Національний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки
Скачати 112.93 Kb.
НазваНаціональний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки
Дата конвертації11.04.2013
Розмір112.93 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИБезпека дорожнього руху

ПРИСТРІЙ

ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ

НА ВУЛИЦЯХ І ДОРОГАХ

Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4123:2006

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006
ДСТУ 4123:2006

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний центр безпеки дорожнього руху та діяльності до­
рожньо-патрульної служби місцевої міліції МВС України

РОЗРОБНИКИ: ^ В. Душник (керівник розробки); Є. Макаренко; І. Савченко

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 лютого 2006 р. № 18

 2. НА ЗАМІНУ ДСТУ 4123-2002^ Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспожиестандарту України.

Держспоживстандарт України, 2006

II
ДСТУ 4123:2006

ЗМІСТ


 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Загальні технічні вимоги 2

 4. Вимоги безпеки 4

 5. Правила застосовування 4


III

ДСТУ4123:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ПРИСТРІЙ

ПРИМУСОВОГО ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ

^ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ТЕХНІКИ

НА ВУЛИЦЯХ І ДОРОГАХ

Загальні технічні вимоги

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВО

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ СКОРОСТИ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ

Общие технические требования

ROAD TRAFFIC SAFETY

ARRANGEMENT

OF COMPULSORY DECREASE

OF SPEED IN STREET AND ROAD

General requirements

Чинний від 2006-07-01

^ 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транс­портної техніки на вулично-дорожній мережі і установлює загальні вимоги і правила його засто­совування.

^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3090-95 Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг Загальні положення

ДСТУ 4100-2002 Дорожні знаки. Загальні технічні умови. Правила застосування

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия зксплуатации, хранения и транспортирования в час­ти воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні виро­би. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транс­портування в частині дії кліматичних чинників довкілля).

Видання офіційне
1

ДСТУ 4123:2006

3 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки треба виробляти згідно з вимогами цього стандарту та технічною документацією, затвердженою в установленому порядку.

 2. Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки складається з двох кінцевих елементів та кількох основних елементів, кількість яких залежить від ширини про­їзної частини (ширини смуг для руху в одному напрямку).

 1. Конструкція і розміри

3.3.1 За формою та призначенням елементи примусового зниження швидкості поділяють на:
вид А — основний елемент (рисунок 1);

вид Б — кінцевий елемент (рисунок 2).

3.3.2 За своїми геометричними розмірами елементи примусового зниження швидкості поділя­
ють на типи І, II, III.

Таблиця 1 — Види і типи елементів примусового зниження швидкості

Розміри у міліметрах

Габаритні розміри

Вид А

Вид Б

К

L

М

Р

K

S

Тип І Тип II Тип III

300 — 600 600 — 900 900—1100

500 500 500

30—50 50 — 70 70—80

300 — 600 600—900 900—1100

150 — 300 300 — 450 450 — 550

30— 50 50— 70 70 — 80

Розміри К і Р обирають із наведеного діапазону у разі конкретного замовлення. Допустимі відхили цих розмірів мають бути ± 5 мм.Рисунок 1

Рисунок 2


2

ДСТУ 4123:2006

3.4 Основні показники та характеристики

3.4.1 Поверхня пристрою примусового зниження швидкості повинна бути жовтого кольору і бути стійка до витирання, або жовто-чорного кольору із сумарною площею жовтого кольору не менше ніж 30 % від загальної площі поверхні конструкції з елементів примусового зниження швид­кості (рисунки 3 та 4).


Рисунок З

Рисунок 4

 1. Пристрій примусового зниження швидкості треба розташовувати так, щоб його візуаль­но добре сприймали і ідентифікували учасники дорожнього руху в світлий і темний час доби.

 2. Щоб унеможливити об'їзд перешкоди смугою зустрічного руху, пристрій примусового зни­ження швидкості монтують перпендикулярно проїзній частині на ширину смуг для руху в одному напрямку, якщо розділову смугу піднято над рівнем проїзної частини. В іншому випадку, пристрій з елементів примусового зниження швидкості встановлюють на всю ширину проїзної частини.

 3. Конструкція елементів примусового зниження швидкості, а також їхня поверхня мають забезпечувати швидке стікання води та бруду.

 4. Коефіцієнт зчеплення поверхні елементів примусового зниження швидкості з колесами транспортних засобів має бути не менше ніж 0,3.

 5. Елементи кріплення виробу до проїзної частини повинні витримувати зсувну силу не менше ніж 4,0 т.

 6. Елементи примусового зниження швидкості треба виготовляти в кліматичних виконан­нях УХЛ, категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150.

 7. Середній строк служби не менше ніж 5 років.

^ 3.5 Вимоги до сировини, матеріалів, покупних виробів

3.5.1 Елементи примусового зниження швидкості треба виготовляти з нетоксичного, нерадіо-активного, негорючого, пружного матеріалу із підвищеними фізико-механічними властивостями, що забезпечують цілісність конструкції під час наїзду на них вантажного автомобіля з тиском не мен­ше ніж 60 кг/см2, згідно з нормативними документами, прийнятими у встановленому порядку.

Дозволено елементи примусового зниження швидкості виконувати із інших матеріалів (бруків­ка, бетон, асфальтобетон тощо) у разі узгодження в установленому порядку в кожному випадку їх конструкції та схеми розміщення.

3.5.2 Елементи примусового зниження швидкості повинні бути стійкі до корозії та паливно-мастильних матеріалів, бути вологостійкі та повинні витримувати температурні коливання від мінус 40 °С до плюс 50 °С.

З
ДСТУ 4123:2006

3.6 Комплектність

Комплект постачання повинен містити:

 • основні елементи;

 • кінцеві елементи;

 • засоби кріплення

3.7 Марковання та паковання

3.7.1 Кожен елемент примусового зниження швидкості (крім випадків застосування бруківки, бетону, асфальтобетону) повинен мати марковання, що містить таку інформацію:

 • назву продукції;

 • назву країни-виробника;

 • назву підприємства-виробника;

 • юридичну адресу підприємства-виробника;

 • масу нетто, основні розміри;

 • товарний знак підприємства-виробника;

 • дату виготовлення;

 • познаку стандарту (технічних умов), за якими продукцію вироблено.
 1. Елементи примусового зниження швидкості повинні бути упаковані відповідно до техніч­них умов, розроблених підприємством-виробником.

 2. Порядок пакування встановлює виробник.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Під час виконання робіт з установлювання пристрою примусового зниження швидкості треба керуватися вимогами ДСТУ 3090.

5 ПРАВИЛА ЗАСТОСОВУВАННЯ

5.1 Пристрій примусового зниження швидкості можна застосовувати в районі розташування дитячих та навчальних закладів, зон масового відпочинку, перед нерегульованими пішохідними переходами, розташованими поза межами перехресть, перед нерегульованими перехрестями за відповідного обґрунтування.

Елементи примусового зниження швидкості можна застосовувати в місцях інтенсивного руху транспортних засобів у житлових зонах та прилеглих до дороги територіях.

5.2 На ділянках доріг, де застосовують елементи примусового зниження швидкості, треба встановлювати дорожній знак 1.11 «Пагорб».

Елементи примусового зниження швидкості встановлюють на відстані 5—6 м від небезпеч­ної ділянки. Для обмеження швидкості руху на ділянках протяжністю понад 100 м дозволено послідовно встановлювати настили на відстані 20—30 м один від одного за напрямком руху. Для ступінчастого обмеження швидкості дозволено послідовно встановлювати два або три еле­менти примусового зниження швидкості за напрямком руху на відстані 10 — 30 м один від одного

 1. У місцях, що передують ділянкам доріг, де застосовують елементи примусового знижен­ня швидкості, треба встановлювати дорожні знаки 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» відповідно до 10.2.3 та 10.5.25 ДСТУ 4100.

 2. Елементи типу І призначені для встановлювання в місцях в'їзду на ділянки, з дозволеною швидкістю руху не більше ніж 30 км/год.

 3. Елементи типу II призначені для встановлювання в місцях в'їзду на ділянки, з дозволе­ною швидкістю руху не більше ніж 20 км/год.

 4. Елементи типу III призначені для встановлювання в місцях в'їзду на ділянки, з дозволе­ною швидкістю руху не більше ніж 10 км/год.

4

ДСТУ 4123:2006

 1. Заборонено встановлювати елементи примусового зниження швидкості на автомобільних дорогах загального користування поза межами населених пунктів та на магістральних вулицях.

 2. Схеми розміщення елементів примусового зниження швидкості підлягають обов'язково­му погодженню в установленому порядку.

УКНД 93.080.30

Ключові слова: дорожній рух, елементи примусового зниження швидкості, дорожній знак.

5

Редактор С. Мельниченко Технічний редактор О. Касіч

Коректор Т. Нагорна Верстальник Л. Мялківська

Підписано до друку 15.02.2006. Формат 60 х 84 1/8.
Ум. друк. арк. 0.93. Зам. Ціна договірна

Відділ науково-технічного редагування та термінології

нормативних документів ДП «УкрНДНЦ»

03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2


Схожі:

Національний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки iconЗа додатковою інформацією звертайтесь за тел. +380982524743
Указу Президента України від 20 листопада 2007 року №1121/2007 ’’Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху’’,...
Національний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки iconСтворення безпечних умов дорожнього руху є одним із пріоритетних...
Дтп, зниження шкідливого впливу автотранспорту на довкілля. Необхідне співвідношення між ними (стан дорожнього руху) визначається...
Національний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки iconНака з
З 30 серпня до 20 вересня 2011 року в усіх загальноосвітніх навчальних та дошкільних закладах району провести Всеукраїнський конкурс-рейд...
Національний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки iconТема. Вікторина «Правила дорожнього руху «Автомобіль, дорога, пішохід»
Мета: поглибити знання учнів з правил дорожнього руху; продовжити формування уяви школярів про безпеку дорожнього руху під час пересування...
Національний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Національний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки iconНака з начальника відділу освіти долинської районної державної адміністрації...
Удаі мвс україни в Кіровоградській області впродовж 12 місяців 2011 року в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 6 дітей, ще 43...
Національний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки iconГутояцьковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Інформація про...
Створено куточок безпеки дорожнього руху з розміщенням основних правил дорожнього руху, а також інформації про міри покарання за...
Національний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки iconЗаконодавство України
Міністерству внутрішніх справ забезпечити видання Правил дорожнього руху та через засоби масової інформації довести їх зміст до учасників...
Національний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки iconПлан проведення тижня «Безпеки дорожнього руху дітей»
«Світлофор» у 6 класі «Як попередити дорожньо-транспортний травматизм. Обов’язки І права пішоходів у темну пору доби»
Національний стандарт україни безпека дорожнього руху пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки iconПосадова інструкція ведучого інженера проектного відділу організації дорожнього руху
Ведучий інженер проектного відділу організації дорожнього руху відноситься до категорії інженерно-технічних працівників та є керівником...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка