційних вимог. Крім того, ВАК можуть проводити атестацію аварійно-рятувальних служб та рятувальників, визначених ЦМАК.

Атестованим службам видається свідоцтво про атестацію в якому зазначаються певні коди надзвичайних ситуацій, а рятувальникам - книжка рятувальника.

Спеціалізованим аварійно-рятувальним службам, укомплектованим кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт, видається свідоцтво про атестацію з урахуванням висновку про результати сертифікації водолазних підрозділів.

Спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби, діяльність яких пов’язана з організацією та проведенням гірничорятувальних робіт, є воєнізованими.

Непрофесійні об’єктові аварійно-рятувальні служби створюються з числа інженерно-технічних та інших досвідчених працівників суб’єктів господарювання, які мають необхідні знання та навички у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і здатні за станом здоров’я виконувати роботи в екстремальних умовах.

Таким чином, після проведення реєстрації і отримання свідоцтва про атестацію - аварійно-рятувальні служби можуть здійснювати свою діяльність у відповідності до поставлених завдань згідно закону.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи вище викладене, можна зробити такі висновки:

 1. аварійно-рятувальна служба – це сукупність організаційно об'єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для вирішення завдань щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (Закон України ,,Про аварійно-рятувальні служби”). аварійно-рятувальна служба - сукупність організаційно об’єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (Кодекс цивільного захисту).

 2. аварійно-рятувальні є юридичними особами і набувають цього статусу в день державної реєстрації такої служби. Для реєстрації аварійно-рятувальної служби заявник подає або надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної реєстрації установчі документи: рішення засновника про утворення аварійно-рятувальної служби; статут (положення), затверджений згідно із законодавством. Отримання свідоцтва про державну реєстрацію не дає права на здійснення діяльності аварійно-рятувальної служби (Постанова Кабінету міністрів України від 07.03.2001 р. № 213).

 3. аварійно-рятувальні служби та рятувальники для здійснення своєї діяльності зобов’язані пройти атестацію у відповідних атестаційних комісіях (ЦМАК, ТМАК, ВАК) (Порядок атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників затверджений Наказом від 19.06.2003 р. №201 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 1. Закон України ,,Про аварійно-рятувальні служби”

 2. Кодекс цивільного захисту України

 3. Постанова Кабінету міністрів України від 07.03.2001 р. №213

 4. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.06.2003 р. №201

Схожі:

Створення аварійно-рятувальних служб” iconЗакон україни
Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення І діяльності аварійно-рятувальних служб, обов'язки, права,...
Створення аварійно-рятувальних служб” iconКоординати карпатських контрольно-рятувальних служб (крс, Карпати)
Карпат.   При виникненні аварійних ситуацій та нещасних випадків необхідно звертатись до найближчого рятувального загону по допомогу...
Створення аварійно-рятувальних служб” iconСписок на нагородження на День міста Тростянець 03. 09. 2011 року
Сергієнко Олександр Іванович – бригадир слюсарів аварійно – відновлювальних робіт кп «Тростянецькомунсервіс»
Створення аварійно-рятувальних служб” iconДержавний комітет україни по нагляду за охороною праці
Затвердити Типове положення про професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування, що додається
Створення аварійно-рятувальних служб” iconЧерняков Г. О., Кочін І. В., Сидоренко П.І. Медицина катастроф
Ознайомити студентів з особливостями медико-санітарного постачання формувань дсмк, потерпілого населення при проведенні рятувальних...
Створення аварійно-рятувальних служб” iconКінологічна служба Міністерства надзвичайних ситуацій України
Всеукраїнських змагань пошуково-рятувальних кінологічних розрахунків під патронатом голови Сумської обласної державної адміністрації...
Створення аварійно-рятувальних служб” iconГалицький районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді....
Вперше пробуючи незнайому речовину, людина повністю (а часто й зовсім) не усвідомлює, що з нею може статися внаслідок цього. "Прозріння"...
Створення аварійно-рятувальних служб” iconРеферат з дисципліни: «Цивільний захист» на тему: «Допоміжні підрозділи...
Складність технологій та можливість виникнення надзвичайно небезпечних ситуацій постійно супроводжують впровадження нових елементів...
Створення аварійно-рятувальних служб” iconЧерняков Г. О., Кочін І. В., Сидоренко П.І. Медицина катастроф
Ознайомити студентів з психофізіологічними аспектами стану, поведінки, діяльності потерпілих у вогнищах стихійних лих, катастроф;...
Створення аварійно-рятувальних служб” iconІнформаційно-аналітичний звіт про організацію та здійснення системою...
Одним із пріоритетних напрямів діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є соціальна робота з сім’ями, які опинилися...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка