Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне
Скачати 182.59 Kb.
НазваЗакону України Про загальнообов'язкове державне соціальне
Дата конвертації07.04.2013
Розмір182.59 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 21 квітня 2005 р. N 315

Київ
Деякі питання призначення і

виплати допомоги сім'ям з дітьми
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок призначення і виплати допомоги при

народженні дитини особам, застрахованим у системі

загальнообов'язкового державного соціального страхування, що

додається.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що

додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 квітня 2005 р. N 315
ПОРЯДОК

призначення і виплати допомоги при народженні дитини

особам, застрахованим у системі загальнообов'язкового

державного соціального страхування

1. Допомога при народженні дитини (далі - допомога) надається

особі, застрахованій у системі загальнообов'язкового державного

соціального страхування (далі - застрахована особа), - одному з

батьків дитини, усиновителю чи опікуну з метою створення належних

умов для повноцінного утримання та виховання дитини.
Усиновителю чи опікуну допомога надається, якщо заяву про її

призначення подано не пізніше ніж через шість місяців після

народження дитини.
У разі народження двох і більше дітей допомога надається на

кожну дитину.
Якщо народжується мертва дитина, допомога не надається.
2. У разі коли дитина народилася після 31 березня 2005 р.,

допомога виплачується у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового

мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого на день

народження дитини.
Виплата частини суми допомоги здійснюється одноразово при

народженні дитини у дев'ятикратному розмірі зазначеного

прожиткового мінімуму у грошовій формі.
Решта суми допомоги, кратної 13,6 розміру зазначеного

прожиткового мінімуму, виплачується у грошовій формі протягом

12 місяців після місяця народження дитини у такому порядку:
у першому місяці - в розмірі прожиткового мінімуму;
з другого по одинадцятий місяць - із збільшенням суми, що

виплачена у попередньому місяці, на 2,2 відсотка;
у дванадцятому місяці - решта суми.
3. Застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 6

Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та

витратами, зумовленими народженням та похованням" ( 2240-14 ),

допомога призначається та виплачується за основним місцем роботи

за рахунок сплачених такими особами страхових внесків.
У разі ліквідації (реорганізації) підприємства, установи чи

організації допомога за страховим випадком, який настав до їх

ліквідації (реорганізації), виплачується застрахованим особам їх

правонаступником, а в разі відсутності правонаступника -

виконавчою дирекцією відділення Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) за місцем

реєстрації ліквідованого підприємства, установи чи організації як

страхувальника на підставі довідки про суму допомоги із

зазначенням періоду, за який її виплачено.
Застрахованим особам, зазначеним у частинах другій та третій

статті 6 Закону України "Про загальнообов'язкове державне

соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою

працездатності та витратами, зумовленими народженням та

похованням" ( 2240-14 ), допомога призначається та виплачується

виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем їх реєстрації як

платників страхових внесків.
Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, що

сплачують єдиний податок, з якого відраховуються кошти до Фонду,

допомога виплачується відповідно до пункту 2 цього Порядку

виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем їх реєстрації як

страхувальників. Такі особи мають право на отримання допомоги за

умови сплати встановленого розміру податку.
4. Рішення про призначення допомоги приймається комісією

(уповноваженим) із соціального страхування, що створюється

(обирається) на підприємстві, в установі чи організації, де працює

отримувач допомоги.
5. Для призначення допомоги комісії (уповноваженому) із

соціального страхування подаються такі документи:
1) заява про призначення допомоги;
2) копія свідоцтва про народження дитини;
3) довідка про народження дитини, видана державним органом

реєстрації актів цивільного стану;
4) довідка органу державної податкової служби про сплату

єдиного податку - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької

діяльності;
5) копія рішення суду про усиновлення чи рішення відповідних

органів про встановлення опіки - для усиновителів та опікунів.
Одноразова виплата частини суми допомоги здійснюється

протягом наступного робочого дня після подання заяви про

призначення допомоги. Решта суми допомоги виплачується в день,

встановлений для виплати допомоги по догляду за дитиною до

досягнення нею трирічного віку, протягом 12 місяців після місяця

народження дитини.
6. Комісія (уповноважений) із соціального страхування приймає

рішення про відмову в призначенні допомоги на підставах,

передбачених законодавством, та про припинення виплати, здійснює

контроль за нарахуванням і своєчасною виплатою допомоги, має право

контролювати створення належних умов для повноцінного утримання та

виховання дитини.
7. Виплата допомоги припиняється у разі:
позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем

допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання

дитини;
перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за

рішенням суду;
настання інших обставин, передбачених законодавством.
Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем,

в якому виникли зазначені обставини.
8. У разі зміни отримувачем допомоги основного місця роботи

продовження виплати допомоги здійснюється за новим місцем роботи

на підставі довідки з попереднього місця роботи такої особи про

суму допомоги із зазначенням періоду, за який її виплачено. У разі

звільнення отримувача допомоги з основного місця роботи без

працевлаштування допомога виплачується іншій застрахованій особі

(одному з батьків дитини, усиновителю, опікуну) за місцем її

роботи на підставі довідки з місця роботи особи, яка раніше

отримувала цю допомогу, про суму допомоги із зазначенням періоду,

за який її виплачено. У разі звільнення отримувача допомоги з

основного місця роботи без працевлаштування (за винятком

звільнення у зв'язку з ліквідацією (реорганізацією) підприємства)

і відсутності в сім'ї іншої застрахованої особи (одного з батьків

дитини, усиновителя, опікуна) допомога за страховим випадком, що

настав до звільнення отримувача допомоги, виплачується виконавчою

дирекцією відділення Фонду за місцем проживання цієї особи на

підставі довідки з попереднього місця роботи про суму допомоги із

зазначенням періоду, за який її виплачено.
У разі смерті отримувача допомоги, а також у випадках,

зазначених в абзацах другому-п'ятому пункту 7 цього Порядку, за

заявою іншої застрахованої особи (одного з батьків дитини,

усиновителя, опікуна) виплата допомоги поновлюється за місцем

роботи цієї особи, якщо заяву про її призначення подано протягом

шести місяців після припинення виплати допомоги. Для поновлення

виплати решти суми подається довідка з основного місця роботи

(виконавчої дирекції відділення Фонду за місцем реєстрації)

померлої особи про суму допомоги із зазначенням періоду, за який

її виплачено, а опікуни та усиновителі додатково подають копію

рішення суду про усиновлення чи рішення відповідних органів про

встановлення опіки. Якщо інша особа (один з батьків дитини,

усиновитель, опікун) є незастрахованою, поновлення виплати

допомоги здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду за

місцем її проживання на підставі зазначених документів.
Довідка про суму допомоги із зазначенням періоду, за який її

виплачено застрахованій особі, завірена підписами посадових осіб

та печаткою страхувальника або виконавчої дирекції відділення

Фонду, видається за основним місцем роботи такої особи в одному

примірнику, про що в журналі встановленого зразка робиться

відповідний запис.
У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне

державне утримання виплата допомоги здійснюється (поновлюється)

виконавчою дирекцією відділення Фонду шляхом перерахування коштів

на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини в

порядку, затвердженому Мінпраці, МОЗ, МОН та Мінфіном.
9. Державний орган реєстрації актів цивільного стану протягом

10 днів після реєстрації смерті дитини подає виконавчій дирекції

відділення Фонду відповідні відомості за встановленою формою.
За зверненням робочого органу виконавчої дирекції Фонду орган

Пенсійного фонду України повідомляє номер свідоцтва про

загальнообов'язкове державне соціальне страхування особи, дитина

якої померла.
10. Суми допомоги, виплачені внаслідок зловживань з боку

отримувача допомоги, стягуються з нього у судовому порядку або

повертаються добровільно.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 квітня 2005 р. N 315
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов

Кабінету Міністрів України

1. Пункт 4 Положення про головного державного соціального

інспектора та державного соціального інспектора, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1091

( 1091-2001-п ) "Деякі питання надання державної соціальної

допомоги малозабезпеченим сім'ям" (Офіційний вісник України,

2001 р., N 34, ст. 1590; 2004 р., N 34, ст. 2265), після абзацу

другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"проводити разом з представниками управління (відділу) у

справах сім'ї, дітей та молоді і органу опіки та піклування або

самостійно вибіркові обстеження окремих сімей з метою перевірки

цільового використання допомоги для забезпечення належних умов для

утримання та виховання дітей, на яких виплачуються відповідні суми

державної допомоги при народженні дитини".
У зв'язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно

абзацами четвертим-дев'ятим.
2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям

з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від

27 грудня 2001 р. N 1751 ( 1751-2001-п ) (Офіційний вісник

України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 38,

ст. 1786, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 9, ст. 397, N 37, ст. 1981,

N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16, ст. 1110):
1) пункт 10 викласти у такій редакції:
"10. Одноразова допомога при народженні дитини надається

одному з батьків (усиновителю, опікуну), не застрахованому в

системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
У разі коли непрацююча особа, яка отримує одноразову допомогу

при народженні дитини в органі праці та соціального захисту

населення, виявила бажання працювати, виплата цієї допомоги

продовжується зазначеним органом до закінчення строку її

призначення";
2) у пункті 11:
абзац перший після слів "органу праці та соціального захисту

населення" доповнити словами "за умови пред'явлення паспорта або

іншого документа, що посвідчує особу";
підпункт 6 доповнити словами "легалізовані в установленому

порядку";
3) пункт 13 викласти у такій редакції:
"13. Одноразова допомога при народженні дитини, яка

народилася після 31 березня 2005 р., надається у сумі, кратній

22,6 розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років,

установленого на день народження дитини.
Виплата частини суми допомоги здійснюється одноразово при

народженні дитини у дев'ятикратному розмірі зазначеного

прожиткового мінімуму в грошовій формі.
Решта суми допомоги, кратної 13,6 розміру зазначеного

прожиткового мінімуму, виплачується з метою створення належних

умов для повноцінного утримання та виховання дитини протягом

12 місяців після місяця народження дитини в грошовій формі.

Допомога виплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем

народження дитини, у розмірі, що дорівнює зазначеному прожитковому

мінімуму, із збільшенням суми, що виплачена у попередньому місяці,

на 2,2 відсотка. При цьому частка щомісячної суми у розмірі більш

як 50 копійок округляється до 1 гривні. Остаточний розрахунок

проводиться в останньому місяці виходячи із суми, кратної

13,6 розміру зазначеного прожиткового мінімуму.
Виплата допомоги припиняється у разі:
позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем

допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання

дитини;
перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за

рішенням суду;
настання інших обставин, передбачених законодавством.
Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем,

в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який

призначив допомогу.
У випадках, передбачених абзацами шостим і сьомим цього

пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій

органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора

органу праці та соціального захисту населення.
Виплата допомоги поновлюється у випадках, передбачених

абзацами п'ятим-восьмим цього пункту, у разі, коли особа, яка

фактично здійснює догляд за дитиною (один з батьків дитини,

усиновитель, опікун) і не застрахована в системі

загальнообов'язкового державного соціального страхування,

звернулася протягом шести місяців з дня припинення виплати

допомоги до органу, що призначив допомогу, з письмовою заявою.

Опікуни та усиновителі подають документи, передбачені пунктом 27

цього Порядку.
У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне

державне утримання виплата допомоги здійснюється (поновлюється)

органами праці та соціального захисту населення шляхом

перерахування коштів на відкритий в установі уповноваженого банку

рахунок дитини в порядку, затвердженому Мінпраці, МОЗ, МОН і

Мінфіном.
Контроль за цільовим використанням допомоги та створенням

належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей

здійснюється головними державними соціальними інспекторами та

державними соціальними інспекторами органів праці та соціального

захисту населення разом з управліннями (відділами) у справах

сім'ї, дітей та молоді і органами опіки та піклування шляхом

проведення моніторингу виплат і використання допомоги, вибіркового

обстеження окремих сімей.
У разі встановлення факту нецільового використання коштів

зазначені органи подають органу, що призначив допомогу, пропозиції

щодо припинення її виплати.
Державні органи реєстрації актів цивільного стану протягом

10 днів з дня реєстрації смерті дитини подають органам праці та

соціального захисту населення відповідні відомості за формою,

встановленою відповідно до законодавства";
4) у пункті 14 слова "особи, якій" замінити словами "одного з

батьків, якому", слова "зазначеної особи" - словами "отримувача

допомоги";
5) у пункті 33:
абзаци другий і третій викласти у такій редакції:
"Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають вдова та

вдівець з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з

батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не

одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну

пенсію.
Якщо одинока мати (вдова, вдівець), мати (батько) дітей у

разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня

смерті, уклала шлюб, за нею зберігається право на одержання

допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за умови, якщо ці діти

не були усиновлені чоловіком (дружиною)";
в абзаці шостому слова "на повному державному утриманні"

замінити словами "на утриманні в інтернатному закладі за рахунок

держави";
в абзаці дев'ятому слова "з місця навчання" замінити словами

"навчального закладу за весь період навчання дитини";
6) у пункті 34:
абзаци перший і другий замінити абзацами такого змісту:
"34. Допомога на дітей одиноким матерям надається у сумі, що

дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для

дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом

сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але

не менш як 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини

відповідного віку, - одиноким матерям, одиноким усиновителям

(вдовам, вдівцям), матері (батьку) дітей у разі смерті одного з

батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не

одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну

пенсію.
Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з

Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів

соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації

про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням

усіх видів соціальної допомоги.
Зазначена допомога призначається на кожну дитину".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
7) у пункті 35:
в абзаці першому слово "одержання" замінити словом

"призначення";
абзац сьомий після слова "подають" доповнити словами "копію

свідоцтва про смерть одного з подружжя та";
доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого

змісту:
"Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між

якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію

в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають також

копію свідоцтва про розірвання шлюбу, копію свідоцтва про смерть

одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей

зазначені пенсії".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим, який

доповнити словами "легалізованого в установленому порядку";
8) пункт 52 викласти у такій редакції:
"52. Державна допомога сім'ям з дітьми виплачується через

установи уповноважених банків, визначених в установленому порядку

Кабінетом Міністрів України.
До визначення уповноважених банків виплата державної допомоги

сім'ям з дітьми здійснюється відповідно до законодавства.
У селах та селищах виплата державної допомоги сім'ям з дітьми

може здійснюватися державними підприємствами і об'єднаннями

зв'язку за місцем проживання матері (батька, опікуна, усиновителя

чи піклувальника), якій призначена допомога.
Виплата державної допомоги сім'ям з дітьми проводиться

щомісяця державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку за

графіками, які складаються та узгоджуються з органами праці та

соціального захисту населення і фінансовими органами, на підставі

виплатних документів, які готуються органами праці та соціального

захисту населення";
9) у пункті 55:
абзац перший викласти у такій редакції:
"55. Допомога, яка не отримана вчасно внаслідок невиконання

її отримувачами умов, визначених цим Порядком, виплачується за

минулий з моменту призначення час, але не більш як за три місяці з

місяця звернення за її одержанням, крім випадків, визначених у

абзаці дев'ятому пункту 33 цього Порядку";
у другому реченні абзацу другого слова "з компенсацією за

несвоєчасну її виплату відповідно до законодавства" виключити;
10) пункт 57 після слів "розмір допомоги" доповнити словами

"по вагітності і пологах".


Схожі:

Закону України Про загальнообов\Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його завдання
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі Основи) відповідно до Конституції України...
Закону України Про загальнообов\Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове...
Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...
Закону України Про загальнообов\Міністерство праці та соціальної політики україни
Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
Закону України Про загальнообов\Закон України “Про Охорону праці
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Закону України Про загальнообов\2. умови електронного документообігу
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Закону України Про загальнообов\Закон україни
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування“
Закону України Про загальнообов\Законукра ї н и
Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне...
Закону України Про загальнообов\Закон України від 08. 07. 2010 р. № 2464-vi
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Закону України Про загальнообов\Література
Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — Основи) відповідно до Конституції України...
Закону України Про загальнообов\Закон України від 18. 01. 2001 р. №2240-iii «Про загальнообов’язкове...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка