О. В. Заболотний О. А. Нагула положення
Скачати 329.54 Kb.
НазваО. В. Заболотний О. А. Нагула положення
Сторінка1/3
Дата конвертації06.04.2013
Розмір329.54 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
«Затверджено» «Погоджено»

Наказ №1 від 3.01.2008р. Голова районної організації

начальник відділу освіти профспілки працівників

Сквирської райдержадміністрації освіти і науки України

__________________________ ______________________

О.В.Заболотний О.А.Нагула

ПОЛОЖЕННЯ

Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виробничого процесу в відділі освіти Сквирської райдержадміністрації

1 Організація роботи з охорони праці в відділі освіти Сквирської райдержадміністрації

1.1.Відповідальність за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в відділі Сквирської райдержадміністрації несе керівники. (пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006. № 782)

1.2.Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації:

1.2.1 здійснює керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах, безпосередньо їм підпорядкованих; (підпункт 3.2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006р. №782)

1.2.2 відповідно до Типового положення про службу охорони праці створює службу охорони праці; одночасно може створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності; (підпункт 3.2.2 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

1.2.3 забезпечує функціонування системи управління охороною праці в навчальних закладах;

1.2.4 забезпечує виконання нормативно-правових актів з охорони праці в навчальних закладах та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці тощо;

1.2.5 надає необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах; систематично заслуховує їх керівників про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

(підпункт 3.2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

1.2.6 тимчасово призупиняє або забороняє навчально-виховний процес у навчальних закладах, а також роботи в небезпечних для життя і здоров'я умовах; притягають до відповідальності осіб, які порушують трудове законодавство, правила і норми з охорони праці, вимоги безпеки проведення навчально-виховного процесу, призначають повторну перевірку знань працівників з охорони праці;

1.2.7 один раз на три роки здійснює: навчання та перевірку знань з охорони праці керівників навчальних закладів, їх заступників, інспекторів відділу освіти, також спеціалістів, викладачів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, інших педагогічних працівників відповідно до Типового положення, якщо це не суперечить спеціальним вимогам; навчання та перевірку знань з безпеки життєдіяльності цих категорій працівників відповідно до Положення про навчання;(підпункт 3.2.7 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

1.2.8 забезпечує навчальні заклади законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності; (підпункт 3.2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

1.2.9 здійснює контроль: за наданням пільг особам, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах; забезпечення їх спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 9жовтня 1996 р. № 170 і зареєстрованим у Мін'юсті України 18 листопада 1996 р. за №667/1692;

1.2.10 здійснює контроль за дотриманням норм і правил з охорони праці в трудових об'єднаннях учнів, своєчасним навчанням, інструктажем і перевіркою знань з питань охорони праці керівників цих об'єднань;

1.2.11 забезпечує проведення дозиметричного контролю в навчальних закладах шляхом укладення договорів з відповідними службами згідно з чинним законодавством;

1.2.12 не дозволяє залучення вихованців, учнів, слухачів до господарських робіт і виробничої практики без обстеження робочих місць відповідними органами державного нагляду; забезпечують контроль за проведенням робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;

1.2.13 здійснює постійний зв'язок з органами виконавчої влади та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

1.2.14 здійснює контроль за якістю виконання будівельно-монтажних робіт на новобудовах навчальних закладів; не допускають уведення в експлуатацію об'єктів освіти з порушеннями технологічного циклу;

1.2.15 організовує і проводить приймання навчальних закладів до нового навчального року відповідними комісіями;

1.2.16 визначає базові (опорні) навчальні заклади щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання;

1.2.17 здійснює контроль за проведенням інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу; (підпункт 3.2.18 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

1.2.18 здійснює затвердження посадових інструкцій керівників навчальних закладів з обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності; (підпункт 3.2.19 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

1.2.19 організовує проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів;

1.2.20 щорічно розробляє організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в навчальних закладах;
1.2.21 систематично розглядає на колегіях, засіданнях ради з освіти звіти керівників навчальних закладів про стан охорони праці, безпеки життєдіяльності; (підпункт 3.2.22 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

1.2.22 організовує розслідування та облік групових нещасних випадків та випадків із смертельними наслідками, пов'язаних з навчально-виховним процесом, проводять аналіз їх причин та вживає заходів щодо їх попередження.
2. Організація роботи з охорони праці під час адміністративно-господарської діяльності в відділі освіти Сквирської райдержадміністрації

^ 2.1. Начальник господарського відділу:
2.1.1 забезпечує експлуатацію і догляд будівель, споруд і територій відповідно до чинних законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці, керує будівництвом та ремонтами відповідно до будівельних норм і правил;

2.1.2 забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском;

2.1.3 відповідно до чинних нормативно-правових актів забезпечує дотримання норм переміщення вантажів, санітарно-гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень, територій;

2.1.4 забезпечує навчальні приміщення, лабораторії, кабінети, господарські і культурно-побутові підрозділи навчального закладу обладнанням та інвентарем відповідно до вимог правил і норм з охорони праці;

2.1.5 забезпечує вихованців, учнів, працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 р. № 170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18 листопада 1996 р. за № 667/1692; організовує періодичні випробування діелектричних засобів захисту, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку, дезінфекцію та ремонт спецодягу;

2.1.6 відповідно до чинних нормативно-правових актів організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, періодичні випробування і огляди вантажопідйомних машин і механізмів, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, аналізи повітря на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, шуму і вібрації, радіаційний контроль у приміщеннях навчального закладу;

2.1.7 організовує з відповідними органами навчання персоналу, що обслуговує котли і водонагрівачі, балони, компресори і посудини із зрідженими газами, електричні установки та інші агрегати і механізми підвищеної небезпеки;

2.1.8 організовує зберігання на складах палива, легкозаймистих і горючих рідин, балонів зі зрідженими газами тощо, обладнання, сировини, матеріалів відповідно до правил і норм з охорони праці;

2.1.9 відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 р.№ 9, зареєстрованого в Мін'юсті України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666, розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх із службою охорони праці;

2.1.10 проводить інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в адміністративно-господарських підрозділах; (підпункт 7.1.10 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

2.1.11 бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;

2.1.12 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);

2.1.13 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); (підпункт 7.2.11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

2.1.14 бере участь спільно з профспілковим комітетом у адміністративно-громадському контролі стану охорони праці;

2.1.15 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці навчального закладу про нещасний випадок, що стався з працівником адміністративно-господарського підрозділу.
^ 2.2 Головний бухгалтер (бухгалтер)

2.2.1 здійснює контроль за правильною витратою коштів, які виділяються на виконання заходів окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору, забезпечує виконання заходів, що передбачені чинним законодавством з охорони праці; (підпункт 7.5.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

2.2.2 веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів з охорони праці, готує довідку керівнику навчального закладу про фактичну витрату коштів на виконання цих робіт;

2.2.3 організовує передплату періодичних видань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. (підпункт 7.5.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

^ 2.3 Начальник відділу кадрів (інспектор відділу кадрів):

2.3.1 оформляє на роботу осіб, які пройшли вступний інструктаж та інструктажі на робочому місці з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також переведення на іншу роботу за висновками лікувально-профілактичної установи; (підпункт 7.6.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

2.3.2 оформляє на роботу осіб після попереднього медичного огляду в лікувально-профілактичній установі, а також направляє на періодичний медичний огляд осіб, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах, зберігає висновки лікувально-профілактичної установи про їх стан здоров'я;

2.3.3 оформляє направлення працівників на навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності; (підпункт 7.6.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

2.3.4 оформляє на роботу жінок і осіб віком до вісімнадцяти років з урахуванням чинних законодавчих та нормативно-правових актів про застосування праці неповнолітніх і жінок;

2.3.5 контролює наявність посадових інструкцій, у яких обов'язково відображено питання охорони праці, безпеки життєдіяльності. (підпункт 7.6.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)
^ 3. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в навчальних закладах

3.1. Керівник (директор, завідувач):

3.1.1 відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням; не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров'я учасників навчально-виховного процесу; (підпункт 4.1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

3.1.2 відповідно до Типового положення про службу охорони праці створює в навчальному закладі служби охорони праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо підпорядковуються йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці в навчальному закладі; (підпункт 4.1.2 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

3.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;

3.1.4 затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань охорони праці, безпеки життєдіяльності; (підпункт 4.1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

3.1.5 створює і визначає порядок роботи постійно діючої технічної комісії з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує акти приймання;

3.1.6 уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

3.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечує його виконання; (підпункт 4.1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

3.1.8 організовує роботу комісії з перевірки готовності навчального закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період;

3.1.9 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового комітету; (підпункт 4.1.9 із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 20 листопада 2006р. №728)

3.1.10 на засіданнях ради навчального закладу, нарадах керівників структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу праці колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань (підпункт 4.1.10 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

3.1.11 організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;

3.1.12 організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

- з охорони праці — відповідно до Типового положення,

- з безпеки життєдіяльності — відповідно до цього Положення;

3.1.13 організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду:

- Інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 р. №9, зареєстрованого в Мін’юсті України 7 квітня 1998 р. за № 226/2666,

- інструкції з безпеки1 для вихованців, учнів, відповідно до цього Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;

3.1.14 сприяє проведенню та бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;

3.1.15 контролює забезпечення учасників навчально-виховного процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 жовтня 1996 р. №170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18 листопада 1996 р. за № 667/1692;

3.1.16 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення; (підпункт 4.1.18 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2006 р. № 782)

3.1.17 забезпечує виконання організаційно-технічних заходів упровадження державної системи стандартів безпеки праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;

3.1.18 організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу навчального закладу відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. № 45 і зареєстрованого в Мін'юсті 21 червня 1994 р. за №136/345;

3.1.19 організовує з відповідними органами державного нагляду за охороною праці обстеження робочих місць перед виробничою практикою; забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан довкілля;

3.1.20 здійснює постійний зв'язок з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу;

3.1.21 повідомляє за підлеглістю та Міністерству освіти і науки України протягом доби про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком, що трапився з вихованцем, учнем, під час навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті;

3.1.22 організовує розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи щодо попередження травматизму.
  1   2   3

Схожі:

О. В. Заболотний О. А. Нагула положення iconЗаболотний Олександр Едуардович адрес: м. Запоріжжя, вул. Миру, б....
Висновок
О. В. Заболотний О. А. Нагула положення iconРеферат на тему: Заболотний Д. К. український мікробіолог, епідеміолог
Водночас у 1919—1923 рр. — ректор Одеського медичного інституту, в якому створив першу у світі кафедру епідеміології (1920 р.). У...
О. В. Заболотний О. А. Нагула положення iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
О. В. Заболотний О. А. Нагула положення iconПоложення про батьківський комітет загальноосвітньої установи Дане...
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...
О. В. Заболотний О. А. Нагула положення iconПро затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського...
У заголовку та тексті наказу слово "Положення" у всіх відмінках замінено словами "Національне положення" у відповідних відмінках...
О. В. Заболотний О. А. Нагула положення iconПрацюємо за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників
Типове положення про атестацію педагогічних праців­ників (далі — нове Типове положення), оскільки попереднє Типове положення про...
О. В. Заболотний О. А. Нагула положення iconОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...
О. В. Заболотний О. А. Нагула положення iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад
Це Положення визначає основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів І форм власності
О. В. Заболотний О. А. Нагула положення iconУрок географії 7 клас Тема: «Африка. Географічне положення. Історія дослідження.»
Африки, типовими планами характеристики материків, географічного положення материка
О. В. Заболотний О. А. Нагула положення iconУрок географії 7 клас Тема: «Африка. Географічне положення. Історія дослідження.»
Африки, типовими планами характеристики материків, географічного положення материка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка