Закон України "Про об’єднання громадян"
Скачати 159.79 Kb.
НазваЗакон України "Про об’єднання громадян"
Дата конвертації06.04.2013
Розмір159.79 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
СТАТУТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ МОТОЦИКЛІСТІВ УКРАЇНИ

(некомерційна організація)

(проект, варіант 3)
Проект розроблено на підставі таких документів:

 1. Закон України "Про об’єднання громадян";

 2. Статут Американської асоціації мотоциклістів, російський переклад.


Розділ І. Загальні положення (найменування, мета та завдання, відзнака, форми діяльності).
Розділ ІІ. Членство (умови і порядок набуття та втрати членства, права і обов’язки членів).
Розділ ІІІ. Структура (порядок утворення і діяльності статутних органів, місцевих осередків, розподіл повноважень між центром та місцевими осередками).
Розділ ІV. Забезпечення діяльності (джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань).
Розділ V. Прикінцеві положення (порядок внесення змін і доповнень до статуту, порядок припинення діяльності і вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією).

^ РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Стаття 1.1. Громадська організація "Національна асоціація мотоциклістів України" (надалі –НАМУ) є добровільною, неполітичною, неприбутковою і незалежною громадською організацією, яка поширює свою діяльність на територію всієї України. Місцем розташування головного офісу НАМУ є Київ.
Стаття 1.2. Метою НАМУ є служіння інтересам мотоциклістів, сприяння і захист майбутнього мотоциклістів.
Стаття 1.3. Завдання НАМУ:

 • допомога та взаємодопомога мотоциклістів на дорогах України та за її межами;

 • сприяння розвитку мототуризму в Україні, в тім числі міжнародного;

 • сприяння розвитку мотосервісу;

 • сприяння поширенню безпечного стилю їзди на мотоциклах;

 • сприяти поширенню мотоспорту, залученню все більшого числа молоді до активного відпочинку на мотоциклах;

 • роз’яснення своєї мети широкому загалові;

 • задовольняння та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших інтересів своїх членів;

 • ….що ще?


Стаття 1.4. У своїй діяльності НАМУ керується Конституцією України, чинним законодавством, цим Статутом. Питання, які стосуються діяльності НАМУ і не врегульовані даним Статутом, регулюються відповідними актами, прийнятими керівними органами НАМУ.
Стаття 1.5. Для виконання завдань, передбачених цим Статутом, НАМУ співпрацює з громадськими організаціями, з органами державної влади, з іншими об’єднаннями громадян в Україні і за її межами. НАМУ є організацією, яка може вступати в міжнародні громадські об’єднання, а також підтримувати міжнародні контакти та укладати угоди, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.
Стаття 1.6. НАМУ є юридичною особою, має Статут, круглу печатку, кутовий та інші штампи з відзнакою НАМУ, самостійне майно, баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку.
Стаття 1.7. Відзнакою НАМУ і його структурних підрозділів є стилізоване зображення мотоцикліста на тлі Малого Герба України – Тризуба Святого Володимира. Прапором НАМУ є полотнище розміром.....
Стаття 1.8. Слово честі члена НАМУ:

"Присягаю своєю честю, що

 • не сяду за кермо, якщо буду знаходитися під впливом алкоголю або наркотичних речовин,

 • завжди буду дотримуватися безпечного стилю поведінки на дорогах,

 • завжди прийду на допомогу знайомим і незнайомим мотоциклістам, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, і зроблю при цьому все, що буде в моїх силах".


Стаття 1.9. Для виконання статутних завдань в порядку, встановленому чинним законодавством, НАМУ може:

 • проводити конференції, семінари, виставки, вишколи та мандрівки, змагання;

 • брати участь у видавничій діяльності або створювати власні видавництва зі статусом юридичної особи;

 • проводити благодійницьку діяльність;

 • здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій, клубів зі статусом юридичної особи;

 • користуватись пільгами, передбаченими державою;

 • проводити науково-дослідницьку, експериментальну, наукову та соціологічну діяльність та запрошувати до неї відповідних фахівців а також надавати таку допомогу іншим організаціям та установам;

 • залучати до своєї роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, систему, розмір та види оплати праці, згідно діючого законодавства;

 • виступати позивачем та відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах;

 • користуватися коротко- та довготерміновими кредитами;

 • здійснювати іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України та цим Статутом.


^ РОЗДІЛ II. ЧЛЕНСТВО
Стаття 2.1. Членство в НАМУ не може приносити жодному з її членів грошового доходу у будь-якій формі.
Стаття 2.2. В асоціації існує індивідуальне членство.
Стаття 2.3. Членами НАМУ можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства віком від 18 років, які визнають цей Статут, їздять на мотоциклі (скутері), або цікавляться їздою на мотоциклі (скутері).
Стаття 2.4. В члени НАМУ приймають на підставі заяви, поданої до місцевої організації НАМУ згідно з відповідними правилами, затвердженими Національною радою. Облік індивідуальних членів ведеться в місцевих організаціях та центральному офісі.
Стаття 2.5. Особи, прийняті в члени НАМУ, отримують статус прихильника (кандидата в дійсні члени) і відбувають випробовувальний термін 2 роки. Прихильники не мають права обирати та бути обраними до керівних органів НАМУ. По закінченні випробовувального терміну прихильники подають заяву встановленого зразку, складають Слово честі члена НАМУ та набувають статусу дійсного члена НАМУ.
Стаття 2.6. Розміри щорічних внесків членів періодично встановлюються Національною радою.
Стаття 2.7. Члени НАМУ зобов’язані:

 • дотримуватись чинного законодавства, положень Статуту, та рішень керівних органів НАМУ;

 • вчасно сплачувати членські внески.


Стаття 2.8. Члени НАМУ мають право:

 • брати участь у всіх заходах НАМУ;

 • добровільно вийти з НАМУ за власним письмовим проханням;

 • в місячний термін апелювати до Національної ради;

 • вносити пропозиції та запити до органів НАМУ у всіх справах, що стосуються діяльності НАМУ;

 • обирати та бути обраними до керівних органів НАМУ місцевого чи крайового рівнів.


Стаття 2.9. Втрата членства настає у випадку:

а) виступлення на власне бажання – подання керівному органу місцевої організації НАМУ письмової заяви про вихід з НАМУ;

б) виключення – шляхом прийняття відповідного рішення Національною радою за поданням керівного органу місцевої організації НАМУ або без такого подання з ініціативи одного з членів Національної ради у випадках:

 • ведення діяльності яка суперечить Статуту або рішенням керівних органів НАМУ,

 • порушення чинного законодавства України,

 • заплямування доброго імені НАМУ,

 • несплати членських внесків протягом 6 місяців.

Механізм втрати членства обумовлюється рішенням Національної ради.
Стаття 2.10. Особи, що втратили членство в НАМУ, мають право пробувати вступити наново за умови погашення всіх заборгованостей перед НАМУ. Рішення щодо прийому або відмови у прийомі приймається Національною радою двома третинами голосів.

^ РОЗДІЛ ІІІ. СТРУКТУРА
Стаття 3.1. До структури НАМУ належать центральні керівні органи, центральний адміністративний орган та місцеві організації НАМУ.
Стаття 3.2. НАМУ має такі центральні керівні органи:

 • Крайова конференція НАМУ,

 • Національно рада НАМУ,

 • Ревізійна комісія НАМУ.


Стаття 3.3. Крайова конференція є найвищим керівним органом НАМУ. До компетенції Крайової конференції належить:

а) заслуховувати звіт з діяльності Президента НАМУ та давати оцінку його діяльності;

б) заслуховувати звіти з діяльності Голови Крайової ради та Крайової ради у цілому, Ревізійної комісії та давати оцінку їх діяльності;

в) вибирати Президента НАМУ;

г) вибирати Голову та членів Крайової ради та членів Ревізійної комісії;

ґ) приймати Статут НАМУ та вносити зміни і доповнення до Статуту;

д) більшістю в дві третіх голосів делегатів приймати рішення про ліквідацію та реорганізацію НАМУ.
Стаття 3.4. Крайову конференцію скликає Національна рада раз на три роки, повідомляючи письмово дійсних членів про час, місце, квоту для вибору делегатів і програму щонайменше за три місяці перед Крайовою конференцією.
Стаття 3.5. Делегати Крайової конференції визначаються за посадою та за квотою. За посадою делегатами Крайової конференції є Президент НАМУ, члени Національної ради, Ревізійної комісії, керівники місцевих організацій.
Стаття 3.6. Членство може впродовж 30 днів зголосити пропозиції на зміну програми з відповідною мотивацією. Остаточну програму проголошує Національна рада за один місяць перед Крайовою конференцією.
Стаття 3.7. Всі рішення Крайової конференції, крім зміни Статуту, а також припинення діяльності НАМУ, правомірні при звичайній більшості голосів її делегатів з правом ухвального голосу. Крайова конференція є легітимною за умови присутності звичайної більшості делегатів з правом ухвального голосу.
Стаття 3.8. Позачергова Крайова конференція скликається при потребі Національною радою за власною ініціативою або на вимогу однієї третьої дійсних членів. У позачерговій Крайовій конференції беруть участь делегати останньої Крайової конференції. Під час позачергової Крайової конференції можна приймати рішення виключно в справах, які подані у програмі, що розсилалася разом з повідомленням про позачергову Крайову конференцію. Позачергова Крайова конференція має відбутися не пізніше, як за 40 днів після отримання вимоги про її проведення. Делегати повинні бути повідомлені не пізніше, як за 20 днів до позачергової Крайової конференції.
Стаття 3.9. В період між Крайовими конференціями діяльністю НАМУ керує Національна рада. Національна рада складається з семи членів, яких обирає Крайова конференція. Кожен член Національної ради повинен бути дійсним членом НАМУ та дати письмову згоду виконувати обов’язки у складі Національної ради протягом трьох років
Стаття 3.10. Члени Національної ради виконують свої обов’язки на волонтерських засадах і не можуть отримувати зарплатню або інші винагороди за свою діяльність. Членам Національної ради можуть відшкодовуватися витрати, які вони несуть внаслідок своєї діяльності (транспортні витрати, зв’язок, тощо).
Стаття 3.11. Члени Національної ради зі свого складу обирають заступника Голови, відповідального за фінансовий сектор (асистент скарбника/казначея/бухгалтера) та відповідального за діловодство (асистента писаря/секретаря).
Стаття 3.12. До компетенції Національної ради належать корпоративні повноваження, ведення і контроль майна та справ НАМУ. Національна рада володіє всіма повноваженнями по управлінню справами та майном НАМУ, при цьому вона повинна керуватися чинним законодавством, а її повноваження включають у себе, але не обмежуються, правом продавати, здавати в оренду, віддавати під заставу або будь-яким іншим чином розпоряджатися будь-яким майном; встановлювати, схвалювати та переглядати усі питання, які стосуються адміністративної політики, програм та операцій, інструктувати та консультувати Президента та працівників Національного бюро НАМУ, переглядати і схвалювати виписки по податковим операціям та річний бюджет, а також виконувати всі повноваження, необхідні для дотримання інтересів НАМУ. Національна рада за поданням Президента НАМУ затверджує штатний розклад та функціональні обов'язки працівників Національного бюро. Національна рада скликає Крайову конференцію. Національна рада має право вносити зміни у Статут НАМУ в період між Крайовими конференціями.
Стаття 3.13. Член Національної ради, відповідальний за фінансовий сектор (асистент скарбника/казначеябухгалтера) повинен здійснювати нагляд за фінансово-господарською діяльністю та податковими справами НАМУ.
Стаття 3.14. Член Національної ради, відповідальний за діловодство (асистент писаря/секретаря) виконує обов’язки секретаря у випадку його відсутності або коли посада секретаря вакантна. Він також повинен здійснювати нагляд за діяльністю секретаря для Національної ради .
Стаття 3.15. Щорічне засідання Національної ради відбувається, як правило, у лютому. Час та місце проведення чергових засідань Національної ради визначаються Національною радою. Час та місце проведення позачергових засідань Національної ради визначається Головою Національної ради. Засідання може проводитися як у формі очної присутності членів Національної ради так і дистанційно, з використанням засобів зв’язку, якщо всі члени Національної ради можуть чути один одного. На будь-якому засіданні Національної ради присутність чотирьох членів становить кворум, необхідний для проведення ділових операцій, якщо інше не обумовлено цим Статутом та діючим законодавством України за умови, що є присутнім Голова Національної ради або його заступник. Кожен член має один голос. Рішення Національної ради вважається правомірним, якщо воно прийняте звичайною більшістю голосів. Рішення Національної ради щодо внесення змін у Статут НАМУ правомірне, якщо за нього проголосувало три четвертих від списочного складу Національної ради.
Стаття 3.16. Кожен член Національної ради може бути звільнений від посади члена Національної ради за будь-який вчинок або бездіяльність, які є аморальною поведінкою, навмисним злочином, шахрайством, зловживанням службовим становищем або нанесенням шкоди репутації НАМУ. Звільнення від посади члена Національної ради можливе за умов:

 • він є письмово повідомлений про засідання Національної ради не менше, ніж за 30 днів до засідання, при чому в повідомленні має бути вказано про звільнення, яке планується, з вказанням причин;

 • він має можливість надати докази на свою користь до початку голосування;

 • голосування є таємним, звинувачений участі у голосуванні не бере, з числа тих членів Національної ради, що залишилися, три четвертих голосують за звільнення.


Стаття 3.17. Ревізійна комісія є контролюючим органом НАМУ. Ревізійна комісія складається з трьох членів. Її члени не можуть займати посади в інших керівних, виконавчих органах НАМУ чи у фінансово-господарських підрозділах. Члени Ревізійної комісії обирають Голову зі свого складу.
Стаття 3.18. Ревізійна комісія організовує перевірку фінансово-господарської, документальної та будь-якої іншої діяльності Національного бюро та Національної ради. Національне бюро та Національної рада зобов’язані на першу вимогу надавати Ревізійній комісії, в терміни, визначені нею, будь-яку інформацію, що стосується фінансово-господарської, документальної та будь-якої іншої діяльності НАМУ і всіляко сприяти у виконанні її обов’язків. Члени Ревізійної комісії можуть бути присутні на всіх засіданнях Національної ради.
Стаття 3.19. Найвищою посадовою особою в адміністративному апараті НАМУ є Президент НАМУ, якого обирає Крайова коференція. Президент виконує свої функції на професійній основі, на нього розповсюджуються всі вимоги трудового законодавства України. Президент має такі функції:

 • впроваджує у діяльність НАМУ політику, яку ініціює Крайова рада;

 • представляє НАМУ назовні, у тім числі підтримує міжнародні зв’язки, зв'язки з державними органами та ЗМІ;

 • підтримує зв'язки з місцевими організаціями НАМУ;

 • керує діяльністю Національного бюро, визначає та подає на затвердження Національній раді штатний розпис та функціональні обов'язки працівників секретаріату;

 • визначає (в межах фонду заробітної плати) посадові оклади працівників Національного бюро;

 • призначає на посади та звільняє з посад працівників Національного бюро;

 • розробляє та подає на затвердження Національній раді план діяльності НАМУ на наступний рік;

 • розробляє та подає на затвердження Національній раді проект річного бюджету НАМУ;

 • здійснює нагляд за виконанням всіх функцій НАМУ.

Президент має право бути присутнім на всіх засіданнях Національної ради.
Стаття 3.20. Національне бюро є центральним адміністративним органом НАМУ. Штатний розпис та функціональні обов'язки працівників Національного бюро за поданням Президента НАМУ затверджує Національна рада. У складі Національного бюро обов’язково мають бути посади скарбника/казначея/бухгалтера та писаря/секретаря. Всі працівники Національного бюро підпорядковуються Президенту НАМУ, на них розповсюджуються всі вимоги трудового законодавства України.
Стаття 3.21. Скарбник/казначей/бухгалтер відповідає за фінансово-господарську діяльність НАМУ.
Стаття 3.22. Писар/секретар є загальним радником НАМУ. Він відповідає за діловодство та зобов’язаний:

 • розсилати повідомлення про засідання Національної ради;

 • за рішенням Голови Національної ради бути присутнім на засіданнях Національної ради та вести протоколи таких засідань;

 • зберігати всі документи, які будуть йому доручені, виконувати інші функції та обов’язки за вказівкою Голови Національної ради та Президента НАМУ.


Стаття 3.23. Місцеві організації НАМУ створюються членами НАМУ, які мешкають в одній адміністративній одиниці України.
Стаття 3.24. Місцеві організації НАМУ діють на підставі цього Статуту, рішень Національної ради та рішень своїх керівних органів. Для набуття статусу юридичної особи місцеві організації НАМУ реєструються у встановленому чинним законодавством порядку при цьому вони повинні виготовити круглу печатку, кутовий та інші штампи з відзнакою НАМУ, які затверджуються Національною радою. Ті місцеві організації, які не є юридичною особою, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення у встановленому законом порядку.
Стаття 3.25. Національна рада визначає типовий статут місцевої організації НАМУ. Статути кожної місцевої організації не можуть суперечити цьому Статуту та типовому статуту місцевої організації. Національна рада реєструє новоутворені місцеві організації. Національна рада може розпустити місцеву організацію у випадках:

бездіяльності;

ведення діяльності, що суперечить цьому Статуту або плямує честь НАМУ.
Стаття 3.26. Місцеві організації самостійно визначають плани своєї діяльності та бюджет. Їхня діяльність розповсюджується на територію тієї адміністративної одиниці, де вони утворені.
Стаття 3.27. Місцеві організації щорічно подають звіти Президенту НАМУ в терміни та за формою, визначеною Національним бюро. Також вони звітують в державні контролюючі органи у відповідності із діючим законодавством.

^ РОЗДІЛ ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4.1. Кошти і майно НАМУ складаються з:

а) членських внесків;

б) майна і коштів заснованих НАМУ юридичних осіб;

в) добровільних пожертвувань, дарів, допомог;

г) кредитів та позичок банків;

ґ) коштів, які надходять з відповідних бюджетів;

д) інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
Стаття 4.2. У власності НАМУ можуть бути:

а) будівлі;

б) спорядження;

в) обладнання;

г) майно культурно-просвітницького призначення;

ґ) транспортні засоби;

д) акції, облігації та інші цінні папери;

е) земельні ділянки, кемпінги та бази відпочинку;

є) об’єкти інтелектуальної власності;

ж) інше майно, необхідне для здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом.
Стаття 4.3. Усе майно, передане на безоплатній основі у вигляді спонсорської допомоги, купівлі та інших форм, є власністю НАМУ і не може передаватись будь-кому без рішення Національної ради.

^ РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 5.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються на Крайовій конференції двома третинами голосів делегатів з правом ухвального голосу, а у період між Крайовими конференціями Національною радою трьома четвертими від списочного складу Націцональної ради.
Стаття 5.2. Пропозиції і обґрунтування щодо змін та доповнень до Статуту чи ліквідації асоціації мають бути переслані до Національного бюро НАМУ не пізніше, як за три місяці перед Крайовою конференцією, а секретаріат НАМУ повинен не пізніше, як за один місяць до Крайової конференції переслати інформацію в місцеві організації.
Стаття 5.3. Діяльність НАМУ може бути припинена шляхом ліквідації або реорганізації.
Стаття 5.4. Ліквідація НАМУ здійснюється на основі рішення Крайової конференції двома третинами голосів або в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
Стаття 5.5. Ліквідаційна комісія створюється ініціатором ліквідації. З моменту призначення або створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами НАМУ.
Стаття 5.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, нанесену нею організації, її членам або третім особам у відповідності до чинного законодавства України.
Стаття 5.7. Ліквідаційна комісія оцінює майно організації, вживає заходів по оплати боргів, складає ліквідаційний баланс і подає його Національній раді.
Стаття 5.8. Майно і кошти, що залишились після ліквідації, витрачаються на благодійні цілі та пожертвування.
Стаття 5.9. У випадку реорганізації майно НАМУ, а також кошти, які залишились, передаються її правонаступнику.
Стаття 5.10. Якщо це не заборонено чинним законодавством, НАМУ має звільнити від відповідальності кожну посадову особу, яка знаходячись на посаді члена Національної ради, Президента НАМУ або іншій посаді НАМУ, може бути загрожена. Національна рада своїм рішенням може звільнити будь-яку іншу особу від будь-яких шкод і витрат (включно з оплатою послуг адвокатів, виплат за постановами судів, штрафи, пені, суми, що були виплачені в якості розрахунку за будь-що та інші виплати), які на законних підставах накладаються у зв’язку з діяльністю, діловодством, дізнанням або судовим розглядом (позовом), як по цивільним, так і по кримінальним та адміністративним справам.
Стаття 5.11. Страхування ???.

Схожі:

Закон України \"Про об’єднання громадян\" iconЗакону України "Про об'єднання громадян" 2460-12
Об'єднання громадян (садівниче товариство) набуває права власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками
Закон України \"Про об’єднання громадян\" iconЗатверджено
Громадська організація «асоціація інвесторів «золоте руно» (надалі "Асоціація") у відповідності до Закону України "Про об'єднання...
Закон України \"Про об’єднання громадян\" iconПро роботу зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію...
Право на звернення громадянам гарантують Конституція України та Закон України «Про звернення громадян». Закріплені Конституцією України...
Закон України \"Про об’єднання громадян\" iconЗатверджено
України на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених Законами України «Про об'єднання громадян» та...
Закон України \"Про об’єднання громадян\" iconЗакон України про енергозбереження
Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та організацій,...
Закон України \"Про об’єднання громадян\" iconЛ и с т
Гаражні кооперативи, що створені на підставі Закону України від 16 червня 1992 року n 2460-12 "Про об'єднання громадян" із
Закон України \"Про об’єднання громадян\" iconРішення
Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", законів України "Про об'єднання громадян", "Про благодійництво та благодійні...
Закон України \"Про об’єднання громадян\" iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Закон України \"Про об’єднання громадян\" iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України \"Про об’єднання громадян\" iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка