Конспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І
НазваКонспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І
Сторінка1/16
Дата конвертації05.04.2013
Розмір2.01 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Право > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Курси цивільної оборони Хмельницької області

ОПОРНІ КОНСПЕКТИ

З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ цивільної НА ОБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Частина І

м. Хмельницький

Курси цивільної оборони Хмельницької областіОПОРНІ КОНСПЕКТИ

З ТЕМАТИКИ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НЕВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ цивільної НА ОБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Частина І

м. Хмельницький

Опорні конспекти підготовлено педагогічним колективом курсів цивільної оборони хмельницької області під керівництвом начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Хмельницької облдержадміністрації полковника Молдован О.О.

Метою конспектів є теоретична та практична підготовка населення, працівників, які входять до складу невоєнізованих формувань цивільної оборони та аварійно-рятувальних служб на об`єктах господарської діяльності до забезпечення здорових і безпечних умов в навколишньому та виробничому середовищі.

Опорні конспекти складаються із трьох частин:

Частина І. Загальна тематика для підготовки особового складу невоєнізованих формувань на об’єктах господарської діяльності.

Частина ІІ. Спеціальна тематика для підготовки особового складу невоєнізованих формувань на об’єктах господарської діяльності.

Частина ІІІ. Тематика для підготовки робітників та службовців, працівників сільського господарства та непрацюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Опорні конспекти видано за сприяння Хмельницького відділення Міжнародного благодійного фонду техногенної безпеки України

Конспекти розглянуто та затверджено на обласній науково-методичній раді з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності і пропонується використовувати при підготовці та проведенні занять на міських курсах цивільної оборони та підприємствах, установах і організаціях області для керівників груп щодо спеціальної підготовки працівників, які входять і не входять до складу невоєнізованих формувань цивільної оборони та аварійно-рятувальних служб.

Комп`ютерний набір: Смолінська О.Л.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Катастрофа і людина... Це протистояння триває всю історію людства і в найближчому майбутньому усунути його не вдається. Однак такий песимістичний прогноз зовсім не означає, що треба приречено чекати, коли в черговий раз розбушується стихія. У багатьох державах світу вже давно на це не налаштовуються, а вживають дієвих заходів для того, щоб якщо й не перемогти в зазначеному протистоянні, то хоча б мати найменші втрати.

В Україні на якісно новий рівень вийшло нормативно-правове забезпечення системи запобігання надзвичайним ситуаціям. Протягом останніх років прийнято ряд основоположних нормативно-правових актів. Це - Закони України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про аварійно-рятувальні служби», «Про Цивільну оборону України», «Про війська цивільної оборони України», Указ Президента України «Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій», постанови Уряду, що визначають особливості Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, порядок класифікації надзвичайних ситуацій, організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях, порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Крім того, розпочато й активно здійснюється об’єднання (пряме або методичне) національних аварійно-рятувальних формувань під егідою МНС.

Надзвичайні явища і пов’язані з ними події неминучі, як би не хотілося відключити їх з нашого життя. Слід визнати, що на нинішньому етапі розвитку цивілізації, з огляду на різні причини, повною мірою цього зробити не вдається. Сьогодні бачиться реальним об’єднанням зусиль суспільства, всього світового співтовариства в напрямі упередження проявів стихії, запобігання виникненню небезпеки, зниження її рівня, оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Очевидно також, що перспективою такої діяльності є вдосконалення системи керування техногенною і природною безпекою населення, територій і об’єктів господарської діяльності.

Мова йде про необхідність оперативного здійснення комплексних превентивних заходів, здатних помітно зменшити ризик і пом’якшити наслідки (в ідеалі - виключення можливості виникнення) природних і техногенних надзвичайних подій. Це уявляється ще важливим ще й тому, що витрати на реалізацію таких заходів, за розрахунками міжнародних експертів, майже у 15 разів менші витрат на ліквідацію їх наслідків.

Сьогодні створено державні системи реагування на надзвичайні ситуації, аварійно-рятувальні підрозділи для дій в умовах усіх можливих катастроф; швидкими темпами розвивається індустрія рятувальної техніки; у свідомість населення все глибше впроваджується ідея про необхідність обов’язкового і систематичного навчання правил поводження і захисту свого життя в екстремальній обстановці.

Опорні конспекти з тематики підготовки працівників, які входять до складу невоєнізованих формувань цивільної оборони суб’єктів господарської діяльності рекомендується для керівників навчальних груп та самостійного вивчення основних положень у сфері цивільної оборони та захисту населення і територій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру.

В посібнику проаналізовані особливості природних небезпек, небезпек техногенного характеру.

Викладені основи захисту населення, особового складу невоєнізованих формувань у надзвичайних ситуаціях. Описуються методи і способи надання першої долікарської допомоги населенню з різною патологією при масових ураженнях.

^

Основні терміни та визначення


Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті, території або акваторії загрозу для життя і здоров’я людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу, завдає шкоди довкіллю.

^ Аварія з викидом (розливом) радіоактивних речовин - аварія на радіаційно-небезпечному об’єкті, яка спричинила викид (розлив) радіоактивних речовин за межі встановлених захисних бар’єрів і (чи) потужність дози іонізуючого випромінювання перевищує встановлені норми і загрожує довкіллю.

^ Аварія з викидом (розливом) хімічних речовин - аварія на хімічно небезпечному об’єкті, що супроводжується викидом (розливом) небезпечних хімічних речовин, яка може призвести до загибелі чи хімічного враження людей.

Вибух - швидкоплинний процес фізичних і хімічних перетворень речовини, який супроводжується вивільненням значної кількості енергії в обмеженому об’ємі, внаслідок чого у довкіллі створюється та розповсюджується ударна хвиля, яка спроможна призвести чи яка призводить до виникнення техногенної надзвичайної ситуації і порушення умов життєдіяльності.

^ Вибухонебезпечна речовина - речовина, яка може вибухати у випадку дії полум’я чи виявляти чутливість до струсів або тертя більшу, ніж динітробензол.

Гранично допустима концентрація забруднюючої речовини - максимальна кількість небезпечних речовин у грунті, у воді, повітряному чи водяному середовищі, продуктах харчування, харчовій сировині та кормах, що її вимірюють одиницею об’єму чи маси, яка, діючи на людей певний проміжок часу, не призводить до погіршення їх здоров’я чи інших негативних наслідків.

^ Дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час руху транспортного засобу та призвела до загибелі чи поранення людей або до матеріальних збитків. (ДСТУ 2935)

^ Евакуація населення - комплекс заходів щодо організованого переміщення населення із зони враження внаслідок надзвичайної ситуації та життєзабезпечення евакуйованих в районі розташування.

Епідемія - масове розповсюдження інфекційної хвороби людей у часі та просторі, у межах певного регіону, що перевищує звичайний рівень захворюваності в 1,5 рази на протязі 3-х днів в 1-2 районах (містах), який реєструється на цій території.

^ Епідемічний спалах небезпечних інфекційних захворювань - розповсюдження небезпечної інфекційної хвороби людей у межах певного регіону, до 10 випадків на протязі 3-х днів.

Епізоотія - одночасне поширення інфекційної хвороби серед великої кількості одного чи багатьох видів тварин у часі та просторі, на території не менш ніж 1 району, що значно перевищує звичайний зареєстрований рівень захворюваності на цій території.

Епіфітотія - масове, поширюване у часі та просторі, інфекційне захворювання рослин, що супроводжується чисельною загибеллю культур і зниженням їх продуктивності, при якому уражено більше 50% їх поверхні.

Енфітотія - масове захворювання рослин, яке з’являється на одній території і протягом багатьох років має незначні коливання.

^ Захворюваність населення - показник, який визначає рівень поширення будь-якої інфекційної хвороби серед населення в цілому та серед окремих віково-статевих і професійних груп.

Катастрофа - великомасштабна аварія чи інша подія, що приводить до тяжких, трагічних наслідків.

^ Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.

^ Небезпечне гідрологічне явище - подія гідрологічного походження або наслідок гідрологічних процесів, що спричинена природними чи гідродинамічними чинниками або їх сполученням, внаслідок чого можуть бути уражені люди, тварини, рослини, об’єкти економіки та довкілля.

^ Небезпечне природне явище - подія природного походження або результат діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю можуть вражати людей, об’єкти економіки та довкілля.

^ Небезпечна речовина - речовина, яка внаслідок своїх фізичних, хімічних, біологічних чи токсикологічних властивостей є небезпечною для життя та здоров’я людей, тварин, рослин та довкілля.

^ Оповіщення щодо надзвичайної ситуації; оповіщення щодо НС - доведення до оперативних органів управління, сил і засобів ЄДС НС та населення сигналів оповіщення та відповідної інформації про надзвичайну ситуацію через систему оповіщення ЄДС НС.

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі. (ДСТУ 2272)

^ Пожежна охорона - основна частина системи пожежної безпеки, яка об’єднує органи управління, сили і засоби, що їх створено у встановленому порядку задля захисту життя і здоров’я людей, об’єктів економіки та довкілля від надзвичайних ситуацій, спричинених пожежами.

^ Потенційно небезпечний об’єкт - об’єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, пожежовибухові, хімічні речовини та біологічні препарати, гідротехнічні і транспортні споруди, транспортні засоби, а також інші об’єкти, що створюють загрозу виникнення НС.

^ Потенційно небезпечні хімічні речовини та біологічні препарати - хімічні речовини та біологічні препарати природного чи штучного походження, що їх виготовляють на території України чи отримують із-за кордону для використання у господарстві і побуті, які негативно впливають на життя та здоров’я людей, тварин і рослин, а також довкілля, у зв’язку з чим ці речовини та препарати обов’язково вносять до державного реєстру потенційно небезпечних хімічних речовин і біологічних препаратів.

^ Промислова катастрофа - велика промислова аварія, яка спричинила загибель людей, втрату здоров’я людей, руйнування або знищення об’єктів, матеріальних цінностей у значних розмірах, а також завдала великої шкоди довкіллю.

^ Радіаційне забруднення - забруднення поверхні землі, атмосфери, води, продуктів харчування, харчової сировини, кормів та різних предметів радіоактивними речовинами у кількості, що перевищує рівень, встановлений стандартами, нормами і правилами радіаційної безпеки.

^ Стихійне лихо - руйнівне небезпечне чи стихійне природне явище чи процес значного масштабу, внаслідок якого може виникнути або виникла загроза життю і здоров’ю людей, статися ушкодження або знищення об’єктів економіки та компонентів довкілля.

^ Транспортна катастрофа - аварія транспорту на мостах, залізничних переїздах, у тунелях, яка спричиняє повну зупинку руху автомобільного транспорту більше ніж на 6 годин, зупинку руху транспорту хоча б однією смугою автомобільної дороги більше ніж на 12 годин або руйнування мостів, тунелів чи шляхопроводів.

^ Хімічне забруднення - розповсюдження небезпечних хімічних речовин у довкіллі в концентраціях чи кількостях, що створюють загрозу для людей, тварин і рослин та довкілля протягом певного часу.

^ Хімічно небезпечний об’єкт - об’єкт, де зберігають, переробляють, використовують чи транспортують небезпечні хімічні речовини, у разі аварії на якому чи під час його руйнування можуть загинути або отримати ушкодження хімічно небезпечними речовинами люди, тварини і рослини, статися хімічне забруднення довкілля.

Т Е М А 1.

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ УКРАЇНИ”. ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЦО ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ.

^ Навчальна ціль:

Вивчити основні положення Закону України “Про Цивільну оборону України”, структуру і завдання ЄДС НС та ЦО оборони суб’єкта господарської діяльності.

Вид навчальних занять - групове заняття.

Тривалість - 2 години.

Метод проведення занять - бесіда, розповідь, показ.

Місце проведення заняття - клас.

Навчальні питання і орієнтовний розрахунок навчального часу:

Вступ
2/3 хв.

1-ше навчальне питання:

^ Головні положення Закону України “Про цивільну оборону України”.

30 хв

2-ге навчальне питання:

^ Структура і завдання Єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного і природного характеру.

30 хв.

3-тє навчальне питання:

^ Організаційна структура ЦО суб’єкта господарської діяльності.

25 хв.

Підсумки
3/2 хв.

Матеріальне забезпечення

(стенди або схеми в класі):

 1. Законодавча база ЦО України.

2. Нормативна база ЦО України.

3. Структура ЄДС НС.

4. Структура територіальної підсистеми ЄДС НС.

5. Структура ЦО України.

6. Структура ЦО суб’єкта господарської діяльності.

вступ

Кожен має право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

Держава як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Кожна людина у випадках аварій, катастроф і стихійного лиха повинна вміти захистити себе, свою сім’ю і надати допомогу потерпілим.

Необхідності цього вимагає саме життя, наша дійсність. Науково-технічний прогрес значно збільшив можливості виробництва, але приніс з собою техногенну та екологічну небезпеку для людини і довкілля.

Більшість регіонів держави підпадають під вплив небезпечних природних явищ. Ось чому кожен з нас повинен багато знати і вміти в ім’я збереження здоров’я і життя.

1-ше навчальне питання:

^ Головні положення Закону України “Про Цивільну оборону України”.

Основу законодавства у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій складає Закон України “Про Цивільну оборону України”, який складається із 5 розділів.

Цивільна оборона України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Систему цивільної оборони складають:

 • органи виконавчої влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесено функції, пов’язані з безпекою і захистом населення, попередженням, реагуванням і діями в надзвичайних ситуаціях;

 • органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;

 • центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

 • курси та навчальні заклади підготовки і перепідготовки фахівців та населення з питань цивільної оборони;

 • служби цивільної оборони;

 • сили і засоби, призначені для виконання завдань ЦО;

 • фонди фінансових, медичних та матеріально-технічних ресурсів, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій;

 • системи зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення.

Заходи цивільної оборони поширюються на всю територію України, всі верстви населення, а розподіл за обсягом і відповідальністю за їх виконання здійснюється за територіально-виробничим принципом.

Завданнями Цивільної оборони України є:

 • попередження виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків та втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха;

 • оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний часи та постійне інформування його про наявну обстановку;

 • захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів ураження;

 • організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха та у воєнний час;

 • створення систем аналізу і прогнозування управління, оповіщення і зв’язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності до сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часів;

 • підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної оборони, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях.

Керівництво Цивільною обороною України відповідно до її побудови покладається на Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

Начальником Цивільної оборони України є Прем’єр-міністр України.

Безпосередньо керівництво виконанням завдань цивільної оборони здійснюється постійно-діючими органами управління у справах ЦО, у тому числі створеними у складі підприємств, установ і організацій силами та службами цивільної оборони.

Завдання, функції та повноваження органів управління у справах цивільної оборони визначаються цим Законом і Положенням про органи управління у справах цивільної оборони, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Органи управління у справах цивільної оборони, які входять до складу місцевих державних адміністрацій, є підрозділами подвійного підпорядкування.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад в межах своїх повноважень забезпечують вирішення питань ЦО, здійснення заходів щодо захисту населення і місцевостей під час НС, сприяють органам управління у справах ЦО у виконанні покладених на них завдань.

Керівництво підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування забезпечує своїх працівників засобами індивідуального та колективного захисту, організовує здійснення евакозаходів, створює сили для ліквідації наслідків НС та забезпечує їх готовність до практичних дій, виконує інші заходи з ЦО і несе пов’язані з цим матеріальні та фінансові витрати в порядку та обсягах, передбачених законодавством.

Радіаційні, хімічні і вибухонебезпечні підприємства додатково створюють локальні системи виявлення загрози виникнення надзвичайної ситуації та оповіщення персоналу і населення, що проживає в зонах можливого ураження; запроваджують інженерно-технічні заходи, що зменшують ступінь технічного ризику виникнення аварій, пожеж та вибухів, і несуть витрати щодо їх здійснення в обсягах, передбачених відповідними нормативно-правовими актами.

Власники потенційно небезпечних об’єктів відповідають за захист населення, що проживає в зонах можливого ураження, від наслідків аварій на цих об’єктах.

Силами цивільної оборони є її війська, спеціалізовані та невоєнізовані формування.

Війська цивільної оборони підпорядковуються керівникові центрального органу виконавчої влади з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Війська ЦО виконують завдання щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, воєнних дій, а також проводять рятувальні та інші невідкладні роботи. Кількість і чисельність частин і підрозділів цих військ визначається з урахуванням потреб і особливостей регіону призначення.

Для виконання специфічних робіт, пов’язаних з радіаційною та хімічною небезпекою, значними руйнуваннями внаслідок землетрусу, аварійними ситуаціями на нафтогазодобувних промислах, проведення профілактичних та відновлювальних робіт, у тому числі й поза межами України, у встановленому законодавством порядку можуть створюватися спеціалізовані формування, що підпорядковуються центральному органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України).

Комплектування спеціалізованих формувань ЦО здійснюється за контрактом з числа фахівців, що мають досвід роботи у надзвичайних ситуаціях.

Невоєнізовані формування цивільної оборони створюються в областях, містах, районах, містах Києві і Севастополі, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування.

До невоєнізованих формувань ЦО зараховуються працездатні громадяни України, за винятком жінок, які мають дітей до 8 років, жінок з середньою та вищою медичною освітою, які мають дітей віком до 3 років, та осіб, які мають мобілізаційні розпорядження.

Для забезпечення заходів з цивільної оборони, захисту населення і місцевостей від наслідків надзвичайних ситуацій та проведення спеціальних робіт у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування створюються спеціалізовані служби цивільної оборони: енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, матеріального забезпечення, медичні, оповіщення і зв’язку, протипожежні, торгівлі і харчування, технічні, транспортного забезпечення та інші. Для проведення евакуаційних заходів в умовах надзвичайних ситуацій на базі місцевих державних адміністрацій створюються евакуаційні комісії.

Фінансування заходів з ЦО здійснюється за рахунок відповідно державного та місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування згідно з законодавством України.

2-ге навчальне питання:

^ Структура і завдання Єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного і природного характеру.

Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) це державна система, яка включає центральні органи виконавчої влади, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя та районів, виконавчі органи Рад, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.

^ Головною метою ЄДС НС є забезпечення реалізації державної політики на всій території України у сфері запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і територій від наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.

Основними завданнями ЄДС НС є:

 • забезпечення запобігання виникненню НС;

 • забезпечення готовності органів управління, сил і засобів;

 • проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт та організація життєзабезпечення потерпілого населення;

 • розробка нормативно-правових актів, державних норм і стандартів;

 • здійснення цільових та науково-технічних програм;

 • забезпечення сталості функціонування об’єктів економіки;

 • збирання і опрацьовування інформації про НС;

 • визначення потреби у силах, матеріальних і фінансових ресурсах;

 • здійснення державного нагляду, експертизи і контролю;

 • створення та раціональне використання матеріально-технічних ресурсів;

 • своєчасна та достовірна інформація населення про обстановку та вжиті заходи;

 • оповіщення населення про загрозу та виникнення НС;

 • соціальний захист потерпілого населення;

 • захист населення у надзвичайних ситуаціях;

 • міжнародне співробітництво у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Правовою основою створення ЄДС НС є Закони України “Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про Цивільну оборону України”, “Про війська ЦО”, доповнення та зміни до них, інші законодавчі акти, укази Президента України про створення структур Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

^ Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) будується з урахуванням рівнів (загальнодержавного, територіального, місцевого і об’єктового) і класифікації надзвичайних ситуацій (техногенного, природного і соціально-політичного характеру), стандартів безпеки і термінології, сил, засобів та резервів територій і галузей.

^ Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації (ЄДС НС) включає: органи управління (центральні, територіальні, галузеві, місцеві і об’єктові), системи забезпечення (територіальні і функціональні підсистеми), сили і засоби (військові, спеціальні і спеціалізовані цивільні підрозділи з їх оснащенням, наглядові органи та інформаційні бази підсистем єдиної державної системи, які призначені (залучені) для виконання завдань щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації).

Територіальна підсистема ЄДС НС - це складова частина єдиної державної системи (ЄДС), яка включає місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи Рад, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зменшення матеріальних втрат.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Конспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І iconКонспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань...
Онспекти підготовлено педагогічним колективом курсів цивільної оборони хмельницької області під керівництвом начальника Головного...
Конспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І iconКонспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань...
Онспекти підготовлено педагогічним колективом курсів цивільної оборони хмельницької області під керівництвом начальника Головного...
Конспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І iconКабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1200...
Затвердити Порядок забезпечення населення І особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту,...
Конспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І iconОрганізація та засоби проведення хімічної розвідки. Індикація отруйних речовин
Ці заходи є важливою ділянкою діяльності командирів (начальників) та особового складу медичних підрозділів, частин та установ, оскільки...
Конспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І iconІнформаційна година
Га посівів. Для ліквідації наслідків смерчу залучалося 1700 чоловік, то 100 одиниць спеціальної техніки у складі підрозділів та формувань...
Конспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І iconУрок турнір
Тема : Узагальнення І систематизація знань за темою “Документи з особового складу. Формування й оформлення справ”
Конспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І iconВаріант 1 1
...
Конспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент адміністрування»...
Конспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І iconРідна мова плани-конспекти уроків 7 клас
Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні та реченні
Конспекти з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань цивільної на об’єктах господарської діяльності частина І iconРозділ I основні засади господарської діяльності
Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка