Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році
Скачати 102.53 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році
Дата конвертації05.04.2013
Розмір102.53 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Право > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов

в 2012-2013 навчальному році

Процеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях обумовили модернізацію змісту мовної освіти в Україні. Мова виступає як засіб пізнання картини світу, прилучення до цінностей, створених іншими народами. Одночасно мова — це ключ для відкриття унікальності і своєрідності власної народної самобутності та історичних досягнень представників інших культур. На сьогодні в українській системі мовної освіти відбулися значні позитивні зміни, як в організаційному, так і в змістовному аспектах. Істотно змінився соціокультурний контекст вивчення іноземних мов. Значно зросли їх освітня і самоосвітня функції у школі та ВНЗ, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою посилення мотивації у вивченні мов міжнародного спілкування.

Нові завдання вимагають змін до рівнів володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю. Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця – «навчання упродовж життя», яка дає усвідомлення необхідності самоосвітньої діяльності особистості та його готовності опановувати нові знання, в т.ч. вивчати нові мови. Нові реалії вимагають змін до рівнів володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю.

^ Державний стандарт початкової загальної освіти

Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту» Державний стандарт загальної середньої освіти складається з державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти.

Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку і передбачає всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок, умінь і навичок здорового способу життя. Поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатній особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань.

^ Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів

Нагадуємо, що навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

У 2012/ 2013 н.р., як і в попередні роки, іноземна мова буде вивчатися за декількома навчальними програмами а саме:

–для початкової школи за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 10.06.2011 р. № 572;

–за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН Українивід 29.11.2005 р.№ 682;

–для 5­9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;

–для 10­11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834;

–для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:

1­9 класи –за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим наказом МОН України від 13.03.2006 р.№ 182;

–для 10­11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834

–для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів:

5­9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р.№ 66;

для 10­11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р.№ 834

– для 8­9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 18.02. 2008 р.№ 99;

– для білінгвальних 5­9 класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН від 07.07.2009 р. № 626;

– для 10­11 класів –за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834.

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин типового навчального плану основної школи (1-11).

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

^ Особливості запровадження вивчення іноземної мови з першого класу

Згідно Державного стандарту початкової загальної освіти іноземна мова впроваджується як обов’язковий предмет з 1-го класу в усіх типах загальноосвітніх навчальних закладів.

Тип навчального закладу

Кількість годин по класах
1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Загальноосвітній навчальний заклад

1

2

2

2

Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов

3

3

3

4

З педагогічної точки зору, на етапі початкової школи особливо важливо розвивати в дітей позитивну мотивацію до вивчення ІМ та інтерес до пізнання світу навколо, а також формувати здатність і готовність до іншомовного навчання на наступному етапі основної школи.

Ефективність раннього початку вивчення іноземної мови не викликає сумнівів, тому що мова, вивчена в дитинстві, розкриває мовні й комунікативні здібності учня: мимоволі зіставляються факти двох мов; мовна картина світу створюється окремо для кожної мови; мислення стає багаторівневим – абстракція від конкретної мови, можливість бачення світу крізь призму кожної з мов, побажання значення або відтінку думки, що не передається однією мовою, але має стандартні форми вираження в іншій.

Іншомовна діяльність як новий спосіб спілкування молодшого школяра потребує створення позитивної мотивації, яка є одним із найважливіших психологічних факторів успішності вивчення ІМ і ключовим питанням організації навчання молодших школярів.

^ Організація навчально-виховного процесу та

навчально-методичне забезпечення

У загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua. Для учнів 11-го класу підготовлені нові підручники та навчально-методичні комплекти. Навчальний зміст підручників укладено відповідно до програми і представлено розділами, що відповідають тематиці ситуативного спілкування.

Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, вона відображає специфіку предмету іноземна мова, яка полягає у тому, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності — навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма.

^ Перелік підручників для учнів 1-го класу

загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови


  1. Калініна Л.В., СамойлюкевичІ.В. НаveFun. Навчально-методичний комплект з англійської мови для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  2. Калініна Л.В., СамойлюкевичІ.В. Еnglish. Навчально-методичний комплект з англійської мови для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

  3. Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову» (перший рік навчання). Навчально-методичний комплект з англійської мови для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

  4. Павлюк З.Л. Навчально-методичний комплект з німецької мови для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

  5. Горбач Л.В. Німецька мова 1 клас, Навчально-методичний комплект з німецької мови для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови

  6. Клименко О.В., Клименко Ю.М. Французька мова1 клас.Навчально-методичний комплект з французької мови для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

  7. Клименко Ю.М. Французька мова 1 клас. Навчально-методичний комплект з французької мови для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови

  8. Редько В.Г., Бериславська В.І. Іспанська мова. Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Навчально-методичний апарат підручників враховує психофізіологічні особливості дітей кожного вікового періоду. Тому підручник з іноземної мови для 1 класу дещо відрізняється від підручників для наступних класів, оскільки шестирічна дитина ще не має досвіду навчання. Зміст підручника з іноземної мови для першокласника спирається на досвід, набутий маленьким учнем у дошкільний період. Зокрема, йдеться про елементарні знання дитини про себе та оточуючий світ, уміння розглядати й обговорювати зображене на малюнках, використовувати наочність і предмети в своїх коротких зауваженнях-повідомленнях; навички розмальовувати, вирізати, клеїти, ліпити, співати, танцювати, розповідати вірші, виконувати фізичні рухи за командою, спілкуватися з іншими дітьми і дорослими, виказувати різні емоції, розмовляти, змінюючи інтонацію, жестикулювати, розігрувати коротку сценки і, звичайно, грати в ігри тощо.
Худіна Г.В.,

методист з іноземних мов ЛОІППО

Схожі:

Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2012-2013 навчальному році Викладання
...
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання математики в 2012-2013 навчальному році
Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами,...
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх...
Пріоритетним напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом спілкування. Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні:...
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології та екології у 2012-2013 навчальному році
У наступному навчальному році залишаються чинними програми, підручники й основні вимоги до викладання біології, екології, природознавства...
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в знз у 2013-2014 навчальному році
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського направляє методичні рекомендації щодо...
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання хімії в 2012-2013 навчальному році
У зв’язку з визначеною метою під час навчання хімії мають розв’язуватися такі найважливіші завдання, як
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в 2012-2013 навчальному році
У процесі долучення школяра до літературних надбань людства педагог має усвідомити та пройти разом зі своїми вихованцями такі етапи...
Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році icon“Особливості викладання іноземних мов у 2010-2011 н р.”
Тема: “Особливості викладання російської мови, літератури, світової літератури у 2011-2012 навчальному році”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка