Робоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті
НазваРобоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті
Сторінка1/13
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ЗАТВЕРДЖУЮ Директор МНВК смт. Ратне

Волинської області

_______________ М.Л.Капітула

«_____» _______________ 2011 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА

Підготовки трактористів ІІ розряду

у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті
Типова навчальна програма

з предмета “Основи правових знань”

з/п

Тема


Кількість годин

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право громадян України на працю. Трудовий договір

6
2.

Правове регулювання робочого часу і відпочинку

4
3.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників.

4
4.

Особливості правового регулювання трудових відносин

4
^ Всього годин:

18

Тема 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір.

Конституція України про права і свободи людини. Основні трудові права і обов'язки працівників згідно з Кодексом Законів про працю. Рівність трудових прав громадян України. Регулювання трудових відносин. Законодавство про працю. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників. Надійність умов договорів про працю, які поліпшують становище працівників.

Трудовий договір, його зміст і форми. Терміни трудового договору. Контракт і трудова угода - особлива форма трудового договору. Умови прийняття на роботу. Випробування при прийнятті на роботу та його строк. Обов'язки власника і працівника при укладанні трудового договору. Переведення на іншу роботу зі зміною суттєвих умов праці. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, а також в разі простою. Заборона переведення на некваліфіковані роботи при простої і в разі тимчасової відсутності працівника.

Підстави для припинення трудового договору. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк з ініціативи працівника, та строкового трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи власника. Відсторонення від роботи.

Гарантії забезпечення права на працю працівникам, що вивільняються чи звільняються з підприємства. Порядок вивільнення, звільнення. Пільги для деяких категорій працівників, які вивільняються ( звільняються ) з роботи у разі зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників.

Обов'язки власника: проведення розрахунку з працівником, видача йому трудової книжки, довідки про роботу та заробітну плату.

^ Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

Право громадян України на відпочинок. Нормальна і скорочена тривалість робочого часу. П'ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної роботи. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів. Тривалість роботи в нічний час. Неповний робочий день. Підсумковий облік робочого часу. Поділ робочого дня на частини. Граничні норми та обмеження надурочних робіт. Робота змінами та перерви між змінами.

Перерва для відпочинку і харчування. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку. Вихідні, святкові і неробочі дні. Заборона роботи у вихідні дні, винятковий порядок застосування такої роботи. Компенсація за роботу в вихідний день.

Щорічна відпустка, її тривалість, порядок і умови надання щорічної відпустки. Перенесення щорічної відпустки. Щорічні додаткові відпустки за роботу з шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці. Додаткова відпустка за ненормований робочий день. Найменша тривалість щорічної відпустки.

Відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Приєднання щорічної відпустки до відпустки через вагітність і пологи. Тривалість перерви для харчування дитини. Часткове оплачування відпустки у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею віку 3 років. Часткова відпустка до досягнення дитиною 6 років.

Щорічна відпустка підлітків.

Грошова компенсація за невикористані відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати.

^ Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Правові основи соціального захисту і соціальних гарантій працівників. Конституція України. Закони України "Про колективні договори і угоди", "Про охорону праці", Кодекс Законів про працю, Закон України "Про обов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності" та інші нормативно-правові акти.

Колективний договір - соціальні пільги, гарантії, компенсації, регулювання трудових і соціальних відносин у колективі. Сфери укладання колективних договорів, його сторони. Недопустимість заборони діяльності щодо укладання та виконання колективних договорів. Зміст колективного договору (взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудової виплати (доплат, надбавок, премій тощо); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства; режиму роботи, тривалості робочого часу і часу відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих; соціально-побутові пільги та інші додатки до договору).

Дія колективного договору, вирішення розбіжностей, зміни і доповнення, контроль за виконанням, підписання, реєстрація, відповідальність за невиконання, порядок притягнення до відповідальності.

Зміст Закону України "Про обов'язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності".

Відшкодування збитків (завданої шкоди застрахованому та членам сімей загиблих). Соціальні виплати і послуги, що здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. .Гарантії і компенсації для працівників, обраних на виборні посади; на час виконання державних або громадських обов'язків; при переїзді на роботу в іншу місцевість; при службових відрядженнях, що направляються для підвищення кваліфікації та на обстеження до медичного закладу. Гарантії для донорів, авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству. Межі матеріальної відповідальності та обмеження відрахувань із заробітної плати.

Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням в середніх і професійно-технічних закладах освіти, у вищих або середніх закладах освіти.

Індивідуальні трудові угоди.

Професійні спілки - повноваження при здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю та житлово-побутового обслуговування працівників.

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Державний нагляд, громадський контроль та відповідальність за порушення законодавства про працю.

^ Тема 4. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства

Правове регулювання трудових відносин у промисловості, в агропромисловому комплексі та на транспорті. Рішення правління та дисциплінарний статут.

Особливості регулювання праці деяких категорій працівників. Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, тимчасових і сезонних працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовим договором.

Регулювання трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав.

Додаткові, порівняно з законодавством, трудові і соціально-побутові пільги. Забезпечення працівників гарячих цехів газовою солоною водою. Видача лікувально-профілактичного харчування. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку тощо.
^ Типова навчальна програма

з предмета “Основи галузевої економіки і підприємництва”


з/п
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Робоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті iconРобоча навчальна програма складена на основі навчальної програми, укладеної Дембіцькою Н. А
Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціологія» розроблена для студентів Економіко-правового технікуму при мауп І складається...
Робоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті iconГ. О. Черніченко робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Робоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті icon“затверджую”
Робоча програма складена на основі Навчального плану підготовки студенітв спеціальності "Інформаційні технології проектування" напряму...
Робоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті iconРобоча програма
Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 050109 “Управління персоналом І економіка праці”. Укл.: С. О....
Робоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті iconРобоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт...
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи менеджменту» з напрямку підготовки 0502...
Робоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті iconДніпродзержинський державний технічний університет
Робоча програма складена на ocнові Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з
Робоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті iconРобоча програма по дисципліні "Ведення у спеціальність" для студентів за фахом 0915
Робоча програма по дисципліні "Введення у спеціальність"./Н. А. Соколова, М. В. Пилипенко. — Херсон, хдту, 2001. — 19с
Робоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів з напрямку
Робоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті iconДніпродзержинський державний технічний універсітет
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки магістрів з напряму
Робоча програма підготовки трактористів ІІ розряду у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті iconПісля вивчення дисципліни студент повинен знати
Робоча програма складена на основі опп підготовки „спеціаліст” галузевого стандарту вищої освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка