Тема заняття
Скачати 314.53 Kb.
НазваТема заняття
Сторінка1/3
Дата конвертації05.04.2013
Розмір314.53 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
  1   2   3
Лабораторні № 1-5

Інструкційна картка №1

до проведення практичного заняття
Тема заняття: Уміння примінити Закон «Про охорону праці» в умовах виробництва.

Мета заняття - Оволодіти практичними навичками і вмінням працювати із законодавчими актами.

Забезпечення:

Закон «Про охорону праці»;

конспект.

Загальні теоретичні відомості.

Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція України; Закони України: «Про охорону праці», «Про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Кодекс законів про працю України», тощо.

При вивченні законодавчих актів України з охорони праці особливу увагу треба звернути на:

 • основні принципи державної політики в галузі охорони праці;

 • права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи;

 • соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

 • права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;

 • відшкодування у разі ушкодження їх здоров'я чи нанесення моральної шкоди;

 • дотримання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємства, розробці і виготовленні засобів виробництва;

 • тривалість робочого часу працівників, скорочену тривалість робочого часу, обмеження робіт в нічний час і надурочних робіт;

 • обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці;

 • гарантії охорони праці жінок, обмеження застосування праці жінок залежно від умов праці та в нічний час, гарантії при прийнятті на роботу і заборону звільнення вагітних жінок та жінок, які мають неповнолітніх дітей;

 • права неповнолітніх у трудових правовідносинах роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років;

 • медичні огляди при прийнятті на роботу та в період роботи.

^ Питання для контролю

Основні законодавчі акти з ОП

Основні принципи держаної політики в галузі охорони праці

Права працюючих громадян

Обов'язки працівників на підприємствах, пільги.

Обов'язки роботодавця
Права роботодавця

Права неповнолітніх, жінок та інвалідів

Що вперше установив Закон «Про охорону праці»?

Вивчаючи тему «Державне управління охороною праці та організація охорони праці на підприємстві» слід зрозуміти, що основні функції управління охороною праці - є організація та координація робіт, облік показників умов і безпеки праці, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці, планування та фінансування робіт стимулювання та контроль.

Основними завданнями управління охороною праці є:

 • навчання працівників безпечних методів праці та пропаганда ОП;

 • забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель, споруд;

 • нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

 • забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

 • забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників;

 • організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

 • удосконалення нормативної бази з питань охорони праці.

Крім того, треба звернути увагу на організацію служби охорони праці та комісії з питань охорони праці підприємства, на атестацію робочих місць та комплексні плани щодо поліпшення стану охорони праці.
^ Питання для контролю

Укажіть органи держаного управління охороною праці

Системи управління охороною праці на підприємстві

Мета, основні функції та завдання систем управління охороною праці

Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів

Вивчаючи тему «Навчання з питань охорони праці» слід зрозуміти, що навчання та систематичні підвищення рівня знань з ОП один із основних принципів державної політики в галузі ОП. Також потрібно звернути увагу на:

Наступність і безперервність навчання з питань небезпеки життя та формування суспільної свідомості і рівня знань населення України, що відповідають вимогам часу. Питання для контролю

Укажіть чинні нормативні акти про навчання з охорони праці

Обов'язки і відповідальність роботодавця щодо виконання чинних
нормативів про навчання з ОП.

Щодо теми «Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці» потрібно звернути увагу на органи державного нагляду за охороною праці, на повноваження, права та відповідальність посадових осіб цих органів, вияснити функції громадського контролю.
Органами державного нагляду є:

Держнагляд за охороною праці;

комітет по нагляду за охороною праці;

органи пожежного нагляду Міністерства внутрішніх справ;

органи прокуратури.

Питання для контролю

Укажіть органи державного нагляду за охороною праці

Громадський контроль з охорони праці

Відповідальний за невиконання вимог з ОП.

Вимоги закону «Про охорону праці» щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань.

Нещасні випадки розслідуються згідно «Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, установах і організаціях».

Вивчаючи цю тему потрібно- звернути увагу на порядок розслідування нещасних випадків, терміни розслідування. Особливу увагу звернути на склад комісії по розслідуванню, а також на спеціальне розслідування нещасних випадків, на розслідування профзахворювань і аварій на виробництві.
^ Питання для контролю

Положення про розслідування нещасних випадків

Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві

Спеціальне розслідування

Порядок розслідування професійних захворювань та аварій на виробництві
Контрольні питання для захисту роботи

 1. що вперше установив Закон «Про охорону праці»?

 2. хто затвердив Закон і на основі чого він розроблений?

 3. які права і обов'язки власника підприємства?"

 4. які права і обов'язки працівника?

 5. які нормативні документи розроблені на основі програми та
  законодавчих актів?

 6. які пільги надаються жінкам згідно Закону?

 7. які пільги надаються неповнолітнім згідно Закону?

 8. які пільги надані інвалідам?

 9. які відшкодування надаються працівникові при травмі?

 10. роль профсоюзів та уповноважених згідно Закону?

 11. - відповідальність керівників за порушення вимог Закону?


Порядок виконання роботи

Для виконання практичної роботи №1 слід уважно вивчити Закон України «Про охорону праці», коротко зміст записати в конспект.


 • забезпечення працівників власником підприємства;

 • права і обов'язки власника підприємства;

 • відшкодування моральної шкоди;

 • охорону праці жінок, неповнолітніх, інвалідів;

 • обов'язкові медичні огляди працівників;

 • навчання з ОП;

 • стимулювання охорони праці;

 • застосування штрафних санкцій;

 • держнагляд і громадський контроль.

 • Індивідуальне завдання

Указати значення Закону та дати свої пропозиції по покращенню умов праці.

Домашнє завдання — доопрацювати Закон «Про охорону праці» і дати відповідь на питання.


Інструкційна картка №2

до проведення практичного заняття
^ Тема - Розробка інструкцій з охорони праці

Мета-навчити студентів практичним навичкам і умінням розробляти інструкції з охорони праці

Забезпечення — методичні вказівки до порядку розробки, оформлення і затвердження інструкцій, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998р. №9
^ Загальні теоретичні відомості

Методичні вказівки розроблені на основі Положення «Про розробку інструкцій з охорони праці» за №226/2666 від 7 квітня 1998р. і встановлюють вимоги до змісту, побудови і викладу інструкції з охорони праці (інструкції).

Інструкція є нормативним документом, що містить обов'язкові вимоги з охорони праці для дотримання їх працівниками за певною професією на робочих місцях підприємств, організацій і являються чинними у їх межах.

Інструкції, що діють на підприємстві розробляються відповідно до переліку інструкцій, який складається службою охорони праці підприємства за участю керівників підрозділів, служб на основі чинних нормативних актів про ОП.

Перелік необхідних інструкцій складається на підставі затвердженого на підприємстві штатного розпису відповідно до ДК 003-95 «Державний класифікатор України. Класифікатор професій».

Роботодавець несе відповідальність за організацію своєчасної розробки (перегляду інструкцій) та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.

Розробка (перегляд) необхідних інструкцій, що діють на підприємстві, здійснюється безпосередніми керівниками, які несуть відповідальність за своєчасне виконання цієї роботи.

Здійснення контролю систематичного за своєчасною розробкою нових та діючих на підприємствах інструкцій покладається роботодавцем на службу охорони праці.

Інструкції повинні містити тільки вимоги щодо охорони праці, дотримання яких обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог повинно розглядатися як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

Трудові колективи здійснюють громадський контроль за додержанням всіма працівниками вимог інструкцій, через обраних ними уповноважених і професійних спілок в особі своїх представників.

Кожна інструкція повинна мати: зміст, обкладинку (Додаток А), титульний аркуш (Додаток Б), останню сторінку інструкції (Додаток В).

Кожній інструкції присвоюється назва і скороченне позначення (код, порядковий номер).

Інструкціям, що розробляються і затверджуються на підприємствах, організаціях, присвоюється порядкові номера службами охорони праці.

У назві інструкції вказується - для якої професії або виду робіт вона призначена, наприклад:

«Інструкція з охорони праці для електрозварника ЮП 091.001»

«Інструкція з охорони праці для користувача ПК ЮП 091.043».

де ЮП - інструкція з охорони праці.

Кожна інструкція реєструється в журналі реєстрації інструкцій з охорони праці.

До інструкцій включаються загальні положення щодо охорони праці на основі:

 • чинного законодавства України «Про працю» та «Про охорону праці», стандартів, правил, норм та інших нормативних і організаційно- методичних документів про охорону праці;

 • аналізу документів про охорону праці стосовно відповідного виробництва, професії (виду робіт);

 • характеристики робіт, що підлягають виконанню працівником конкретної професії відповідно до її кваліфікаційної характеристики;

 • вимог безпеки до технічного процесу, виробничого обладнання, інструментів і пристроїв, що застосовуються при виконанні відповідних робіт, а також вимог безпеки, що містяться в експлуатаційній та ремонтній документації.

Вимоги інструкцій викладаються відповідно до послідовності технологічного процесу і з урахуванням умов, у яких виконується даний вид робіт.

 • Контрольні питання:

 • на основі яких документів розробляється інструкція з ОП?

 • уточніть складові елементи інструкції;

 • що потрібно знати перед розробкою інструкції?

 • яке значення має інструкція для виробництва, організацій, навчальних закладів?

 • хто має право розробляти інструкції?

 • хто затверджує інструкції?

- що повинно бути указано у вступі до інструкції?
Перед виконанням практичного завдання потрібно:

 • знати вид роботи, що виконує працівник, його обов'язки і права згідно законодавства;

 • уважно вивчити методичні вказівки щодо розробки інструкцій;

 • знати шкідливі і небезпечні фактори, що діють на працівника під час виконання роботи;

 • знати обов'язки працюючих перед виконанням роботи, під час роботи та по закінченню роботи;

 • знати, хто несе відповідальність за невиконання вимог з ОП.

Після ознайомлення з загальними теоретичними відомостями потрібно розробити інструкцію з ОП відповідно до професії і здати викладачу

Зміст і побудова інструкцій

Інструкції повинні містити такі розділи:

 • загальні положення;

 • вимоги безпеки перед початком роботи;

 • вимоги безпеки під час виконання роботи;

 • вимоги безпеки після закінчення роботи;

 • вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

За необхідність в інструкції можна включити й інші розділи. Наприклад, у примірних інструкціях може бути передбачений розділ «Вступ», у якому відображаються відповідні положення законодавства України про працю та охорону праці, вказівки щодо порядку внесення змін і доповнень до цих інструкцій тощо.

Матеріали, які доповнюють основну частину інструкцій, ілюструють чи конкретизують її окремі вимоги можуть бути наведені в додатках інструкцій.

Розділ 1 «Загальні положення» повинен містити:

- відомості про сферу застосування інструкції;

загальні відомості про об'єкт розробки: визначення робочого місця працівника даної професії (виду робіт) залежно від тривалості його перебування на ньому протягом робочої зміни (постійне чи непостійне);

коротку характеристику технологічного процесу та обладнання, що застосовується на цьому робочому місці, виробничій дільниці, в цеху;

умови і порядок допуску працівників до самостійної роботи за професією або до виконання відповідного виду робіт (вимоги щодо віку, стажу роботи, статі, стану здоров'я, проходження медоглядів, професійної освіти та спеціального навчання з питань охорони праці, інструктажів, перевірки знань тощо);

вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, що стосуються питань охорони праці для даного виду робіт або професії, а також відомості про специфічні особливості організації праці і технологічних процесів та про коло трудових обов'язків працівників даної професії (що виконують даний вид роботи);

характеристику основних небезпечних та шкідливих виробничих факторів для даної професії (виду робіт), особливості їх впливу на працівника;

перелік видів спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту, що належить до видачі працівникам даної професії (виду робіт) згідно з чинними нормами, із зазначенням стандартів або технічних умов на них;

вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник під час виконання роботи.

Розділ2 «Вимоги безпеки перед початком роботи»повинен містити:

порядок приймання зміни у випадку безперервної роботи, в тому числі, при порушенні режиму роботи виробничого обладнання або технологічного процесу;

порядок підготовки робочого місця, засобів індивідуального захисту;

порядок перевірки справності обладнання, інструменту, захисних пристроїв небезпечних зон машин і механізмів, пускових, запобіжних, гальмових і очисних пристроїв, систем блокування та сигналізації, вентиляції та освітлення, знаків безпеки, первинних засобів пожежегасіння, виявлення видимих пошкоджень захисного заземлення (занулення) тощо;

порядок перевірки наявності та стану вихідних матеріалів (сировини, заготовок, напівфабрикатів);

порядок повідомлення роботодавця про виявлені несправності обладнання, пристроїв, пристосувань, інструменту, засобів захисту тощо.

Розділ 3 «Вимоги безпеки під час роботи» повинен містити:

відомості щодо безпечної організації праці, про прийоми та методи безпечного виконання робіт, правила виконання технологічного обладнання, пристроїв та інструментів, а також застереження про можливі небезпечні, неправильні методи та прийоми праці, які заборонено застосовувати;

правила безпечного поводження з вихідними матеріалами (сировиною, заготовками, напівфабрикатами), з готовою продукцією, допоміжними матеріалами та відходами виробництва, що становлять небезпеку для працівників;

правила безпечної експлуатації внутрішньоцехових транспортних і вантажопідіймальних засобів і механізмів, тари;

вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу;

вказівки щодо порядку утримання робочого місця в безпечному стані;

можливі види небезпечних відхилень від нормального режиму роботи обладнання та технологічного регламенту і способи їх усунення;

вимоги щодо використання засобів індивідуального та колективного захисту від шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

умови, за яких робота повинна бути припинена (технічні, метеорологічні, санітарно-гігієнічні тощо);

вимоги щодо забезпечення пожежо- та вибухо-безпеки;

порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові захворювання, факти порушення технологічного процесу, виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інструменту, засобів захисту та про інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що загрожують життю і здоров'ю працівників.

Розділ 4 «Вимоги безпеки після закінчення роботи» повинен містити:

порядок безпечного вимикання, зупинення, розбирання, очищення і змащення обладнання, пристроїв, машин, механізмів та апаратури, а при безперервному процесі - порядок передачі їх черговій зміні;

порядок здавання робочого місця?

порядок прибирання відходів виробництва;

вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен дотримуватись працівник після закінчення роботи;

порядок повідомлення роботодавця про всі недоліки, виявлені у процесі роботи.

Розділ 5 «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях»повинен містити:

відомості про ознаки можливих аварійних ситуацій, характерні причини аварій (вибухи, пожежі тощо);

відомості про засоби та дії, спрямовані на запобігання можливим аваріям;

порядок дій, особисті обов'язки та правила поведінки працівника при виникненні аварії, згідно з планом її ліквідації, в тому числі, у випадку її виконання під час передачі-приймання зміни при безперервній роботі;

порядок проведення інструктажу роботодавцем про аварії та ситуації;

відомості про порядок застосування засобів протиаварійного захисту та сигналізації; порядок дій щодо надання першої медичної допомоги потерпілим під час аварії.


Інструкційна картка №3

до проведення практичного заняття
Тема заняття: Порядок атестації робочих місць

Мета роботи - навчити студентів оволодіти знаннями по атестації робочих місць за умовами праці.*

Забезпечення:

інструкційна картка;

Постанова від 1 серпня 1991р. №442, Кабмін;

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин;

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Контрольні питання:

Що потрібно знати для проведення атестації робочих місць?

Які робочі місця підлягають атестації за умовами праці?

Що потрібно для організації і проведення атестації?

Що входить в оцінку робочих місць?

Який документ складається по закінченню проведення атестації робочих місць?

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць

Методичні рекомендації розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. №442. Вони визначають організацію роботи по проведенню атестації робочих місць, надають оцінку умов праці та реалізацію прав трудящих на пільги і компенсації залежно від шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, списки виробництва, робіт, професій і посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації залежно від умов праці.

Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Для виробництв, робіт, професій та посад, для яких у списках №1 і №2 передбачені показники умов праці, атестацію проводять тільки за цими показниками.

Атестація робочих місць передбачає:

- виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;

- дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

- комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил;

- підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці.

Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника (власника) підприємства, організації.

Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводять санітарні лабораторії підприємств і організацій.

Організація роботи по атестації

Для організації і проведення атестації керівник підприємства видає наказ, в якому:

визначає основу і завдання атестації;

затверджує склад, голову і секретаря постійно діючої атестаційної комісії, визначає її повноваження;

- установлює терміни і графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємства.

До складу атестаційної комісії рекомендується вводити головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров'я підприємства, представників громадських організацій.

Атестаційна комісія:

здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за проведенням роботи на всіх етапах;

формує всю потрібну правову і нормативно-довідкову базу і організовує її вивчення;

організовує розробку планів розташування обладнання по кожному підрозділу;

складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;

порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, використовувані сировину і матеріали із передбаченими в проектах;

складає «Карту умов праці» на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць (Додаток А);

проводить атестацію робочих місць і складає перелік робочих місць, виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;

уточнює діючі і вносить пропозиції на встановлення пільг і компенсацій залежно від умов праці, визначає витрати на дані цілі;

- розробляє заходи до поліпшення умов праці і оздоровлення працівників.

За результатами атестації складається перелік:

робочих місць виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;

робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства згідно з ст. 26 Закону України «Про підприємство» і ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;

р

обочих місць, виробництв, робіт, професій і посад працівників, яким підтверджено право на пільги і компенсації, зокрема, на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством. Перелік підписує голова комісії за погодженням з профспілковим комітетом. Він затверджується наказом по підприємству, організації та зберігається протягом 50 років на підприємстві. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесено до переліку.

Порядок виконання роботи:

 • оформити титульну сторінку практичної роботи відповідно додатку А;

 • підготувати форму Карти умов праці (Додаток Б);

 • заповнити Карту умов праці;

 • дати пропозиції до покращення умов праці працівників;

 • здати заповнену Карту умов праці викладачу

Інструкційна картка №4

до проведення практичного заняття
  1   2   3

Схожі:

Тема заняття iconКонспект заняття в гуртку «Квілінг» Тема заняття
Тема заняття: Ознайомлення з технікою обробки паперу – квілінг. Виготовлення квіткової композиції в техніці квілінг
Тема заняття iconТема заняття
Мета заняття Оволодіти практичними навичками І вмінням працювати із законодавчими актами
Тема заняття iconПрактичні заняття 4, 5 Практичне заняття №4
Мета заняття: набуття практичного досвіду розв’язання систем лінійних рівнянь усталеного режиму роботи електричної мережі методом...
Тема заняття iconУрок №18. Тема
Тема: Підсумкове заняття з теми «Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм»
Тема заняття iconТема, зміст роботи (на кожне заняття)

Тема заняття iconЗаняття №2
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Тема заняття icon7. Критерії оцінювання
Для програм рекомендований розподіл годин: 60 практичні заняття, 40 теоретичні заняття
Тема заняття iconТема заняття
Терміни. Однозначність І багатозначність термінів. Контракт. Трудова угода. З. 08. Зп. Р. 01. 04. 01
Тема заняття iconЗаняття подорож у царство Золотої рибки
Конспект відкритого заняття на розвиток емоційної сфери у дітей старшого дошкільного віку
Тема заняття iconТема заняття
Навчити грамотно писати, використовувати правила на практиці, аналізувати орфограми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка