Положення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Скачати 142.66 Kb.
НазваПоложення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації
Дата конвертації06.04.2013
Розмір142.66 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації

28 лютого 2013р № 52


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
1. Загальні положення
1.1. СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – сектор) є структурним підрозділом Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу Великобурлуцької районної адміністрації і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.
1.1.1. Сектор створено шляхом перейменування відділу культури і туризму районної державної адміністрації у сектор культури і туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації від 02 листопада 2012 року №355 «Про структуру районної державної адміністрації» та від 04 січня 2013 року №5 «Про внесення змін до розплрядження голови районної державної адміністрації від 02.11.2012р. №355».
1.1.2. Сектор є правонаступником відділу культури і туризму районної державної адміністрації та усіх майнових та немайнових прав і зобов’язань.
1.2. Сектор підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (далі – Департамент).
1.3. Сектор у своїй діяльності керується, Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами директора Департаменту, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про сектор.
1.4. Сектор та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою Великобурлуцької районної державної адміністрації.
^ 2. Основні завдання сектору.
2.1. Реалізація державної політики у сферах культури, туризму, охорони культурної спадщини, державної мовної політики.
2.2. Забезпечення:
1) вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
2) виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
3) участі у формуванні та реалізації державної політики в галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва.
2.3. Сприяння:
1) відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної та мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
2) захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;
3) загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту.
2.4. Участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.
2.5. Створює умови для розвитку:
1) усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;
2) соціальної та ринкової інфраструктури у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

3) внутрішнього та іноземного туризму, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об`єктів туристичної інфраструктури.
2.6. Сприяє:
1) формуванню концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
2) удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб`єктів, що провадять та /або забезпечують провадження туристичної діяльності;
3) виготвленню, встановленню та утриманню охоронніх дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам`ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
4) захисту прав споживачів культурного продукту;
5) централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;
5) збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;
6) проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
7) діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини;
8) соціальному захисту працівників підприємств, установ та організації у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини;
9) здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю клубних, бібліотечних, музейних, навчальних закладів;
10) організації навчання та фаховій перепідготовці фахівців галузі;

11) збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин.
2.7. Проводить аналіз:
1) та подає відповідні відомості до Департаменту про розвиток туризму;
2) потреби в працівниках у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини.
2.8. Подає Департаменту пропозиції щодо:
1) формування державної політики у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання в зазначеній сфері;
2) визнання осередків народних, художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
3) відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини державними нагородами учасників аматорських колективів, майстрів народного мистецтва державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
4) проведення робіт с консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об`єктів культурної спадщини;
занесення:
- інформації до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
- об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;
- відповідної території до Списку історичних населених місць України;
- музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання.
2.9. Бере участь у:
1) розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку та регіональних програм;
2) реалізації міжнародних, регіональних проектів у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини;
3) організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
4) розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини;
5) вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму.
2.10. Надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини.
2.11. Здійснює:
1) координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері сектору райдержадміністрації незалежно від форми власності;
2) функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
3) заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини;
4) обробку персональних даних у відповідних базах персональних даних в інформаційній системі та в картотеках в обсязі та порядку, встановленому законодавством і Положенням.
2.12. Забезпечує:
1) доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та історичних ареалах населених місць;
2) виконання Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів з цих питань;
3) захисту об`єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
4) дотримання режиму використання пам`яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
5) функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
6) збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;
7) своєчасне опрацювання запитів та інформації і надання відомостей в порядку та строки визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
8) захист персональних даних.
2.13. Надає висновки щодо:
1) відповідних програм та пректів земляних робіт на пам`ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, в історичних ареалах населених місць, а також програм та пректів, виконання яких може позначитися на стані об`єктів культурної спадщини;
2) відведення та надання земельних ділянок, зокрема, для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень, визначених Департаментом.
2.14. Інформує Департамент про:
1) музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної та комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
2) пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.


    1. Організовує:


1) розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;
2) проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;
3) надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму та охорони культурної спадщини.
2.16. Погоджує програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Департаментом відповідно до закону.
2.17. Призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.
2.18. Вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.
2.19. Проводить роботу зі здійснення гастрольної діяльності.
2.20. Веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів.
2.21. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.
2.22. Допомагає у складанні охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини в межах повноважень, делегованих Департаментом відповідно до закону.
2.23. Вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв`язків.
2.24. Подає Департаменту відомості про проведення гастрольних заходів.
2.25. Роз`яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, туризму та охорони культурної спадщини, провадить інформаційну діяльність.
^ 3. Сектор має право.

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Великобурлуцької районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.2. Залучати фахівців інших структурних підрозділів Великобурлуцької районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об`єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції підрозділу.
3.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Великобурлуцької районної державної адміністрації у галузі культури і туризму.
3.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
3.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції сектору.

^

4. Інші питання діяльності сектору.4.1. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Великобурлуцької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
4.2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту в установленому законодавством порядку.
4.3. Завідувач сектору:
1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі, визначає ступінь відповідальності працівників сектору;
2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;


3) затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників сектору;
4) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;
5) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;
7) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;
8) може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції сектору, та розглядає проекти відповідних рішень;

11) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;
13) подає на затвердження голові районної держаної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
14) розпоряджається коштами в межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису сектору;


15) виконує функції головного розпорядника коштів для закладів культури і туризму, що фінансуються з районного бюджету;
16) здійснює контроль за виконанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацією та вдосконаленням бухгалтерського обліку у секторі та підвідомчих установах;

17) здійснює у встановленому чинним законодавством порядку добір кадрів;
18) погоджує призначення на посаду керівників установ культури, що належать до сфери сектору районної державної адміністрації;
19) призначає на посаду та звільняє з посади працівників сектору;
20) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;
21) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх здійсненням у секторі, установах та організаціях, що належать до сфери впливу сектору;
22) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору, розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
23) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
24) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:
призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору,
присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.4. Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, або Департаментом.
4.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
4.6. Штатний розпис та кошторис сектору затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями завідувача сектору відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.
4.7. Сектор є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Ю.ВАСИЛЬЄВА
Грідасова


Схожі:

Положення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор культури І туризму Великобурлуцької районної державної адміністрації
Великобурлуцької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний...
Положення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах молоді та спорту великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Великобурлуцької...
Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації...
Положення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації
Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі сектор) є її структурним підрозділом, підзвітним І підконтрольним...
Положення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про архівний відділ Великобурлуцької районної державної...
Великобурлуцької районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що...
Положення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації iconЗатверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи (далі – сектор) є структурним...
Положення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації iconРозпорядження
Затвердити Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату...
Положення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про управління агропромислового розвитку Великобурлуцької...
Управління утворюється головою Великобурлуцької районної державної адміністрації відповідно до Закону України «Про місцеві державні...
Положення про сектор культури І туризму великобурлуцької районної державної адміністрації iconПоложення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного...
Сектор є органом управління місцевої ланки Харківської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка