План І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти
НазваПлан І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти
Сторінка1/11
Дата конвертації05.04.2013
Розмір1.44 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
на період 2011-2016 р.«Затверджено Обговорено

на засіданні Ради школи на засіданні педагогічної ради

від від
План

І.Розділ
Стратегія програми розвитку Березоволуцької ЗОШ I-III ступенів .

ІІ.Розділ
Зміст освіти.
ІІІ.Розділ
Програма розвитку Березоволуцької ЗОШ I-III ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області .
Додатки

Розділ I

Стратегія програми розвитку Березоволуцької ЗОШ І – ІІІ ступенів

В Україні відбуваються кардинальні зміни в усіх галузях життя суспільства. Держава переходить до моделі інноваційного розвитку. А інноваційний шлях розвитку можливо забезпечити лише сформувавши покоління людей, які мислять і діють по інноваційному.

Сьогодні надзвичайно актуальним стає стратегічне управління школою та планування її розвитку.

Стратегічне управління – це рішення та дії, направлені на визначення та впровадження стратегії, що дає можливість досягнути освітніх цілей.

Основним напрямком стратегічного управління є стратегічне планування, головне завдання якого полягає у забезпеченні розвитку школи.

Процес управління школою розпочинається з обґрунтування мети та завдань розвитку освітньої системи на близьку й далеку перспективи, передбачення заходів, які забезпечують їх реалізацію, здійснення моніторингу виконання плану дій.

Стратегічне управління школою передбачає розв’язання таких питань:

 • Що чекає школу в майбутньому і як це передбачити?

 • Як визначити шляхи розвитку школи і розв’язувати проблеми, що виникають?

 • Які результати школа вважає справді соціально значущими та важливими?

 • Яку школу хочуть створити люди, які в ній працюють?

А для цього потрібна концепція стратегічного управління школою, яка включає систему поглядів, ідей, уявлень(реалізація мети), завдання функціонування і розвитку школи, механізми взаємодії, характер відносин у внутрішній організаційній структурі, ступінь урахування факторів впливу внутрішнього і зовнішнього середовища. Концепція доповнюється положеннями про бачення, місію, культуру школи і шляхи її модернізації, результатами аналізу та рекомендаціями щодо її розвитку.

Сьогодні перед національною школою постає завдання виховання особистості, спроможної творчо мислити, вільно орієнтуватись у реаліях сучасного життя, вибудовуючи власну поведінку на соціально поціновуваних засадах.

Його розв'язання - складний, неоднозначний процес. Поряд зі стихійними чинниками, зумовленими особливостями політичного, економічного та духовного розвитку українського суспільства, дитина підпадає під спеціально організований вплив, спрямований на засвоєння нею моральних норм і правил, вироблення таких якостей, як патріотизм, національна гідність, толерантність, любов до праці, дисциплінованість, відповідальність, милосердя тощо.

У цьому контексті посилюється інтерес до гуманістичної педагогіки, початок якої було закладено філософами стародавності - Сократом, Платоном, Аристотелем, Квінтіліаном. У більш пізні періоди гуманістичні ідеї розвивали Я. Коменський, І. Песталоцці, А. Дистервег, К. Ушинський.
Аналіз організації освітнього процесу в закладі та усвідомлення проблем розвитку загальної середньої освіти в Україні на сучасному етапі викликав необхідність розробити план розвитку Березоволуцької ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Березоволуцька ЗОШ І – ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області - це стартовий майданчик для добрих починань і злетів кожного її вихованця. Це заклад, де кожен реалізує свої здібності й задовольняє власні інтереси. «Учень – це не посудина, яку потрібно заповнити, учень – факел, який треба запалити» - девіз педагогічного колективу.

Діяльність ЗОШ орієнтована на особистість учня, його інтереси, потреби і здібності, на прагнення забезпечити успішне зростання дитини. Адже, як відомо, без успішного учня не може бути успішного закладу.

^ Місія навчального закладу: кожній дитині, кожному члену колективу – гідні і необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу, забезпечення знання історії та традицій рідного краю, виховання та самовдосконалення для власного та суспільного блага.
^ Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища
Як школа може використати місцевий матеріал для мотивації навчання і вирішення проблем виховання ?

Чи потрібно очікувати кращих часів, чи, може, варто шукати та використовувати внутрішні резерви?

Школа - чи не єдине джерело інтелектуального потенціалу на селі і може стати двигуном, що приведе в рух історичні та культурні надбання, кращі традиції свого краю, спрямувавши їх на вирішення сучасних освітніх проблем. Як цього досягнути?

Відповіді на ці питання і повинна дати нова концепція розвитку Березоволуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Творча група в результаті проведеного аналізу прийшла до таких висновків:


^ Сильні сторони

Слабкі сторони

Наявність досвідчених кваліфікованих педагогічних кадрів.

Багатство фактичного матеріалу з історії та традицій рідного краю.

Готовність жителів села та батьків до співпраці зі школою.

Інноваційний характер змісту освіти як необхідна умова реалізації особистості.

Позитивний досвід педагогічного колективу у вивченні історії села та розвитку кращих традицій.

Авторитет школи як просвітницького, культурного і навчально-виховного центру.


Слабка матеріальна база навчальних кабінетів.

Недостатня методична база школи.

Міграція населення.

Різке зменшення людей похилого віку , які є носіями інформації про минуле рідного краю , хранителями культурної спадщини.

Демографічна ситуація на території сільської ради :

кількість дітей , що народилися в 2005р – 3 дітей

2006 р – 4 дитини

2007 р – 6 дітей

2008 р – 10 дітей

2009 р - 11 дітей

2010 р - 5 дітей

На території сільської ради працездатного населення – 534чол., з них працевлаштовані : СПОП « Березоволуцьке» - 186 чол., підприємство « Полтаванафтогаз» - 12 чол , соціальна сфера села -63 чол., приватні підприємства – 11 чол.

( всього-272 чол). Решта - змушені шукати роботу за межами села.

Можливості

Загрози належного розвитку високого рівня духовності та моральності

Використання матеріальної бази школи для дослідницьких , навчальних і виховних потреб .

Створення сучасної гнучкої системи партнерства школи, сім’ї та громади.

Залучення бізнес-структур, підприємців до співпраці.

Реалізація виховних , розвивальних та культурних програм.

Залучення батьків, членів громади до процесу прийняття рішень щодо якості освіти їхніх дітей та участі в житті школи.


Негативний вплив засобів масової інформації на формування ціннісних орієнтацій учнів та членів суспільства.

Духовний стан суспільства.

Низький рівень добробуту сільського населення.

Втрата усталених традицій на селі, звичаїв та обрядів.

Безробіття.

Відносна віддаленість від культурних і економічних центрів.
^ Основними завданнями навчального закладу є:

1. Створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, морального, естетичного, фізичного розвитку школярів.

 1. Створення умов для дослідження , вивчення історії та традицій рідного краю .

 2. Виховання високих моральних якостей, патріотичних почуттів , потреби у постійному самовдосконаленні , у формуванні наполегливості , працелюбності , емпатійності, зацікавленості .

 3. Створення інформаційного банку досліджених та вивчених матеріалів.

 4. Шефство над історичними пам’ятками, озеленення села тощо.

 5. Організація святкування загальнодержавних та регіональних свят, пам’ятних дат тощо.

 6. Постійний збір та поповнення експонатів шкільних музеїв , виконання дослідницьких проектів з історії рідного краю.

 7. Забезпечення навчального процесу сучасною матеріально-технічною та

науковою базою.

 1. Забезпечення права дитини на самовизначення та самореалізацію.

 2. Формування високопрофесійної творчої команди педагогів-однодумців.

11.Залучення батьків до процесу прийняття рішень щодо якості освіти їхніх дітей та участі в житті школи.


 1. Інноваційність, гнучкість і творчість у визначенні нового бачення розвитку школи та освіти.


13.Готовність шкільної адміністрації сприяти в організації і проведенні масових культурних заходів , надавати шкільні приміщення , розробляти й реалізовувати довгострокові освітні, оздоровчі, культурні та соціальні програми.Термін реалізації програми розвитку Березоволуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

2011-2016 роки

Науково-методичне забезпечення

програми розвитку навчального закладу

Конституція України,

Закон України «Про освіту»,

Закон України «Про загальну середню

освіту», «Про охорону дитинства»,

Закон України «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»), «Про Національну доктрину розвитку освіти»,

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа),

Концепція профільного навчання у старшій школі,

Державні стандарти базової і повної загальної середньої освіти,укази Президента України :

«Про основні заходи розвитку соціальної сфери села», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні», «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей».

-Розпорядження: Кабінету Міністрів України «Про

Затвердження основних заходів з розвитку та підтримки волонтерського руху в Україні».

-Програм: «Обласна Програма системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року» (на виконання Національної програми «Діти України»), «Програма Правової освіти населення».Мета програми

Створення виховного освітнього середовища, яке сприятиме духовному, етичному, фізичному розвитку і соціалізації дитини.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

План І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти iconСтратегія економічного І соціального
Розділ стратегія випереджувального розвитку. Стратегія утвердження інноваційної моделі розвитку 33
План І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти iconКурс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької...
Відповідальний за випуск: Клименко В. П. – практичний психолог Березоволуцької зош і-ііі ст
План І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти iconПлан Вступ. 2 Розділ 1 Роль та місце страхування вантажу в зовнішній...
Розділ 3 Сучасний стан розвитку страхування вантажів на Україні (проблеми І шляхи їх вирішення, зарубіжний досвід). 17
План І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти iconЗміст Вступ Розділ I
Розділ I. Поняття зобов’язань,їх основний зміст,сутність,склад І підстави виникнення
План І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти iconПлан роботи учн І вського самоврядування Маловільшанської зош I-III ступенів №2

План І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти iconЗміст вступ
Розділ III. Організація аудиту готової продукції І товарів на підприємстві тов «мтк» 26
План І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти iconЗміст Вступ с. 3 Розділ І
Розділ II. Розробка туристсько-спортивного маршруту в регіоні та пропозиції по ІХ впровадженню с. 28
План І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти iconРічний план роботи Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої...
Розділ організаційно-педагогічне забезпечення базової загальної середньої освіти (11-15)
План І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти iconСтатут учнівської самоврядної організації «Сузір`я» Славутицької...
Учнівська самоврядна організація «Сузір`я» Славутицької зош І iii ступенів №2 регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових...
План І. Розділ Стратегія програми розвитку Березоволуцької зош I-III ступенів. ІІ. Розділ Зміст освіти iconЗміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи реалізації міжпредметних...
Розділ І. Теоретичні основи реалізації міжпредметних зв'язків математики з іншими дисциплінами в зош
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка