Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення
Скачати 60.75 Kb.
НазваПротоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення
Дата конвертації05.04.2013
Розмір60.75 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

Затверджено:
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10.04.2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ІНІЦІАТИВНИЙ СОЮЗ «ВІДРОДЖЕННЯ»

с. м. т. Сєдове – 2010 р.

 

СТАТТЯ 1. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇЇ

1.1. Згідно п. 3.1. ст. 3 Статуту Громадської Організації „Ініціативний Союз „Відродження” Організація утворюється і діє на підставі індивідуального і колективного членства.

1.2. Членство в організації є добровільною дією.

1.3. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які досягли 14 років, які своєчасно сплачують у встановленому порядку вступний, цільові та членські внески, поділяють мету Організації та статутні завдання і бажають сприяти її діяльності.

1.4. Колективними членами Організації можуть бути колективи громадських організацій, колективи підприємств, установ, організацій, спортивних товариств, клубів та федерацій, які своєчасно сплачують у встановленому порядку вступний, цільові, членські внески, поділяють мету Організації та статутні завдання і бажають сприяти її діяльності. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.

1.5. Індивідуальні та колективні члени вступають до Організації на підставі: письмової заяви – індивідуальні члени та на підставі заяви і згідно рішення зборів колективу підприємства, установи, організації – колективні члени.

1.6. Заява від індивідуального члена повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові особи, посилання на згоду дотримуватись Статуту і регламентуючих документів Організації, сприяти її діяльності, а також обов'язок сплачувати вступний, цільові та членські внески, адресу особи та засоби зв’язку.

1.7. Заява від колективних членів повинна містити такі відомості: назву колективу (якої організації, підприємства, установи), відомості про особу, уповноважену діяти від імені колективного члена без доручення, посилання на згоду дотримуватись Статуту і регламентуючих документів Організації, сприяти її діяльності, а також обов'язок сплачувати вступний, цільові та членські внески, юридичну адресу колективного члена.

1.8. Рішення про прийняття до членів (учасників) Організації приймається Правлінням Організації протягом трьох днів з моменту отримання заяви про вступ до членів (учасників) Організації. До заяви про прийняття до членів (учасників) Організації додається копія платіжного документу про сплату вступного внеску, копія паспорту та ідентифікаційного коду особи. Рішення Правління про прийняття до членів (учасників) Організації оформлюється протоколом, який підписується членами Правління, на підставі якого видається свідоцтво про членство в Організації відповідного зразка та на вимогу члена (учасника) Організації оформлюється та видається посвідчення члена (учасника) Організації.

1.9. Після прийняття до колективних членів Організації, підприємства, установи (клуби) отримують свідоцтво, що підтверджує членство в Організації даного колективу.

1.10. Організація забезпечує ведення списку членів Організації.

1.11. Членам (учасникам) Організації можуть присвоюватись звання „Почесний член (учасник) Організації” та „Лідер Організації”.

1.12. Умови присвоєння звання „Почесний член (учасник) Організації”:

  • перебування членом (учасником) Організації не менш ніж 6 місяців;

  • внесення значного вкладу в діяльність Організації, який в значній мірі сприяє досягненню статутної мети Організації.

1.13. Умови присвоєння звання „Лідер Організації”:

  • перебування членом (учасником) Організації не менш ніж 1 рік;

  • присвоєння члену (учаснику) Організації звання „Почесний член (учасник) Організації”;

  • внесення значного організаційного, політичного, соціального вкладу в діяльність Організації, який в значній мірі сприяв досягненню та виконанню статутних цілей Організації.

1.14. Присвоєння звання „Почесний член (учасник) Організації” та „Лідер Організації” здійснюється за поданням Правління Організації або Наглядової ради, або за поданням не менш ніж 25 % членів (учасників) Організації. Рішення про присвоєння звання „Почесний член (учасник) Організації” та „Лідер Організації” приймається сумісно Правлінням та Наглядовою радою Організації на підставі подання.

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ВНЕСЕННЯ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ

2.1. Індивідуальні члени (учасники) Організації:

2.1.2. сплачують вступний внесок в розмірі 100 грн. 00 коп. при вступі до Організації;

2.1.3. членські внески складають 10 грн. 00 коп. на місяць, які оплачуються не пізніше 10 числа наступного місяця.

2.2. Колективні члени (учасники) Організації:

2.2.1. сплачують вступний внесок, при вступі до Організації, що складає суму 1 000 грн. 00 коп.;

2.2.2. щорічно протягом перших двох місяців поточного року, сплачують членські внески, що складають суму 1 200 грн. 00 коп.

2.3. Члени Організації зобов’язані сплачувати цільові внески у розмірах та в порядку встановленому Загальними зборами членів (учасників) Організації.

Цільовими внесками Організації є додаткові суми, що сплачуються членами Організації у разі прийняття рішення про сплату даних внесків, на конкретні визначені Загальними зборами членів (учасників) Організації цілі.

2.4. За не сплату або не в повному обсязі сплату вступних внесків та членських внесків протягом двох місяців, члени (учасники) Організації зобов’язані сплатити штраф у розмірі 10% від суми заборгованості. Несплата членами (учасниками) Організації вступних та членських внесків протягом трьох місяців є підставою для виключення їх з членів (учасників) Організації.

2.5. Наглядова рада Організації своїм рішенням може надати відстрочку зі сплати або звільнити від сплати вступних або членських внесків членів (учасників) Організації.

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Члени (учасники) Організації мають право:

3.1.1. приймати участь в загальних зборах членів (учасників), в будь-яких заходах, які проводяться Організацією.

3.1.2. отримувати інформацію про діяльність Оргнаізації та її органів управління;

3.1.3. вносити на розгляд Загальних зборів членів (учасниікв), Правління пропозиції, клопотання, запити, пов'язані з діяльністю Організації;

3.1.4. бути обраним до Правління і Наглядової ради Організації.

3.1.5. брати участь в семінарах, курсах, навчальних, методичних заходах та святах;

3.1.6. добровільно припинити своє членство в Організації.

3.2. Члени (учасники) Організації зобов’язані:

3.2.1. своєчасно та в повному обсязі сплачувати вступні, членські та цільові внески в порядку та розмірах, встановлених цим Положенням.

3.2.2. знати й дотримуватись Статуту Організації, дисципліни. 

СТАТТЯ 4: ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ З ЧЛЕНСТВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ІНІЦІАТИВНИЙ СОЮЗ ”ВІДРОДЖЕННЯ»

4.1. За порушення Статуту, даного Положення та інших регламентуючих документів Організації, нанесення моральних чи матеріальних збитків, до членів (учасників) Організації можуть бути застосовані дисциплінарні заходи, а саме:

- попередження;

- відсторонення від участі в заходах Організації;

- припинення членства в Організації.

4.2. Членство в Організації припиняється внаслідок:

4.2.1. добровільного виходу з Організації;

4.2.1.1. при добровільному припиненні членства в Організації, воно вважається припиненим з моменту отримання Правлінням письмової заяви;

4.2.2. здійснення дій, що дискредитують Організацію, а саме дій, наслідком яких сталось нанесення шкоди репутації Організації;

4.2.3. здійснення діяльності, що суперечить статутним цілям Організації;

4.2.4 виключення з членів Організації за рішенням Правління, прийнятими в порядку та на підставах, передбачених п. 2.4. ст. 2 цього Положення;

4.2.5 ліквідації організації (установи, підприємства) – колективного члена Організації;

4.2.6 припинення діяльності Організації.

4.3. Рішення про позбавлення членства в Організації приймає Правління більшістю голосів.


Схожі:

Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення iconПротоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний...
Рішення виконавчого комітету Сєдовської селищної ради Новоазовського району Донецької області
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення iconПротокол загальних зборів засновників громадської організації
Про затвердження Статуту громадської організації „Ініціативний Союз ”Відродження”
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення iconПротоколом загальних зборів засновників від 01 січня 2013 Р
Товариство з обмеженою відповідальністю "іванов25" (надалі – Товариство) створено у відповідності з діючим законодавством України...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення iconПротокол №1 загальних зборів акціонерів зат "Будівельний Альянс"
Дата, час І місце проведення загальних зборів 01. 11. 2010р., 13-00, 54040, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 3Б
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення iconПоложення про місцеві осередки Всеукраїнської громадської організації
Це Положення регулює порядок діяльності місцевих осередків (далі — Місцевий осередок) Всеукраїнської громадської організації «Асоціація...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення iconЧи відбулися збори 19. 12. 2010р.?
До речі, на правлінні кооперативу друге І третє питання не обговорювалось І не вносилось в порядок денний Загальних зборів! А розгляд...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення iconПротокол проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського...
України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та доручення...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення icon«Затверджено» Установчими (Загальними) Зборами Засновників (Учасників)
«Товариство») створено відповідно до рішення Установчих Зборів Засновників (протокол №1 від року) та відповідно до Цивільного Кодексу...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення iconПротокол загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванов-25»
Я, Іванов Іван Іванович, (паспорт серії сс №111111, виданий 01 січня 2011 року Зарічним рв сму умвс україни в Сумській області, іпн...
Протоколом Загальних зборів засновників громадської організації „Ініціативний Союз „Відродження” від 10. 04. 2010 р. Положення iconПротокол №01-л засідання лічильної комісії, призначеної для підбиття...
Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), що у сукупності володіють (представляють) 652 710 акцій Товариства, що надають...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка